Sandford Hill Primary School

Sgôr hylendid bwyd yn '5': Da iawn
Cyfeiriad:
Sandford Hill Primary School
Clayfield Grove
Adderley Green
Stoke-on-Trent
ST3 5AQ
Math o fusnes: School/college/university
Arolygiad diwethaf: 22 Hydref 2015
Map
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Stoke-On-Trent
Gwefan: www.stoke.gov.uk
Cyswllt e-bost: PublicProtection@stoke.gov.uk
Stoke-On-Trent logo