Samantha Eggleton

Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd: Aros am arolygiad
Wedi’i arolygu’n ddiweddar – sgôr newydd i’w chyhoeddi’n fuan
Cyfeiriad:
Aster House
Aster Street
Oldham
Oldham
OL1 2LA
Math o fusnes: Restaurant/Cafe/Canteen
Arolygiad diwethaf: N/A
Map
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Oldham
Gwefan: www.oldham.gov.uk
Cyswllt e-bost: FHRS@oldham.gov.uk
Oldham logo