Chesham & Ley Hill Golf Club

Sgôr hylendid bwyd yn '5': Da iawn
Cyfeiriad:
Ashridge Lane
Ley Hill
Chesham
Buckinghamshire
HP5 1UZ
Math o fusnes: Other catering premises
Arolygiad diwethaf: 23 Chwefror 2016
Map
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Chiltern
Gwefan: www.chiltern.gov.uk
Cyswllt e-bost: envhealth@chiltern.gov.uk
Chiltern logo