Donna Anderson - Donnas Dream Cakes

Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw 'Pasio'
Cyfeiriad:
Cyfeiriad Preifat: wedi cofrestru gydag awdurdod lleol Fife
KY11
Math o fusnes: Manufacturers/packers
Arolygiad diwethaf: 27 Medi 2011
Nid oes map ar gael ar gyfer y busnes hwn gan ei fod yn gweithredu o gyfeiriad preifat.
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Fife
Gwefan: www.fifedirect.org.uk
Cyswllt e-bost: Food.Advice@fife.gov.uk
Fife logo