Corleone Restaurant

Sgôr hylendid bwyd yn '5': Da iawn
Cyfeiriad:
186A High Street
Colliers Wood
London
SW19 2BN
Math o fusnes: Restaurant/Cafe/Canteen
Arolygiad diwethaf: 10 Medi 2014
Map
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Merton
Gwefan: www.merton.gov.uk
Cyswllt e-bost: EHCommercial@merton.gov.uk
Merton logo