7 Bone Burger Co

Sgôr hylendid bwyd yn '3': Boddhaol ar y cyfan
Cyfeiriad:
110 Portswood Road
Southampton
SO17 2FW
Math o fusnes: Restaurant/Cafe/Canteen
Arolygiad diwethaf: 16 Chwefror 2016
Map
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Southampton
Gwefan: www.southampton.gov.uk
Cyswllt e-bost: hygiene.rating@southampton.gov.uk
Southampton logo