Kilmorey Arms Hotel

Sgôr hylendid bwyd yn '5': Da iawn
Cyfeiriad:
41-43 Greencastle Street
Magheramurphy
Kilkeel
Down
BT34 4BH
Math o fusnes: Hotel/bed & breakfast/guest house
Arolygiad diwethaf: 21 Medi 2015
Map
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Newry, Mourne and Down
Gwefan: www.newrymournedown.org
Cyswllt e-bost: ehealth@nmandd.org
Newry, Mourne and Down logo