"A" Squadron, Scottish And North Irish Yeomanry

Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw 'Pasio'
Cyfeiriad:
Environmental Health Burns House
KA7 1UT
Math o fusnes: Restaurant/Cafe/Canteen
Arolygiad diwethaf: 20 Ionawr 2016
Map
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol