"Hatters" Mad Snacks

Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw 'Pasio'
Cyfeiriad:
Auld Skuil Ashkirk Selkirk Scottish Borders
TD7 4NY
Math o fusnes: Mobile caterer
Arolygiad diwethaf: 3 Hydref 2017
Map
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Scottish Borders
Gwefan: www.scotborders.gov.uk
Cyswllt e-bost: foodteam@scotborders.gov.uk
Scottish Borders logo