Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae’r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i’w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Gair am y data hwn

TMae’r data yn darparu’r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i’r busnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae’r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy’n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o’r awdurdodau lleol sy’n cynnal y CSHB neu’r FHIS

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae’r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi’i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru’n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi’i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Gellir defnyddio’r API hefyd i ymholi’r system fyw (caiff y data ei lanlwytho’n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi’r data) a’i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio’r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio’r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API. Gellir defnyddio’r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a’r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o’r delweddau a’r meintiau sydd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API:

Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’

Score descriptors

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi’u diweddaru’n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data’r sgoriau hylendid bwyd, wedi’u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy’r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru’n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy’r API.

Siroedd y Dwyrain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Babergh 23/03/2017 at 12:00 877 Saesneg
Basildon 22/03/2017 at 02:40 1,131 Saesneg
Bedford 14/03/2017 at 12:00 1,358 Saesneg
Braintree 25/03/2017 at 12:00 1,072 Saesneg
Breckland 25/03/2017 at 12:00 1,258 Saesneg
Brentwood 24/03/2017 at 11:15 641 Saesneg
Broadland 23/03/2017 at 12:00 867 Saesneg
Broxbourne 25/03/2017 at 12:00 417 Saesneg
Cambridge City 22/03/2017 at 08:50 1,306 Saesneg
Castle Point 25/03/2017 at 12:00 494 Saesneg
Central Bedfordshire 24/03/2017 at 12:00 1,362 Saesneg
Chelmsford 25/03/2017 at 12:00 1,141 Saesneg
Colchester 23/03/2017 at 12:00 1,427 Saesneg
Dacorum 22/03/2017 at 12:00 1,092 Saesneg
East Cambridgeshire 24/03/2017 at 12:41 677 Saesneg
East Hertfordshire 25/03/2017 at 12:00 1,221 Saesneg
Epping Forest 01/03/2017 at 12:00 958 Saesneg
Fenland 18/03/2017 at 12:00 688 Saesneg
Forest Heath 17/03/2017 at 10:05 578 Saesneg
Great Yarmouth 25/03/2017 at 12:00 1,001 Saesneg
Harlow 24/03/2017 at 05:10 574 Saesneg
Hertsmere 24/03/2017 at 12:00 558 Saesneg
Huntingdonshire 23/03/2017 at 12:00 1,248 Saesneg
Ipswich 24/03/2017 at 12:00 1,030 Saesneg
King's Lynn and West Norfolk 24/03/2017 at 12:00 1,528 Saesneg
Luton 26/03/2017 at 12:00 1,018 Saesneg
Maldon 20/03/2017 at 11:15 562 Saesneg
Mid Suffolk 24/03/2017 at 12:00 798 Saesneg
North Hertfordshire 21/03/2017 at 08:49 992 Saesneg
North Norfolk 25/03/2017 at 12:00 1,620 Saesneg
Norwich City 24/03/2017 at 12:00 1,539 Saesneg
Peterborough City 24/03/2017 at 12:00 1,582 Saesneg
Rochford 23/03/2017 at 12:00 593 Saesneg
South Cambridgeshire 22/03/2017 at 03:35 1,049 Saesneg
South Norfolk 22/03/2017 at 02:35 1,016 Saesneg
Southend-On-Sea 24/03/2017 at 12:00 1,493 Saesneg
St Albans City 25/03/2017 at 12:00 865 Saesneg
St Edmundsbury 25/03/2017 at 12:00 903 Saesneg
Stevenage 23/03/2017 at 12:00 495 Saesneg
Suffolk Coastal 25/03/2017 at 12:00 1,197 Saesneg
Tendring 15/03/2017 at 12:00 1,056 Saesneg
Three Rivers 25/03/2017 at 12:00 411 Saesneg
Thurrock 25/03/2017 at 12:00 922 Saesneg
Uttlesford 23/03/2017 at 12:00 741 Saesneg
Watford 22/03/2017 at 12:45 704 Saesneg
Waveney 24/03/2017 at 03:30 1,132 Saesneg
Welwyn Hatfield 17/03/2017 at 12:00 715 Saesneg

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Amber Valley 24/03/2017 at 03:05 965 Saesneg
Ashfield 23/03/2017 at 12:00 801 Saesneg
Bassetlaw 24/03/2017 at 02:25 946 Saesneg
Blaby 25/03/2017 at 12:00 616 Saesneg
Bolsover 23/03/2017 at 12:00 667 Saesneg
Boston 24/03/2017 at 12:00 562 Saesneg
Broxtowe 23/03/2017 at 09:00 828 Saesneg
Charnwood 25/03/2017 at 12:00 1,334 Saesneg
Chesterfield 23/03/2017 at 12:00 885 Saesneg
Corby 21/03/2017 at 09:25 360 Saesneg
Daventry 24/03/2017 at 01:00 670 Saesneg
Derby City 23/03/2017 at 01:05 1,786 Saesneg
Derbyshire Dales 23/03/2017 at 12:00 878 Saesneg
East Lindsey 24/03/2017 at 09:25 1,736 Saesneg
East Northamptonshire 10/03/2017 at 02:15 771 Saesneg
Erewash 24/03/2017 at 12:00 867 Saesneg
Gedling 10/03/2017 at 12:00 661 Saesneg
Harborough 17/03/2017 at 12:00 745 Saesneg
High Peak 18/03/2017 at 12:00 762 Saesneg
Hinckley and Bosworth 26/03/2017 at 12:00 852 Saesneg
Kettering 24/03/2017 at 12:00 809 Saesneg
Leicester City 25/03/2017 at 12:00 2,560 Saesneg
Lincoln City 24/03/2017 at 12:00 967 Saesneg
Mansfield 23/03/2017 at 12:00 784 Saesneg
Melton 24/03/2017 at 01:01 459 Saesneg
Newark and Sherwood 24/03/2017 at 01:15 1,017 Saesneg
North East Derbyshire 18/03/2017 at 12:00 729 Saesneg
North Kesteven 10/03/2017 at 10:30 875 Saesneg
North West Leicestershire 25/03/2017 at 12:00 787 Saesneg
Northampton 24/03/2017 at 12:00 1,594 Saesneg
Nottingham City 23/03/2017 at 12:00 2,853 Saesneg
Oadby and Wigston 24/03/2017 at 12:00 351 Saesneg
Rushcliffe 24/03/2017 at 01:55 736 Saesneg
Rutland 17/03/2017 at 12:00 400 Saesneg
South Derbyshire 16/03/2017 at 12:00 668 Saesneg
South Holland 23/03/2017 at 12:00 739 Saesneg
South Kesteven 25/03/2017 at 12:00 1,183 Saesneg
South Northamptonshire 23/03/2017 at 12:00 807 Saesneg
Wellingborough 25/03/2017 at 12:00 660 Saesneg
West Lindsey 25/03/2017 at 12:00 846 Saesneg

Llundain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barking and Dagenham 23/03/2017 at 12:00 978 Saesneg
Barnet 25/03/2017 at 12:00 2,089 Saesneg
Bexley 25/03/2017 at 12:00 1,332 Saesneg
Brent 23/03/2017 at 12:00 1,976 Saesneg
Bromley 24/03/2017 at 12:00 1,756 Saesneg
Camden 25/03/2017 at 12:00 2,829 Saesneg
City of London Corporation 22/03/2017 at 12:00 1,850 Saesneg
Croydon 20/03/2017 at 06:35 2,742 Saesneg
Ealing 26/03/2017 at 06:56 2,613 Saesneg
Enfield 22/03/2017 at 12:00 2,046 Saesneg
Greenwich 25/03/2017 at 12:00 1,820 Saesneg
Hackney 25/03/2017 at 12:00 2,451 Saesneg
Hammersmith and Fulham 24/03/2017 at 12:00 1,753 Saesneg
Haringey 25/03/2017 at 12:00 1,637 Saesneg
Harrow 24/03/2017 at 12:00 1,243 Saesneg
Havering 24/03/2017 at 12:00 1,678 Saesneg
Hillingdon 26/03/2017 at 12:00 1,882 Saesneg
Hounslow 25/03/2017 at 12:00 1,587 Saesneg
Islington 25/03/2017 at 12:00 1,775 Saesneg
Kensington and Chelsea 23/03/2017 at 09:50 1,706 Saesneg
Kingston-Upon-Thames 21/03/2017 at 12:00 1,202 Saesneg
Lambeth 26/03/2017 at 12:00 2,272 Saesneg
Lewisham 08/03/2017 at 12:00 2,010 Saesneg
Merton 25/03/2017 at 12:00 1,392 Saesneg
Newham 24/03/2017 at 04:55 1,862 Saesneg
Redbridge 25/03/2017 at 12:00 1,817 Saesneg
Richmond-Upon-Thames 24/03/2017 at 12:00 1,481 Saesneg
Southwark 25/03/2017 at 12:00 2,920 Saesneg
Sutton 23/03/2017 at 12:00 778 Saesneg
Tower Hamlets 25/03/2017 at 12:00 2,618 Saesneg
Waltham Forest 23/03/2017 at 12:00 1,766 Saesneg
Wandsworth 25/03/2017 at 12:00 2,161 Saesneg
Westminster 26/03/2017 at 12:00 4,465 Saesneg

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Darlington 24/03/2017 at 11:25 936 Saesneg
Durham 25/03/2017 at 12:00 4,197 Saesneg
Gateshead 24/03/2017 at 12:00 1,559 Saesneg
Hartlepool 24/03/2017 at 12:00 743 Saesneg
Middlesbrough 08/03/2017 at 10:35 1,116 Saesneg
Newcastle Upon Tyne 23/03/2017 at 12:00 2,339 Saesneg
North Tyneside 24/03/2017 at 12:00 1,310 Saesneg
Northumberland 24/03/2017 at 12:00 3,398 Saesneg
Redcar and Cleveland 23/03/2017 at 09:25 1,044 Saesneg
River Tees 13/02/2017 at 04:25 05 Saesneg
South Tyneside 26/03/2017 at 12:00 1,099 Saesneg
Stockton On Tees 24/03/2017 at 12:00 1,403 Saesneg
Sunderland 25/03/2017 at 12:00 2,105 Saesneg

Gogledd-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Allerdale 24/03/2017 at 11:20 1,065 Saesneg
Barrow-in-Furness 25/03/2017 at 12:00 550 Saesneg
Blackburn 23/03/2017 at 12:00 1,243 Saesneg
Blackpool 25/03/2017 at 12:00 1,791 Saesneg
Bolton 25/03/2017 at 12:00 2,249 Saesneg
Burnley 23/03/2017 at 12:00 867 Saesneg
Bury 25/03/2017 at 12:00 953 Saesneg
Carlisle City 25/03/2017 at 12:00 799 Saesneg
Cheshire East 24/03/2017 at 05:05 2,352 Saesneg
Cheshire West and Chester 25/03/2017 at 12:00 3,054 Saesneg
Chorley 24/03/2017 at 12:00 816 Saesneg
Copeland 25/03/2017 at 12:00 634 Saesneg
Eden 22/03/2017 at 11:40 886 Saesneg
Fylde 25/03/2017 at 12:00 741 Saesneg
Halton 24/03/2017 at 10:35 915 Saesneg
Hyndburn 24/03/2017 at 12:00 686 Saesneg
Knowsley 22/03/2017 at 11:55 665 Saesneg
Lancaster City 25/03/2017 at 12:00 1,230 Saesneg
Liverpool 25/03/2017 at 12:00 3,493 Saesneg
Manchester 26/03/2017 at 12:00 4,451 Saesneg
Oldham 25/03/2017 at 12:00 1,723 Saesneg
Pendle 07/03/2017 at 11:10 786 Saesneg
Preston 26/03/2017 at 12:00 1,233 Saesneg
Ribble Valley 24/03/2017 at 12:00 637 Saesneg
Rochdale 25/03/2017 at 12:00 1,504 Saesneg
Rossendale 17/03/2017 at 12:00 597 Saesneg
Salford 24/03/2017 at 12:00 1,861 Saesneg
Sefton 25/03/2017 at 12:00 1,936 Saesneg
South Lakeland 23/03/2017 at 12:00 1,645 Saesneg
South Ribble 24/03/2017 at 12:00 497 Saesneg
St Helens 24/03/2017 at 12:00 1,098 Saesneg
Stockport 22/03/2017 at 04:51 2,019 Saesneg
Tameside 24/03/2017 at 12:00 1,378 Saesneg
Trafford 26/03/2017 at 12:00 2,012 Saesneg
Warrington 23/03/2017 at 12:00 1,783 Saesneg
West Lancashire 25/03/2017 at 12:00 842 Saesneg
Wigan 25/03/2017 at 12:00 2,139 Saesneg
Wirral 18/03/2017 at 12:00 2,200 Saesneg
Wyre 25/03/2017 at 12:00 913 Saesneg

De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Adur 25/03/2017 at 12:00 401 Saesneg
Arun 21/02/2017 at 12:00 1,122 Saesneg
Ashford 24/03/2017 at 12:00 1,063 Saesneg
Aylesbury Vale 24/03/2017 at 12:00 1,303 Saesneg
Basingstoke and Deane 22/03/2017 at 12:00 1,029 Saesneg
Bracknell Forest 25/02/2017 at 12:00 720 Saesneg
Brighton and Hove 26/03/2017 at 12:00 3,031 Saesneg
Canterbury City 25/03/2017 at 12:00 1,487 Saesneg
Cherwell 23/03/2017 at 12:00 1,002 Saesneg
Chichester 23/03/2017 at 12:00 1,292 Saesneg
Chiltern 16/03/2017 at 12:00 662 Saesneg
Crawley 25/03/2017 at 12:00 878 Saesneg
Dartford 23/03/2017 at 11:15 805 Saesneg
Dover 24/03/2017 at 12:00 1,121 Saesneg
East Hampshire 26/03/2017 at 12:00 862 Saesneg
Eastbourne 23/03/2017 at 12:00 1,038 Saesneg
Eastleigh 16/03/2017 at 12:00 728 Saesneg
Elmbridge 22/03/2017 at 12:00 999 Saesneg
Epsom and Ewell 23/03/2017 at 12:00 426 Saesneg
Fareham 24/03/2017 at 12:00 627 Saesneg
Gosport 22/03/2017 at 12:00 546 Saesneg
Gravesham 24/03/2017 at 12:00 668 Saesneg
Guildford 26/03/2017 at 12:00 733 Saesneg
Hart 24/03/2017 at 12:00 525 Saesneg
Hastings 25/03/2017 at 12:00 805 Saesneg
Havant 25/03/2017 at 12:00 826 Saesneg
Horsham 24/03/2017 at 09:35 1,028 Saesneg
Isle of Wight 26/03/2017 at 12:00 1,814 Saesneg
Lewes 16/03/2017 at 12:00 1,018 Saesneg
Maidstone 17/03/2017 at 12:00 1,064 Saesneg
Medway 22/03/2017 at 12:00 1,588 Saesneg
Mid Sussex 23/03/2017 at 12:05 1,192 Saesneg
Milton Keynes 23/03/2017 at 12:00 1,864 Saesneg
Mole Valley 28/02/2017 at 02:40 725 Saesneg
New Forest 24/03/2017 at 12:00 1,277 Saesneg
Oxford City 26/03/2017 at 12:00 1,260 Saesneg
Portsmouth 24/03/2017 at 12:00 1,783 Saesneg
Reading 24/03/2017 at 12:00 1,225 Saesneg
Reigate and Banstead 23/03/2017 at 12:00 863 Saesneg
Rother 25/03/2017 at 12:00 989 Saesneg
Runnymede 22/03/2017 at 12:00 579 Saesneg
Rushmoor 24/03/2017 at 12:00 633 Saesneg
Sevenoaks 24/03/2017 at 12:00 769 Saesneg
Shepway 24/03/2017 at 12:00 1,063 Saesneg
Slough 25/03/2017 at 12:00 677 Saesneg
South Buckinghamshire 23/03/2017 at 12:00 522 Saesneg
South Oxfordshire 24/03/2017 at 12:00 1,168 Saesneg
Southampton 24/03/2017 at 12:00 1,401 Saesneg
Spelthorne 24/03/2017 at 12:00 678 Saesneg
Surrey Heath 25/03/2017 at 12:00 541 Saesneg
Swale 21/03/2017 at 12:00 944 Saesneg
Tandridge 18/03/2017 at 12:00 643 Saesneg
Test Valley 25/03/2017 at 12:00 901 Saesneg
Thanet 20/03/2017 at 12:00 1,301 Saesneg
Tonbridge and Malling 24/03/2017 at 12:00 951 Saesneg
Tunbridge Wells 22/03/2017 at 03:15 959 Saesneg
Vale of White Horse 26/03/2017 at 12:00 934 Saesneg
Waverley 25/03/2017 at 12:00 997 Saesneg
Wealden 22/03/2017 at 12:00 1,371 Saesneg
West Berkshire 25/03/2017 at 12:00 1,124 Saesneg
West Oxfordshire 24/03/2017 at 03:30 957 Saesneg
Winchester City 23/03/2017 at 01:45 789 Saesneg
Windsor and Maidenhead 24/03/2017 at 12:00 1,275 Saesneg
Woking 22/03/2017 at 02:10 753 Saesneg
Wokingham 24/03/2017 at 12:00 908 Saesneg
Worthing 25/03/2017 at 12:00 881 Saesneg
Wycombe 25/03/2017 at 12:00 1,037 Saesneg

De-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Bath and North East Somerset 24/03/2017 at 12:00 1,747 Saesneg
Bournemouth 24/03/2017 at 12:00 1,936 Saesneg
Bristol 14/03/2017 at 06:25 4,665 Saesneg
Cheltenham 23/03/2017 at 12:00 944 Saesneg
Christchurch 15/03/2017 at 11:55 317 Saesneg
Cornwall 25/03/2017 at 12:00 4,586 Saesneg
Cotswold 25/03/2017 at 12:00 871 Saesneg
East Devon 25/03/2017 at 12:00 1,436 Saesneg
East Dorset 26/03/2017 at 12:00 540 Saesneg
Exeter City 23/03/2017 at 12:00 970 Saesneg
Forest of Dean 24/03/2017 at 03:30 739 Saesneg
Gloucester City 24/03/2017 at 09:05 887 Saesneg
Isles of Scilly 17/03/2017 at 12:00 74 Saesneg
Mendip 23/03/2017 at 12:00 1,299 Saesneg
Mid Devon 16/03/2017 at 12:00 513 Saesneg
North Devon 25/03/2017 at 12:00 1,427 Saesneg
North Dorset 25/03/2017 at 12:00 726 Saesneg
North Somerset 26/03/2017 at 12:00 1,018 Saesneg
Plymouth City 25/03/2017 at 12:00 1,599 Saesneg
Poole 21/03/2017 at 12:00 634 Saesneg
Purbeck 22/03/2017 at 12:00 583 Saesneg
Sedgemoor 22/03/2017 at 04:35 1,154 Saesneg
South Gloucestershire 24/03/2017 at 12:00 1,902 Saesneg
South Hams 24/03/2017 at 09:05 720 Saesneg
South Somerset 26/03/2017 at 12:00 1,734 Saesneg
Stroud 16/03/2017 at 12:00 1,005 Saesneg
Swindon 25/03/2017 at 12:00 1,412 Saesneg
Taunton Deane 22/03/2017 at 12:00 873 Saesneg
Teignbridge 25/03/2017 at 12:00 1,250 Saesneg
Tewkesbury 24/03/2017 at 12:00 679 Saesneg
Torbay 21/03/2017 at 09:55 1,037 Saesneg
Torridge 24/03/2017 at 04:00 784 Saesneg
West Devon 24/03/2017 at 08:55 424 Saesneg
West Dorset 23/03/2017 at 12:00 1,038 Saesneg
West Somerset 18/03/2017 at 12:00 531 Saesneg
Weymouth and Portland 25/03/2017 at 12:00 444 Saesneg
Wiltshire 25/03/2017 at 12:00 4,570 Saesneg

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Birmingham 26/03/2017 at 12:00 6,310 Saesneg
Bromsgrove 24/03/2017 at 12:00 653 Saesneg
Cannock Chase 26/03/2017 at 12:00 769 Saesneg
Coventry 26/03/2017 at 12:00 2,337 Saesneg
Dudley 25/03/2017 at 12:00 2,270 Saesneg
East Staffordshire 25/03/2017 at 12:00 886 Saesneg
Herefordshire 26/03/2017 at 12:00 1,846 Saesneg
Lichfield 24/03/2017 at 08:05 803 Saesneg
Malvern Hills 23/03/2017 at 02:25 750 Saesneg
Newcastle-Under-Lyme 25/03/2017 at 12:00 932 Saesneg
North Warwickshire 24/03/2017 at 02:40 556 Saesneg
Nuneaton and Bedworth 25/03/2017 at 12:00 782 Saesneg
Redditch 23/03/2017 at 02:25 462 Saesneg
Rugby 25/03/2017 at 12:00 781 Saesneg
Sandwell 10/03/2017 at 12:00 2,079 Saesneg
Shropshire 25/03/2017 at 12:00 2,302 Saesneg
Solihull 25/03/2017 at 12:00 1,378 Saesneg
South Staffordshire 24/03/2017 at 08:05 612 Saesneg
Stafford 24/03/2017 at 12:00 974 Saesneg
Staffordshire Moorlands 23/03/2017 at 08:10 718 Saesneg
Stoke-On-Trent 24/03/2017 at 12:00 1,938 Saesneg
Stratford-on-Avon 24/03/2017 at 12:00 1,240 Saesneg
Tamworth 23/03/2017 at 08:06 470 Saesneg
Telford and Wrekin Council 23/03/2017 at 12:00 1,175 Saesneg
Walsall 25/03/2017 at 12:00 1,717 Saesneg
Warwick 24/03/2017 at 12:00 1,231 Saesneg
Wolverhampton 24/03/2017 at 12:00 1,844 Saesneg
Worcester City 23/03/2017 at 02:21 778 Saesneg
Wychavon 24/03/2017 at 12:00 913 Saesneg
Wyre Forest 23/03/2017 at 02:25 676 Saesneg

Swydd Efrog a'r Humber

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barnsley 25/03/2017 at 12:00 1,903 Saesneg
Bradford 25/03/2017 at 12:00 3,940 Saesneg
Calderdale 23/03/2017 at 12:00 2,073 Saesneg
Craven 24/03/2017 at 12:00 902 Saesneg
Doncaster 25/03/2017 at 12:00 2,723 Saesneg
East Riding of Yorkshire 25/03/2017 at 12:00 2,899 Saesneg
Hambleton 22/03/2017 at 08:25 920 Saesneg
Harrogate 24/03/2017 at 02:30 1,621 Saesneg
Hull City 24/03/2017 at 12:00 2,061 Saesneg
Kirklees 25/03/2017 at 12:00 3,609 Saesneg
Leeds 25/03/2017 at 12:00 5,072 Saesneg
North East Lincolnshire 24/03/2017 at 11:10 1,370 Saesneg
North Lincolnshire 25/03/2017 at 12:00 1,335 Saesneg
Richmondshire 22/03/2017 at 02:35 539 Saesneg
Rotherham 25/03/2017 at 12:00 1,901 Saesneg
Ryedale 25/03/2017 at 12:00 563 Saesneg
Scarborough 23/03/2017 at 12:00 1,588 Saesneg
Selby 25/03/2017 at 12:00 594 Saesneg
Sheffield 24/03/2017 at 12:00 3,613 Saesneg
Wakefield 25/03/2017 at 12:00 2,428 Saesneg
York 24/03/2017 at 12:00 2,044 Saesneg

Gogledd Iwerddon

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Antrim and Newtownabbey 23/03/2017 at 12:00 1,091 Saesneg
Ards and North Down 25/03/2017 at 12:00 1,078 Saesneg
Armagh City, Banbridge and Craigavon 24/03/2017 at 12:00 1,566 Saesneg
Belfast City 25/03/2017 at 12:00 3,072 Saesneg
Causeway Coast and Glens 25/03/2017 at 12:00 1,455 Saesneg
Derry City and Strabane 24/03/2017 at 12:00 1,316 Saesneg
Fermanagh and Omagh 25/03/2017 at 12:00 1,362 Saesneg
Lisburn and Castlereagh City 25/03/2017 at 12:00 864 Saesneg
Mid and East Antrim 24/03/2017 at 12:00 1,108 Saesneg
Mid Ulster 24/03/2017 at 12:00 1,275 Saesneg
Newry, Mourne and Down 24/03/2017 at 12:00 1,501 Saesneg

Yr Alban

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Aberdeen City 25/03/2017 at 12:00 1,761 Saesneg
Aberdeenshire 27/02/2017 at 11:45 1,809 Saesneg
Angus 22/03/2017 at 10:40 877 Saesneg
Argyll and Bute 13/03/2017 at 11:55 867 Saesneg
Clackmannanshire 23/03/2017 at 12:55 434 Saesneg
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) 03/03/2017 at 11:00 453 Saesneg
Dumfries and Galloway 16/02/2017 at 12:00 1,138 Saesneg
Dundee City 25/03/2017 at 12:00 1,322 Saesneg
East Ayrshire 15/03/2017 at 12:00 1,096 Saesneg
East Dunbartonshire 21/03/2017 at 12:00 564 Saesneg
East Lothian 22/03/2017 at 12:00 929 Saesneg
East Renfrewshire 23/03/2017 at 03:15 523 Saesneg
Edinburgh (City of) 25/03/2017 at 12:00 4,171 Saesneg
Falkirk 24/03/2017 at 12:00 1,202 Saesneg
Fife 24/03/2017 at 12:00 3,856 Saesneg
Glasgow City 25/03/2017 at 12:00 5,207 Saesneg
Highland 25/03/2017 at 12:00 3,652 Saesneg
Inverclyde 24/03/2017 at 02:00 595 Saesneg
Midlothian 23/03/2017 at 12:00 623 Saesneg
Moray 24/03/2017 at 09:15 1,060 Saesneg
North Ayrshire 22/03/2017 at 12:00 1,188 Saesneg
North Lanarkshire 25/03/2017 at 12:00 2,615 Saesneg
Orkney Islands 24/03/2017 at 01:15 293 Saesneg
Perth and Kinross 21/03/2017 at 12:00 1,061 Saesneg
Renfrewshire 23/03/2017 at 12:00 1,367 Saesneg
Scottish Borders 24/03/2017 at 02:55 1,529 Saesneg
Shetland Islands 24/03/2017 at 01:36 355 Saesneg
South Ayrshire 23/03/2017 at 12:00 1,300 Saesneg
South Lanarkshire 22/03/2017 at 12:00 2,347 Saesneg
Stirling 23/03/2017 at 03:55 1,268 Saesneg
West Dunbartonshire 24/03/2017 at 03:26 746 Saesneg
West Lothian 23/03/2017 at 12:00 1,054 Saesneg

Cymru

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Abertawe 24/03/2017 at 12:00 1,675 Cymraeg
Abertawe 24/03/2017 at 12:00 1,675 Saesneg
Blaenau Gwent 25/03/2017 at 12:00 575 Cymraeg
Blaenau Gwent 25/03/2017 at 12:00 575 Saesneg
Bro Morgannwg 05/03/2017 at 12:00 1,073 Cymraeg
Bro Morgannwg 05/03/2017 at 12:00 1,073 Saesneg
Caerdydd 10/03/2017 at 12:00 2,832 Cymraeg
Caerdydd 10/03/2017 at 12:00 2,832 Saesneg
Caerffili 24/03/2017 at 12:00 1,285 Cymraeg
Caerffili 24/03/2017 at 12:00 1,285 Saesneg
Casnewydd 26/03/2017 at 12:00 1,305 Cymraeg
Casnewydd 26/03/2017 at 12:00 1,305 Saesneg
Castell-nedd Port Talbot 23/03/2017 at 12:00 1,005 Cymraeg
Castell-nedd Port Talbot 23/03/2017 at 12:00 1,005 Saesneg
Ceredigion 25/03/2017 at 12:00 1,119 Cymraeg
Ceredigion 25/03/2017 at 12:00 1,119 Saesneg
Conwy 25/03/2017 at 12:00 1,568 Cymraeg
Conwy 25/03/2017 at 12:00 1,568 Saesneg
Gwynedd 24/03/2017 at 12:00 1,981 Cymraeg
Gwynedd 24/03/2017 at 12:00 1,981 Saesneg
Merthyr Tudful 24/03/2017 at 12:00 482 Cymraeg
Merthyr Tudful 24/03/2017 at 12:00 482 Saesneg
Pen-y-bont ar Ogwr 08/03/2017 at 12:00 1,062 Cymraeg
Pen-y-bont ar Ogwr 08/03/2017 at 12:00 1,062 Saesneg
Powys 25/03/2017 at 12:00 2,026 Cymraeg
Powys 25/03/2017 at 12:00 2,026 Saesneg
Rhondda Cynon Taf 25/03/2017 at 12:00 1,915 Cymraeg
Rhondda Cynon Taf 25/03/2017 at 12:00 1,915 Saesneg
Sir Benfro 23/03/2017 at 02:30 2,007 Cymraeg
Sir Benfro 23/03/2017 at 02:30 2,007 Saesneg
Sir Ddinbych 07/03/2017 at 12:00 915 Cymraeg
Sir Ddinbych 07/03/2017 at 12:00 915 Saesneg
Sir Fynwy 25/03/2017 at 12:00 851 Cymraeg
Sir Fynwy 25/03/2017 at 12:00 851 Saesneg
Sir Gaerfyrddin 24/03/2017 at 12:00 1,654 Cymraeg
Sir Gaerfyrddin 24/03/2017 at 12:00 1,654 Saesneg
Sir y Fflint 25/03/2017 at 12:00 1,084 Cymraeg
Sir y Fflint 25/03/2017 at 12:00 1,084 Saesneg
Torfaen 25/03/2017 at 12:00 712 Cymraeg
Torfaen 25/03/2017 at 12:00 712 Saesneg
Wrecsam 25/03/2017 at 12:00 1,070 Cymraeg
Wrecsam 25/03/2017 at 12:00 1,070 Saesneg
Ynys Môn 24/03/2017 at 12:00 648 Cymraeg
Ynys Môn 24/03/2017 at 12:00 648 Saesneg