Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae’r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i’w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Gair am y data hwn

TMae’r data yn darparu’r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i’r busnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae’r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy’n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o’r awdurdodau lleol sy’n cynnal y CSHB neu’r FHIS

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae’r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi’i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru’n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi’i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Gellir defnyddio’r API hefyd i ymholi’r system fyw (caiff y data ei lanlwytho’n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi’r data) a’i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio’r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio’r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API. Gellir defnyddio’r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a’r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o’r delweddau a’r meintiau sydd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API:

Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’

Score descriptors

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi’u diweddaru’n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data’r sgoriau hylendid bwyd, wedi’u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy’r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru’n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy’r API.

Siroedd y Dwyrain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Babergh 15/08/2017 at 12:00 880 Saesneg
Basildon 12/08/2017 at 12:00 1,147 Saesneg
Bedford 19/08/2017 at 12:00 1,378 Saesneg
Braintree 17/08/2017 at 10:50 1,053 Saesneg
Breckland 17/08/2017 at 01:25 1,261 Saesneg
Brentwood 18/08/2017 at 10:35 634 Saesneg
Broadland 18/08/2017 at 12:00 896 Saesneg
Broxbourne 19/08/2017 at 12:00 629 Saesneg
Cambridge City 16/08/2017 at 12:00 1,373 Saesneg
Castle Point 17/08/2017 at 12:00 481 Saesneg
Central Bedfordshire 17/08/2017 at 12:00 1,371 Saesneg
Chelmsford 18/08/2017 at 12:00 1,156 Saesneg
Colchester 18/08/2017 at 12:00 1,438 Saesneg
Dacorum 17/08/2017 at 12:00 1,094 Saesneg
East Cambridgeshire 19/08/2017 at 12:00 643 Saesneg
East Hertfordshire 05/08/2017 at 12:00 1,227 Saesneg
Epping Forest 15/08/2017 at 12:00 971 Saesneg
Fenland 10/08/2017 at 08:30 686 Saesneg
Forest Heath 18/08/2017 at 11:15 578 Saesneg
Great Yarmouth 12/08/2017 at 12:00 1,023 Saesneg
Harlow 11/08/2017 at 04:30 573 Saesneg
Hertsmere 18/08/2017 at 12:00 589 Saesneg
Huntingdonshire 16/08/2017 at 12:00 1,255 Saesneg
Ipswich 16/08/2017 at 12:00 1,033 Saesneg
King's Lynn and West Norfolk 18/08/2017 at 12:00 1,547 Saesneg
Luton 20/08/2017 at 12:00 1,024 Saesneg
Maldon 15/08/2017 at 01:56 565 Saesneg
Mid Suffolk 19/08/2017 at 12:00 812 Saesneg
North Hertfordshire 19/08/2017 at 12:00 1,010 Saesneg
North Norfolk 17/08/2017 at 10:40 1,638 Saesneg
Norwich City 16/08/2017 at 12:00 1,525 Saesneg
Peterborough City 17/08/2017 at 12:00 1,583 Saesneg
Rochford 11/08/2017 at 12:00 577 Saesneg
South Cambridgeshire 16/08/2017 at 12:00 1,064 Saesneg
South Norfolk 09/08/2017 at 11:10 1,042 Saesneg
Southend-On-Sea 19/08/2017 at 12:00 1,557 Saesneg
St Albans City 20/08/2017 at 12:00 885 Saesneg
St Edmundsbury 18/08/2017 at 11:20 906 Saesneg
Stevenage 16/08/2017 at 11:25 494 Saesneg
Suffolk Coastal 17/08/2017 at 12:00 1,220 Saesneg
Tendring 18/08/2017 at 12:56 1,063 Saesneg
Three Rivers 15/08/2017 at 12:00 413 Saesneg
Thurrock 20/08/2017 at 12:00 946 Saesneg
Uttlesford 16/08/2017 at 04:56 745 Saesneg
Watford 16/08/2017 at 10:56 723 Saesneg
Waveney 17/08/2017 at 12:00 1,132 Saesneg
Welwyn Hatfield 19/08/2017 at 12:00 713 Saesneg

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Amber Valley 19/08/2017 at 12:00 974 Saesneg
Ashfield 09/08/2017 at 12:00 858 Saesneg
Bassetlaw 16/08/2017 at 12:00 949 Saesneg
Blaby 16/08/2017 at 12:00 626 Saesneg
Bolsover 04/08/2017 at 12:01 645 Saesneg
Boston 19/08/2017 at 12:00 560 Saesneg
Broxtowe 18/08/2017 at 12:00 826 Saesneg
Charnwood 18/08/2017 at 12:00 1,339 Saesneg
Chesterfield 17/08/2017 at 12:00 904 Saesneg
Corby 11/08/2017 at 12:25 356 Saesneg
Daventry 18/08/2017 at 12:00 669 Saesneg
Derby City 04/08/2017 at 12:00 1,776 Saesneg
Derbyshire Dales 19/08/2017 at 12:00 894 Saesneg
East Lindsey 19/08/2017 at 12:00 1,736 Saesneg
East Northamptonshire 16/08/2017 at 12:00 762 Saesneg
Erewash 19/08/2017 at 12:00 869 Saesneg
Gedling 18/08/2017 at 12:00 677 Saesneg
Harborough 18/08/2017 at 12:00 756 Saesneg
High Peak 16/08/2017 at 09:05 769 Saesneg
Hinckley and Bosworth 19/08/2017 at 12:00 861 Saesneg
Kettering 12/08/2017 at 12:00 808 Saesneg
Leicester City 18/08/2017 at 08:36 2,551 Saesneg
Lincoln City 16/08/2017 at 01:01 968 Saesneg
Mansfield 18/08/2017 at 12:00 804 Saesneg
Melton 18/08/2017 at 11:05 467 Saesneg
Newark and Sherwood 17/08/2017 at 05:30 1,034 Saesneg
North East Derbyshire 04/08/2017 at 12:11 747 Saesneg
North Kesteven 19/08/2017 at 12:00 873 Saesneg
North West Leicestershire 19/08/2017 at 12:00 791 Saesneg
Northampton 19/08/2017 at 12:00 1,602 Saesneg
Nottingham City 17/08/2017 at 12:00 2,887 Saesneg
Oadby and Wigston 08/08/2017 at 12:00 360 Saesneg
Rushcliffe 18/08/2017 at 12:00 732 Saesneg
Rutland 12/08/2017 at 12:00 407 Saesneg
South Derbyshire 17/08/2017 at 12:00 683 Saesneg
South Holland 17/08/2017 at 03:50 742 Saesneg
South Kesteven 20/08/2017 at 12:00 1,204 Saesneg
South Northamptonshire 18/08/2017 at 12:00 797 Saesneg
Wellingborough 19/08/2017 at 12:00 645 Saesneg
West Lindsey 19/08/2017 at 12:00 862 Saesneg

Llundain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barking and Dagenham 20/08/2017 at 12:00 974 Saesneg
Barnet 17/08/2017 at 12:00 2,099 Saesneg
Bexley 17/08/2017 at 04:26 1,411 Saesneg
Brent 18/08/2017 at 12:00 2,039 Saesneg
Bromley 17/08/2017 at 12:00 1,988 Saesneg
Camden 19/08/2017 at 12:00 2,859 Saesneg
City of London Corporation 17/08/2017 at 12:00 1,834 Saesneg
Croydon 15/08/2017 at 04:35 2,970 Saesneg
Ealing 19/08/2017 at 12:00 2,749 Saesneg
Enfield 20/08/2017 at 12:00 2,113 Saesneg
Greenwich 19/08/2017 at 12:00 1,816 Saesneg
Hackney 19/08/2017 at 12:00 2,497 Saesneg
Hammersmith and Fulham 19/08/2017 at 12:00 1,760 Saesneg
Haringey 05/08/2017 at 12:00 1,650 Saesneg
Harrow 19/08/2017 at 12:00 1,268 Saesneg
Havering 18/08/2017 at 12:00 1,688 Saesneg
Hillingdon 20/08/2017 at 12:00 1,878 Saesneg
Hounslow 19/08/2017 at 12:00 1,541 Saesneg
Islington 19/08/2017 at 12:00 1,787 Saesneg
Kensington and Chelsea 19/08/2017 at 12:00 1,719 Saesneg
Kingston-Upon-Thames 20/08/2017 at 12:00 1,196 Saesneg
Lambeth 19/08/2017 at 12:00 2,875 Saesneg
Lewisham 04/08/2017 at 12:00 1,966 Saesneg
Merton 18/08/2017 at 12:00 1,389 Saesneg
Newham 18/08/2017 at 12:00 1,847 Saesneg
Redbridge 16/08/2017 at 12:00 1,838 Saesneg
Richmond-Upon-Thames 18/08/2017 at 12:00 1,453 Saesneg
Southwark 19/08/2017 at 12:00 2,876 Saesneg
Sutton 17/08/2017 at 12:00 780 Saesneg
Tower Hamlets 18/08/2017 at 12:00 2,658 Saesneg
Waltham Forest 17/08/2017 at 12:00 1,793 Saesneg
Wandsworth 19/08/2017 at 12:00 2,204 Saesneg
Westminster 19/08/2017 at 12:00 4,631 Saesneg

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Darlington 18/08/2017 at 10:25 918 Saesneg
Durham 19/08/2017 at 12:00 4,229 Saesneg
Gateshead 18/08/2017 at 12:00 1,594 Saesneg
Hartlepool 16/08/2017 at 12:00 764 Saesneg
Middlesbrough 11/08/2017 at 12:00 1,136 Saesneg
Newcastle Upon Tyne 20/08/2017 at 12:00 2,351 Saesneg
North Tyneside 19/08/2017 at 12:00 1,325 Saesneg
Northumberland 11/08/2017 at 12:00 3,414 Saesneg
Redcar and Cleveland 18/08/2017 at 02:50 1,049 Saesneg
River Tees 13/02/2017 at 04:25 05 Saesneg
South Tyneside 17/08/2017 at 10:25 1,106 Saesneg
Stockton On Tees 24/07/2017 at 01:25 1,403 Saesneg
Sunderland 08/08/2017 at 12:00 2,113 Saesneg

Gogledd-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Allerdale 19/08/2017 at 12:00 1,081 Saesneg
Barrow-in-Furness 17/08/2017 at 12:00 550 Saesneg
Blackburn 03/08/2017 at 12:00 1,255 Saesneg
Blackpool 16/08/2017 at 12:00 1,799 Saesneg
Bolton 18/08/2017 at 02:15 2,313 Saesneg
Burnley 18/08/2017 at 12:00 866 Saesneg
Bury 16/08/2017 at 12:00 1,141 Saesneg
Carlisle City 10/08/2017 at 12:00 791 Saesneg
Cheshire East 18/08/2017 at 12:00 2,402 Saesneg
Cheshire West and Chester 18/08/2017 at 12:00 3,106 Saesneg
Chorley 18/08/2017 at 03:11 841 Saesneg
Copeland 17/08/2017 at 12:00 645 Saesneg
Eden 16/08/2017 at 01:45 891 Saesneg
Fylde 16/08/2017 at 12:00 753 Saesneg
Halton 17/08/2017 at 12:00 924 Saesneg
Hyndburn 20/08/2017 at 12:00 707 Saesneg
Knowsley 15/08/2017 at 12:00 675 Saesneg
Lancaster City 19/08/2017 at 12:00 1,220 Saesneg
Liverpool 19/08/2017 at 12:00 3,509 Saesneg
Manchester 18/08/2017 at 12:00 3,964 Saesneg
Oldham 19/08/2017 at 12:00 1,687 Saesneg
Pendle 16/08/2017 at 12:00 794 Saesneg
Preston 20/08/2017 at 12:00 1,258 Saesneg
Ribble Valley 17/08/2017 at 08:40 603 Saesneg
Rochdale 11/08/2017 at 12:00 1,543 Saesneg
Rossendale 01/08/2017 at 10:30 597 Saesneg
Salford 19/08/2017 at 12:00 1,863 Saesneg
Sefton 19/08/2017 at 12:00 1,940 Saesneg
South Lakeland 18/08/2017 at 12:00 1,655 Saesneg
South Ribble 18/08/2017 at 12:00 519 Saesneg
St Helens 19/08/2017 at 12:00 1,091 Saesneg
Stockport 18/08/2017 at 12:00 2,210 Saesneg
Tameside 18/08/2017 at 12:00 1,398 Saesneg
Trafford 19/08/2017 at 12:00 2,062 Saesneg
Warrington 18/08/2017 at 12:00 1,817 Saesneg
West Lancashire 15/08/2017 at 04:55 808 Saesneg
Wigan 20/08/2017 at 12:00 2,139 Saesneg
Wirral 20/08/2017 at 12:00 2,195 Saesneg
Wyre 16/08/2017 at 12:00 941 Saesneg

De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Adur 18/08/2017 at 05:00 410 Saesneg
Arun 18/08/2017 at 12:00 1,108 Saesneg
Ashford 17/08/2017 at 12:25 1,065 Saesneg
Aylesbury Vale 19/08/2017 at 12:00 1,348 Saesneg
Basingstoke and Deane 16/08/2017 at 12:00 1,027 Saesneg
Bracknell Forest 15/08/2017 at 12:00 745 Saesneg
Brighton and Hove 18/08/2017 at 12:00 3,070 Saesneg
Canterbury City 19/08/2017 at 12:00 1,505 Saesneg
Cherwell 10/08/2017 at 12:00 980 Saesneg
Chichester 19/08/2017 at 12:00 1,315 Saesneg
Chiltern 12/08/2017 at 12:00 677 Saesneg
Crawley 17/08/2017 at 04:50 860 Saesneg
Dartford 18/08/2017 at 12:00 813 Saesneg
Dover 12/08/2017 at 12:00 1,123 Saesneg
East Hampshire 18/08/2017 at 12:00 879 Saesneg
Eastbourne 17/08/2017 at 12:00 1,059 Saesneg
Eastleigh 16/08/2017 at 12:00 747 Saesneg
Elmbridge 18/08/2017 at 12:00 988 Saesneg
Epsom and Ewell 16/08/2017 at 12:10 426 Saesneg
Fareham 16/08/2017 at 12:00 633 Saesneg
Gosport 15/08/2017 at 12:00 536 Saesneg
Gravesham 18/08/2017 at 10:16 690 Saesneg
Guildford 20/08/2017 at 12:00 771 Saesneg
Hart 19/08/2017 at 12:00 592 Saesneg
Hastings 11/08/2017 at 04:00 852 Saesneg
Havant 16/08/2017 at 12:00 820 Saesneg
Horsham 19/08/2017 at 12:00 1,039 Saesneg
Isle of Wight 19/08/2017 at 12:00 1,928 Saesneg
Lewes 18/08/2017 at 12:00 1,044 Saesneg
Maidstone 18/08/2017 at 12:00 1,068 Saesneg
Medway 17/08/2017 at 12:00 1,598 Saesneg
Mid Sussex 19/08/2017 at 12:00 1,202 Saesneg
Milton Keynes 18/08/2017 at 12:00 1,892 Saesneg
Mole Valley 19/07/2017 at 10:10 738 Saesneg
New Forest 16/08/2017 at 10:40 1,307 Saesneg
Oxford City 19/08/2017 at 12:00 1,276 Saesneg
Portsmouth 17/08/2017 at 12:00 1,746 Saesneg
Reading 18/08/2017 at 12:00 1,207 Saesneg
Reigate and Banstead 17/08/2017 at 11:50 872 Saesneg
Rother 18/08/2017 at 12:00 985 Saesneg
Runnymede 18/08/2017 at 12:00 576 Saesneg
Rushmoor 18/08/2017 at 04:55 646 Saesneg
Sevenoaks 18/08/2017 at 12:00 766 Saesneg
Shepway 18/08/2017 at 05:30 1,084 Saesneg
Slough 15/08/2017 at 12:00 686 Saesneg
South Buckinghamshire 09/08/2017 at 12:00 538 Saesneg
South Oxfordshire 17/08/2017 at 12:00 1,169 Saesneg
Southampton 12/08/2017 at 12:00 1,370 Saesneg
Spelthorne 19/08/2017 at 12:00 694 Saesneg
Surrey Heath 16/08/2017 at 04:55 551 Saesneg
Swale 18/08/2017 at 01:55 932 Saesneg
Tandridge 19/08/2017 at 12:00 649 Saesneg
Test Valley 18/08/2017 at 12:00 915 Saesneg
Thanet 17/08/2017 at 12:00 1,291 Saesneg
Tonbridge and Malling 18/08/2017 at 09:40 971 Saesneg
Tunbridge Wells 14/08/2017 at 11:25 975 Saesneg
Vale of White Horse 19/08/2017 at 12:00 943 Saesneg
Waverley 19/08/2017 at 12:00 1,007 Saesneg
Wealden 18/08/2017 at 12:00 1,379 Saesneg
West Berkshire 17/08/2017 at 12:00 1,148 Saesneg
West Oxfordshire 17/08/2017 at 12:00 957 Saesneg
Winchester City 17/08/2017 at 12:00 816 Saesneg
Windsor and Maidenhead 12/08/2017 at 12:00 1,282 Saesneg
Woking 16/08/2017 at 12:00 757 Saesneg
Wokingham 11/08/2017 at 12:00 909 Saesneg
Worthing 18/08/2017 at 05:00 871 Saesneg
Wycombe 18/08/2017 at 12:00 1,024 Saesneg

De-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Bath and North East Somerset 16/08/2017 at 12:00 1,768 Saesneg
Bournemouth 20/08/2017 at 12:00 1,953 Saesneg
Bristol 13/08/2017 at 12:00 4,210 Saesneg
Cheltenham 19/08/2017 at 12:00 881 Saesneg
Christchurch 19/08/2017 at 12:00 325 Saesneg
Cornwall 19/08/2017 at 12:00 4,610 Saesneg
Cotswold 16/08/2017 at 12:00 877 Saesneg
East Devon 19/08/2017 at 12:00 1,445 Saesneg
East Dorset 19/08/2017 at 12:00 558 Saesneg
Exeter City 17/08/2017 at 12:00 983 Saesneg
Forest of Dean 19/08/2017 at 12:00 730 Saesneg
Gloucester City 19/08/2017 at 12:00 893 Saesneg
Isles of Scilly 06/07/2017 at 12:00 93 Saesneg
Mendip 19/08/2017 at 12:00 1,324 Saesneg
Mid Devon 24/07/2017 at 09:30 531 Saesneg
North Devon 16/08/2017 at 12:00 1,445 Saesneg
North Dorset 11/08/2017 at 07:45 729 Saesneg
North Somerset 19/08/2017 at 12:00 984 Saesneg
Plymouth City 19/08/2017 at 12:00 1,591 Saesneg
Poole 18/08/2017 at 12:00 660 Saesneg
Purbeck 11/08/2017 at 12:00 589 Saesneg
Sedgemoor 18/08/2017 at 12:00 1,170 Saesneg
South Gloucestershire 18/08/2017 at 04:00 1,804 Saesneg
South Hams 11/08/2017 at 04:10 743 Saesneg
South Somerset 20/08/2017 at 12:00 1,739 Saesneg
Stroud 16/08/2017 at 12:00 1,037 Saesneg
Swindon 18/08/2017 at 12:00 1,406 Saesneg
Taunton Deane 19/08/2017 at 12:00 885 Saesneg
Teignbridge 18/08/2017 at 02:31 1,259 Saesneg
Tewkesbury 17/08/2017 at 12:00 681 Saesneg
Torbay 18/08/2017 at 12:00 1,056 Saesneg
Torridge 18/08/2017 at 03:50 787 Saesneg
West Devon 11/08/2017 at 04:20 428 Saesneg
West Dorset 18/08/2017 at 12:00 1,518 Saesneg
West Somerset 03/08/2017 at 11:10 533 Saesneg
Weymouth and Portland 16/08/2017 at 12:00 871 Saesneg
Wiltshire 18/08/2017 at 12:00 4,611 Saesneg

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Birmingham 10/08/2017 at 12:00 6,313 Saesneg
Bromsgrove 18/08/2017 at 11:15 671 Saesneg
Cannock Chase 18/08/2017 at 12:00 802 Saesneg
Coventry 18/08/2017 at 12:00 2,358 Saesneg
Dudley 18/08/2017 at 12:00 2,298 Saesneg
East Staffordshire 18/08/2017 at 09:05 905 Saesneg
Herefordshire 18/08/2017 at 12:00 1,849 Saesneg
Lichfield 18/08/2017 at 12:00 797 Saesneg
Malvern Hills 18/08/2017 at 11:15 760 Saesneg
Newcastle-Under-Lyme 18/08/2017 at 12:00 941 Saesneg
North Warwickshire 11/08/2017 at 02:46 573 Saesneg
Nuneaton and Bedworth 19/08/2017 at 12:00 786 Saesneg
Redditch 18/08/2017 at 11:15 470 Saesneg
Rugby 11/08/2017 at 12:00 784 Saesneg
Sandwell 18/08/2017 at 12:00 2,104 Saesneg
Shropshire 17/08/2017 at 12:00 2,323 Saesneg
Solihull 18/08/2017 at 12:00 1,407 Saesneg
South Staffordshire 16/08/2017 at 09:05 619 Saesneg
Stafford 19/08/2017 at 12:00 1,007 Saesneg
Staffordshire Moorlands 18/08/2017 at 09:05 726 Saesneg
Stoke-On-Trent 19/08/2017 at 12:00 2,001 Saesneg
Stratford-on-Avon 19/08/2017 at 12:00 1,245 Saesneg
Tamworth 18/08/2017 at 09:05 454 Saesneg
Telford and Wrekin Council 19/08/2017 at 12:00 1,194 Saesneg
Walsall 19/08/2017 at 12:00 1,712 Saesneg
Warwick 18/08/2017 at 12:00 1,225 Saesneg
Wolverhampton 19/08/2017 at 12:00 1,805 Saesneg
Worcester City 18/08/2017 at 11:15 785 Saesneg
Wychavon 19/08/2017 at 12:00 937 Saesneg
Wyre Forest 18/08/2017 at 11:15 678 Saesneg

Swydd Efrog a'r Humber

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barnsley 18/08/2017 at 12:00 1,964 Saesneg
Bradford 20/08/2017 at 12:00 3,959 Saesneg
Calderdale 12/08/2017 at 12:00 2,081 Saesneg
Craven 17/08/2017 at 12:00 899 Saesneg
Doncaster 19/08/2017 at 12:00 2,752 Saesneg
East Riding of Yorkshire 19/08/2017 at 12:00 2,942 Saesneg
Hambleton 19/08/2017 at 12:00 922 Saesneg
Harrogate 19/08/2017 at 12:00 1,592 Saesneg
Hull City 19/08/2017 at 12:00 2,071 Saesneg
Kirklees 18/08/2017 at 12:00 3,633 Saesneg
Leeds 19/08/2017 at 12:00 5,088 Saesneg
North East Lincolnshire 17/08/2017 at 10:05 1,356 Saesneg
North Lincolnshire 19/08/2017 at 12:00 1,350 Saesneg
Richmondshire 17/08/2017 at 12:00 558 Saesneg
Rotherham 11/08/2017 at 12:00 1,939 Saesneg
Ryedale 19/08/2017 at 12:00 568 Saesneg
Scarborough 19/08/2017 at 12:00 1,552 Saesneg
Selby 16/08/2017 at 12:00 591 Saesneg
Sheffield 18/08/2017 at 12:00 4,015 Saesneg
Wakefield 19/08/2017 at 12:00 2,439 Saesneg
York 19/08/2017 at 12:00 2,061 Saesneg

Gogledd Iwerddon

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Antrim and Newtownabbey 12/08/2017 at 12:00 1,098 Saesneg
Ards and North Down 19/08/2017 at 12:00 1,352 Saesneg
Armagh City, Banbridge and Craigavon 16/08/2017 at 12:00 1,558 Saesneg
Belfast City 16/08/2017 at 03:46 3,088 Saesneg
Causeway Coast and Glens 19/08/2017 at 12:00 1,490 Saesneg
Derry City and Strabane 18/08/2017 at 03:50 1,288 Saesneg
Fermanagh and Omagh 18/08/2017 at 01:25 1,373 Saesneg
Lisburn and Castlereagh City 15/08/2017 at 04:10 878 Saesneg
Mid and East Antrim 11/08/2017 at 01:10 1,181 Saesneg
Mid Ulster 19/08/2017 at 12:00 1,274 Saesneg
Newry, Mourne and Down 17/08/2017 at 11:11 1,533 Saesneg

Yr Alban

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Aberdeen City 19/08/2017 at 12:00 1,727 Saesneg
Aberdeenshire 16/08/2017 at 01:25 1,841 Saesneg
Angus 13/07/2017 at 12:00 945 Saesneg
Argyll and Bute 07/08/2017 at 01:50 893 Saesneg
Clackmannanshire 19/08/2017 at 12:00 434 Saesneg
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) 08/08/2017 at 02:00 461 Saesneg
Dumfries and Galloway 16/08/2017 at 12:00 1,420 Saesneg
Dundee City 18/08/2017 at 12:00 1,413 Saesneg
East Ayrshire 25/07/2017 at 12:00 1,091 Saesneg
East Dunbartonshire 17/08/2017 at 09:11 560 Saesneg
East Lothian 18/08/2017 at 03:01 940 Saesneg
East Renfrewshire 29/07/2017 at 12:00 524 Saesneg
Edinburgh (City of) 19/08/2017 at 12:00 4,171 Saesneg
Falkirk 27/07/2017 at 12:00 1,210 Saesneg
Fife 18/08/2017 at 12:00 3,927 Saesneg
Glasgow City 19/08/2017 at 12:00 5,203 Saesneg
Highland 18/08/2017 at 10:46 3,759 Saesneg
Inverclyde 18/08/2017 at 04:15 592 Saesneg
Midlothian 10/08/2017 at 12:00 628 Saesneg
Moray 18/08/2017 at 11:15 1,098 Saesneg
North Ayrshire 17/08/2017 at 12:00 1,201 Saesneg
North Lanarkshire 18/08/2017 at 12:00 2,625 Saesneg
Orkney Islands 19/08/2017 at 12:00 303 Saesneg
Perth and Kinross 15/08/2017 at 12:00 1,085 Saesneg
Renfrewshire 20/07/2017 at 12:00 1,361 Saesneg
Scottish Borders 18/08/2017 at 02:05 1,528 Saesneg
Shetland Islands 18/08/2017 at 01:21 352 Saesneg
South Ayrshire 03/08/2017 at 04:30 1,311 Saesneg
South Lanarkshire 05/08/2017 at 12:00 2,352 Saesneg
Stirling 18/08/2017 at 12:00 1,262 Saesneg
West Dunbartonshire 11/08/2017 at 04:20 744 Saesneg
West Lothian 18/08/2017 at 12:00 1,035 Saesneg

Cymru

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Abertawe 19/08/2017 at 12:00 1,659 Cymraeg
Abertawe 19/08/2017 at 12:00 1,659 Saesneg
Blaenau Gwent 18/08/2017 at 12:00 569 Cymraeg
Blaenau Gwent 18/08/2017 at 12:00 569 Saesneg
Bro Morgannwg 18/08/2017 at 12:00 1,027 Cymraeg
Bro Morgannwg 18/08/2017 at 12:00 1,027 Saesneg
Caerdydd 19/08/2017 at 12:00 2,908 Cymraeg
Caerdydd 19/08/2017 at 12:00 2,908 Saesneg
Caerffili 18/08/2017 at 12:00 1,297 Cymraeg
Caerffili 18/08/2017 at 12:00 1,297 Saesneg
Casnewydd 19/08/2017 at 12:00 1,303 Cymraeg
Casnewydd 19/08/2017 at 12:00 1,303 Saesneg
Castell-nedd Port Talbot 18/08/2017 at 06:10 1,024 Cymraeg
Castell-nedd Port Talbot 18/08/2017 at 06:10 1,024 Saesneg
Ceredigion 19/08/2017 at 12:00 1,176 Cymraeg
Ceredigion 19/08/2017 at 12:00 1,176 Saesneg
Conwy 18/08/2017 at 12:00 1,618 Cymraeg
Conwy 18/08/2017 at 12:00 1,618 Saesneg
Gwynedd 17/08/2017 at 12:00 2,054 Cymraeg
Gwynedd 17/08/2017 at 12:00 2,054 Saesneg
Merthyr Tudful 18/07/2017 at 12:00 513 Cymraeg
Merthyr Tudful 18/07/2017 at 12:00 513 Saesneg
Pen-y-bont ar Ogwr 20/08/2017 at 12:00 1,066 Cymraeg
Pen-y-bont ar Ogwr 20/08/2017 at 12:00 1,066 Saesneg
Powys 19/08/2017 at 12:00 2,284 Cymraeg
Powys 19/08/2017 at 12:00 2,284 Saesneg
Rhondda Cynon Taf 05/08/2017 at 12:00 1,927 Cymraeg
Rhondda Cynon Taf 05/08/2017 at 12:00 1,927 Saesneg
Sir Benfro 19/08/2017 at 12:00 2,034 Cymraeg
Sir Benfro 19/08/2017 at 12:00 2,034 Saesneg
Sir Ddinbych 03/08/2017 at 12:00 933 Cymraeg
Sir Ddinbych 03/08/2017 at 12:00 933 Saesneg
Sir Fynwy 18/08/2017 at 12:00 867 Cymraeg
Sir Fynwy 18/08/2017 at 12:00 867 Saesneg
Sir Gaerfyrddin 19/08/2017 at 12:00 1,689 Cymraeg
Sir Gaerfyrddin 19/08/2017 at 12:00 1,689 Saesneg
Sir y Fflint 09/08/2017 at 12:00 1,091 Cymraeg
Sir y Fflint 09/08/2017 at 12:00 1,091 Saesneg
Torfaen 18/08/2017 at 11:27 736 Cymraeg
Torfaen 18/08/2017 at 11:27 736 Saesneg
Wrecsam 18/08/2017 at 12:00 1,074 Cymraeg
Wrecsam 18/08/2017 at 12:00 1,074 Saesneg
Ynys Môn 16/08/2017 at 12:00 678 Cymraeg
Ynys Môn 16/08/2017 at 12:00 678 Saesneg