Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae’r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i’w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Gair am y data hwn

TMae’r data yn darparu’r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i’r busnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae’r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy’n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o’r awdurdodau lleol sy’n cynnal y CSHB neu’r FHIS

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae’r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi’i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru’n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi’i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Gellir defnyddio’r API hefyd i ymholi’r system fyw (caiff y data ei lanlwytho’n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi’r data) a’i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio’r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio’r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API. Gellir defnyddio’r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a’r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o’r delweddau a’r meintiau sydd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API:

Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’

Score descriptors

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi’u diweddaru’n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data’r sgoriau hylendid bwyd, wedi’u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy’r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru’n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy’r API.

Siroedd y Dwyrain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Babergh 12/10/2017 at 01:45 877 Saesneg
Basildon 13/10/2017 at 12:00 1,150 Saesneg
Bedford 29/09/2017 at 12:00 1,378 Saesneg
Braintree 13/10/2017 at 12:00 1,057 Saesneg
Breckland 13/10/2017 at 12:31 1,257 Saesneg
Brentwood 16/10/2017 at 11:15 636 Saesneg
Broadland 14/10/2017 at 12:00 883 Saesneg
Broxbourne 13/10/2017 at 04:10 623 Saesneg
Cambridge City 14/10/2017 at 12:00 1,381 Saesneg
Castle Point 13/10/2017 at 12:00 483 Saesneg
Central Bedfordshire 10/10/2017 at 12:00 1,342 Saesneg
Chelmsford 14/10/2017 at 12:00 1,135 Saesneg
Colchester 16/10/2017 at 12:40 1,437 Saesneg
Dacorum 11/10/2017 at 12:00 1,095 Saesneg
East Cambridgeshire 13/10/2017 at 11:41 653 Saesneg
East Hertfordshire 10/10/2017 at 12:00 1,234 Saesneg
Epping Forest 04/10/2017 at 12:00 965 Saesneg
Fenland 10/10/2017 at 12:00 691 Saesneg
Forest Heath 16/10/2017 at 02:00 573 Saesneg
Great Yarmouth 12/10/2017 at 12:00 1,025 Saesneg
Harlow 13/10/2017 at 12:00 583 Saesneg
Hertsmere 13/10/2017 at 12:00 606 Saesneg
Huntingdonshire 16/10/2017 at 11:15 1,257 Saesneg
Ipswich 13/10/2017 at 12:00 1,041 Saesneg
King's Lynn and West Norfolk 14/10/2017 at 12:00 1,545 Saesneg
Luton 16/10/2017 at 12:00 1,065 Saesneg
Maldon 10/10/2017 at 01:05 564 Saesneg
Mid Suffolk 14/10/2017 at 12:00 821 Saesneg
North Hertfordshire 13/10/2017 at 12:00 1,011 Saesneg
North Norfolk 14/10/2017 at 12:00 1,643 Saesneg
Norwich City 16/10/2017 at 10:00 1,523 Saesneg
Peterborough City 12/10/2017 at 12:00 1,584 Saesneg
Rochford 22/09/2017 at 12:00 567 Saesneg
South Cambridgeshire 14/10/2017 at 12:00 1,072 Saesneg
South Norfolk 16/10/2017 at 03:55 1,048 Saesneg
Southend-On-Sea 16/10/2017 at 10:40 1,556 Saesneg
St Albans City 12/10/2017 at 12:00 888 Saesneg
St Edmundsbury 16/10/2017 at 02:45 911 Saesneg
Stevenage 04/10/2017 at 12:00 503 Saesneg
Suffolk Coastal 13/10/2017 at 09:06 1,229 Saesneg
Tendring 11/10/2017 at 12:20 1,066 Saesneg
Three Rivers 28/09/2017 at 12:00 415 Saesneg
Thurrock 14/10/2017 at 12:00 969 Saesneg
Uttlesford 12/10/2017 at 12:06 762 Saesneg
Watford 11/10/2017 at 02:16 730 Saesneg
Waveney 13/10/2017 at 09:06 1,146 Saesneg
Welwyn Hatfield 13/10/2017 at 01:46 735 Saesneg

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Amber Valley 12/10/2017 at 12:00 979 Saesneg
Ashfield 19/09/2017 at 09:46 863 Saesneg
Bassetlaw 13/10/2017 at 12:00 959 Saesneg
Blaby 11/10/2017 at 04:40 621 Saesneg
Bolsover 16/10/2017 at 12:30 664 Saesneg
Boston 04/10/2017 at 09:45 563 Saesneg
Broxtowe 14/10/2017 at 12:00 812 Saesneg
Charnwood 13/10/2017 at 12:00 1,349 Saesneg
Chesterfield 14/10/2017 at 12:00 905 Saesneg
Corby 26/09/2017 at 09:30 359 Saesneg
Daventry 16/10/2017 at 01:35 678 Saesneg
Derby City 13/10/2017 at 12:00 1,745 Saesneg
Derbyshire Dales 16/10/2017 at 12:25 899 Saesneg
East Lindsey 15/10/2017 at 12:00 1,733 Saesneg
East Northamptonshire 11/10/2017 at 12:00 762 Saesneg
Erewash 14/10/2017 at 12:00 874 Saesneg
Gedling 05/10/2017 at 12:00 679 Saesneg
Harborough 13/10/2017 at 12:00 765 Saesneg
High Peak 13/10/2017 at 09:05 772 Saesneg
Hinckley and Bosworth 14/10/2017 at 12:00 867 Saesneg
Kettering 14/10/2017 at 12:00 799 Saesneg
Leicester City 13/10/2017 at 09:00 2,559 Saesneg
Lincoln City 12/10/2017 at 12:00 966 Saesneg
Mansfield 12/10/2017 at 12:00 802 Saesneg
Melton 14/10/2017 at 12:00 471 Saesneg
Newark and Sherwood 13/10/2017 at 01:31 1,033 Saesneg
North East Derbyshire 16/10/2017 at 12:45 767 Saesneg
North Kesteven 12/10/2017 at 12:00 877 Saesneg
North West Leicestershire 13/10/2017 at 12:00 792 Saesneg
Northampton 13/10/2017 at 12:00 1,594 Saesneg
Nottingham City 14/10/2017 at 12:00 2,896 Saesneg
Oadby and Wigston 14/09/2017 at 12:00 363 Saesneg
Rushcliffe 12/10/2017 at 12:00 753 Saesneg
Rutland 23/09/2017 at 12:00 408 Saesneg
South Derbyshire 06/10/2017 at 10:55 696 Saesneg
South Holland 14/10/2017 at 12:00 743 Saesneg
South Kesteven 15/10/2017 at 12:00 1,205 Saesneg
South Northamptonshire 11/10/2017 at 12:00 799 Saesneg
Wellingborough 10/10/2017 at 12:00 653 Saesneg
West Lindsey 13/10/2017 at 12:00 860 Saesneg

Llundain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barking and Dagenham 12/10/2017 at 12:00 976 Saesneg
Barnet 29/09/2017 at 12:00 2,071 Saesneg
Bexley 13/10/2017 at 12:00 1,418 Saesneg
Brent 11/10/2017 at 12:00 2,073 Saesneg
Bromley 13/10/2017 at 12:00 2,117 Saesneg
Camden 15/10/2017 at 12:00 2,856 Saesneg
City of London Corporation 16/10/2017 at 02:15 1,841 Saesneg
Croydon 15/09/2017 at 09:30 2,997 Saesneg
Ealing 14/10/2017 at 12:00 2,780 Saesneg
Enfield 14/10/2017 at 12:00 2,099 Saesneg
Greenwich 14/10/2017 at 12:00 1,828 Saesneg
Hackney 07/10/2017 at 12:00 2,518 Saesneg
Hammersmith and Fulham 12/10/2017 at 12:00 1,771 Saesneg
Haringey 14/10/2017 at 12:00 1,688 Saesneg
Harrow 16/10/2017 at 03:15 1,267 Saesneg
Havering 13/10/2017 at 12:00 1,708 Saesneg
Hillingdon 16/10/2017 at 12:00 1,874 Saesneg
Hounslow 12/10/2017 at 12:00 1,542 Saesneg
Islington 13/10/2017 at 02:20 1,801 Saesneg
Kensington and Chelsea 13/10/2017 at 12:00 1,726 Saesneg
Kingston-Upon-Thames 15/10/2017 at 12:00 1,189 Saesneg
Lambeth 14/10/2017 at 12:00 2,893 Saesneg
Lewisham 13/10/2017 at 12:00 1,973 Saesneg
Merton 14/10/2017 at 12:00 1,357 Saesneg
Newham 13/10/2017 at 12:00 1,875 Saesneg
Redbridge 12/10/2017 at 12:00 1,835 Saesneg
Richmond-Upon-Thames 14/10/2017 at 12:00 1,454 Saesneg
Southwark 13/10/2017 at 12:00 2,860 Saesneg
Sutton 12/10/2017 at 12:00 801 Saesneg
Tower Hamlets 16/10/2017 at 12:00 2,697 Saesneg
Waltham Forest 11/10/2017 at 12:00 1,818 Saesneg
Wandsworth 13/10/2017 at 12:00 2,208 Saesneg
Westminster 14/10/2017 at 12:00 4,658 Saesneg

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Darlington 13/10/2017 at 01:50 928 Saesneg
Durham 13/10/2017 at 12:00 4,241 Saesneg
Gateshead 09/10/2017 at 09:00 1,603 Saesneg
Hartlepool 16/10/2017 at 12:00 763 Saesneg
Middlesbrough 16/10/2017 at 12:00 1,146 Saesneg
Newcastle Upon Tyne 14/10/2017 at 12:00 2,343 Saesneg
North Tyneside 13/10/2017 at 12:00 1,337 Saesneg
Northumberland 14/10/2017 at 12:00 3,436 Saesneg
Redcar and Cleveland 14/10/2017 at 12:00 1,034 Saesneg
River Tees 13/02/2017 at 04:25 05 Saesneg
South Tyneside 12/10/2017 at 09:15 1,102 Saesneg
Stockton On Tees 14/10/2017 at 12:00 1,408 Saesneg
Sunderland 14/10/2017 at 12:00 2,117 Saesneg

Gogledd-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Allerdale 16/10/2017 at 02:30 1,082 Saesneg
Barrow-in-Furness 12/10/2017 at 12:00 548 Saesneg
Blackburn 29/09/2017 at 12:00 1,258 Saesneg
Blackpool 14/10/2017 at 12:00 1,800 Saesneg
Bolton 14/10/2017 at 12:00 2,330 Saesneg
Burnley 14/10/2017 at 12:00 862 Saesneg
Bury 13/10/2017 at 12:00 1,152 Saesneg
Carlisle City 12/10/2017 at 12:00 806 Saesneg
Cheshire East 14/10/2017 at 12:00 2,442 Saesneg
Cheshire West and Chester 16/10/2017 at 01:05 3,139 Saesneg
Chorley 16/10/2017 at 04:45 846 Saesneg
Copeland 27/09/2017 at 05:45 645 Saesneg
Eden 11/10/2017 at 10:20 896 Saesneg
Fylde 11/10/2017 at 12:00 759 Saesneg
Halton 13/10/2017 at 10:31 920 Saesneg
Hyndburn 06/10/2017 at 12:00 716 Saesneg
Knowsley 11/10/2017 at 11:40 678 Saesneg
Lancaster City 16/10/2017 at 04:40 1,221 Saesneg
Liverpool 14/10/2017 at 12:00 3,514 Saesneg
Manchester 12/10/2017 at 03:45 4,167 Saesneg
Oldham 13/10/2017 at 12:00 1,700 Saesneg
Pendle 14/10/2017 at 12:00 798 Saesneg
Preston 15/10/2017 at 12:00 1,260 Saesneg
Ribble Valley 12/10/2017 at 08:45 601 Saesneg
Rochdale 16/10/2017 at 03:55 1,549 Saesneg
Rossendale 29/09/2017 at 12:00 604 Saesneg
Salford 14/10/2017 at 12:00 1,857 Saesneg
Sefton 14/10/2017 at 12:00 1,946 Saesneg
South Lakeland 14/10/2017 at 12:00 1,648 Saesneg
South Ribble 04/10/2017 at 04:25 522 Saesneg
St Helens 11/10/2017 at 12:00 1,096 Saesneg
Stockport 14/10/2017 at 12:00 2,228 Saesneg
Tameside 06/10/2017 at 12:00 1,411 Saesneg
Trafford 14/10/2017 at 12:00 2,064 Saesneg
Warrington 14/10/2017 at 12:00 1,822 Saesneg
West Lancashire 11/10/2017 at 04:30 817 Saesneg
Wigan 14/10/2017 at 12:00 2,110 Saesneg
Wirral 14/10/2017 at 12:00 2,233 Saesneg
Wyre 14/10/2017 at 12:00 946 Saesneg

De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Adur 13/10/2017 at 05:05 413 Saesneg
Arun 14/10/2017 at 12:00 1,113 Saesneg
Ashford 13/10/2017 at 12:00 1,059 Saesneg
Aylesbury Vale 12/10/2017 at 12:00 1,361 Saesneg
Basingstoke and Deane 13/10/2017 at 12:00 1,022 Saesneg
Bracknell Forest 14/10/2017 at 12:00 735 Saesneg
Brighton and Hove 14/10/2017 at 12:00 3,084 Saesneg
Canterbury City 13/10/2017 at 12:00 1,515 Saesneg
Cherwell 12/10/2017 at 12:00 971 Saesneg
Chichester 06/10/2017 at 02:40 1,323 Saesneg
Chiltern 10/10/2017 at 12:00 676 Saesneg
Crawley 13/10/2017 at 12:00 851 Saesneg
Dartford 14/10/2017 at 12:00 819 Saesneg
Dover 12/10/2017 at 12:00 1,122 Saesneg
East Hampshire 15/10/2017 at 12:00 887 Saesneg
Eastbourne 13/10/2017 at 12:35 1,068 Saesneg
Eastleigh 09/10/2017 at 09:10 745 Saesneg
Elmbridge 14/10/2017 at 07:51 991 Saesneg
Epsom and Ewell 13/10/2017 at 09:55 434 Saesneg
Fareham 13/10/2017 at 03:15 628 Saesneg
Gosport 13/10/2017 at 03:15 525 Saesneg
Gravesham 16/10/2017 at 01:55 689 Saesneg
Guildford 09/10/2017 at 12:00 780 Saesneg
Hart 05/10/2017 at 04:20 599 Saesneg
Hastings 16/10/2017 at 12:00 848 Saesneg
Havant 16/10/2017 at 09:21 820 Saesneg
Horsham 13/10/2017 at 09:10 1,047 Saesneg
Isle of Wight 14/10/2017 at 12:00 1,932 Saesneg
Lewes 10/10/2017 at 09:30 1,052 Saesneg
Maidstone 14/10/2017 at 12:00 1,057 Saesneg
Medway 15/10/2017 at 12:00 1,596 Saesneg
Mid Sussex 14/10/2017 at 12:00 1,192 Saesneg
Milton Keynes 16/10/2017 at 12:00 1,932 Saesneg
Mole Valley 13/10/2017 at 12:00 724 Saesneg
New Forest 14/10/2017 at 12:00 1,312 Saesneg
Oxford City 06/10/2017 at 12:00 1,289 Saesneg
Portsmouth 26/09/2017 at 12:00 1,749 Saesneg
Reading 13/10/2017 at 12:00 1,197 Saesneg
Reigate and Banstead 11/10/2017 at 12:00 869 Saesneg
Rother 16/10/2017 at 11:45 979 Saesneg
Runnymede 13/10/2017 at 01:55 643 Saesneg
Rushmoor 13/10/2017 at 04:40 643 Saesneg
Sevenoaks 13/10/2017 at 12:00 777 Saesneg
Shepway 15/10/2017 at 12:00 1,094 Saesneg
Slough 15/10/2017 at 12:00 697 Saesneg
South Buckinghamshire 12/10/2017 at 03:10 534 Saesneg
South Oxfordshire 10/10/2017 at 12:00 1,179 Saesneg
Southampton 13/10/2017 at 03:46 1,359 Saesneg
Spelthorne 13/10/2017 at 05:25 698 Saesneg
Surrey Heath 14/10/2017 at 12:00 550 Saesneg
Swale 13/10/2017 at 09:10 926 Saesneg
Tandridge 14/10/2017 at 12:00 656 Saesneg
Test Valley 13/10/2017 at 02:05 912 Saesneg
Thanet 10/10/2017 at 12:00 1,318 Saesneg
Tonbridge and Malling 16/10/2017 at 09:40 968 Saesneg
Tunbridge Wells 30/09/2017 at 12:00 983 Saesneg
Vale of White Horse 11/10/2017 at 12:00 948 Saesneg
Waverley 16/10/2017 at 09:35 1,007 Saesneg
Wealden 16/10/2017 at 11:45 1,372 Saesneg
West Berkshire 12/10/2017 at 12:00 1,159 Saesneg
West Oxfordshire 11/10/2017 at 12:00 954 Saesneg
Winchester City 02/10/2017 at 10:15 824 Saesneg
Windsor and Maidenhead 16/10/2017 at 09:50 1,289 Saesneg
Woking 04/10/2017 at 12:41 765 Saesneg
Wokingham 12/10/2017 at 12:00 911 Saesneg
Worthing 13/10/2017 at 05:05 876 Saesneg
Wycombe 16/10/2017 at 07:55 1,018 Saesneg

De-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Bath and North East Somerset 12/10/2017 at 12:00 1,761 Saesneg
Bournemouth 10/10/2017 at 12:00 1,964 Saesneg
Bristol 16/10/2017 at 11:30 4,293 Saesneg
Cheltenham 16/10/2017 at 10:45 882 Saesneg
Christchurch 14/10/2017 at 12:00 334 Saesneg
Cornwall 14/10/2017 at 12:00 4,632 Saesneg
Cotswold 14/10/2017 at 12:00 885 Saesneg
East Devon 14/10/2017 at 12:00 1,439 Saesneg
East Dorset 04/10/2017 at 12:00 561 Saesneg
Exeter City 14/10/2017 at 12:00 988 Saesneg
Forest of Dean 13/10/2017 at 12:00 736 Saesneg
Gloucester City 13/10/2017 at 12:00 889 Saesneg
Isles of Scilly 15/09/2017 at 12:00 94 Saesneg
Mendip 12/10/2017 at 12:00 1,328 Saesneg
Mid Devon 27/09/2017 at 12:00 529 Saesneg
North Devon 27/09/2017 at 12:00 1,442 Saesneg
North Dorset 16/10/2017 at 11:30 725 Saesneg
North Somerset 14/10/2017 at 12:00 984 Saesneg
Plymouth City 14/10/2017 at 10:05 1,574 Saesneg
Poole 12/10/2017 at 11:56 674 Saesneg
Purbeck 16/10/2017 at 02:30 586 Saesneg
Sedgemoor 11/10/2017 at 10:11 1,169 Saesneg
South Gloucestershire 07/10/2017 at 12:00 1,797 Saesneg
South Hams 14/10/2017 at 12:00 753 Saesneg
South Somerset 16/10/2017 at 08:50 1,746 Saesneg
Stroud 14/10/2017 at 12:00 1,038 Saesneg
Swindon 14/10/2017 at 12:00 1,405 Saesneg
Taunton Deane 13/10/2017 at 12:00 893 Saesneg
Teignbridge 13/10/2017 at 04:35 1,268 Saesneg
Tewkesbury 16/10/2017 at 03:20 687 Saesneg
Torbay 14/10/2017 at 12:00 1,070 Saesneg
Torridge 13/10/2017 at 01:35 778 Saesneg
West Devon 04/10/2017 at 01:56 426 Saesneg
West Dorset 12/10/2017 at 09:40 1,516 Saesneg
West Somerset 11/10/2017 at 12:00 534 Saesneg
Weymouth and Portland 12/10/2017 at 12:00 869 Saesneg
Wiltshire 14/10/2017 at 12:00 4,609 Saesneg

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Birmingham 14/10/2017 at 12:00 6,327 Saesneg
Bromsgrove 14/10/2017 at 12:00 682 Saesneg
Cannock Chase 13/10/2017 at 09:05 812 Saesneg
Coventry 12/10/2017 at 12:00 2,364 Saesneg
Dudley 14/10/2017 at 12:00 2,289 Saesneg
East Staffordshire 16/10/2017 at 09:05 917 Saesneg
Herefordshire 14/10/2017 at 12:00 1,847 Saesneg
Lichfield 13/10/2017 at 09:05 791 Saesneg
Malvern Hills 13/10/2017 at 10:21 764 Saesneg
Newcastle-Under-Lyme 16/10/2017 at 10:35 960 Saesneg
North Warwickshire 16/10/2017 at 11:15 576 Saesneg
Nuneaton and Bedworth 06/10/2017 at 12:00 791 Saesneg
Redditch 13/10/2017 at 10:21 483 Saesneg
Rugby 12/10/2017 at 12:00 785 Saesneg
Sandwell 13/10/2017 at 12:00 2,121 Saesneg
Shropshire 11/10/2017 at 12:00 2,340 Saesneg
Solihull 12/10/2017 at 01:25 1,402 Saesneg
South Staffordshire 13/10/2017 at 12:00 629 Saesneg
Stafford 13/10/2017 at 12:00 1,017 Saesneg
Staffordshire Moorlands 13/10/2017 at 12:00 729 Saesneg
Stoke-On-Trent 15/10/2017 at 12:00 2,000 Saesneg
Stratford-on-Avon 13/10/2017 at 12:00 1,249 Saesneg
Tamworth 16/10/2017 at 09:05 458 Saesneg
Telford and Wrekin Council 11/10/2017 at 12:00 1,183 Saesneg
Walsall 14/10/2017 at 12:00 1,727 Saesneg
Warwick 13/10/2017 at 11:11 1,221 Saesneg
Wolverhampton 10/10/2017 at 05:01 1,831 Saesneg
Worcester City 13/10/2017 at 10:25 791 Saesneg
Wychavon 13/10/2017 at 10:21 947 Saesneg
Wyre Forest 13/10/2017 at 10:21 696 Saesneg

Swydd Efrog a'r Humber

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barnsley 14/10/2017 at 12:00 1,921 Saesneg
Bradford 14/10/2017 at 12:00 3,931 Saesneg
Calderdale 16/10/2017 at 09:10 2,089 Saesneg
Craven 13/10/2017 at 12:00 895 Saesneg
Doncaster 14/10/2017 at 12:00 2,768 Saesneg
East Riding of Yorkshire 16/10/2017 at 09:00 2,936 Saesneg
Hambleton 14/10/2017 at 12:00 925 Saesneg
Harrogate 13/10/2017 at 03:01 1,593 Saesneg
Hull City 14/10/2017 at 12:00 2,078 Saesneg
Kirklees 14/10/2017 at 12:00 3,639 Saesneg
Leeds 16/10/2017 at 12:00 5,060 Saesneg
North East Lincolnshire 13/10/2017 at 12:00 1,343 Saesneg
North Lincolnshire 14/10/2017 at 12:00 1,256 Saesneg
Richmondshire 13/10/2017 at 01:28 553 Saesneg
Rotherham 13/10/2017 at 03:36 1,919 Saesneg
Ryedale 30/09/2017 at 12:00 568 Saesneg
Scarborough 16/10/2017 at 10:50 1,568 Saesneg
Selby 13/10/2017 at 12:00 590 Saesneg
Sheffield 13/10/2017 at 02:55 4,164 Saesneg
Wakefield 11/10/2017 at 12:00 2,449 Saesneg
York 14/10/2017 at 12:00 2,050 Saesneg

Gogledd Iwerddon

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Antrim and Newtownabbey 13/10/2017 at 12:00 1,111 Saesneg
Ards and North Down 13/10/2017 at 12:00 1,345 Saesneg
Armagh City, Banbridge and Craigavon 11/10/2017 at 12:15 1,565 Saesneg
Belfast City 15/10/2017 at 12:00 3,020 Saesneg
Causeway Coast and Glens 13/10/2017 at 12:00 1,500 Saesneg
Derry City and Strabane 14/10/2017 at 12:00 1,274 Saesneg
Fermanagh and Omagh 16/10/2017 at 11:05 1,371 Saesneg
Lisburn and Castlereagh City 12/10/2017 at 12:00 871 Saesneg
Mid and East Antrim 14/10/2017 at 12:00 1,167 Saesneg
Mid Ulster 10/10/2017 at 12:00 1,320 Saesneg
Newry, Mourne and Down 14/10/2017 at 12:00 1,540 Saesneg

Yr Alban

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Aberdeen City 14/10/2017 at 12:00 1,819 Saesneg
Aberdeenshire 11/10/2017 at 09:25 2,068 Saesneg
Angus 12/10/2017 at 08:46 884 Saesneg
Argyll and Bute 24/08/2017 at 12:11 896 Saesneg
Clackmannanshire 13/10/2017 at 04:50 432 Saesneg
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) 09/10/2017 at 03:00 443 Saesneg
Dumfries and Galloway 16/08/2017 at 12:00 1,420 Saesneg
Dundee City 12/10/2017 at 12:00 1,421 Saesneg
East Ayrshire 12/10/2017 at 12:00 1,104 Saesneg
East Dunbartonshire 05/10/2017 at 12:00 570 Saesneg
East Lothian 13/10/2017 at 02:10 940 Saesneg
East Renfrewshire 11/10/2017 at 12:00 520 Saesneg
Edinburgh (City of) 13/10/2017 at 12:00 4,164 Saesneg
Falkirk 28/09/2017 at 12:00 1,217 Saesneg
Fife 13/10/2017 at 12:00 3,957 Saesneg
Glasgow City 14/10/2017 at 12:00 5,183 Saesneg
Highland 13/10/2017 at 12:00 3,767 Saesneg
Inverclyde 14/10/2017 at 12:00 616 Saesneg
Midlothian 12/10/2017 at 12:00 627 Saesneg
Moray 16/10/2017 at 01:55 1,070 Saesneg
North Ayrshire 13/10/2017 at 05:46 1,205 Saesneg
North Lanarkshire 13/10/2017 at 12:00 2,603 Saesneg
Orkney Islands 06/10/2017 at 04:30 303 Saesneg
Perth and Kinross 16/10/2017 at 09:40 1,071 Saesneg
Renfrewshire 12/10/2017 at 11:21 1,363 Saesneg
Scottish Borders 13/10/2017 at 11:11 1,528 Saesneg
Shetland Islands 06/10/2017 at 12:46 356 Saesneg
South Ayrshire 19/09/2017 at 12:45 1,308 Saesneg
South Lanarkshire 04/10/2017 at 12:00 2,374 Saesneg
Stirling 05/10/2017 at 12:00 1,263 Saesneg
West Dunbartonshire 16/10/2017 at 02:41 746 Saesneg
West Lothian 13/10/2017 at 12:00 1,041 Saesneg

Cymru

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Abertawe 14/10/2017 at 12:00 1,642 Cymraeg
Abertawe 14/10/2017 at 12:00 1,642 Saesneg
Blaenau Gwent 14/10/2017 at 12:00 572 Cymraeg
Blaenau Gwent 14/10/2017 at 12:00 572 Saesneg
Bro Morgannwg 15/10/2017 at 12:00 1,019 Cymraeg
Bro Morgannwg 15/10/2017 at 12:00 1,019 Saesneg
Caerdydd 14/10/2017 at 12:00 2,919 Cymraeg
Caerdydd 14/10/2017 at 12:00 2,919 Saesneg
Caerffili 16/10/2017 at 03:35 1,304 Cymraeg
Caerffili 16/10/2017 at 03:35 1,304 Saesneg
Casnewydd 14/10/2017 at 12:00 1,309 Cymraeg
Casnewydd 14/10/2017 at 12:00 1,309 Saesneg
Castell-nedd Port Talbot 12/10/2017 at 12:00 1,034 Cymraeg
Castell-nedd Port Talbot 12/10/2017 at 12:00 1,034 Saesneg
Ceredigion 13/10/2017 at 12:00 1,171 Cymraeg
Ceredigion 13/10/2017 at 12:00 1,171 Saesneg
Conwy 14/10/2017 at 12:00 1,667 Cymraeg
Conwy 14/10/2017 at 12:00 1,667 Saesneg
Gwynedd 13/10/2017 at 12:00 2,071 Cymraeg
Gwynedd 13/10/2017 at 12:00 2,071 Saesneg
Merthyr Tudful 14/10/2017 at 12:00 515 Cymraeg
Merthyr Tudful 14/10/2017 at 12:00 515 Saesneg
Pen-y-bont ar Ogwr 13/10/2017 at 03:30 1,072 Cymraeg
Pen-y-bont ar Ogwr 13/10/2017 at 03:30 1,072 Saesneg
Powys 14/10/2017 at 12:00 2,584 Cymraeg
Powys 14/10/2017 at 12:00 2,584 Saesneg
Rhondda Cynon Taf 14/10/2017 at 12:00 1,920 Cymraeg
Rhondda Cynon Taf 14/10/2017 at 12:00 1,920 Saesneg
Sir Benfro 10/10/2017 at 03:05 2,046 Cymraeg
Sir Benfro 10/10/2017 at 03:05 2,046 Saesneg
Sir Ddinbych 05/10/2017 at 12:00 938 Cymraeg
Sir Ddinbych 05/10/2017 at 12:00 938 Saesneg
Sir Fynwy 15/10/2017 at 12:00 873 Cymraeg
Sir Fynwy 15/10/2017 at 12:00 873 Saesneg
Sir Gaerfyrddin 06/10/2017 at 12:00 1,702 Cymraeg
Sir Gaerfyrddin 06/10/2017 at 12:00 1,702 Saesneg
Sir y Fflint 13/10/2017 at 12:00 1,062 Cymraeg
Sir y Fflint 13/10/2017 at 12:00 1,062 Saesneg
Torfaen 14/10/2017 at 12:00 743 Cymraeg
Torfaen 14/10/2017 at 12:00 743 Saesneg
Wrecsam 10/10/2017 at 10:40 1,081 Cymraeg
Wrecsam 10/10/2017 at 10:40 1,081 Saesneg
Ynys Môn 12/10/2017 at 04:15 637 Cymraeg
Ynys Môn 12/10/2017 at 04:15 637 Saesneg