Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae’r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i’w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Gair am y data hwn

TMae’r data yn darparu’r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i’r busnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae’r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy’n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o’r awdurdodau lleol sy’n cynnal y CSHB neu’r FHIS

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae’r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi’i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru’n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi’i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Gellir defnyddio’r API hefyd i ymholi’r system fyw (caiff y data ei lanlwytho’n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi’r data) a’i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio’r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio’r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API. Gellir defnyddio’r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a’r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o’r delweddau a’r meintiau sydd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API:

Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’

Score descriptors

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi’u diweddaru’n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data’r sgoriau hylendid bwyd, wedi’u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy’r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru’n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy’r API.

Siroedd y Dwyrain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Babergh 14/12/2017 at 03:50 878 Saesneg
Basildon 16/12/2017 at 12:00 1,144 Saesneg
Bedford 05/12/2017 at 12:01 1,385 Saesneg
Braintree 15/12/2017 at 10:15 1,061 Saesneg
Breckland 15/12/2017 at 12:00 1,269 Saesneg
Brentwood 15/12/2017 at 12:00 635 Saesneg
Broadland 16/12/2017 at 12:00 895 Saesneg
Broxbourne 15/12/2017 at 04:46 642 Saesneg
Cambridge City 14/12/2017 at 12:00 1,363 Saesneg
Castle Point 18/12/2017 at 09:41 473 Saesneg
Central Bedfordshire 16/12/2017 at 12:00 1,334 Saesneg
Chelmsford 14/12/2017 at 12:00 1,148 Saesneg
Colchester 18/12/2017 at 08:46 1,438 Saesneg
Dacorum 06/12/2017 at 12:01 1,118 Saesneg
East Cambridgeshire 16/12/2017 at 12:00 647 Saesneg
East Hertfordshire 15/12/2017 at 11:25 1,247 Saesneg
Epping Forest 07/12/2017 at 12:01 974 Saesneg
Fenland 15/12/2017 at 12:00 700 Saesneg
Forest Heath 11/12/2017 at 12:35 579 Saesneg
Great Yarmouth 16/12/2017 at 12:00 1,026 Saesneg
Harlow 08/12/2017 at 04:41 580 Saesneg
Hertsmere 16/12/2017 at 12:00 611 Saesneg
Huntingdonshire 08/12/2017 at 12:01 1,267 Saesneg
Ipswich 15/12/2017 at 12:00 1,032 Saesneg
King's Lynn and West Norfolk 16/12/2017 at 12:00 1,521 Saesneg
Luton 05/12/2017 at 12:01 1,063 Saesneg
Maldon 12/12/2017 at 10:35 562 Saesneg
Mid Suffolk 14/12/2017 at 03:55 817 Saesneg
North Hertfordshire 15/12/2017 at 12:00 1,020 Saesneg
North Norfolk 15/12/2017 at 11:04 1,653 Saesneg
Norwich City 14/12/2017 at 03:25 1,534 Saesneg
Peterborough City 07/12/2017 at 12:01 1,590 Saesneg
Rochford 13/12/2017 at 11:45 560 Saesneg
South Cambridgeshire 15/12/2017 at 12:00 1,096 Saesneg
South Norfolk 02/12/2017 at 12:00 1,059 Saesneg
Southend-On-Sea 16/12/2017 at 12:00 1,549 Saesneg
St Albans City 15/12/2017 at 04:00 890 Saesneg
St Edmundsbury 10/12/2017 at 12:00 933 Saesneg
Stevenage 14/12/2017 at 02:26 509 Saesneg
Suffolk Coastal 16/12/2017 at 12:00 1,223 Saesneg
Tendring 12/12/2017 at 12:01 1,052 Saesneg
Three Rivers 15/12/2017 at 12:20 470 Saesneg
Thurrock 15/12/2017 at 12:00 971 Saesneg
Uttlesford 16/12/2017 at 12:00 775 Saesneg
Watford 14/12/2017 at 03:46 740 Saesneg
Waveney 15/12/2017 at 12:00 1,155 Saesneg
Welwyn Hatfield 15/12/2017 at 12:00 737 Saesneg

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Amber Valley 15/12/2017 at 12:00 980 Saesneg
Ashfield 16/12/2017 at 12:00 877 Saesneg
Bassetlaw 08/12/2017 at 11:10 958 Saesneg
Blaby 14/12/2017 at 12:00 628 Saesneg
Bolsover 14/12/2017 at 12:00 666 Saesneg
Boston 06/12/2017 at 01:30 553 Saesneg
Broxtowe 14/12/2017 at 09:45 798 Saesneg
Charnwood 14/12/2017 at 12:00 1,336 Saesneg
Chesterfield 16/12/2017 at 12:00 908 Saesneg
Corby 15/12/2017 at 02:35 356 Saesneg
Daventry 15/12/2017 at 03:05 677 Saesneg
Derby City 15/12/2017 at 12:00 1,747 Saesneg
Derbyshire Dales 18/12/2017 at 09:41 905 Saesneg
East Lindsey 16/12/2017 at 12:00 1,747 Saesneg
East Northamptonshire 08/12/2017 at 02:55 756 Saesneg
Erewash 16/12/2017 at 12:00 868 Saesneg
Gedling 08/12/2017 at 12:01 683 Saesneg
Harborough 14/12/2017 at 12:00 751 Saesneg
High Peak 15/12/2017 at 08:05 786 Saesneg
Hinckley and Bosworth 09/12/2017 at 12:00 878 Saesneg
Kettering 15/12/2017 at 12:00 788 Saesneg
Leicester City 17/12/2017 at 12:00 2,569 Saesneg
Lincoln City 15/12/2017 at 12:00 964 Saesneg
Mansfield 15/12/2017 at 12:00 804 Saesneg
Melton 15/12/2017 at 11:40 473 Saesneg
Newark and Sherwood 15/12/2017 at 05:20 1,035 Saesneg
North East Derbyshire 14/12/2017 at 12:00 770 Saesneg
North Kesteven 15/12/2017 at 12:05 877 Saesneg
North West Leicestershire 16/12/2017 at 12:00 790 Saesneg
Northampton 13/12/2017 at 12:00 1,608 Saesneg
Nottingham City 16/12/2017 at 12:00 2,882 Saesneg
Oadby and Wigston 07/12/2017 at 02:15 357 Saesneg
Rushcliffe 16/12/2017 at 12:00 747 Saesneg
Rutland 15/12/2017 at 12:00 414 Saesneg
South Derbyshire 12/12/2017 at 12:01 699 Saesneg
South Holland 14/12/2017 at 12:00 736 Saesneg
South Kesteven 18/12/2017 at 12:00 1,201 Saesneg
South Northamptonshire 16/12/2017 at 12:00 801 Saesneg
Wellingborough 14/12/2017 at 03:50 665 Saesneg
West Lindsey 16/12/2017 at 12:00 862 Saesneg

Llundain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barking and Dagenham 17/12/2017 at 12:00 980 Saesneg
Barnet 06/12/2017 at 12:01 2,082 Saesneg
Bexley 15/12/2017 at 12:00 1,430 Saesneg
Brent 17/12/2017 at 12:00 2,107 Saesneg
Bromley 15/12/2017 at 12:00 2,277 Saesneg
Camden 18/12/2017 at 12:00 2,911 Saesneg
City of London Corporation 14/12/2017 at 12:00 1,840 Saesneg
Croydon 03/11/2017 at 03:01 2,978 Saesneg
Ealing 17/12/2017 at 12:00 2,819 Saesneg
Enfield 17/12/2017 at 12:00 2,096 Saesneg
Greenwich 15/12/2017 at 03:10 1,824 Saesneg
Hackney 17/12/2017 at 12:00 2,512 Saesneg
Hammersmith and Fulham 16/12/2017 at 12:00 1,767 Saesneg
Haringey 15/12/2017 at 12:00 1,683 Saesneg
Harrow 15/12/2017 at 12:00 1,263 Saesneg
Havering 17/12/2017 at 12:00 1,684 Saesneg
Hillingdon 18/12/2017 at 12:00 1,951 Saesneg
Hounslow 13/12/2017 at 12:00 1,543 Saesneg
Islington 18/12/2017 at 12:00 1,811 Saesneg
Kensington and Chelsea 17/12/2017 at 12:00 1,704 Saesneg
Kingston-Upon-Thames 17/12/2017 at 12:00 1,183 Saesneg
Lambeth 17/12/2017 at 12:00 2,971 Saesneg
Lewisham 15/12/2017 at 12:00 1,986 Saesneg
Merton 16/12/2017 at 12:00 1,325 Saesneg
Newham 15/12/2017 at 12:00 1,905 Saesneg
Redbridge 16/12/2017 at 12:00 1,765 Saesneg
Richmond-Upon-Thames 09/12/2017 at 12:00 1,447 Saesneg
Southwark 15/12/2017 at 12:00 2,875 Saesneg
Sutton 14/12/2017 at 12:00 812 Saesneg
Tower Hamlets 15/12/2017 at 12:00 2,709 Saesneg
Waltham Forest 15/12/2017 at 12:00 1,826 Saesneg
Wandsworth 16/12/2017 at 12:00 2,215 Saesneg
Westminster 16/12/2017 at 12:00 4,646 Saesneg

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Darlington 15/12/2017 at 12:00 927 Saesneg
Durham 16/12/2017 at 12:00 4,250 Saesneg
Gateshead 16/12/2017 at 12:00 1,614 Saesneg
Hartlepool 15/12/2017 at 12:00 762 Saesneg
Middlesbrough 16/12/2017 at 12:00 1,145 Saesneg
Newcastle Upon Tyne 15/12/2017 at 12:00 2,363 Saesneg
North Tyneside 14/12/2017 at 12:00 1,316 Saesneg
Northumberland 15/12/2017 at 12:00 3,434 Saesneg
Redcar and Cleveland 18/12/2017 at 10:05 1,028 Saesneg
River Tees 09/12/2017 at 12:00 06 Saesneg
South Tyneside 18/12/2017 at 12:00 1,110 Saesneg
Stockton On Tees 22/11/2017 at 12:00 1,414 Saesneg
Sunderland 15/12/2017 at 06:26 2,093 Saesneg

Gogledd-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Allerdale 14/12/2017 at 12:00 1,092 Saesneg
Barrow-in-Furness 13/12/2017 at 12:00 546 Saesneg
Blackburn 14/12/2017 at 12:00 480 Saesneg
Blackpool 18/12/2017 at 10:10 1,796 Saesneg
Bolton 16/12/2017 at 12:00 2,358 Saesneg
Burnley 16/12/2017 at 12:00 868 Saesneg
Bury 15/12/2017 at 12:00 1,155 Saesneg
Carlisle City 14/12/2017 at 11:55 813 Saesneg
Cheshire East 15/12/2017 at 12:00 2,443 Saesneg
Cheshire West and Chester 15/12/2017 at 12:00 3,119 Saesneg
Chorley 18/12/2017 at 10:00 875 Saesneg
Copeland 14/12/2017 at 12:00 648 Saesneg
Eden 13/12/2017 at 11:10 899 Saesneg
Fylde 16/12/2017 at 12:00 748 Saesneg
Halton 16/12/2017 at 12:00 917 Saesneg
Hyndburn 15/12/2017 at 12:00 707 Saesneg
Knowsley 15/12/2017 at 01:10 687 Saesneg
Lancaster City 15/12/2017 at 12:00 1,221 Saesneg
Liverpool 15/12/2017 at 12:00 3,507 Saesneg
Manchester 13/12/2017 at 12:00 4,162 Saesneg
Oldham 18/12/2017 at 10:05 1,710 Saesneg
Pendle 15/12/2017 at 12:00 806 Saesneg
Preston 18/12/2017 at 12:00 1,269 Saesneg
Ribble Valley 15/12/2017 at 12:00 607 Saesneg
Rochdale 09/12/2017 at 12:00 1,550 Saesneg
Rossendale 15/12/2017 at 12:00 597 Saesneg
Salford 16/12/2017 at 12:00 1,867 Saesneg
Sefton 15/12/2017 at 12:00 1,946 Saesneg
South Lakeland 15/12/2017 at 12:00 1,651 Saesneg
South Ribble 15/12/2017 at 12:00 518 Saesneg
St Helens 15/12/2017 at 11:35 1,108 Saesneg
Stockport 15/12/2017 at 12:00 2,218 Saesneg
Tameside 14/12/2017 at 12:00 1,418 Saesneg
Trafford 16/12/2017 at 12:00 2,071 Saesneg
Warrington 16/12/2017 at 12:00 1,792 Saesneg
West Lancashire 12/12/2017 at 02:05 822 Saesneg
Wigan 15/12/2017 at 12:00 2,087 Saesneg
Wirral 16/12/2017 at 12:00 2,213 Saesneg
Wyre 15/12/2017 at 12:55 963 Saesneg

De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Adur 15/12/2017 at 05:35 416 Saesneg
Arun 16/12/2017 at 12:00 1,131 Saesneg
Ashford 14/12/2017 at 11:10 1,061 Saesneg
Aylesbury Vale 09/12/2017 at 12:00 1,354 Saesneg
Basingstoke and Deane 15/12/2017 at 12:00 1,024 Saesneg
Bracknell Forest 15/12/2017 at 12:00 748 Saesneg
Brighton and Hove 16/12/2017 at 12:00 3,064 Saesneg
Canterbury City 16/12/2017 at 12:00 1,520 Saesneg
Cherwell 14/12/2017 at 12:00 972 Saesneg
Chichester 16/12/2017 at 12:00 1,330 Saesneg
Chiltern 15/12/2017 at 03:45 689 Saesneg
Crawley 15/12/2017 at 03:55 837 Saesneg
Dartford 16/12/2017 at 12:00 829 Saesneg
Dover 16/12/2017 at 12:00 1,130 Saesneg
East Hampshire 16/12/2017 at 12:00 892 Saesneg
Eastbourne 13/12/2017 at 12:00 1,067 Saesneg
Eastleigh 14/12/2017 at 12:00 756 Saesneg
Elmbridge 15/12/2017 at 12:00 994 Saesneg
Epsom and Ewell 16/12/2017 at 12:00 472 Saesneg
Fareham 15/12/2017 at 11:31 621 Saesneg
Gosport 14/12/2017 at 12:00 526 Saesneg
Gravesham 15/12/2017 at 04:05 681 Saesneg
Guildford 02/12/2017 at 12:00 784 Saesneg
Hart 16/12/2017 at 12:00 618 Saesneg
Hastings 14/12/2017 at 12:00 834 Saesneg
Havant 05/12/2017 at 08:31 817 Saesneg
Horsham 16/12/2017 at 12:00 1,056 Saesneg
Isle of Wight 14/12/2017 at 12:00 1,929 Saesneg
Lewes 12/12/2017 at 04:21 1,051 Saesneg
Maidstone 13/12/2017 at 12:00 1,131 Saesneg
Medway 15/12/2017 at 10:10 1,617 Saesneg
Mid Sussex 18/12/2017 at 10:35 1,195 Saesneg
Milton Keynes 16/12/2017 at 12:00 1,941 Saesneg
Mole Valley 13/12/2017 at 12:00 733 Saesneg
New Forest 16/12/2017 at 12:00 1,315 Saesneg
Oxford City 16/12/2017 at 12:00 1,337 Saesneg
Portsmouth 17/12/2017 at 12:00 1,789 Saesneg
Reading 17/12/2017 at 12:00 1,194 Saesneg
Reigate and Banstead 15/12/2017 at 12:00 864 Saesneg
Rother 18/12/2017 at 09:30 979 Saesneg
Runnymede 15/12/2017 at 09:50 638 Saesneg
Rushmoor 15/12/2017 at 12:00 650 Saesneg
Sevenoaks 08/12/2017 at 12:01 779 Saesneg
Shepway 14/12/2017 at 12:00 1,082 Saesneg
Slough 16/12/2017 at 12:00 698 Saesneg
South Buckinghamshire 15/12/2017 at 05:35 544 Saesneg
South Oxfordshire 15/12/2017 at 12:00 1,175 Saesneg
Southampton 15/12/2017 at 12:00 1,364 Saesneg
Spelthorne 13/12/2017 at 12:00 700 Saesneg
Surrey Heath 15/12/2017 at 12:00 558 Saesneg
Swale 16/12/2017 at 12:00 993 Saesneg
Tandridge 15/12/2017 at 12:00 673 Saesneg
Test Valley 15/12/2017 at 04:55 917 Saesneg
Thanet 18/12/2017 at 12:00 1,312 Saesneg
Tonbridge and Malling 16/12/2017 at 12:00 959 Saesneg
Tunbridge Wells 14/12/2017 at 12:00 966 Saesneg
Vale of White Horse 16/12/2017 at 12:00 945 Saesneg
Waverley 09/12/2017 at 12:00 1,009 Saesneg
Wealden 18/12/2017 at 09:30 1,374 Saesneg
West Berkshire 18/12/2017 at 10:25 1,134 Saesneg
West Oxfordshire 15/12/2017 at 12:00 942 Saesneg
Winchester City 11/12/2017 at 09:35 828 Saesneg
Windsor and Maidenhead 14/12/2017 at 11:36 1,302 Saesneg
Woking 16/12/2017 at 12:00 755 Saesneg
Wokingham 15/12/2017 at 12:00 918 Saesneg
Worthing 15/12/2017 at 05:35 887 Saesneg
Wycombe 18/12/2017 at 08:25 1,141 Saesneg

De-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Bath and North East Somerset 16/12/2017 at 12:00 1,758 Saesneg
Bournemouth 15/12/2017 at 12:00 1,956 Saesneg
Bristol 17/12/2017 at 12:00 4,283 Saesneg
Cheltenham 16/12/2017 at 12:00 893 Saesneg
Christchurch 13/12/2017 at 11:25 336 Saesneg
Cornwall 16/12/2017 at 12:00 4,621 Saesneg
Cotswold 09/12/2017 at 12:00 883 Saesneg
East Devon 16/12/2017 at 12:00 1,437 Saesneg
East Dorset 16/12/2017 at 12:00 567 Saesneg
Exeter City 16/12/2017 at 12:00 996 Saesneg
Forest of Dean 13/12/2017 at 12:00 725 Saesneg
Gloucester City 16/12/2017 at 12:00 887 Saesneg
Isles of Scilly 02/12/2017 at 12:00 91 Saesneg
Mendip 02/11/2017 at 12:00 1,330 Saesneg
Mid Devon 14/12/2017 at 12:00 449 Saesneg
North Devon 15/12/2017 at 02:00 1,430 Saesneg
North Dorset 29/11/2017 at 12:00 734 Saesneg
North Somerset 15/12/2017 at 12:00 979 Saesneg
Plymouth City 14/12/2017 at 02:45 1,590 Saesneg
Poole 14/12/2017 at 12:00 693 Saesneg
Purbeck 18/12/2017 at 10:35 569 Saesneg
Sedgemoor 16/12/2017 at 12:00 1,186 Saesneg
South Gloucestershire 11/12/2017 at 10:55 1,796 Saesneg
South Hams 14/12/2017 at 10:05 757 Saesneg
South Somerset 15/12/2017 at 10:15 1,737 Saesneg
Stroud 02/12/2017 at 12:00 1,037 Saesneg
Swindon 15/12/2017 at 10:15 1,400 Saesneg
Taunton Deane 15/12/2017 at 09:05 898 Saesneg
Teignbridge 14/12/2017 at 03:31 1,265 Saesneg
Tewkesbury 11/12/2017 at 10:30 693 Saesneg
Torbay 16/12/2017 at 12:00 1,078 Saesneg
Torridge 15/12/2017 at 02:40 794 Saesneg
West Devon 23/11/2017 at 04:35 422 Saesneg
West Dorset 14/12/2017 at 12:00 1,511 Saesneg
West Somerset 08/12/2017 at 12:01 538 Saesneg
Weymouth and Portland 13/12/2017 at 06:05 865 Saesneg
Wiltshire 16/12/2017 at 12:00 4,633 Saesneg

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Birmingham 16/12/2017 at 12:00 6,363 Saesneg
Bromsgrove 14/12/2017 at 10:40 677 Saesneg
Cannock Chase 15/12/2017 at 08:05 820 Saesneg
Coventry 16/12/2017 at 12:00 2,372 Saesneg
Dudley 16/12/2017 at 12:00 2,307 Saesneg
East Staffordshire 11/12/2017 at 08:05 925 Saesneg
Herefordshire 16/12/2017 at 12:00 1,855 Saesneg
Lichfield 15/12/2017 at 12:00 794 Saesneg
Malvern Hills 14/12/2017 at 10:40 765 Saesneg
Newcastle-Under-Lyme 13/12/2017 at 12:00 968 Saesneg
North Warwickshire 15/12/2017 at 12:00 573 Saesneg
Nuneaton and Bedworth 30/11/2017 at 12:00 790 Saesneg
Redditch 14/12/2017 at 10:40 486 Saesneg
Rugby 14/12/2017 at 12:00 783 Saesneg
Sandwell 18/12/2017 at 09:21 2,147 Saesneg
Shropshire 16/12/2017 at 12:00 2,359 Saesneg
Solihull 15/12/2017 at 12:00 1,419 Saesneg
South Staffordshire 13/12/2017 at 08:05 635 Saesneg
Stafford 15/12/2017 at 12:00 1,040 Saesneg
Staffordshire Moorlands 13/12/2017 at 08:06 721 Saesneg
Stoke-On-Trent 15/12/2017 at 12:00 1,988 Saesneg
Stratford-on-Avon 14/12/2017 at 12:00 1,250 Saesneg
Tamworth 15/12/2017 at 12:00 465 Saesneg
Telford and Wrekin Council 16/12/2017 at 12:00 1,298 Saesneg
Walsall 16/12/2017 at 12:00 1,730 Saesneg
Warwick 14/12/2017 at 12:00 1,234 Saesneg
Wolverhampton 16/12/2017 at 12:00 1,738 Saesneg
Worcester City 12/12/2017 at 12:01 787 Saesneg
Wychavon 16/12/2017 at 12:00 950 Saesneg
Wyre Forest 14/12/2017 at 10:40 683 Saesneg

Swydd Efrog a'r Humber

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barnsley 14/12/2017 at 12:51 1,907 Saesneg
Bradford 16/12/2017 at 12:00 3,932 Saesneg
Calderdale 16/12/2017 at 12:00 2,126 Saesneg
Craven 15/12/2017 at 12:00 879 Saesneg
Doncaster 16/12/2017 at 12:00 2,781 Saesneg
East Riding of Yorkshire 16/12/2017 at 12:00 2,944 Saesneg
Hambleton 13/12/2017 at 08:25 913 Saesneg
Harrogate 15/12/2017 at 09:05 1,586 Saesneg
Hull City 16/12/2017 at 12:00 2,091 Saesneg
Kirklees 16/12/2017 at 12:00 3,643 Saesneg
Leeds 16/12/2017 at 12:00 5,072 Saesneg
North East Lincolnshire 15/12/2017 at 10:49 1,347 Saesneg
North Lincolnshire 16/12/2017 at 12:00 1,273 Saesneg
Richmondshire 15/12/2017 at 12:00 547 Saesneg
Rotherham 16/12/2017 at 12:00 1,927 Saesneg
Ryedale 16/12/2017 at 12:00 568 Saesneg
Scarborough 16/12/2017 at 12:00 1,576 Saesneg
Selby 14/12/2017 at 03:55 597 Saesneg
Sheffield 15/12/2017 at 12:15 4,242 Saesneg
Wakefield 16/12/2017 at 12:00 2,476 Saesneg
York 16/12/2017 at 12:00 2,006 Saesneg

Gogledd Iwerddon

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Antrim and Newtownabbey 13/12/2017 at 09:05 1,114 Saesneg
Ards and North Down 15/12/2017 at 12:00 1,345 Saesneg
Armagh City, Banbridge and Craigavon 15/12/2017 at 12:00 1,595 Saesneg
Belfast City 16/12/2017 at 12:00 3,046 Saesneg
Causeway Coast and Glens 13/12/2017 at 12:00 1,494 Saesneg
Derry City and Strabane 15/12/2017 at 12:00 1,271 Saesneg
Fermanagh and Omagh 15/12/2017 at 12:00 1,363 Saesneg
Lisburn and Castlereagh City 15/12/2017 at 03:10 876 Saesneg
Mid and East Antrim 16/12/2017 at 12:00 1,173 Saesneg
Mid Ulster 16/12/2017 at 12:00 1,325 Saesneg
Newry, Mourne and Down 07/12/2017 at 12:01 1,555 Saesneg

Yr Alban

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Aberdeen City 16/12/2017 at 12:00 1,845 Saesneg
Aberdeenshire 13/12/2017 at 09:25 2,109 Saesneg
Angus 14/12/2017 at 12:00 894 Saesneg
Argyll and Bute 13/12/2017 at 03:35 913 Saesneg
Clackmannanshire 15/12/2017 at 12:00 434 Saesneg
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) 13/11/2017 at 03:01 455 Saesneg
Dumfries and Galloway 24/11/2017 at 12:00 1,460 Saesneg
Dundee City 16/12/2017 at 12:00 1,432 Saesneg
East Ayrshire 13/12/2017 at 04:15 1,103 Saesneg
East Dunbartonshire 15/12/2017 at 12:00 571 Saesneg
East Lothian 12/12/2017 at 12:01 939 Saesneg
East Renfrewshire 14/12/2017 at 11:15 523 Saesneg
Edinburgh (City of) 16/12/2017 at 12:00 4,172 Saesneg
Falkirk 16/11/2017 at 11:40 1,216 Saesneg
Fife 15/12/2017 at 12:00 3,986 Saesneg
Glasgow City 16/12/2017 at 12:00 5,189 Saesneg
Highland 16/12/2017 at 12:00 3,759 Saesneg
Inverclyde 15/12/2017 at 03:25 624 Saesneg
Midlothian 15/12/2017 at 12:00 638 Saesneg
Moray 15/12/2017 at 08:35 1,076 Saesneg
North Ayrshire 14/12/2017 at 12:00 1,232 Saesneg
North Lanarkshire 15/12/2017 at 12:00 2,626 Saesneg
Orkney Islands 15/12/2017 at 04:50 315 Saesneg
Perth and Kinross 18/12/2017 at 10:25 1,075 Saesneg
Renfrewshire 06/12/2017 at 04:51 1,367 Saesneg
Scottish Borders 15/12/2017 at 02:00 1,533 Saesneg
Shetland Islands 15/12/2017 at 02:10 351 Saesneg
South Ayrshire 11/12/2017 at 02:45 1,301 Saesneg
South Lanarkshire 09/12/2017 at 12:00 2,253 Saesneg
Stirling 17/11/2017 at 12:00 1,265 Saesneg
West Dunbartonshire 15/12/2017 at 03:30 747 Saesneg
West Lothian 14/12/2017 at 12:00 1,026 Saesneg

Cymru

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Abertawe 16/12/2017 at 12:00 1,697 Cymraeg
Abertawe 16/12/2017 at 12:00 1,697 Saesneg
Blaenau Gwent 15/12/2017 at 12:00 593 Cymraeg
Blaenau Gwent 15/12/2017 at 12:00 593 Saesneg
Bro Morgannwg 16/12/2017 at 12:00 1,204 Cymraeg
Bro Morgannwg 16/12/2017 at 12:00 1,204 Saesneg
Caerdydd 18/12/2017 at 08:25 3,251 Cymraeg
Caerdydd 18/12/2017 at 08:25 3,251 Saesneg
Caerffili 16/12/2017 at 12:00 1,402 Cymraeg
Caerffili 16/12/2017 at 12:00 1,402 Saesneg
Casnewydd 16/12/2017 at 12:00 1,306 Cymraeg
Casnewydd 16/12/2017 at 12:00 1,306 Saesneg
Castell-nedd Port Talbot 14/12/2017 at 12:00 1,041 Cymraeg
Castell-nedd Port Talbot 14/12/2017 at 12:00 1,041 Saesneg
Ceredigion 13/12/2017 at 12:00 1,176 Cymraeg
Ceredigion 13/12/2017 at 12:00 1,176 Saesneg
Conwy 18/12/2017 at 10:40 1,676 Cymraeg
Conwy 18/12/2017 at 10:40 1,676 Saesneg
Gwynedd 14/12/2017 at 12:00 2,083 Cymraeg
Gwynedd 14/12/2017 at 12:00 2,083 Saesneg
Merthyr Tudful 14/12/2017 at 12:00 519 Cymraeg
Merthyr Tudful 14/12/2017 at 12:00 519 Saesneg
Pen-y-bont ar Ogwr 16/12/2017 at 12:00 1,244 Cymraeg
Pen-y-bont ar Ogwr 16/12/2017 at 12:00 1,244 Saesneg
Powys 16/12/2017 at 12:00 2,259 Cymraeg
Powys 16/12/2017 at 12:00 2,259 Saesneg
Rhondda Cynon Taf 16/12/2017 at 12:00 1,925 Cymraeg
Rhondda Cynon Taf 16/12/2017 at 12:00 1,925 Saesneg
Sir Benfro 08/12/2017 at 12:01 2,051 Cymraeg
Sir Benfro 08/12/2017 at 12:01 2,051 Saesneg
Sir Ddinbych 15/12/2017 at 12:00 948 Cymraeg
Sir Ddinbych 15/12/2017 at 12:00 948 Saesneg
Sir Fynwy 15/12/2017 at 12:00 888 Cymraeg
Sir Fynwy 15/12/2017 at 12:00 888 Saesneg
Sir Gaerfyrddin 16/12/2017 at 12:00 1,709 Cymraeg
Sir Gaerfyrddin 16/12/2017 at 12:00 1,709 Saesneg
Sir y Fflint 13/12/2017 at 11:30 1,097 Cymraeg
Sir y Fflint 13/12/2017 at 11:30 1,097 Saesneg
Torfaen 16/12/2017 at 12:00 746 Cymraeg
Torfaen 16/12/2017 at 12:00 746 Saesneg
Wrecsam 15/12/2017 at 12:00 1,098 Cymraeg
Wrecsam 15/12/2017 at 12:00 1,098 Saesneg
Ynys Môn 14/12/2017 at 12:00 693 Cymraeg
Ynys Môn 14/12/2017 at 12:00 693 Saesneg