Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae’r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i’w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Gair am y data hwn

TMae’r data yn darparu’r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i’r busnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae’r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy’n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o’r awdurdodau lleol sy’n cynnal y CSHB neu’r FHIS

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae’r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi’i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru’n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi’i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Gellir defnyddio’r API hefyd i ymholi’r system fyw (caiff y data ei lanlwytho’n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi’r data) a’i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio’r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio’r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API. Gellir defnyddio’r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a’r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o’r delweddau a’r meintiau sydd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API:

Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’

Score descriptors

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi’u diweddaru’n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data’r sgoriau hylendid bwyd, wedi’u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy’r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru’n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy’r API.

Siroedd y Dwyrain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Babergh 06/07/2018 at 12:00 875 Saesneg
Basildon 14/07/2018 at 12:00 1,157 Saesneg
Bedford 12/07/2018 at 12:00 1,388 Saesneg
Braintree 13/07/2018 at 12:00 1,086 Saesneg
Breckland 15/07/2018 at 12:00 1,259 Saesneg
Brentwood 11/07/2018 at 09:50 617 Saesneg
Broadland 12/07/2018 at 12:00 907 Saesneg
Broxbourne 13/07/2018 at 03:15 649 Saesneg
Cambridge City 14/07/2018 at 12:00 1,372 Saesneg
Castle Point 11/07/2018 at 12:00 469 Saesneg
Central Bedfordshire 11/07/2018 at 12:00 1,357 Saesneg
Chelmsford 14/07/2018 at 12:00 1,273 Saesneg
Colchester 11/07/2018 at 12:00 1,459 Saesneg
Dacorum 05/07/2018 at 12:00 1,109 Saesneg
East Cambridgeshire 14/07/2018 at 12:00 654 Saesneg
East Hertfordshire 09/07/2018 at 08:35 1,289 Saesneg
Epping Forest 13/07/2018 at 12:00 1,026 Saesneg
Fenland 13/07/2018 at 12:00 681 Saesneg
Forest Heath 12/07/2018 at 12:00 569 Saesneg
Great Yarmouth 13/07/2018 at 12:00 1,043 Saesneg
Harlow 04/07/2018 at 12:00 584 Saesneg
Hertsmere 24/06/2018 at 12:00 628 Saesneg
Huntingdonshire 12/07/2018 at 04:22 1,262 Saesneg
Ipswich 26/05/2018 at 12:00 1,009 Saesneg
King's Lynn and West Norfolk 13/07/2018 at 12:00 1,514 Saesneg
Luton 15/07/2018 at 12:00 1,079 Saesneg
Maldon 14/07/2018 at 12:00 575 Saesneg
Mid Suffolk 12/07/2018 at 12:00 850 Saesneg
North Hertfordshire 15/07/2018 at 12:00 1,037 Saesneg
North Norfolk 12/07/2018 at 12:00 1,689 Saesneg
Norwich City 13/07/2018 at 03:40 1,479 Saesneg
Peterborough City 14/07/2018 at 12:00 1,550 Saesneg
Rochford 09/07/2018 at 03:55 541 Saesneg
South Cambridgeshire 27/06/2018 at 04:50 1,074 Saesneg
South Norfolk 14/07/2018 at 12:00 1,028 Saesneg
Southend-On-Sea 14/07/2018 at 12:00 1,531 Saesneg
St Albans City 13/07/2018 at 12:00 906 Saesneg
St Edmundsbury 14/07/2018 at 12:00 949 Saesneg
Stevenage 12/07/2018 at 12:00 503 Saesneg
Suffolk Coastal 13/07/2018 at 09:10 1,207 Saesneg
Tendring 11/07/2018 at 03:10 1,052 Saesneg
Three Rivers 14/07/2018 at 12:00 459 Saesneg
Thurrock 14/07/2018 at 12:00 977 Saesneg
Uttlesford 14/07/2018 at 12:00 786 Saesneg
Watford 04/07/2018 at 11:00 701 Saesneg
Waveney 13/07/2018 at 09:10 1,143 Saesneg
Welwyn Hatfield 14/07/2018 at 12:00 747 Saesneg

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Amber Valley 14/07/2018 at 12:00 986 Saesneg
Ashfield 13/07/2018 at 08:30 858 Saesneg
Bassetlaw 12/07/2018 at 12:00 954 Saesneg
Blaby 13/07/2018 at 12:00 631 Saesneg
Bolsover 13/07/2018 at 12:00 683 Saesneg
Boston 11/07/2018 at 02:45 555 Saesneg
Broxtowe 14/07/2018 at 12:00 786 Saesneg
Charnwood 13/07/2018 at 12:00 1,327 Saesneg
Chesterfield 13/07/2018 at 12:00 916 Saesneg
Corby 12/06/2018 at 09:00 356 Saesneg
Daventry 10/07/2018 at 03:25 745 Saesneg
Derby City 12/07/2018 at 12:00 1,772 Saesneg
Derbyshire Dales 14/07/2018 at 12:00 918 Saesneg
East Lindsey 14/07/2018 at 12:00 1,754 Saesneg
East Northamptonshire 14/07/2018 at 12:00 755 Saesneg
Erewash 13/07/2018 at 12:00 880 Saesneg
Gedling 13/06/2018 at 02:20 676 Saesneg
Harborough 28/06/2018 at 12:00 772 Saesneg
High Peak 13/07/2018 at 09:10 804 Saesneg
Hinckley and Bosworth 13/07/2018 at 04:20 859 Saesneg
Kettering 13/07/2018 at 12:00 802 Saesneg
Leicester City 14/07/2018 at 12:00 2,600 Saesneg
Lincoln City 11/07/2018 at 12:00 966 Saesneg
Mansfield 12/07/2018 at 12:00 789 Saesneg
Melton 13/07/2018 at 03:05 458 Saesneg
Newark and Sherwood 14/07/2018 at 12:00 1,024 Saesneg
North East Derbyshire 14/07/2018 at 12:00 770 Saesneg
North Kesteven 13/07/2018 at 11:35 873 Saesneg
North West Leicestershire 09/07/2018 at 11:25 787 Saesneg
Northampton 13/07/2018 at 12:00 1,644 Saesneg
Nottingham City 14/07/2018 at 12:00 2,827 Saesneg
Oadby and Wigston 05/07/2018 at 02:00 351 Saesneg
Rushcliffe 12/07/2018 at 06:50 753 Saesneg
Rutland 03/07/2018 at 02:35 406 Saesneg
South Derbyshire 14/07/2018 at 12:00 706 Saesneg
South Holland 12/07/2018 at 10:05 750 Saesneg
South Kesteven 13/07/2018 at 12:00 1,183 Saesneg
South Northamptonshire 13/07/2018 at 12:00 764 Saesneg
Wellingborough 14/07/2018 at 12:00 664 Saesneg
West Lindsey 12/07/2018 at 12:00 868 Saesneg

Llundain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barking and Dagenham 14/07/2018 at 12:00 1,009 Saesneg
Barnet 14/07/2018 at 12:00 2,043 Saesneg
Bexley 14/07/2018 at 12:00 1,450 Saesneg
Brent 15/07/2018 at 12:00 1,966 Saesneg
Bromley 13/07/2018 at 12:00 2,262 Saesneg
Camden 14/07/2018 at 12:00 2,828 Saesneg
City of London Corporation 10/07/2018 at 12:00 1,831 Saesneg
Croydon 11/07/2018 at 04:00 2,726 Saesneg
Ealing 14/07/2018 at 12:00 2,465 Saesneg
Enfield 14/07/2018 at 12:00 2,158 Saesneg
Greenwich 14/07/2018 at 12:00 1,752 Saesneg
Hackney 14/07/2018 at 12:00 2,486 Saesneg
Hammersmith and Fulham 14/07/2018 at 12:00 1,795 Saesneg
Haringey 13/07/2018 at 04:50 1,706 Saesneg
Harrow 14/07/2018 at 12:00 1,298 Saesneg
Havering 12/07/2018 at 12:00 1,714 Saesneg
Hillingdon 12/07/2018 at 12:00 1,961 Saesneg
Hounslow 15/03/2018 at 12:00 1,539 Saesneg
Islington 14/07/2018 at 12:00 1,810 Saesneg
Kensington and Chelsea 13/07/2018 at 09:40 1,691 Saesneg
Kingston-Upon-Thames 14/07/2018 at 12:00 831 Saesneg
Lambeth 11/07/2018 at 12:00 3,045 Saesneg
Lewisham 14/07/2018 at 12:00 1,960 Saesneg
Merton 13/07/2018 at 12:00 1,315 Saesneg
Newham 13/07/2018 at 12:00 1,905 Saesneg
Redbridge 13/07/2018 at 12:00 1,692 Saesneg
Richmond-Upon-Thames 13/07/2018 at 12:00 1,462 Saesneg
Southwark 14/07/2018 at 12:00 2,807 Saesneg
Sutton 14/07/2018 at 12:00 848 Saesneg
Tower Hamlets 13/07/2018 at 12:00 2,612 Saesneg
Waltham Forest 14/07/2018 at 12:00 1,776 Saesneg
Wandsworth 14/07/2018 at 12:00 2,144 Saesneg
Westminster 13/07/2018 at 12:00 4,468 Saesneg

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Darlington 13/07/2018 at 08:05 907 Saesneg
Durham 14/07/2018 at 12:00 4,314 Saesneg
Gateshead 12/07/2018 at 03:40 1,573 Saesneg
Hartlepool 13/07/2018 at 01:45 753 Saesneg
Middlesbrough 11/07/2018 at 10:45 1,147 Saesneg
Newcastle Upon Tyne 13/07/2018 at 12:00 2,371 Saesneg
North Tyneside 13/07/2018 at 12:00 1,309 Saesneg
Northumberland 14/07/2018 at 12:00 3,451 Saesneg
Redcar and Cleveland 11/07/2018 at 12:00 1,023 Saesneg
River Tees 09/12/2017 at 12:00 06 Saesneg
South Tyneside 12/07/2018 at 11:50 1,090 Saesneg
Stockton On Tees 26/06/2018 at 12:00 1,434 Saesneg
Sunderland 28/06/2018 at 12:00 2,060 Saesneg

Gogledd-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Allerdale 14/07/2018 at 12:00 1,113 Saesneg
Barrow-in-Furness 06/07/2018 at 12:00 537 Saesneg
Blackburn 14/07/2018 at 12:00 1,240 Saesneg
Blackpool 14/07/2018 at 12:00 1,765 Saesneg
Bolton 13/07/2018 at 02:25 2,314 Saesneg
Burnley 14/07/2018 at 12:00 874 Saesneg
Bury 26/06/2018 at 12:00 1,159 Saesneg
Carlisle City 06/06/2018 at 12:00 832 Saesneg
Cheshire East 13/07/2018 at 12:00 2,498 Saesneg
Cheshire West and Chester 15/07/2018 at 12:00 3,028 Saesneg
Chorley 12/07/2018 at 09:25 891 Saesneg
Copeland 13/07/2018 at 12:00 646 Saesneg
Eden 12/07/2018 at 11:05 882 Saesneg
Fylde 11/07/2018 at 12:00 752 Saesneg
Halton 13/07/2018 at 04:35 904 Saesneg
Hyndburn 14/07/2018 at 12:00 701 Saesneg
Knowsley 14/07/2018 at 12:00 666 Saesneg
Lancaster City 13/07/2018 at 12:00 1,195 Saesneg
Liverpool 13/07/2018 at 12:00 3,525 Saesneg
Manchester 10/07/2018 at 12:00 4,219 Saesneg
Oldham 14/07/2018 at 12:00 1,693 Saesneg
Pendle 10/07/2018 at 12:00 806 Saesneg
Preston 11/07/2018 at 12:00 1,263 Saesneg
Ribble Valley 12/07/2018 at 08:15 630 Saesneg
Rochdale 12/07/2018 at 12:00 1,544 Saesneg
Rossendale 13/07/2018 at 12:00 594 Saesneg
Salford 13/07/2018 at 12:00 1,861 Saesneg
Sefton 11/07/2018 at 12:00 2,024 Saesneg
South Lakeland 13/07/2018 at 12:00 1,673 Saesneg
South Ribble 11/07/2018 at 12:00 520 Saesneg
St Helens 13/07/2018 at 12:00 1,100 Saesneg
Stockport 10/07/2018 at 08:35 2,157 Saesneg
Tameside 14/07/2018 at 12:00 1,424 Saesneg
Trafford 14/07/2018 at 12:00 2,079 Saesneg
Warrington 06/07/2018 at 05:45 1,757 Saesneg
West Lancashire 20/06/2018 at 12:15 821 Saesneg
Wigan 13/07/2018 at 12:00 1,910 Saesneg
Wirral 13/07/2018 at 12:00 2,198 Saesneg
Wyre 13/07/2018 at 12:00 986 Saesneg

De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Adur 13/07/2018 at 04:00 428 Saesneg
Arun 12/07/2018 at 03:00 1,097 Saesneg
Ashford 13/07/2018 at 12:00 1,070 Saesneg
Aylesbury Vale 13/07/2018 at 10:00 1,343 Saesneg
Basingstoke and Deane 12/07/2018 at 12:00 1,028 Saesneg
Bracknell Forest 12/07/2018 at 12:00 720 Saesneg
Brighton and Hove 12/07/2018 at 12:00 3,063 Saesneg
Canterbury City 09/05/2018 at 12:00 1,535 Saesneg
Cherwell 14/07/2018 at 12:00 1,104 Saesneg
Chichester 14/07/2018 at 12:00 1,332 Saesneg
Chiltern 07/07/2018 at 12:00 738 Saesneg
Crawley 13/07/2018 at 08:55 824 Saesneg
Dartford 14/07/2018 at 12:00 838 Saesneg
Dover 10/07/2018 at 12:00 1,139 Saesneg
East Hampshire 10/07/2018 at 11:25 899 Saesneg
Eastbourne 17/05/2018 at 04:10 1,034 Saesneg
Eastleigh 14/07/2018 at 12:00 857 Saesneg
Elmbridge 14/07/2018 at 12:00 1,005 Saesneg
Epsom and Ewell 12/07/2018 at 12:00 469 Saesneg
Fareham 13/07/2018 at 11:20 616 Saesneg
Gosport 13/07/2018 at 11:25 535 Saesneg
Gravesham 13/07/2018 at 10:22 685 Saesneg
Guildford 15/06/2018 at 12:00 867 Saesneg
Hart 14/07/2018 at 12:00 608 Saesneg
Hastings 12/07/2018 at 12:00 837 Saesneg
Havant 13/07/2018 at 12:00 828 Saesneg
Horsham 12/07/2018 at 12:10 1,044 Saesneg
Isle of Wight 15/07/2018 at 12:00 1,951 Saesneg
Lewes 12/07/2018 at 12:00 1,029 Saesneg
Maidstone 14/07/2018 at 08:45 1,129 Saesneg
Medway 13/07/2018 at 02:25 1,626 Saesneg
Mid Sussex 13/07/2018 at 11:45 1,222 Saesneg
Milton Keynes 13/07/2018 at 12:00 1,990 Saesneg
Mole Valley 14/07/2018 at 12:00 690 Saesneg
New Forest 13/07/2018 at 12:00 1,391 Saesneg
Oxford City 13/07/2018 at 12:00 1,348 Saesneg
Portsmouth 14/07/2018 at 12:00 1,745 Saesneg
Reading 15/07/2018 at 12:00 1,206 Saesneg
Reigate and Banstead 28/06/2018 at 12:00 864 Saesneg
Rother 14/07/2018 at 12:00 970 Saesneg
Runnymede 13/07/2018 at 01:05 617 Saesneg
Rushmoor 12/07/2018 at 12:00 656 Saesneg
Sevenoaks 11/07/2018 at 12:00 819 Saesneg
Shepway 14/07/2018 at 12:00 1,073 Saesneg
Slough 14/07/2018 at 12:00 698 Saesneg
South Buckinghamshire 12/07/2018 at 12:00 578 Saesneg
South Oxfordshire 13/07/2018 at 12:00 1,165 Saesneg
Southampton 28/06/2018 at 12:00 1,324 Saesneg
Spelthorne 14/07/2018 at 12:00 714 Saesneg
Surrey Heath 12/07/2018 at 12:00 570 Saesneg
Swale 11/07/2018 at 12:00 1,014 Saesneg
Tandridge 14/07/2018 at 12:00 671 Saesneg
Test Valley 14/07/2018 at 12:00 897 Saesneg
Thanet 03/07/2018 at 12:00 1,306 Saesneg
Tonbridge and Malling 12/07/2018 at 12:00 962 Saesneg
Tunbridge Wells 12/07/2018 at 12:00 973 Saesneg
Vale of White Horse 14/07/2018 at 12:00 946 Saesneg
Waverley 14/07/2018 at 12:00 1,028 Saesneg
Wealden 09/07/2018 at 10:05 1,383 Saesneg
West Berkshire 14/07/2018 at 12:00 1,128 Saesneg
West Oxfordshire 12/07/2018 at 12:00 896 Saesneg
Winchester City 07/07/2018 at 12:00 858 Saesneg
Windsor and Maidenhead 13/07/2018 at 12:00 1,308 Saesneg
Woking 12/07/2018 at 12:00 741 Saesneg
Wokingham 11/07/2018 at 02:05 902 Saesneg
Worthing 14/07/2018 at 12:00 886 Saesneg
Wycombe 14/07/2018 at 12:00 1,132 Saesneg

De-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Bath and North East Somerset 13/07/2018 at 12:00 1,737 Saesneg
Bournemouth 14/07/2018 at 12:00 1,908 Saesneg
Bristol 14/07/2018 at 12:00 4,123 Saesneg
Cheltenham 14/07/2018 at 12:00 881 Saesneg
Christchurch 09/07/2018 at 04:00 413 Saesneg
Cornwall 14/07/2018 at 12:00 4,620 Saesneg
Cotswold 13/07/2018 at 02:20 877 Saesneg
East Devon 12/07/2018 at 12:00 1,440 Saesneg
East Dorset 08/06/2018 at 12:00 598 Saesneg
Exeter City 14/07/2018 at 12:00 996 Saesneg
Forest of Dean 05/07/2018 at 12:00 675 Saesneg
Gloucester City 13/07/2018 at 03:55 905 Saesneg
Isles of Scilly 12/07/2018 at 10:00 107 Saesneg
Mendip 06/07/2018 at 12:00 1,236 Saesneg
Mid Devon 14/07/2018 at 12:00 519 Saesneg
North Devon 14/07/2018 at 12:00 1,422 Saesneg
North Dorset 12/07/2018 at 12:00 736 Saesneg
North Somerset 13/07/2018 at 12:00 961 Saesneg
Plymouth City 11/07/2018 at 12:00 1,476 Saesneg
Poole 12/07/2018 at 12:00 755 Saesneg
Purbeck 14/07/2018 at 12:00 557 Saesneg
Sedgemoor 14/07/2018 at 12:00 1,255 Saesneg
South Gloucestershire 14/07/2018 at 12:00 1,810 Saesneg
South Hams 29/06/2018 at 12:00 760 Saesneg
South Somerset 15/07/2018 at 12:00 1,744 Saesneg
Stroud 09/06/2018 at 12:00 950 Saesneg
Swindon 13/07/2018 at 08:55 1,422 Saesneg
Taunton Deane 13/07/2018 at 12:00 890 Saesneg
Teignbridge 13/07/2018 at 02:55 1,284 Saesneg
Tewkesbury 09/07/2018 at 11:35 625 Saesneg
Torbay 14/07/2018 at 12:00 1,104 Saesneg
Torridge 11/07/2018 at 09:50 787 Saesneg
West Devon 14/06/2018 at 05:15 407 Saesneg
West Dorset 06/07/2018 at 12:00 1,511 Saesneg
West Somerset 06/07/2018 at 12:00 526 Saesneg
Weymouth and Portland 30/06/2018 at 12:00 870 Saesneg
Wiltshire 13/07/2018 at 12:00 3,921 Saesneg

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Birmingham 14/07/2018 at 12:00 6,260 Saesneg
Bromsgrove 12/07/2018 at 03:35 669 Saesneg
Cannock Chase 13/07/2018 at 09:05 761 Saesneg
Coventry 13/07/2018 at 12:00 2,326 Saesneg
Dudley 11/07/2018 at 12:00 2,315 Saesneg
East Staffordshire 15/07/2018 at 09:05 946 Saesneg
Herefordshire 13/07/2018 at 12:00 1,875 Saesneg
Lichfield 12/07/2018 at 12:00 799 Saesneg
Malvern Hills 12/07/2018 at 03:35 740 Saesneg
Newcastle-Under-Lyme 13/07/2018 at 12:00 980 Saesneg
North Warwickshire 13/07/2018 at 12:00 570 Saesneg
Nuneaton and Bedworth 10/07/2018 at 12:20 811 Saesneg
Redditch 12/07/2018 at 03:35 482 Saesneg
Rugby 12/07/2018 at 12:00 799 Saesneg
Sandwell 13/07/2018 at 12:00 2,192 Saesneg
Shropshire 13/07/2018 at 12:00 2,394 Saesneg
Solihull 13/07/2018 at 12:00 1,425 Saesneg
South Staffordshire 13/07/2018 at 09:05 641 Saesneg
Stafford 14/07/2018 at 12:00 1,111 Saesneg
Staffordshire Moorlands 12/07/2018 at 09:05 711 Saesneg
Stoke-On-Trent 14/07/2018 at 12:00 2,015 Saesneg
Stratford-on-Avon 14/07/2018 at 12:00 1,261 Saesneg
Tamworth 13/07/2018 at 09:10 487 Saesneg
Telford and Wrekin Council 13/07/2018 at 12:00 1,260 Saesneg
Walsall 14/07/2018 at 12:00 1,722 Saesneg
Warwick 14/07/2018 at 12:00 1,231 Saesneg
Wolverhampton 05/07/2018 at 12:00 1,782 Saesneg
Worcester City 13/07/2018 at 12:00 765 Saesneg
Wychavon 13/07/2018 at 12:00 949 Saesneg
Wyre Forest 12/07/2018 at 03:35 691 Saesneg

Swydd Efrog a'r Humber

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barnsley 07/07/2018 at 12:00 1,830 Saesneg
Bradford 13/07/2018 at 12:00 3,934 Saesneg
Calderdale 13/07/2018 at 12:00 2,124 Saesneg
Craven 10/07/2018 at 04:15 835 Saesneg
Doncaster 13/07/2018 at 12:00 2,737 Saesneg
East Riding of Yorkshire 14/07/2018 at 12:00 2,928 Saesneg
Hambleton 11/07/2018 at 09:30 891 Saesneg
Harrogate 13/07/2018 at 02:15 1,575 Saesneg
Hull City 14/07/2018 at 12:00 2,074 Saesneg
Kirklees 13/07/2018 at 12:00 3,635 Saesneg
Leeds 14/07/2018 at 12:00 5,045 Saesneg
North East Lincolnshire 13/07/2018 at 12:00 1,353 Saesneg
North Lincolnshire 13/07/2018 at 12:00 1,385 Saesneg
Richmondshire 12/07/2018 at 12:00 568 Saesneg
Rotherham 13/07/2018 at 12:00 1,953 Saesneg
Ryedale 29/06/2018 at 03:50 565 Saesneg
Scarborough 13/07/2018 at 12:00 1,602 Saesneg
Selby 14/07/2018 at 12:00 616 Saesneg
Sheffield 15/06/2018 at 12:30 4,134 Saesneg
Wakefield 13/07/2018 at 04:00 2,555 Saesneg
York 14/07/2018 at 12:00 1,864 Saesneg

Gogledd Iwerddon

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Antrim and Newtownabbey 13/07/2018 at 12:00 1,125 Saesneg
Ards and North Down 12/07/2018 at 12:00 1,272 Saesneg
Armagh City, Banbridge and Craigavon 13/07/2018 at 12:00 1,607 Saesneg
Belfast City 14/07/2018 at 12:00 3,042 Saesneg
Causeway Coast and Glens 13/07/2018 at 12:00 1,507 Saesneg
Derry City and Strabane 13/07/2018 at 10:55 1,282 Saesneg
Fermanagh and Omagh 13/07/2018 at 12:00 1,352 Saesneg
Lisburn and Castlereagh City 11/07/2018 at 12:00 853 Saesneg
Mid and East Antrim 14/07/2018 at 12:00 1,156 Saesneg
Mid Ulster 13/07/2018 at 12:00 1,284 Saesneg
Newry, Mourne and Down 10/07/2018 at 12:00 1,564 Saesneg

Yr Alban

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Aberdeen City 13/07/2018 at 12:00 1,834 Saesneg
Aberdeenshire 13/07/2018 at 09:50 2,132 Saesneg
Angus 18/05/2018 at 12:00 901 Saesneg
Argyll and Bute 13/07/2018 at 04:40 919 Saesneg
Clackmannanshire 11/07/2018 at 12:00 435 Saesneg
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) 21/06/2018 at 12:15 460 Saesneg
Dumfries and Galloway 06/07/2018 at 12:00 1,490 Saesneg
Dundee City 12/07/2018 at 12:00 1,434 Saesneg
East Ayrshire 13/07/2018 at 12:00 1,093 Saesneg
East Dunbartonshire 21/06/2018 at 12:00 569 Saesneg
East Lothian 13/07/2018 at 02:25 852 Saesneg
East Renfrewshire 12/07/2018 at 12:05 655 Saesneg
Edinburgh (City of) 14/07/2018 at 12:00 4,225 Saesneg
Falkirk 12/07/2018 at 11:40 1,258 Saesneg
Fife 14/07/2018 at 12:00 4,046 Saesneg
Glasgow City 14/07/2018 at 12:00 5,218 Saesneg
Highland 13/07/2018 at 12:00 3,872 Saesneg
Inverclyde 14/07/2018 at 12:00 591 Saesneg
Midlothian 11/07/2018 at 12:00 633 Saesneg
Moray 13/07/2018 at 09:50 1,045 Saesneg
North Ayrshire 13/07/2018 at 03:20 1,302 Saesneg
North Lanarkshire 13/07/2018 at 12:00 2,608 Saesneg
Orkney Islands 06/07/2018 at 03:55 319 Saesneg
Perth and Kinross 13/07/2018 at 12:00 1,072 Saesneg
Renfrewshire 01/06/2018 at 12:00 1,358 Saesneg
Scottish Borders 13/07/2018 at 01:45 1,553 Saesneg
Shetland Islands 13/07/2018 at 02:10 351 Saesneg
South Ayrshire 12/07/2018 at 11:31 1,305 Saesneg
South Lanarkshire 13/07/2018 at 12:00 2,215 Saesneg
Stirling 10/07/2018 at 12:00 1,264 Saesneg
West Dunbartonshire 13/07/2018 at 10:50 752 Saesneg
West Lothian 11/07/2018 at 12:00 991 Saesneg

Cymru

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Abertawe 14/07/2018 at 12:00 1,790 Cymraeg
Abertawe 14/07/2018 at 12:00 1,790 Saesneg
Blaenau Gwent 06/07/2018 at 12:00 614 Cymraeg
Blaenau Gwent 06/07/2018 at 12:00 614 Saesneg
Bro Morgannwg 12/07/2018 at 12:00 1,218 Cymraeg
Bro Morgannwg 12/07/2018 at 12:00 1,218 Saesneg
Caerdydd 15/07/2018 at 12:00 3,258 Cymraeg
Caerdydd 15/07/2018 at 12:00 3,258 Saesneg
Caerffili 12/07/2018 at 12:00 1,396 Cymraeg
Caerffili 12/07/2018 at 12:00 1,396 Saesneg
Casnewydd 14/07/2018 at 12:00 1,351 Cymraeg
Casnewydd 14/07/2018 at 12:00 1,351 Saesneg
Castell-nedd Port Talbot 13/07/2018 at 03:00 1,040 Cymraeg
Castell-nedd Port Talbot 13/07/2018 at 03:00 1,040 Saesneg
Ceredigion 13/07/2018 at 12:00 1,158 Cymraeg
Ceredigion 13/07/2018 at 12:00 1,158 Saesneg
Conwy 13/07/2018 at 12:00 1,652 Cymraeg
Conwy 13/07/2018 at 12:00 1,652 Saesneg
Gwynedd 14/07/2018 at 12:00 2,071 Cymraeg
Gwynedd 14/07/2018 at 12:00 2,071 Saesneg
Merthyr Tudful 13/07/2018 at 12:00 510 Cymraeg
Merthyr Tudful 13/07/2018 at 12:00 510 Saesneg
Pen-y-bont ar Ogwr 14/07/2018 at 12:00 1,262 Cymraeg
Pen-y-bont ar Ogwr 14/07/2018 at 12:00 1,262 Saesneg
Powys 14/07/2018 at 12:00 2,274 Cymraeg
Powys 14/07/2018 at 12:00 2,274 Saesneg
Rhondda Cynon Taf 13/07/2018 at 12:00 1,939 Cymraeg
Rhondda Cynon Taf 13/07/2018 at 12:00 1,939 Saesneg
Sir Benfro 14/07/2018 at 12:00 1,838 Cymraeg
Sir Benfro 14/07/2018 at 12:00 1,838 Saesneg
Sir Ddinbych 13/07/2018 at 12:16 977 Cymraeg
Sir Ddinbych 13/07/2018 at 12:16 977 Saesneg
Sir Fynwy 13/07/2018 at 12:00 901 Cymraeg
Sir Fynwy 13/07/2018 at 12:00 901 Saesneg
Sir Gaerfyrddin 14/07/2018 at 12:00 1,716 Cymraeg
Sir Gaerfyrddin 14/07/2018 at 12:00 1,716 Saesneg
Sir y Fflint 13/07/2018 at 12:00 1,134 Cymraeg
Sir y Fflint 13/07/2018 at 12:00 1,134 Saesneg
Torfaen 14/07/2018 at 12:00 762 Cymraeg
Torfaen 14/07/2018 at 12:00 762 Saesneg
Wrecsam 12/07/2018 at 12:00 1,036 Cymraeg
Wrecsam 12/07/2018 at 12:00 1,036 Saesneg
Ynys Môn 05/07/2018 at 05:05 689 Cymraeg
Ynys Môn 05/07/2018 at 05:05 689 Saesneg