Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae’r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i’w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Gair am y data hwn

TMae’r data yn darparu’r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i’r busnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae’r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy’n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o’r awdurdodau lleol sy’n cynnal y CSHB neu’r FHIS

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae’r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi’i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru’n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi’i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Gellir defnyddio’r API hefyd i ymholi’r system fyw (caiff y data ei lanlwytho’n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi’r data) a’i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio’r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio’r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API. Gellir defnyddio’r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a’r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o’r delweddau a’r meintiau sydd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API:

Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’

Score descriptors

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi’u diweddaru’n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data’r sgoriau hylendid bwyd, wedi’u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy’r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru’n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy’r API.

Siroedd y Dwyrain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Babergh 16/11/2018 at 12:00 853 Saesneg
Basildon 24/10/2018 at 12:00 1,166 Saesneg
Bedford 16/11/2018 at 12:00 1,385 Saesneg
Braintree 17/11/2018 at 12:01 1,111 Saesneg
Breckland 15/11/2018 at 02:25 1,254 Saesneg
Brentwood 16/11/2018 at 11:50 608 Saesneg
Broadland 17/11/2018 at 12:01 908 Saesneg
Broxbourne 06/11/2018 at 12:00 653 Saesneg
Cambridge City 16/11/2018 at 12:00 1,379 Saesneg
Castle Point 17/11/2018 at 12:01 463 Saesneg
Central Bedfordshire 17/11/2018 at 12:01 1,301 Saesneg
Chelmsford 17/11/2018 at 12:01 1,287 Saesneg
Colchester 13/11/2018 at 12:01 1,474 Saesneg
Dacorum 17/11/2018 at 12:01 1,141 Saesneg
East Cambridgeshire 16/11/2018 at 11:55 662 Saesneg
East Hertfordshire 13/11/2018 at 08:05 1,270 Saesneg
East Suffolk 16/11/2018 at 09:30 2,358 Saesneg
Epping Forest 15/11/2018 at 01:15 1,043 Saesneg
Fenland 15/11/2018 at 11:20 679 Saesneg
Forest Heath 16/11/2018 at 12:00 556 Saesneg
Great Yarmouth 17/11/2018 at 12:01 1,045 Saesneg
Harlow 16/11/2018 at 12:00 589 Saesneg
Hertsmere 16/11/2018 at 12:00 743 Saesneg
Huntingdonshire 16/11/2018 at 12:00 1,281 Saesneg
Ipswich 06/11/2018 at 07:55 1,022 Saesneg
King's Lynn and West Norfolk 14/11/2018 at 12:00 1,520 Saesneg
Luton 19/11/2018 at 12:00 1,097 Saesneg
Maldon 13/11/2018 at 10:25 570 Saesneg
Mid Suffolk 17/11/2018 at 12:01 846 Saesneg
North Hertfordshire 15/11/2018 at 12:00 1,053 Saesneg
North Norfolk 16/11/2018 at 10:10 1,711 Saesneg
Norwich City 16/11/2018 at 12:00 1,455 Saesneg
Peterborough City 15/11/2018 at 12:00 1,506 Saesneg
Rochford 14/11/2018 at 12:05 540 Saesneg
South Cambridgeshire 09/11/2018 at 12:15 1,045 Saesneg
South Norfolk 12/11/2018 at 10:40 1,034 Saesneg
Southend-On-Sea 16/11/2018 at 12:00 1,557 Saesneg
St Albans City 19/11/2018 at 12:00 910 Saesneg
St Edmundsbury 14/11/2018 at 12:00 948 Saesneg
Stevenage 15/11/2018 at 12:00 510 Saesneg
Tendring 16/11/2018 at 12:00 1,053 Saesneg
Three Rivers 16/11/2018 at 12:00 465 Saesneg
Thurrock 13/11/2018 at 12:01 1,000 Saesneg
Uttlesford 17/11/2018 at 12:01 785 Saesneg
Watford 16/11/2018 at 12:00 714 Saesneg
Welwyn Hatfield 17/11/2018 at 12:01 756 Saesneg

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Amber Valley 17/11/2018 at 12:01 989 Saesneg
Ashfield 16/11/2018 at 12:00 844 Saesneg
Bassetlaw 16/11/2018 at 09:15 949 Saesneg
Blaby 17/11/2018 at 12:01 640 Saesneg
Bolsover 12/11/2018 at 11:50 690 Saesneg
Boston 07/11/2018 at 02:31 554 Saesneg
Broxtowe 17/11/2018 at 12:01 783 Saesneg
Charnwood 17/11/2018 at 12:01 1,327 Saesneg
Chesterfield 17/11/2018 at 12:01 915 Saesneg
Corby 16/11/2018 at 09:40 360 Saesneg
Daventry 07/11/2018 at 08:40 745 Saesneg
Derby City 16/11/2018 at 12:00 1,777 Saesneg
Derbyshire Dales 19/11/2018 at 09:10 939 Saesneg
East Lindsey 16/11/2018 at 12:00 1,812 Saesneg
East Northamptonshire 09/11/2018 at 03:00 759 Saesneg
Erewash 19/11/2018 at 10:20 891 Saesneg
Gedling 23/09/2018 at 12:00 678 Saesneg
Harborough 16/11/2018 at 12:00 767 Saesneg
High Peak 16/11/2018 at 08:05 795 Saesneg
Hinckley and Bosworth 17/11/2018 at 12:01 856 Saesneg
Kettering 17/11/2018 at 12:01 798 Saesneg
Leicester City 17/11/2018 at 12:01 2,683 Saesneg
Lincoln City 17/11/2018 at 12:01 975 Saesneg
Mansfield 16/11/2018 at 04:45 781 Saesneg
Melton 18/11/2018 at 12:00 460 Saesneg
Newark and Sherwood 16/11/2018 at 04:25 1,016 Saesneg
North East Derbyshire 14/11/2018 at 12:00 777 Saesneg
North Kesteven 16/11/2018 at 01:35 872 Saesneg
North West Leicestershire 17/11/2018 at 12:01 796 Saesneg
Northampton 17/11/2018 at 12:01 1,632 Saesneg
Nottingham City 17/11/2018 at 12:01 2,721 Saesneg
Oadby and Wigston 31/10/2018 at 05:10 357 Saesneg
Rushcliffe 19/11/2018 at 08:40 752 Saesneg
Rutland 17/11/2018 at 12:01 411 Saesneg
South Derbyshire 16/11/2018 at 12:00 719 Saesneg
South Holland 15/11/2018 at 09:20 750 Saesneg
South Kesteven 09/11/2018 at 12:00 1,182 Saesneg
South Northamptonshire 17/11/2018 at 12:01 781 Saesneg
Wellingborough 15/11/2018 at 12:00 650 Saesneg
West Lindsey 17/11/2018 at 12:01 867 Saesneg

Llundain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barking and Dagenham 18/11/2018 at 12:00 1,029 Saesneg
Barnet 16/11/2018 at 12:00 2,040 Saesneg
Bexley 17/11/2018 at 12:01 1,473 Saesneg
Brent 18/11/2018 at 12:00 1,952 Saesneg
Bromley 19/11/2018 at 12:00 2,236 Saesneg
Camden 16/11/2018 at 12:00 2,892 Saesneg
City of London Corporation 16/11/2018 at 12:00 1,817 Saesneg
Croydon 14/11/2018 at 04:15 2,621 Saesneg
Ealing 19/11/2018 at 12:00 2,495 Saesneg
Enfield 18/11/2018 at 12:00 2,107 Saesneg
Greenwich 23/10/2018 at 12:00 1,763 Saesneg
Hackney 17/11/2018 at 12:01 2,443 Saesneg
Hammersmith and Fulham 19/11/2018 at 10:15 1,808 Saesneg
Haringey 16/11/2018 at 12:00 1,727 Saesneg
Harrow 17/11/2018 at 12:01 1,314 Saesneg
Havering 17/11/2018 at 12:01 1,707 Saesneg
Hillingdon 19/11/2018 at 12:00 1,961 Saesneg
Hounslow 05/11/2018 at 02:29 1,609 Saesneg
Islington 17/11/2018 at 12:01 1,829 Saesneg
Kensington and Chelsea 16/11/2018 at 12:00 1,729 Saesneg
Kingston-Upon-Thames 06/11/2018 at 09:50 1,072 Saesneg
Lambeth 17/11/2018 at 12:01 3,027 Saesneg
Lewisham 18/11/2018 at 12:00 2,001 Saesneg
Merton 14/11/2018 at 12:00 1,329 Saesneg
Newham 16/11/2018 at 12:00 1,887 Saesneg
Redbridge 16/11/2018 at 12:00 1,670 Saesneg
Richmond-Upon-Thames 19/11/2018 at 12:00 1,454 Saesneg
Southwark 18/11/2018 at 12:00 2,818 Saesneg
Sutton 17/11/2018 at 12:01 890 Saesneg
Tower Hamlets 19/11/2018 at 10:20 2,635 Saesneg
Waltham Forest 17/11/2018 at 12:01 1,767 Saesneg
Wandsworth 17/11/2018 at 12:01 2,177 Saesneg
Westminster 17/11/2018 at 12:01 4,463 Saesneg

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Darlington 16/11/2018 at 11:50 924 Saesneg
Durham 16/11/2018 at 12:00 4,347 Saesneg
Gateshead 13/11/2018 at 12:01 1,567 Saesneg
Hartlepool 19/11/2018 at 09:30 747 Saesneg
Middlesbrough 13/11/2018 at 11:55 1,134 Saesneg
Newcastle Upon Tyne 16/11/2018 at 12:00 2,407 Saesneg
North Tyneside 17/11/2018 at 12:01 1,328 Saesneg
Northumberland 17/11/2018 at 12:01 3,458 Saesneg
Redcar and Cleveland 16/11/2018 at 02:05 1,028 Saesneg
River Tees 14/08/2018 at 09:05 07 Saesneg
South Tyneside 15/11/2018 at 03:45 1,057 Saesneg
Stockton On Tees 17/11/2018 at 12:01 1,464 Saesneg
Sunderland 16/11/2018 at 12:00 2,074 Saesneg

Gogledd-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Allerdale 13/11/2018 at 12:01 1,101 Saesneg
Barrow-in-Furness 14/11/2018 at 12:00 534 Saesneg
Blackburn 17/11/2018 at 12:01 1,197 Saesneg
Blackpool 16/11/2018 at 12:00 1,767 Saesneg
Bolton 17/11/2018 at 12:01 2,275 Saesneg
Burnley 16/11/2018 at 02:55 878 Saesneg
Bury 16/11/2018 at 12:00 1,164 Saesneg
Carlisle City 16/11/2018 at 10:00 849 Saesneg
Cheshire East 17/11/2018 at 12:01 2,507 Saesneg
Cheshire West and Chester 16/11/2018 at 12:00 2,975 Saesneg
Chorley 15/11/2018 at 12:00 891 Saesneg
Copeland 16/11/2018 at 12:00 651 Saesneg
Eden 17/11/2018 at 12:01 878 Saesneg
Fylde 16/11/2018 at 12:00 767 Saesneg
Halton 16/11/2018 at 02:00 915 Saesneg
Hyndburn 16/11/2018 at 12:00 723 Saesneg
Knowsley 16/11/2018 at 12:00 661 Saesneg
Lancaster City 17/11/2018 at 12:01 1,164 Saesneg
Liverpool 17/11/2018 at 12:01 3,521 Saesneg
Manchester 07/11/2018 at 12:00 4,198 Saesneg
Oldham 17/11/2018 at 12:01 1,685 Saesneg
Pendle 16/11/2018 at 12:00 811 Saesneg
Preston 19/11/2018 at 12:00 1,271 Saesneg
Ribble Valley 16/11/2018 at 12:00 633 Saesneg
Rochdale 16/11/2018 at 12:00 1,548 Saesneg
Rossendale 15/11/2018 at 12:00 584 Saesneg
Salford 16/11/2018 at 08:55 1,889 Saesneg
Sefton 17/11/2018 at 12:01 2,083 Saesneg
South Lakeland 17/11/2018 at 12:01 1,667 Saesneg
South Ribble 16/11/2018 at 12:00 518 Saesneg
St Helens 19/11/2018 at 09:40 1,112 Saesneg
Stockport 17/11/2018 at 12:01 2,141 Saesneg
Tameside 17/11/2018 at 12:01 1,433 Saesneg
Trafford 16/11/2018 at 12:00 2,082 Saesneg
Warrington 13/11/2018 at 12:01 1,772 Saesneg
West Lancashire 16/11/2018 at 12:00 814 Saesneg
Wigan 17/11/2018 at 12:01 1,894 Saesneg
Wirral 17/11/2018 at 12:01 2,174 Saesneg
Wyre 15/11/2018 at 12:00 990 Saesneg

De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Adur 16/11/2018 at 12:30 432 Saesneg
Arun 13/11/2018 at 02:00 1,033 Saesneg
Ashford 15/11/2018 at 12:00 1,081 Saesneg
Aylesbury Vale 18/11/2018 at 12:00 1,367 Saesneg
Basingstoke and Deane 17/11/2018 at 12:01 1,022 Saesneg
Bracknell Forest 15/11/2018 at 02:10 689 Saesneg
Brighton and Hove 17/11/2018 at 12:01 3,057 Saesneg
Canterbury City 17/11/2018 at 12:01 1,536 Saesneg
Cherwell 14/11/2018 at 12:00 1,086 Saesneg
Chichester 16/11/2018 at 12:00 1,361 Saesneg
Chiltern 09/11/2018 at 11:35 730 Saesneg
Crawley 16/11/2018 at 01:30 831 Saesneg
Dartford 09/11/2018 at 12:00 842 Saesneg
Dover 16/11/2018 at 12:00 1,137 Saesneg
East Hampshire 14/11/2018 at 12:00 900 Saesneg
Eastbourne 16/11/2018 at 12:00 1,025 Saesneg
Eastleigh 15/11/2018 at 12:00 859 Saesneg
Elmbridge 14/11/2018 at 12:00 1,020 Saesneg
Epsom and Ewell 16/11/2018 at 09:45 466 Saesneg
Fareham 16/11/2018 at 12:00 630 Saesneg
Folkestone and Hythe 17/11/2018 at 12:01 1,066 Saesneg
Gosport 13/11/2018 at 12:01 522 Saesneg
Gravesham 17/11/2018 at 12:01 687 Saesneg
Guildford 18/11/2018 at 12:00 910 Saesneg
Hart 24/10/2018 at 12:00 609 Saesneg
Hastings 16/11/2018 at 12:15 851 Saesneg
Havant 06/11/2018 at 03:56 872 Saesneg
Horsham 16/11/2018 at 09:55 1,059 Saesneg
Isle of Wight 19/11/2018 at 12:00 1,961 Saesneg
Lewes 07/11/2018 at 03:55 1,041 Saesneg
Maidstone 16/11/2018 at 09:15 1,147 Saesneg
Medway 15/11/2018 at 12:00 1,746 Saesneg
Mid Sussex 17/11/2018 at 12:01 1,219 Saesneg
Milton Keynes 17/11/2018 at 12:01 2,013 Saesneg
Mole Valley 23/10/2018 at 12:35 694 Saesneg
New Forest 16/11/2018 at 12:00 1,415 Saesneg
Oxford City 17/11/2018 at 12:01 1,354 Saesneg
Portsmouth 16/11/2018 at 12:00 1,765 Saesneg
Reading 17/11/2018 at 12:01 1,199 Saesneg
Reigate and Banstead 12/11/2018 at 01:35 857 Saesneg
Rother 17/11/2018 at 12:01 962 Saesneg
Runnymede 15/11/2018 at 12:00 621 Saesneg
Rushmoor 16/11/2018 at 12:00 656 Saesneg
Sevenoaks 15/11/2018 at 12:00 841 Saesneg
Slough 16/11/2018 at 12:00 702 Saesneg
South Buckinghamshire 16/11/2018 at 12:00 576 Saesneg
South Oxfordshire 16/11/2018 at 12:00 1,173 Saesneg
Southampton 17/11/2018 at 12:01 1,328 Saesneg
Spelthorne 16/11/2018 at 12:00 720 Saesneg
Surrey Heath 14/11/2018 at 12:00 581 Saesneg
Swale 17/11/2018 at 12:01 1,040 Saesneg
Tandridge 16/11/2018 at 12:00 678 Saesneg
Test Valley 19/11/2018 at 08:45 893 Saesneg
Thanet 28/10/2018 at 12:00 1,331 Saesneg
Tonbridge and Malling 19/11/2018 at 09:55 963 Saesneg
Tunbridge Wells 10/11/2018 at 12:00 973 Saesneg
Vale of White Horse 18/11/2018 at 12:00 953 Saesneg
Waverley 16/11/2018 at 12:00 1,045 Saesneg
Wealden 17/11/2018 at 12:01 1,379 Saesneg
West Berkshire 14/11/2018 at 10:40 1,146 Saesneg
West Oxfordshire 15/11/2018 at 12:00 894 Saesneg
Winchester City 16/11/2018 at 12:00 867 Saesneg
Windsor and Maidenhead 15/11/2018 at 12:00 1,272 Saesneg
Woking 16/11/2018 at 12:00 752 Saesneg
Wokingham 15/11/2018 at 12:00 915 Saesneg
Worthing 16/11/2018 at 12:30 900 Saesneg
Wycombe 19/11/2018 at 08:05 1,132 Saesneg

De-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Bath and North East Somerset 16/11/2018 at 12:00 1,723 Saesneg
Bournemouth 16/11/2018 at 12:00 1,867 Saesneg
Bristol 18/11/2018 at 12:00 4,061 Saesneg
Cheltenham 16/11/2018 at 12:00 889 Saesneg
Christchurch 15/11/2018 at 12:00 408 Saesneg
Cornwall 17/11/2018 at 12:01 4,633 Saesneg
Cotswold 16/11/2018 at 12:00 900 Saesneg
East Devon 15/11/2018 at 12:00 1,453 Saesneg
East Dorset 14/11/2018 at 12:00 655 Saesneg
Exeter City 10/11/2018 at 12:00 993 Saesneg
Forest of Dean 09/11/2018 at 12:20 683 Saesneg
Gloucester City 16/11/2018 at 11:35 906 Saesneg
Isles of Scilly 31/10/2018 at 12:30 105 Saesneg
Mendip 17/10/2018 at 12:00 1,243 Saesneg
Mid Devon 22/09/2018 at 12:00 513 Saesneg
North Devon 15/11/2018 at 12:00 1,439 Saesneg
North Dorset 13/11/2018 at 01:35 768 Saesneg
North Somerset 17/11/2018 at 12:01 958 Saesneg
Plymouth City 15/11/2018 at 12:00 1,551 Saesneg
Poole 02/11/2018 at 12:00 799 Saesneg
Purbeck 30/10/2018 at 04:10 572 Saesneg
Sedgemoor 14/11/2018 at 02:40 1,261 Saesneg
South Gloucestershire 16/11/2018 at 04:15 1,798 Saesneg
South Hams 12/11/2018 at 02:45 1,067 Saesneg
South Somerset 19/11/2018 at 12:00 1,742 Saesneg
Stroud 16/11/2018 at 12:00 928 Saesneg
Swindon 19/11/2018 at 09:30 1,470 Saesneg
Taunton Deane 17/11/2018 at 12:01 904 Saesneg
Teignbridge 16/11/2018 at 11:15 1,273 Saesneg
Tewkesbury 13/11/2018 at 08:40 641 Saesneg
Torbay 19/11/2018 at 12:00 1,115 Saesneg
Torridge 17/11/2018 at 12:01 793 Saesneg
West Devon 05/11/2018 at 09:20 544 Saesneg
West Dorset 13/11/2018 at 02:25 1,535 Saesneg
West Somerset 07/11/2018 at 12:00 533 Saesneg
Weymouth and Portland 15/11/2018 at 12:00 869 Saesneg
Wiltshire 17/11/2018 at 12:01 3,892 Saesneg

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Birmingham 17/11/2018 at 12:01 6,694 Saesneg
Bromsgrove 17/11/2018 at 12:01 681 Saesneg
Cannock Chase 16/11/2018 at 08:05 779 Saesneg
Coventry 14/11/2018 at 11:40 2,341 Saesneg
Dudley 17/11/2018 at 12:01 2,291 Saesneg
East Staffordshire 16/11/2018 at 12:00 958 Saesneg
Herefordshire 17/11/2018 at 12:01 1,898 Saesneg
Lichfield 15/11/2018 at 08:05 804 Saesneg
Malvern Hills 15/11/2018 at 08:20 746 Saesneg
Newcastle-Under-Lyme 17/11/2018 at 12:01 972 Saesneg
North Warwickshire 16/11/2018 at 03:50 569 Saesneg
Nuneaton and Bedworth 20/10/2018 at 12:00 819 Saesneg
Redditch 16/11/2018 at 12:00 502 Saesneg
Rugby 14/11/2018 at 12:00 810 Saesneg
Sandwell 17/11/2018 at 12:01 2,170 Saesneg
Shropshire 15/11/2018 at 12:00 2,403 Saesneg
Solihull 16/11/2018 at 12:00 1,435 Saesneg
South Staffordshire 16/11/2018 at 08:05 643 Saesneg
Stafford 16/11/2018 at 08:05 1,147 Saesneg
Staffordshire Moorlands 16/11/2018 at 12:00 723 Saesneg
Stoke-On-Trent 17/11/2018 at 12:01 1,965 Saesneg
Stratford-on-Avon 17/11/2018 at 12:01 1,275 Saesneg
Tamworth 16/11/2018 at 08:05 479 Saesneg
Telford and Wrekin Council 15/11/2018 at 12:00 1,260 Saesneg
Walsall 17/11/2018 at 12:01 1,719 Saesneg
Warwick 16/11/2018 at 12:00 1,334 Saesneg
Wolverhampton 16/11/2018 at 12:00 1,728 Saesneg
Worcester City 15/11/2018 at 08:20 778 Saesneg
Wychavon 15/11/2018 at 08:25 954 Saesneg
Wyre Forest 16/11/2018 at 12:00 695 Saesneg

Swydd Efrog a'r Humber

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barnsley 17/11/2018 at 12:01 1,812 Saesneg
Bradford 17/11/2018 at 12:01 3,976 Saesneg
Calderdale 17/11/2018 at 12:01 2,122 Saesneg
Craven 16/11/2018 at 05:00 799 Saesneg
Doncaster 17/11/2018 at 12:01 2,746 Saesneg
East Riding of Yorkshire 17/11/2018 at 12:01 2,957 Saesneg
Hambleton 16/11/2018 at 12:00 904 Saesneg
Harrogate 17/11/2018 at 12:01 1,406 Saesneg
Hull and Goole Port 08/11/2018 at 02:25 08 Saesneg
Hull City 17/11/2018 at 12:01 2,094 Saesneg
Kirklees 16/11/2018 at 12:00 3,645 Saesneg
Leeds 18/11/2018 at 12:00 4,955 Saesneg
North East Lincolnshire 09/11/2018 at 10:10 1,359 Saesneg
North Lincolnshire 17/11/2018 at 12:01 1,385 Saesneg
Richmondshire 14/11/2018 at 12:00 573 Saesneg
Rotherham 17/11/2018 at 12:01 1,956 Saesneg
Ryedale 17/11/2018 at 12:01 570 Saesneg
Scarborough 16/11/2018 at 12:00 1,617 Saesneg
Selby 16/11/2018 at 12:00 625 Saesneg
Sheffield 17/11/2018 at 12:01 4,203 Saesneg
Wakefield 18/11/2018 at 12:00 2,578 Saesneg
York 18/11/2018 at 12:00 1,897 Saesneg

Gogledd Iwerddon

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Antrim and Newtownabbey 14/11/2018 at 12:00 1,121 Saesneg
Ards and North Down 13/11/2018 at 12:01 1,283 Saesneg
Armagh City, Banbridge and Craigavon 17/11/2018 at 12:01 1,644 Saesneg
Belfast City 17/11/2018 at 12:01 3,035 Saesneg
Causeway Coast and Glens 15/11/2018 at 12:00 1,481 Saesneg
Derry City and Strabane 17/11/2018 at 12:01 1,303 Saesneg
Fermanagh and Omagh 15/11/2018 at 12:00 1,355 Saesneg
Lisburn and Castlereagh City 17/11/2018 at 12:01 845 Saesneg
Mid and East Antrim 13/11/2018 at 09:50 1,157 Saesneg
Mid Ulster 16/11/2018 at 12:00 1,283 Saesneg
Newry, Mourne and Down 14/11/2018 at 12:00 1,576 Saesneg

Yr Alban

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Aberdeen City 18/09/2018 at 12:00 1,776 Saesneg
Aberdeenshire 06/11/2018 at 08:25 2,123 Saesneg
Angus 08/11/2018 at 10:10 918 Saesneg
Argyll and Bute 16/11/2018 at 09:55 913 Saesneg
Clackmannanshire 16/11/2018 at 04:35 433 Saesneg
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) 08/11/2018 at 12:00 462 Saesneg
Dumfries and Galloway 15/11/2018 at 12:00 1,496 Saesneg
Dundee City 15/11/2018 at 03:05 1,440 Saesneg
East Ayrshire 05/11/2018 at 11:50 1,093 Saesneg
East Dunbartonshire 16/11/2018 at 12:00 564 Saesneg
East Lothian 17/11/2018 at 12:01 853 Saesneg
East Renfrewshire 25/09/2018 at 10:30 654 Saesneg
Edinburgh (City of) 16/11/2018 at 12:00 4,240 Saesneg
Falkirk 15/11/2018 at 03:15 1,263 Saesneg
Fife 23/10/2018 at 12:00 4,067 Saesneg
Glasgow City 15/11/2018 at 12:00 5,247 Saesneg
Highland 17/11/2018 at 12:01 3,877 Saesneg
Inverclyde 15/11/2018 at 12:00 591 Saesneg
Midlothian 09/11/2018 at 12:00 630 Saesneg
Moray 16/11/2018 at 08:50 1,076 Saesneg
North Ayrshire 17/11/2018 at 12:01 1,342 Saesneg
North Lanarkshire 01/11/2018 at 12:00 2,618 Saesneg
Orkney Islands 31/10/2018 at 09:40 316 Saesneg
Perth and Kinross 14/11/2018 at 12:00 1,066 Saesneg
Renfrewshire 17/11/2018 at 12:01 1,358 Saesneg
Scottish Borders 16/11/2018 at 02:30 1,562 Saesneg
Shetland Islands 16/11/2018 at 02:05 344 Saesneg
South Ayrshire 06/11/2018 at 12:00 1,307 Saesneg
South Lanarkshire 24/10/2018 at 12:00 2,211 Saesneg
Stirling 02/11/2018 at 12:00 1,308 Saesneg
West Dunbartonshire 09/11/2018 at 04:25 740 Saesneg
West Lothian 16/11/2018 at 12:00 970 Saesneg

Cymru

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Abertawe 18/11/2018 at 12:00 1,817 Cymraeg
Abertawe 18/11/2018 at 12:00 1,817 Saesneg
Blaenau Gwent 16/11/2018 at 12:00 624 Cymraeg
Blaenau Gwent 16/11/2018 at 12:00 624 Saesneg
Bro Morgannwg 16/11/2018 at 12:00 1,236 Cymraeg
Bro Morgannwg 16/11/2018 at 12:00 1,236 Saesneg
Caerdydd 18/11/2018 at 12:00 3,293 Cymraeg
Caerdydd 18/11/2018 at 12:00 3,293 Saesneg
Caerffili 19/11/2018 at 12:00 1,412 Cymraeg
Caerffili 19/11/2018 at 12:00 1,412 Saesneg
Casnewydd 15/11/2018 at 12:00 1,362 Cymraeg
Casnewydd 15/11/2018 at 12:00 1,362 Saesneg
Castell-nedd Port Talbot 15/11/2018 at 12:00 1,030 Cymraeg
Castell-nedd Port Talbot 15/11/2018 at 12:00 1,030 Saesneg
Ceredigion 16/11/2018 at 11:40 1,119 Cymraeg
Ceredigion 16/11/2018 at 11:40 1,119 Saesneg
Conwy 15/11/2018 at 11:50 1,662 Cymraeg
Conwy 15/11/2018 at 11:50 1,662 Saesneg
Gwynedd 16/11/2018 at 12:00 2,074 Cymraeg
Gwynedd 16/11/2018 at 12:00 2,074 Saesneg
Merthyr Tudful 16/11/2018 at 12:00 510 Cymraeg
Merthyr Tudful 16/11/2018 at 12:00 510 Saesneg
Pen-y-bont ar Ogwr 16/11/2018 at 12:00 1,267 Cymraeg
Pen-y-bont ar Ogwr 16/11/2018 at 12:00 1,267 Saesneg
Powys 17/11/2018 at 12:01 2,315 Cymraeg
Powys 17/11/2018 at 12:01 2,315 Saesneg
Rhondda Cynon Taf 16/11/2018 at 12:00 1,939 Cymraeg
Rhondda Cynon Taf 16/11/2018 at 12:00 1,939 Saesneg
Sir Benfro 16/11/2018 at 12:00 1,862 Cymraeg
Sir Benfro 16/11/2018 at 12:00 1,862 Saesneg
Sir Ddinbych 16/11/2018 at 12:00 988 Cymraeg
Sir Ddinbych 16/11/2018 at 12:00 988 Saesneg
Sir Fynwy 17/11/2018 at 12:01 905 Cymraeg
Sir Fynwy 17/11/2018 at 12:01 905 Saesneg
Sir Gaerfyrddin 16/11/2018 at 12:00 1,717 Cymraeg
Sir Gaerfyrddin 16/11/2018 at 12:00 1,717 Saesneg
Sir y Fflint 16/11/2018 at 12:00 1,153 Cymraeg
Sir y Fflint 16/11/2018 at 12:00 1,153 Saesneg
Torfaen 16/11/2018 at 12:00 773 Cymraeg
Torfaen 16/11/2018 at 12:00 773 Saesneg
Wrecsam 16/11/2018 at 12:00 1,053 Cymraeg
Wrecsam 16/11/2018 at 12:00 1,053 Saesneg
Ynys Môn 16/11/2018 at 04:50 696 Cymraeg
Ynys Môn 16/11/2018 at 04:50 696 Saesneg