Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae’r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i’w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Gair am y data hwn

TMae’r data yn darparu’r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i’r busnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae’r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy’n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o’r awdurdodau lleol sy’n cynnal y CSHB neu’r FHIS

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae’r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi’i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru’n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi’i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Gellir defnyddio’r API hefyd i ymholi’r system fyw (caiff y data ei lanlwytho’n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi’r data) a’i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio’r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio’r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API. Gellir defnyddio’r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a’r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o’r delweddau a’r meintiau sydd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API:

Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’

Score descriptors

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi’u diweddaru’n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data’r sgoriau hylendid bwyd, wedi’u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy’r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru’n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy’r API.

Siroedd y Dwyrain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Babergh 24/06/2017 at 12:00 877 Saesneg
Basildon 19/05/2017 at 12:00 1,134 Saesneg
Bedford 15/06/2017 at 12:00 1,317 Saesneg
Braintree 24/06/2017 at 12:00 1,055 Saesneg
Breckland 24/06/2017 at 12:00 1,261 Saesneg
Brentwood 26/06/2017 at 12:10 636 Saesneg
Broadland 24/06/2017 at 12:00 885 Saesneg
Broxbourne 26/06/2017 at 10:50 632 Saesneg
Cambridge City 22/06/2017 at 12:00 1,324 Saesneg
Castle Point 23/06/2017 at 10:35 482 Saesneg
Central Bedfordshire 24/06/2017 at 12:00 1,381 Saesneg
Chelmsford 24/06/2017 at 12:00 1,162 Saesneg
Colchester 26/06/2017 at 09:20 1,431 Saesneg
Dacorum 24/06/2017 at 12:00 1,101 Saesneg
East Cambridgeshire 23/06/2017 at 11:25 667 Saesneg
East Hertfordshire 16/06/2017 at 12:00 1,228 Saesneg
Epping Forest 24/06/2017 at 12:00 962 Saesneg
Fenland 22/06/2017 at 08:45 685 Saesneg
Forest Heath 21/06/2017 at 12:00 579 Saesneg
Great Yarmouth 22/06/2017 at 12:00 1,008 Saesneg
Harlow 23/06/2017 at 05:20 566 Saesneg
Hertsmere 23/06/2017 at 12:00 572 Saesneg
Huntingdonshire 22/06/2017 at 02:30 1,263 Saesneg
Ipswich 21/06/2017 at 12:00 1,024 Saesneg
King's Lynn and West Norfolk 24/06/2017 at 12:00 1,561 Saesneg
Luton 26/06/2017 at 12:00 1,034 Saesneg
Maldon 23/06/2017 at 12:00 565 Saesneg
Mid Suffolk 14/06/2017 at 12:00 813 Saesneg
North Hertfordshire 24/06/2017 at 12:00 1,010 Saesneg
North Norfolk 23/06/2017 at 12:00 1,627 Saesneg
Norwich City 25/06/2017 at 05:20 1,530 Saesneg
Peterborough City 24/06/2017 at 12:00 1,572 Saesneg
Rochford 13/06/2017 at 09:56 581 Saesneg
South Cambridgeshire 26/06/2017 at 11:30 1,070 Saesneg
South Norfolk 13/06/2017 at 02:20 1,028 Saesneg
Southend-On-Sea 26/06/2017 at 10:00 1,549 Saesneg
St Albans City 24/06/2017 at 12:00 873 Saesneg
St Edmundsbury 25/06/2017 at 12:00 903 Saesneg
Stevenage 16/06/2017 at 12:00 493 Saesneg
Suffolk Coastal 24/06/2017 at 12:00 1,207 Saesneg
Tendring 13/06/2017 at 12:00 1,055 Saesneg
Three Rivers 26/06/2017 at 04:20 413 Saesneg
Thurrock 25/06/2017 at 12:00 925 Saesneg
Uttlesford 22/06/2017 at 12:00 747 Saesneg
Watford 22/06/2017 at 12:00 716 Saesneg
Waveney 24/06/2017 at 12:00 1,125 Saesneg
Welwyn Hatfield 22/06/2017 at 12:00 713 Saesneg

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Amber Valley 22/06/2017 at 10:50 965 Saesneg
Ashfield 10/06/2017 at 12:00 847 Saesneg
Bassetlaw 24/06/2017 at 12:00 957 Saesneg
Blaby 23/06/2017 at 12:00 627 Saesneg
Bolsover 26/06/2017 at 09:25 647 Saesneg
Boston 14/06/2017 at 01:55 559 Saesneg
Broxtowe 22/06/2017 at 09:20 814 Saesneg
Charnwood 22/06/2017 at 12:00 1,337 Saesneg
Chesterfield 19/06/2017 at 11:05 898 Saesneg
Corby 26/06/2017 at 08:50 357 Saesneg
Daventry 24/06/2017 at 12:00 671 Saesneg
Derby City 01/06/2017 at 12:00 1,770 Saesneg
Derbyshire Dales 26/06/2017 at 11:50 879 Saesneg
East Lindsey 23/06/2017 at 12:00 1,738 Saesneg
East Northamptonshire 23/06/2017 at 02:50 764 Saesneg
Erewash 19/06/2017 at 02:05 874 Saesneg
Gedling 15/06/2017 at 03:11 671 Saesneg
Harborough 22/06/2017 at 12:00 748 Saesneg
High Peak 22/06/2017 at 12:00 768 Saesneg
Hinckley and Bosworth 26/06/2017 at 12:05 854 Saesneg
Kettering 23/06/2017 at 03:40 804 Saesneg
Leicester City 24/06/2017 at 12:00 2,546 Saesneg
Lincoln City 20/06/2017 at 12:00 965 Saesneg
Mansfield 24/06/2017 at 12:00 792 Saesneg
Melton 26/06/2017 at 03:35 469 Saesneg
Newark and Sherwood 23/06/2017 at 04:30 1,024 Saesneg
North East Derbyshire 26/06/2017 at 10:35 742 Saesneg
North Kesteven 23/06/2017 at 12:00 876 Saesneg
North West Leicestershire 24/06/2017 at 12:00 793 Saesneg
Northampton 24/06/2017 at 12:00 1,584 Saesneg
Nottingham City 26/06/2017 at 09:35 2,850 Saesneg
Oadby and Wigston 24/05/2017 at 02:20 360 Saesneg
Rushcliffe 26/06/2017 at 12:25 726 Saesneg
Rutland 16/06/2017 at 12:00 404 Saesneg
South Derbyshire 26/06/2017 at 04:10 683 Saesneg
South Holland 22/06/2017 at 10:35 737 Saesneg
South Kesteven 25/06/2017 at 12:00 1,197 Saesneg
South Northamptonshire 21/06/2017 at 12:00 809 Saesneg
Wellingborough 16/06/2017 at 11:30 654 Saesneg
West Lindsey 23/06/2017 at 12:00 850 Saesneg

Llundain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barking and Dagenham 24/06/2017 at 12:00 983 Saesneg
Barnet 22/06/2017 at 12:00 2,103 Saesneg
Bexley 24/06/2017 at 12:00 1,373 Saesneg
Brent 25/06/2017 at 12:00 2,011 Saesneg
Bromley 21/06/2017 at 10:50 1,780 Saesneg
Camden 24/06/2017 at 12:00 2,842 Saesneg
City of London Corporation 26/06/2017 at 12:05 1,837 Saesneg
Croydon 28/04/2017 at 04:35 2,790 Saesneg
Ealing 16/06/2017 at 12:00 2,709 Saesneg
Enfield 23/06/2017 at 12:00 2,119 Saesneg
Greenwich 24/06/2017 at 12:00 1,804 Saesneg
Hackney 24/06/2017 at 12:00 2,456 Saesneg
Hammersmith and Fulham 23/06/2017 at 12:00 1,741 Saesneg
Haringey 22/06/2017 at 12:00 1,653 Saesneg
Harrow 24/06/2017 at 12:00 1,259 Saesneg
Havering 13/06/2017 at 08:25 1,674 Saesneg
Hillingdon 23/06/2017 at 12:25 1,882 Saesneg
Hounslow 21/06/2017 at 12:00 1,596 Saesneg
Islington 24/06/2017 at 12:00 1,784 Saesneg
Kensington and Chelsea 26/06/2017 at 12:10 1,730 Saesneg
Kingston-Upon-Thames 24/06/2017 at 12:00 1,190 Saesneg
Lambeth 24/06/2017 at 12:00 2,308 Saesneg
Lewisham 03/05/2017 at 12:00 2,040 Saesneg
Merton 23/06/2017 at 12:00 1,387 Saesneg
Newham 23/06/2017 at 12:00 1,882 Saesneg
Redbridge 24/06/2017 at 12:00 1,825 Saesneg
Richmond-Upon-Thames 23/06/2017 at 12:00 1,472 Saesneg
Southwark 24/06/2017 at 12:00 2,888 Saesneg
Sutton 23/06/2017 at 12:00 778 Saesneg
Tower Hamlets 23/06/2017 at 12:00 2,651 Saesneg
Waltham Forest 21/06/2017 at 10:30 1,763 Saesneg
Wandsworth 25/06/2017 at 12:00 2,178 Saesneg
Westminster 24/06/2017 at 12:00 4,569 Saesneg

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Darlington 23/06/2017 at 10:35 931 Saesneg
Durham 24/06/2017 at 12:00 4,224 Saesneg
Gateshead 26/06/2017 at 09:45 1,586 Saesneg
Hartlepool 23/06/2017 at 12:00 761 Saesneg
Middlesbrough 26/06/2017 at 12:00 1,135 Saesneg
Newcastle Upon Tyne 14/06/2017 at 12:00 2,338 Saesneg
North Tyneside 22/06/2017 at 12:00 1,327 Saesneg
Northumberland 26/06/2017 at 10:05 3,391 Saesneg
Redcar and Cleveland 21/06/2017 at 12:00 1,055 Saesneg
River Tees 13/02/2017 at 04:25 05 Saesneg
South Tyneside 22/06/2017 at 12:30 1,097 Saesneg
Stockton On Tees 08/06/2017 at 12:00 1,405 Saesneg
Sunderland 24/06/2017 at 12:00 2,107 Saesneg

Gogledd-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Allerdale 26/06/2017 at 02:25 1,070 Saesneg
Barrow-in-Furness 21/06/2017 at 12:00 551 Saesneg
Blackburn 25/05/2017 at 12:00 1,257 Saesneg
Blackpool 22/06/2017 at 12:00 1,798 Saesneg
Bolton 24/06/2017 at 12:00 2,292 Saesneg
Burnley 24/06/2017 at 12:00 864 Saesneg
Bury 14/06/2017 at 12:00 1,142 Saesneg
Carlisle City 21/06/2017 at 11:46 789 Saesneg
Cheshire East 22/06/2017 at 12:00 2,377 Saesneg
Cheshire West and Chester 26/06/2017 at 03:45 3,084 Saesneg
Chorley 23/06/2017 at 12:00 828 Saesneg
Copeland 21/06/2017 at 11:15 640 Saesneg
Eden 21/06/2017 at 10:30 893 Saesneg
Fylde 24/06/2017 at 12:00 739 Saesneg
Halton 23/06/2017 at 12:00 913 Saesneg
Hyndburn 25/06/2017 at 12:00 692 Saesneg
Knowsley 22/06/2017 at 12:00 678 Saesneg
Lancaster City 22/06/2017 at 12:00 1,209 Saesneg
Liverpool 24/06/2017 at 12:00 3,472 Saesneg
Manchester 22/06/2017 at 12:00 3,958 Saesneg
Oldham 23/06/2017 at 12:00 1,691 Saesneg
Pendle 19/06/2017 at 01:35 792 Saesneg
Preston 26/06/2017 at 02:20 1,239 Saesneg
Ribble Valley 22/06/2017 at 09:25 609 Saesneg
Rochdale 24/06/2017 at 12:00 1,541 Saesneg
Rossendale 14/06/2017 at 12:00 597 Saesneg
Salford 23/06/2017 at 12:00 1,860 Saesneg
Sefton 24/06/2017 at 12:00 1,938 Saesneg
South Lakeland 21/06/2017 at 12:00 1,649 Saesneg
South Ribble 23/06/2017 at 12:00 499 Saesneg
St Helens 23/06/2017 at 04:16 1,088 Saesneg
Stockport 23/06/2017 at 03:10 2,209 Saesneg
Tameside 22/06/2017 at 12:00 1,390 Saesneg
Trafford 22/06/2017 at 10:40 2,049 Saesneg
Warrington 23/06/2017 at 12:00 1,807 Saesneg
West Lancashire 21/06/2017 at 04:05 815 Saesneg
Wigan 22/06/2017 at 12:00 2,129 Saesneg
Wirral 24/06/2017 at 12:00 2,224 Saesneg
Wyre 21/06/2017 at 12:00 935 Saesneg

De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Adur 26/06/2017 at 04:00 412 Saesneg
Arun 23/06/2017 at 12:00 1,101 Saesneg
Ashford 23/06/2017 at 12:00 1,069 Saesneg
Aylesbury Vale 25/06/2017 at 12:00 1,334 Saesneg
Basingstoke and Deane 24/06/2017 at 12:00 1,031 Saesneg
Bracknell Forest 25/02/2017 at 12:00 720 Saesneg
Brighton and Hove 23/06/2017 at 12:00 3,080 Saesneg
Canterbury City 24/06/2017 at 12:00 1,491 Saesneg
Cherwell 22/06/2017 at 12:00 1,007 Saesneg
Chichester 22/06/2017 at 12:00 1,308 Saesneg
Chiltern 24/06/2017 at 12:00 669 Saesneg
Crawley 23/06/2017 at 12:00 882 Saesneg
Dartford 22/06/2017 at 12:00 813 Saesneg
Dover 21/06/2017 at 12:00 1,117 Saesneg
East Hampshire 04/06/2017 at 12:00 861 Saesneg
Eastbourne 26/06/2017 at 10:00 1,055 Saesneg
Eastleigh 15/06/2017 at 12:00 741 Saesneg
Elmbridge 26/06/2017 at 10:00 998 Saesneg
Epsom and Ewell 26/06/2017 at 04:45 426 Saesneg
Fareham 26/06/2017 at 11:25 632 Saesneg
Gosport 26/06/2017 at 11:25 528 Saesneg
Gravesham 26/06/2017 at 12:00 679 Saesneg
Guildford 25/06/2017 at 12:00 757 Saesneg
Hart 21/06/2017 at 12:00 564 Saesneg
Hastings 17/06/2017 at 12:00 845 Saesneg
Havant 23/06/2017 at 11:25 821 Saesneg
Horsham 23/06/2017 at 11:40 1,028 Saesneg
Isle of Wight 06/06/2017 at 12:00 1,837 Saesneg
Lewes 19/06/2017 at 10:20 1,041 Saesneg
Maidstone 26/06/2017 at 04:40 1,086 Saesneg
Medway 15/06/2017 at 12:00 1,604 Saesneg
Mid Sussex 23/06/2017 at 01:05 1,183 Saesneg
Milton Keynes 23/06/2017 at 12:00 1,891 Saesneg
Mole Valley 22/06/2017 at 12:30 737 Saesneg
New Forest 26/06/2017 at 12:00 1,302 Saesneg
Oxford City 24/06/2017 at 12:00 1,280 Saesneg
Portsmouth 22/06/2017 at 12:00 1,738 Saesneg
Reading 24/06/2017 at 12:00 1,224 Saesneg
Reigate and Banstead 23/06/2017 at 04:00 863 Saesneg
Rother 22/06/2017 at 12:05 992 Saesneg
Runnymede 16/06/2017 at 12:00 580 Saesneg
Rushmoor 23/06/2017 at 12:00 646 Saesneg
Sevenoaks 23/06/2017 at 12:00 768 Saesneg
Shepway 23/06/2017 at 12:00 1,074 Saesneg
Slough 16/06/2017 at 12:00 697 Saesneg
South Buckinghamshire 21/06/2017 at 12:00 530 Saesneg
South Oxfordshire 20/06/2017 at 03:05 1,154 Saesneg
Southampton 23/06/2017 at 12:00 1,379 Saesneg
Spelthorne 22/06/2017 at 12:00 695 Saesneg
Surrey Heath 24/06/2017 at 12:00 548 Saesneg
Swale 26/06/2017 at 04:45 941 Saesneg
Tandridge 21/06/2017 at 12:00 647 Saesneg
Test Valley 23/06/2017 at 12:00 912 Saesneg
Thanet 26/06/2017 at 02:05 1,303 Saesneg
Tonbridge and Malling 24/06/2017 at 12:00 969 Saesneg
Tunbridge Wells 24/06/2017 at 12:00 980 Saesneg
Vale of White Horse 24/06/2017 at 12:00 937 Saesneg
Waverley 16/06/2017 at 12:00 1,011 Saesneg
Wealden 23/06/2017 at 12:00 1,379 Saesneg
West Berkshire 23/06/2017 at 12:00 1,144 Saesneg
West Oxfordshire 22/06/2017 at 12:00 966 Saesneg
Winchester City 26/06/2017 at 09:10 815 Saesneg
Windsor and Maidenhead 22/06/2017 at 12:00 1,283 Saesneg
Woking 26/06/2017 at 04:25 758 Saesneg
Wokingham 16/06/2017 at 12:00 903 Saesneg
Worthing 26/06/2017 at 04:00 878 Saesneg
Wycombe 26/06/2017 at 08:10 1,031 Saesneg

De-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Bath and North East Somerset 24/06/2017 at 12:00 1,757 Saesneg
Bournemouth 23/06/2017 at 12:00 1,952 Saesneg
Bristol 23/06/2017 at 12:00 4,172 Saesneg
Cheltenham 26/06/2017 at 10:55 890 Saesneg
Christchurch 22/06/2017 at 12:00 318 Saesneg
Cornwall 24/06/2017 at 12:00 4,576 Saesneg
Cotswold 14/06/2017 at 12:00 866 Saesneg
East Devon 24/06/2017 at 12:00 1,447 Saesneg
East Dorset 06/06/2017 at 10:10 552 Saesneg
Exeter City 23/06/2017 at 12:00 979 Saesneg
Forest of Dean 23/06/2017 at 12:05 731 Saesneg
Gloucester City 26/06/2017 at 09:20 889 Saesneg
Isles of Scilly 22/06/2017 at 02:55 92 Saesneg
Mendip 14/06/2017 at 12:00 1,330 Saesneg
Mid Devon 26/06/2017 at 09:50 527 Saesneg
North Devon 24/06/2017 at 12:00 1,436 Saesneg
North Dorset 22/05/2017 at 09:25 728 Saesneg
North Somerset 24/06/2017 at 12:00 991 Saesneg
Plymouth City 14/06/2017 at 12:00 1,575 Saesneg
Poole 21/06/2017 at 12:00 653 Saesneg
Purbeck 08/06/2017 at 03:01 592 Saesneg
Sedgemoor 22/06/2017 at 12:00 1,161 Saesneg
South Gloucestershire 23/06/2017 at 11:30 1,823 Saesneg
South Hams 17/06/2017 at 12:00 730 Saesneg
South Somerset 26/06/2017 at 12:00 1,731 Saesneg
Stroud 24/06/2017 at 12:00 1,028 Saesneg
Swindon 23/06/2017 at 08:35 1,437 Saesneg
Taunton Deane 20/06/2017 at 12:00 874 Saesneg
Teignbridge 23/06/2017 at 03:35 1,242 Saesneg
Tewkesbury 22/06/2017 at 12:00 680 Saesneg
Torbay 26/06/2017 at 09:55 1,044 Saesneg
Torridge 21/06/2017 at 12:00 782 Saesneg
West Devon 22/06/2017 at 04:00 428 Saesneg
West Dorset 14/06/2017 at 12:00 1,054 Saesneg
West Somerset 15/06/2017 at 02:30 535 Saesneg
Weymouth and Portland 08/06/2017 at 12:00 451 Saesneg
Wiltshire 23/06/2017 at 12:00 4,610 Saesneg

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Birmingham 24/06/2017 at 12:00 6,243 Saesneg
Bromsgrove 22/06/2017 at 02:20 669 Saesneg
Cannock Chase 20/06/2017 at 09:05 793 Saesneg
Coventry 23/06/2017 at 12:00 2,361 Saesneg
Dudley 26/06/2017 at 12:45 2,294 Saesneg
East Staffordshire 23/06/2017 at 09:05 897 Saesneg
Herefordshire 23/06/2017 at 09:45 1,848 Saesneg
Lichfield 22/06/2017 at 09:05 802 Saesneg
Malvern Hills 23/06/2017 at 12:00 759 Saesneg
Newcastle-Under-Lyme 23/06/2017 at 02:35 942 Saesneg
North Warwickshire 20/06/2017 at 12:00 570 Saesneg
Nuneaton and Bedworth 22/06/2017 at 12:00 782 Saesneg
Redditch 22/06/2017 at 10:30 469 Saesneg
Rugby 26/06/2017 at 12:00 782 Saesneg
Sandwell 26/06/2017 at 05:20 2,106 Saesneg
Shropshire 24/06/2017 at 12:00 2,314 Saesneg
Solihull 22/06/2017 at 02:00 1,406 Saesneg
South Staffordshire 23/06/2017 at 12:00 618 Saesneg
Stafford 23/06/2017 at 09:05 991 Saesneg
Staffordshire Moorlands 23/06/2017 at 12:00 725 Saesneg
Stoke-On-Trent 10/05/2017 at 04:20 1,964 Saesneg
Stratford-on-Avon 24/06/2017 at 12:00 1,231 Saesneg
Tamworth 21/06/2017 at 09:05 476 Saesneg
Telford and Wrekin Council 24/06/2017 at 12:00 1,200 Saesneg
Walsall 24/06/2017 at 12:00 1,717 Saesneg
Warwick 24/06/2017 at 12:00 1,226 Saesneg
Wolverhampton 22/06/2017 at 12:00 1,815 Saesneg
Worcester City 22/06/2017 at 10:30 784 Saesneg
Wychavon 23/06/2017 at 12:00 937 Saesneg
Wyre Forest 22/06/2017 at 10:35 673 Saesneg

Swydd Efrog a'r Humber

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barnsley 23/06/2017 at 12:00 1,922 Saesneg
Bradford 23/06/2017 at 12:00 3,995 Saesneg
Calderdale 26/06/2017 at 08:20 2,091 Saesneg
Craven 21/06/2017 at 12:00 901 Saesneg
Doncaster 24/06/2017 at 12:00 2,720 Saesneg
East Riding of Yorkshire 24/06/2017 at 12:00 2,936 Saesneg
Hambleton 24/06/2017 at 12:00 927 Saesneg
Harrogate 23/06/2017 at 03:45 1,580 Saesneg
Hull City 23/06/2017 at 12:00 2,056 Saesneg
Kirklees 24/06/2017 at 12:00 3,630 Saesneg
Leeds 25/06/2017 at 12:00 5,074 Saesneg
North East Lincolnshire 23/06/2017 at 12:00 1,357 Saesneg
North Lincolnshire 24/06/2017 at 12:00 1,345 Saesneg
Richmondshire 23/06/2017 at 10:55 550 Saesneg
Rotherham 17/06/2017 at 12:00 1,914 Saesneg
Ryedale 24/06/2017 at 12:00 565 Saesneg
Scarborough 23/06/2017 at 12:00 1,546 Saesneg
Selby 24/06/2017 at 12:00 596 Saesneg
Sheffield 21/06/2017 at 12:00 3,669 Saesneg
Wakefield 23/06/2017 at 12:00 2,433 Saesneg
York 24/06/2017 at 12:00 2,056 Saesneg

Gogledd Iwerddon

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Antrim and Newtownabbey 23/06/2017 at 12:00 1,089 Saesneg
Ards and North Down 23/06/2017 at 12:00 1,385 Saesneg
Armagh City, Banbridge and Craigavon 23/06/2017 at 04:00 1,558 Saesneg
Belfast City 25/06/2017 at 12:00 3,103 Saesneg
Causeway Coast and Glens 20/06/2017 at 02:45 1,482 Saesneg
Derry City and Strabane 26/06/2017 at 03:50 1,303 Saesneg
Fermanagh and Omagh 26/06/2017 at 09:55 1,365 Saesneg
Lisburn and Castlereagh City 22/06/2017 at 09:45 871 Saesneg
Mid and East Antrim 22/06/2017 at 12:00 1,180 Saesneg
Mid Ulster 24/06/2017 at 12:00 1,270 Saesneg
Newry, Mourne and Down 22/06/2017 at 12:00 1,525 Saesneg

Yr Alban

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Aberdeen City 08/06/2017 at 12:00 1,778 Saesneg
Aberdeenshire 20/06/2017 at 11:05 1,773 Saesneg
Angus 13/04/2017 at 12:00 877 Saesneg
Argyll and Bute 16/06/2017 at 03:25 880 Saesneg
Clackmannanshire 22/06/2017 at 12:00 430 Saesneg
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) 22/06/2017 at 12:00 459 Saesneg
Dumfries and Galloway 05/06/2017 at 04:01 78 Saesneg
Dundee City 22/06/2017 at 12:00 1,311 Saesneg
East Ayrshire 23/06/2017 at 12:00 1,083 Saesneg
East Dunbartonshire 26/05/2017 at 12:00 563 Saesneg
East Lothian 26/06/2017 at 12:00 933 Saesneg
East Renfrewshire 11/05/2017 at 12:00 526 Saesneg
Edinburgh (City of) 24/06/2017 at 12:00 4,165 Saesneg
Falkirk 24/06/2017 at 12:00 1,201 Saesneg
Fife 24/06/2017 at 12:00 3,891 Saesneg
Glasgow City 23/06/2017 at 12:00 5,230 Saesneg
Highland 23/06/2017 at 03:00 3,682 Saesneg
Inverclyde 23/06/2017 at 03:35 599 Saesneg
Midlothian 14/06/2017 at 12:00 630 Saesneg
Moray 23/06/2017 at 08:25 1,060 Saesneg
North Ayrshire 16/06/2017 at 03:51 1,203 Saesneg
North Lanarkshire 24/06/2017 at 12:00 2,619 Saesneg
Orkney Islands 23/06/2017 at 05:00 302 Saesneg
Perth and Kinross 26/06/2017 at 11:45 1,073 Saesneg
Renfrewshire 23/06/2017 at 12:00 1,357 Saesneg
Scottish Borders 23/06/2017 at 03:00 1,534 Saesneg
Shetland Islands 23/06/2017 at 12:55 350 Saesneg
South Ayrshire 22/06/2017 at 12:00 1,309 Saesneg
South Lanarkshire 24/05/2017 at 12:00 2,362 Saesneg
Stirling 23/06/2017 at 12:00 1,260 Saesneg
West Dunbartonshire 22/06/2017 at 03:10 746 Saesneg
West Lothian 24/06/2017 at 12:00 1,051 Saesneg

Cymru

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Abertawe 24/06/2017 at 12:00 1,663 Cymraeg
Abertawe 24/06/2017 at 12:00 1,663 Saesneg
Blaenau Gwent 21/06/2017 at 12:00 569 Cymraeg
Blaenau Gwent 21/06/2017 at 12:00 569 Saesneg
Bro Morgannwg 25/06/2017 at 03:55 1,015 Cymraeg
Bro Morgannwg 25/06/2017 at 03:55 1,015 Saesneg
Caerdydd 25/06/2017 at 02:35 2,922 Cymraeg
Caerdydd 25/06/2017 at 02:35 2,922 Saesneg
Caerffili 24/06/2017 at 12:00 1,309 Cymraeg
Caerffili 24/06/2017 at 12:00 1,309 Saesneg
Casnewydd 22/06/2017 at 12:00 1,298 Cymraeg
Casnewydd 22/06/2017 at 12:00 1,298 Saesneg
Castell-nedd Port Talbot 22/06/2017 at 12:00 1,022 Cymraeg
Castell-nedd Port Talbot 22/06/2017 at 12:00 1,022 Saesneg
Ceredigion 23/06/2017 at 12:00 1,170 Cymraeg
Ceredigion 23/06/2017 at 12:00 1,170 Saesneg
Conwy 21/06/2017 at 12:00 1,581 Cymraeg
Conwy 21/06/2017 at 12:00 1,581 Saesneg
Gwynedd 23/06/2017 at 12:00 2,026 Cymraeg
Gwynedd 23/06/2017 at 12:00 2,026 Saesneg
Merthyr Tudful 24/06/2017 at 04:40 509 Cymraeg
Merthyr Tudful 24/06/2017 at 04:40 509 Saesneg
Pen-y-bont ar Ogwr 25/06/2017 at 02:40 1,238 Cymraeg
Pen-y-bont ar Ogwr 25/06/2017 at 02:40 1,238 Saesneg
Powys 24/06/2017 at 12:00 2,061 Cymraeg
Powys 24/06/2017 at 12:00 2,061 Saesneg
Rhondda Cynon Taf 24/06/2017 at 12:00 1,931 Cymraeg
Rhondda Cynon Taf 24/06/2017 at 12:00 1,931 Saesneg
Sir Benfro 24/06/2017 at 12:00 2,017 Cymraeg
Sir Benfro 24/06/2017 at 12:00 2,017 Saesneg
Sir Ddinbych 19/06/2017 at 10:36 923 Cymraeg
Sir Ddinbych 19/06/2017 at 10:36 923 Saesneg
Sir Fynwy 23/06/2017 at 12:00 859 Cymraeg
Sir Fynwy 23/06/2017 at 12:00 859 Saesneg
Sir Gaerfyrddin 23/06/2017 at 12:00 1,668 Cymraeg
Sir Gaerfyrddin 23/06/2017 at 12:00 1,668 Saesneg
Sir y Fflint 26/06/2017 at 05:15 1,090 Cymraeg
Sir y Fflint 26/06/2017 at 05:15 1,090 Saesneg
Torfaen 24/06/2017 at 12:00 721 Cymraeg
Torfaen 24/06/2017 at 12:00 721 Saesneg
Wrecsam 20/06/2017 at 11:00 1,058 Cymraeg
Wrecsam 20/06/2017 at 11:00 1,058 Saesneg
Ynys Môn 21/06/2017 at 12:00 669 Cymraeg
Ynys Môn 21/06/2017 at 12:00 669 Saesneg