Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae’r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i’w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Gair am y data hwn

TMae’r data yn darparu’r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i’r busnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae’r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy’n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o’r awdurdodau lleol sy’n cynnal y CSHB neu’r FHIS

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae’r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi’i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru’n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi’i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Gellir defnyddio’r API hefyd i ymholi’r system fyw (caiff y data ei lanlwytho’n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi’r data) a’i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio’r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio’r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API. Gellir defnyddio’r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a’r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o’r delweddau a’r meintiau sydd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API:

Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’

Score descriptors

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi’u diweddaru’n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data’r sgoriau hylendid bwyd, wedi’u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy’r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru’n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy’r API.

Siroedd y Dwyrain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Babergh 20/09/2018 at 12:00 867 Saesneg
Basildon 07/09/2018 at 12:00 1,178 Saesneg
Bedford 19/09/2018 at 12:00 1,384 Saesneg
Braintree 20/09/2018 at 12:00 1,091 Saesneg
Breckland 21/09/2018 at 12:00 1,263 Saesneg
Brentwood 08/09/2018 at 12:00 614 Saesneg
Broadland 21/09/2018 at 12:00 911 Saesneg
Broxbourne 01/08/2018 at 12:00 649 Saesneg
Cambridge City 22/09/2018 at 12:00 1,388 Saesneg
Castle Point 19/09/2018 at 12:00 469 Saesneg
Central Bedfordshire 21/09/2018 at 12:00 1,327 Saesneg
Chelmsford 20/09/2018 at 12:00 1,284 Saesneg
Colchester 22/09/2018 at 12:00 1,462 Saesneg
Dacorum 19/09/2018 at 12:00 1,132 Saesneg
East Cambridgeshire 20/09/2018 at 01:45 656 Saesneg
East Hertfordshire 18/09/2018 at 08:00 1,286 Saesneg
East Suffolk 22/09/2018 at 12:00 2,356 Saesneg
Epping Forest 18/08/2018 at 12:00 1,031 Saesneg
Fenland 31/08/2018 at 12:00 676 Saesneg
Forest Heath 22/09/2018 at 12:00 563 Saesneg
Great Yarmouth 21/09/2018 at 12:00 1,039 Saesneg
Harlow 19/09/2018 at 02:05 587 Saesneg
Hertsmere 19/09/2018 at 12:00 744 Saesneg
Huntingdonshire 21/09/2018 at 12:00 1,271 Saesneg
Ipswich 18/09/2018 at 08:20 1,035 Saesneg
King's Lynn and West Norfolk 22/09/2018 at 12:00 1,512 Saesneg
Luton 20/09/2018 at 12:00 1,099 Saesneg
Maldon 12/09/2018 at 01:50 570 Saesneg
Mid Suffolk 21/09/2018 at 12:00 852 Saesneg
North Hertfordshire 20/09/2018 at 12:00 1,040 Saesneg
North Norfolk 22/09/2018 at 12:00 1,705 Saesneg
Norwich City 21/09/2018 at 12:00 1,463 Saesneg
Peterborough City 13/09/2018 at 12:00 1,521 Saesneg
Rochford 21/09/2018 at 12:00 538 Saesneg
South Cambridgeshire 18/09/2018 at 12:55 1,049 Saesneg
South Norfolk 17/09/2018 at 10:45 1,033 Saesneg
Southend-On-Sea 23/09/2018 at 12:00 1,567 Saesneg
St Albans City 22/09/2018 at 12:00 911 Saesneg
St Edmundsbury 16/09/2018 at 12:00 945 Saesneg
Stevenage 18/09/2018 at 12:00 505 Saesneg
Tendring 18/09/2018 at 12:00 1,052 Saesneg
Three Rivers 14/09/2018 at 12:00 463 Saesneg
Thurrock 21/09/2018 at 03:40 999 Saesneg
Uttlesford 22/09/2018 at 12:00 780 Saesneg
Watford 21/09/2018 at 12:00 711 Saesneg
Welwyn Hatfield 22/09/2018 at 12:00 749 Saesneg

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Amber Valley 21/09/2018 at 02:00 994 Saesneg
Ashfield 14/09/2018 at 03:05 849 Saesneg
Bassetlaw 22/09/2018 at 12:00 950 Saesneg
Blaby 12/09/2018 at 05:50 637 Saesneg
Bolsover 17/09/2018 at 02:30 682 Saesneg
Boston 19/09/2018 at 12:00 562 Saesneg
Broxtowe 22/09/2018 at 12:00 789 Saesneg
Charnwood 21/09/2018 at 03:20 1,332 Saesneg
Chesterfield 18/09/2018 at 01:05 911 Saesneg
Corby 20/09/2018 at 12:00 358 Saesneg
Daventry 21/09/2018 at 08:10 747 Saesneg
Derby City 22/09/2018 at 12:00 1,770 Saesneg
Derbyshire Dales 21/09/2018 at 12:00 918 Saesneg
East Lindsey 21/09/2018 at 12:00 1,787 Saesneg
East Northamptonshire 19/09/2018 at 12:00 754 Saesneg
Erewash 19/09/2018 at 12:00 883 Saesneg
Gedling 23/09/2018 at 12:00 678 Saesneg
Harborough 20/09/2018 at 12:00 768 Saesneg
High Peak 20/09/2018 at 12:00 820 Saesneg
Hinckley and Bosworth 21/09/2018 at 12:00 853 Saesneg
Kettering 13/09/2018 at 12:00 814 Saesneg
Leicester City 22/09/2018 at 12:00 2,610 Saesneg
Lincoln City 22/09/2018 at 12:00 971 Saesneg
Mansfield 21/09/2018 at 12:00 779 Saesneg
Melton 21/09/2018 at 12:00 457 Saesneg
Newark and Sherwood 14/09/2018 at 01:35 1,017 Saesneg
North East Derbyshire 22/09/2018 at 12:00 775 Saesneg
North Kesteven 21/09/2018 at 10:50 870 Saesneg
North West Leicestershire 22/09/2018 at 12:00 806 Saesneg
Northampton 21/09/2018 at 09:30 1,622 Saesneg
Nottingham City 19/09/2018 at 12:00 2,787 Saesneg
Oadby and Wigston 11/09/2018 at 12:00 354 Saesneg
Rushcliffe 21/09/2018 at 12:00 758 Saesneg
Rutland 21/09/2018 at 12:00 411 Saesneg
South Derbyshire 22/09/2018 at 12:00 712 Saesneg
South Holland 18/09/2018 at 12:00 748 Saesneg
South Kesteven 23/09/2018 at 12:00 1,188 Saesneg
South Northamptonshire 13/09/2018 at 12:00 779 Saesneg
Wellingborough 19/09/2018 at 12:00 656 Saesneg
West Lindsey 22/09/2018 at 12:00 868 Saesneg

Llundain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barking and Dagenham 21/09/2018 at 12:00 1,022 Saesneg
Barnet 07/09/2018 at 12:00 2,048 Saesneg
Bexley 30/08/2018 at 12:00 1,457 Saesneg
Brent 08/09/2018 at 12:00 1,979 Saesneg
Bromley 20/09/2018 at 12:00 2,238 Saesneg
Camden 22/09/2018 at 12:00 2,849 Saesneg
City of London Corporation 21/09/2018 at 12:00 1,835 Saesneg
Croydon 10/09/2018 at 04:55 2,641 Saesneg
Ealing 22/09/2018 at 12:00 2,471 Saesneg
Enfield 21/09/2018 at 12:00 2,144 Saesneg
Greenwich 22/09/2018 at 12:00 1,758 Saesneg
Hackney 22/09/2018 at 12:00 2,475 Saesneg
Hammersmith and Fulham 22/09/2018 at 12:00 1,807 Saesneg
Haringey 10/08/2018 at 12:00 1,712 Saesneg
Harrow 22/09/2018 at 12:00 1,309 Saesneg
Havering 23/09/2018 at 12:00 1,714 Saesneg
Hillingdon 20/09/2018 at 12:25 1,966 Saesneg
Hounslow 20/09/2018 at 12:00 1,608 Saesneg
Islington 22/09/2018 at 12:00 1,817 Saesneg
Kensington and Chelsea 22/09/2018 at 12:00 1,718 Saesneg
Kingston-Upon-Thames 20/09/2018 at 12:00 1,075 Saesneg
Lambeth 21/09/2018 at 12:00 3,052 Saesneg
Lewisham 19/09/2018 at 12:00 1,978 Saesneg
Merton 20/09/2018 at 12:00 1,329 Saesneg
Newham 21/09/2018 at 12:00 1,872 Saesneg
Redbridge 20/09/2018 at 12:00 1,676 Saesneg
Richmond-Upon-Thames 22/09/2018 at 12:00 1,453 Saesneg
Southwark 22/09/2018 at 12:00 2,804 Saesneg
Sutton 22/09/2018 at 12:00 876 Saesneg
Tower Hamlets 21/09/2018 at 12:00 2,625 Saesneg
Waltham Forest 21/09/2018 at 12:00 1,762 Saesneg
Wandsworth 22/09/2018 at 12:00 2,170 Saesneg
Westminster 22/09/2018 at 12:00 4,456 Saesneg

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Darlington 22/09/2018 at 12:00 916 Saesneg
Durham 22/09/2018 at 12:00 4,314 Saesneg
Gateshead 22/09/2018 at 12:00 1,583 Saesneg
Hartlepool 20/09/2018 at 09:20 748 Saesneg
Middlesbrough 22/09/2018 at 12:00 1,135 Saesneg
Newcastle Upon Tyne 22/09/2018 at 12:00 2,392 Saesneg
North Tyneside 20/09/2018 at 12:00 1,323 Saesneg
Northumberland 20/09/2018 at 12:00 3,448 Saesneg
Redcar and Cleveland 21/09/2018 at 12:00 1,040 Saesneg
River Tees 14/08/2018 at 09:05 07 Saesneg
South Tyneside 20/09/2018 at 03:15 1,071 Saesneg
Stockton On Tees 18/09/2018 at 12:00 1,455 Saesneg
Sunderland 14/08/2018 at 11:05 2,059 Saesneg

Gogledd-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Allerdale 16/09/2018 at 12:00 1,111 Saesneg
Barrow-in-Furness 22/09/2018 at 12:00 528 Saesneg
Blackburn 20/09/2018 at 12:00 1,240 Saesneg
Blackpool 22/09/2018 at 12:00 1,772 Saesneg
Bolton 22/09/2018 at 12:00 2,326 Saesneg
Burnley 22/09/2018 at 12:00 880 Saesneg
Bury 12/09/2018 at 12:00 1,157 Saesneg
Carlisle City 04/09/2018 at 12:00 837 Saesneg
Cheshire East 22/09/2018 at 12:00 2,502 Saesneg
Cheshire West and Chester 22/09/2018 at 12:00 2,977 Saesneg
Chorley 20/09/2018 at 02:25 888 Saesneg
Copeland 20/09/2018 at 12:00 648 Saesneg
Eden 19/09/2018 at 11:35 880 Saesneg
Fylde 19/09/2018 at 12:00 761 Saesneg
Halton 22/09/2018 at 12:00 907 Saesneg
Hyndburn 23/09/2018 at 12:00 716 Saesneg
Knowsley 21/09/2018 at 12:00 657 Saesneg
Lancaster City 20/09/2018 at 12:00 1,179 Saesneg
Liverpool 21/09/2018 at 12:00 3,546 Saesneg
Manchester 21/09/2018 at 12:00 4,226 Saesneg
Oldham 22/09/2018 at 12:00 1,689 Saesneg
Pendle 21/09/2018 at 12:00 812 Saesneg
Preston 17/09/2018 at 12:00 1,274 Saesneg
Ribble Valley 20/09/2018 at 08:05 638 Saesneg
Rochdale 20/09/2018 at 12:00 1,552 Saesneg
Rossendale 18/09/2018 at 12:00 593 Saesneg
Salford 21/09/2018 at 12:00 1,855 Saesneg
Sefton 22/09/2018 at 12:00 2,056 Saesneg
South Lakeland 13/09/2018 at 12:25 1,671 Saesneg
South Ribble 18/09/2018 at 03:05 518 Saesneg
St Helens 22/09/2018 at 12:00 1,107 Saesneg
Stockport 21/09/2018 at 04:25 2,144 Saesneg
Tameside 04/09/2018 at 12:00 1,434 Saesneg
Trafford 21/09/2018 at 12:00 2,070 Saesneg
Warrington 14/09/2018 at 12:00 1,770 Saesneg
West Lancashire 12/09/2018 at 03:35 817 Saesneg
Wigan 21/09/2018 at 12:00 1,918 Saesneg
Wirral 23/09/2018 at 12:00 2,196 Saesneg
Wyre 19/09/2018 at 10:20 989 Saesneg

De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Adur 21/09/2018 at 03:15 434 Saesneg
Arun 24/08/2018 at 12:00 1,095 Saesneg
Ashford 22/09/2018 at 12:00 1,082 Saesneg
Aylesbury Vale 23/09/2018 at 12:00 1,359 Saesneg
Basingstoke and Deane 20/09/2018 at 12:00 1,026 Saesneg
Bracknell Forest 20/09/2018 at 12:00 712 Saesneg
Brighton and Hove 20/09/2018 at 12:00 3,044 Saesneg
Canterbury City 14/09/2018 at 12:00 1,543 Saesneg
Cherwell 20/09/2018 at 12:00 1,113 Saesneg
Chichester 20/09/2018 at 12:00 1,348 Saesneg
Chiltern 23/08/2018 at 12:00 743 Saesneg
Crawley 20/09/2018 at 12:00 829 Saesneg
Dartford 21/09/2018 at 12:00 847 Saesneg
Dover 21/09/2018 at 04:40 1,138 Saesneg
East Hampshire 20/09/2018 at 12:00 898 Saesneg
Eastbourne 11/09/2018 at 01:10 1,022 Saesneg
Eastleigh 20/09/2018 at 12:00 858 Saesneg
Elmbridge 21/09/2018 at 12:00 1,009 Saesneg
Epsom and Ewell 18/09/2018 at 12:00 463 Saesneg
Fareham 12/09/2018 at 12:00 622 Saesneg
Folkestone and Hythe 22/09/2018 at 12:00 1,067 Saesneg
Gosport 13/09/2018 at 12:00 521 Saesneg
Gravesham 22/09/2018 at 12:00 690 Saesneg
Guildford 23/09/2018 at 12:00 886 Saesneg
Hart 18/09/2018 at 12:00 610 Saesneg
Hastings 20/09/2018 at 01:15 846 Saesneg
Havant 21/09/2018 at 03:55 832 Saesneg
Horsham 20/09/2018 at 09:55 1,048 Saesneg
Isle of Wight 22/09/2018 at 12:00 1,954 Saesneg
Lewes 15/09/2018 at 12:00 1,033 Saesneg
Maidstone 22/09/2018 at 12:00 1,138 Saesneg
Medway 17/08/2018 at 12:00 1,613 Saesneg
Mid Sussex 21/09/2018 at 12:05 1,231 Saesneg
Milton Keynes 21/09/2018 at 12:00 2,010 Saesneg
Mole Valley 01/09/2018 at 12:00 688 Saesneg
New Forest 23/09/2018 at 12:00 1,402 Saesneg
Oxford City 22/09/2018 at 12:00 1,352 Saesneg
Portsmouth 21/09/2018 at 12:00 1,753 Saesneg
Reading 15/09/2018 at 12:00 1,216 Saesneg
Reigate and Banstead 23/09/2018 at 12:00 858 Saesneg
Rother 22/09/2018 at 12:00 971 Saesneg
Runnymede 21/09/2018 at 12:00 622 Saesneg
Rushmoor 21/09/2018 at 12:00 650 Saesneg
Sevenoaks 22/09/2018 at 12:00 835 Saesneg
Slough 07/09/2018 at 03:59 697 Saesneg
South Buckinghamshire 14/09/2018 at 12:00 575 Saesneg
South Oxfordshire 19/09/2018 at 12:00 1,161 Saesneg
Southampton 24/07/2018 at 12:10 1,313 Saesneg
Spelthorne 22/09/2018 at 12:00 715 Saesneg
Surrey Heath 17/09/2018 at 09:30 579 Saesneg
Swale 20/09/2018 at 12:00 1,025 Saesneg
Tandridge 22/09/2018 at 12:00 677 Saesneg
Test Valley 21/09/2018 at 12:00 900 Saesneg
Thanet 20/09/2018 at 12:00 1,327 Saesneg
Tonbridge and Malling 22/09/2018 at 12:00 962 Saesneg
Tunbridge Wells 21/09/2018 at 12:00 967 Saesneg
Vale of White Horse 19/09/2018 at 12:00 953 Saesneg
Waverley 15/09/2018 at 12:00 1,031 Saesneg
Wealden 22/09/2018 at 12:00 1,396 Saesneg
West Berkshire 20/09/2018 at 12:00 1,139 Saesneg
West Oxfordshire 21/09/2018 at 02:45 890 Saesneg
Winchester City 20/09/2018 at 12:00 862 Saesneg
Windsor and Maidenhead 20/09/2018 at 12:00 1,296 Saesneg
Woking 18/09/2018 at 12:10 744 Saesneg
Wokingham 22/09/2018 at 12:00 910 Saesneg
Worthing 22/09/2018 at 12:00 895 Saesneg
Wycombe 22/09/2018 at 12:00 1,133 Saesneg

De-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Bath and North East Somerset 21/09/2018 at 12:00 1,736 Saesneg
Bournemouth 21/09/2018 at 12:00 1,872 Saesneg
Bristol 23/09/2018 at 12:00 4,075 Saesneg
Cheltenham 21/09/2018 at 12:00 893 Saesneg
Christchurch 11/09/2018 at 11:30 411 Saesneg
Cornwall 22/09/2018 at 12:00 4,624 Saesneg
Cotswold 21/09/2018 at 02:45 896 Saesneg
East Devon 22/09/2018 at 12:00 1,448 Saesneg
East Dorset 21/09/2018 at 09:20 655 Saesneg
Exeter City 21/09/2018 at 03:05 992 Saesneg
Forest of Dean 22/09/2018 at 12:00 680 Saesneg
Gloucester City 20/09/2018 at 12:00 905 Saesneg
Isles of Scilly 17/09/2018 at 10:20 108 Saesneg
Mendip 22/09/2018 at 12:00 1,237 Saesneg
Mid Devon 22/09/2018 at 12:00 513 Saesneg
North Devon 21/09/2018 at 12:00 1,432 Saesneg
North Dorset 17/09/2018 at 04:30 766 Saesneg
North Somerset 22/09/2018 at 12:00 965 Saesneg
Plymouth City 22/09/2018 at 12:00 1,475 Saesneg
Poole 22/09/2018 at 12:00 795 Saesneg
Purbeck 15/09/2018 at 12:00 564 Saesneg
Sedgemoor 21/09/2018 at 12:00 1,258 Saesneg
South Gloucestershire 22/09/2018 at 12:00 1,802 Saesneg
South Hams 19/09/2018 at 04:05 794 Saesneg
South Somerset 17/09/2018 at 12:00 1,744 Saesneg
Stroud 22/09/2018 at 12:00 915 Saesneg
Swindon 22/09/2018 at 12:00 1,447 Saesneg
Taunton Deane 21/09/2018 at 05:40 901 Saesneg
Teignbridge 21/09/2018 at 11:00 1,279 Saesneg
Tewkesbury 17/09/2018 at 04:35 627 Saesneg
Torbay 23/09/2018 at 12:00 1,112 Saesneg
Torridge 22/09/2018 at 12:00 784 Saesneg
West Devon 20/09/2018 at 12:00 436 Saesneg
West Dorset 19/09/2018 at 12:00 1,518 Saesneg
West Somerset 13/09/2018 at 04:45 531 Saesneg
Weymouth and Portland 10/09/2018 at 05:05 876 Saesneg
Wiltshire 22/09/2018 at 12:00 3,889 Saesneg

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Birmingham 22/09/2018 at 12:00 6,247 Saesneg
Bromsgrove 19/09/2018 at 04:15 681 Saesneg
Cannock Chase 18/09/2018 at 09:05 774 Saesneg
Coventry 21/09/2018 at 12:00 2,335 Saesneg
Dudley 21/09/2018 at 12:00 2,306 Saesneg
East Staffordshire 21/09/2018 at 09:05 953 Saesneg
Herefordshire 22/09/2018 at 12:00 1,883 Saesneg
Lichfield 21/09/2018 at 12:00 800 Saesneg
Malvern Hills 19/09/2018 at 04:20 744 Saesneg
Newcastle-Under-Lyme 21/09/2018 at 10:45 973 Saesneg
North Warwickshire 21/09/2018 at 12:00 567 Saesneg
Nuneaton and Bedworth 21/09/2018 at 12:00 819 Saesneg
Redditch 19/09/2018 at 04:15 492 Saesneg
Rugby 20/09/2018 at 12:00 809 Saesneg
Sandwell 22/09/2018 at 12:00 2,179 Saesneg
Shropshire 22/09/2018 at 12:00 2,401 Saesneg
Solihull 21/09/2018 at 12:00 1,425 Saesneg
South Staffordshire 21/09/2018 at 12:00 643 Saesneg
Stafford 21/09/2018 at 12:00 1,126 Saesneg
Staffordshire Moorlands 22/09/2018 at 12:00 716 Saesneg
Stoke-On-Trent 19/09/2018 at 12:00 1,997 Saesneg
Stratford-on-Avon 21/09/2018 at 12:00 1,272 Saesneg
Tamworth 20/09/2018 at 12:00 478 Saesneg
Telford and Wrekin Council 22/09/2018 at 12:00 1,253 Saesneg
Walsall 22/09/2018 at 12:00 1,723 Saesneg
Warwick 06/09/2018 at 03:25 1,237 Saesneg
Wolverhampton 20/09/2018 at 12:00 1,775 Saesneg
Worcester City 20/09/2018 at 12:00 770 Saesneg
Wychavon 19/09/2018 at 04:20 946 Saesneg
Wyre Forest 22/09/2018 at 12:00 687 Saesneg

Swydd Efrog a'r Humber

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barnsley 22/09/2018 at 12:00 1,808 Saesneg
Bradford 21/09/2018 at 12:00 3,966 Saesneg
Calderdale 22/09/2018 at 12:00 2,129 Saesneg
Craven 19/09/2018 at 03:15 832 Saesneg
Doncaster 22/09/2018 at 12:00 2,720 Saesneg
East Riding of Yorkshire 22/09/2018 at 12:00 2,946 Saesneg
Hambleton 19/09/2018 at 09:50 893 Saesneg
Harrogate 21/09/2018 at 12:00 1,506 Saesneg
Hull and Goole Port 05/09/2018 at 02:05 08 Saesneg
Hull City 13/09/2018 at 12:00 2,083 Saesneg
Kirklees 22/09/2018 at 12:00 3,631 Saesneg
Leeds 20/09/2018 at 01:20 4,975 Saesneg
North East Lincolnshire 21/09/2018 at 12:00 1,351 Saesneg
North Lincolnshire 22/09/2018 at 12:00 1,375 Saesneg
Richmondshire 20/09/2018 at 12:00 573 Saesneg
Rotherham 21/09/2018 at 12:00 1,953 Saesneg
Ryedale 21/09/2018 at 12:00 571 Saesneg
Scarborough 19/09/2018 at 12:00 1,607 Saesneg
Selby 20/09/2018 at 03:55 624 Saesneg
Sheffield 17/09/2018 at 03:10 4,200 Saesneg
Wakefield 22/09/2018 at 12:00 2,548 Saesneg
York 22/09/2018 at 12:00 1,884 Saesneg

Gogledd Iwerddon

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Antrim and Newtownabbey 21/09/2018 at 12:00 1,124 Saesneg
Ards and North Down 18/09/2018 at 12:00 1,280 Saesneg
Armagh City, Banbridge and Craigavon 21/09/2018 at 12:20 1,635 Saesneg
Belfast City 22/09/2018 at 12:00 3,031 Saesneg
Causeway Coast and Glens 22/09/2018 at 12:00 1,493 Saesneg
Derry City and Strabane 22/09/2018 at 12:00 1,298 Saesneg
Fermanagh and Omagh 20/09/2018 at 12:00 1,358 Saesneg
Lisburn and Castlereagh City 19/09/2018 at 12:00 857 Saesneg
Mid and East Antrim 22/09/2018 at 12:00 1,159 Saesneg
Mid Ulster 18/09/2018 at 12:00 1,277 Saesneg
Newry, Mourne and Down 18/09/2018 at 02:10 1,567 Saesneg

Yr Alban

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Aberdeen City 18/09/2018 at 12:00 1,776 Saesneg
Aberdeenshire 19/09/2018 at 11:10 2,101 Saesneg
Angus 30/08/2018 at 12:00 902 Saesneg
Argyll and Bute 20/09/2018 at 03:40 919 Saesneg
Clackmannanshire 21/09/2018 at 04:10 433 Saesneg
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) 20/08/2018 at 12:40 461 Saesneg
Dumfries and Galloway 06/07/2018 at 12:00 1,490 Saesneg
Dundee City 19/09/2018 at 01:45 1,435 Saesneg
East Ayrshire 29/08/2018 at 12:00 1,094 Saesneg
East Dunbartonshire 11/08/2018 at 12:00 568 Saesneg
East Lothian 20/09/2018 at 12:00 848 Saesneg
East Renfrewshire 23/08/2018 at 11:10 655 Saesneg
Edinburgh (City of) 22/09/2018 at 12:00 4,236 Saesneg
Falkirk 21/09/2018 at 12:00 1,268 Saesneg
Fife 20/09/2018 at 12:00 4,066 Saesneg
Glasgow City 22/09/2018 at 12:00 5,228 Saesneg
Highland 21/09/2018 at 12:00 3,874 Saesneg
Inverclyde 21/09/2018 at 03:45 600 Saesneg
Midlothian 21/09/2018 at 12:00 629 Saesneg
Moray 21/09/2018 at 02:05 1,058 Saesneg
North Ayrshire 21/09/2018 at 03:20 1,337 Saesneg
North Lanarkshire 21/09/2018 at 12:00 2,611 Saesneg
Orkney Islands 31/08/2018 at 04:45 320 Saesneg
Perth and Kinross 17/09/2018 at 12:05 1,071 Saesneg
Renfrewshire 21/09/2018 at 12:00 1,347 Saesneg
Scottish Borders 21/09/2018 at 02:25 1,564 Saesneg
Shetland Islands 21/09/2018 at 12:15 346 Saesneg
South Ayrshire 12/07/2018 at 11:31 1,305 Saesneg
South Lanarkshire 24/07/2018 at 12:00 2,215 Saesneg
Stirling 20/09/2018 at 12:00 1,306 Saesneg
West Dunbartonshire 31/08/2018 at 05:20 743 Saesneg
West Lothian 19/09/2018 at 12:00 987 Saesneg

Cymru

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Abertawe 22/09/2018 at 12:00 1,813 Cymraeg
Abertawe 22/09/2018 at 12:00 1,813 Saesneg
Blaenau Gwent 23/09/2018 at 12:00 622 Cymraeg
Blaenau Gwent 23/09/2018 at 12:00 622 Saesneg
Bro Morgannwg 22/09/2018 at 12:00 1,230 Cymraeg
Bro Morgannwg 22/09/2018 at 12:00 1,230 Saesneg
Caerdydd 23/09/2018 at 12:00 3,272 Cymraeg
Caerdydd 23/09/2018 at 12:00 3,272 Saesneg
Caerffili 21/09/2018 at 12:00 1,405 Cymraeg
Caerffili 21/09/2018 at 12:00 1,405 Saesneg
Casnewydd 20/09/2018 at 12:00 1,354 Cymraeg
Casnewydd 20/09/2018 at 12:00 1,354 Saesneg
Castell-nedd Port Talbot 23/09/2018 at 12:00 1,043 Cymraeg
Castell-nedd Port Talbot 23/09/2018 at 12:00 1,043 Saesneg
Ceredigion 15/09/2018 at 12:00 1,149 Cymraeg
Ceredigion 15/09/2018 at 12:00 1,149 Saesneg
Conwy 18/09/2018 at 12:00 1,656 Cymraeg
Conwy 18/09/2018 at 12:00 1,656 Saesneg
Gwynedd 21/09/2018 at 02:20 2,092 Cymraeg
Gwynedd 21/09/2018 at 02:20 2,092 Saesneg
Merthyr Tudful 11/09/2018 at 12:00 508 Cymraeg
Merthyr Tudful 11/09/2018 at 12:00 508 Saesneg
Pen-y-bont ar Ogwr 21/09/2018 at 12:00 1,266 Cymraeg
Pen-y-bont ar Ogwr 21/09/2018 at 12:00 1,266 Saesneg
Powys 21/09/2018 at 12:00 2,308 Cymraeg
Powys 21/09/2018 at 12:00 2,308 Saesneg
Rhondda Cynon Taf 22/09/2018 at 12:00 1,931 Cymraeg
Rhondda Cynon Taf 22/09/2018 at 12:00 1,931 Saesneg
Sir Benfro 21/09/2018 at 12:00 1,861 Cymraeg
Sir Benfro 21/09/2018 at 12:00 1,861 Saesneg
Sir Ddinbych 06/09/2018 at 12:00 978 Cymraeg
Sir Ddinbych 06/09/2018 at 12:00 978 Saesneg
Sir Fynwy 21/09/2018 at 01:10 899 Cymraeg
Sir Fynwy 21/09/2018 at 01:10 899 Saesneg
Sir Gaerfyrddin 21/09/2018 at 03:40 1,716 Cymraeg
Sir Gaerfyrddin 21/09/2018 at 03:40 1,716 Saesneg
Sir y Fflint 20/09/2018 at 12:00 1,146 Cymraeg
Sir y Fflint 20/09/2018 at 12:00 1,146 Saesneg
Torfaen 20/09/2018 at 12:00 768 Cymraeg
Torfaen 20/09/2018 at 12:00 768 Saesneg
Wrecsam 19/09/2018 at 11:05 1,048 Cymraeg
Wrecsam 19/09/2018 at 11:05 1,048 Saesneg
Ynys Môn 05/09/2018 at 12:00 690 Cymraeg
Ynys Môn 05/09/2018 at 12:00 690 Saesneg