Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae’r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i’w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Gair am y data hwn

TMae’r data yn darparu’r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i’r busnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae’r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy’n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o’r awdurdodau lleol sy’n cynnal y CSHB neu’r FHIS

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae’r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi’i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru’n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi’i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Gellir defnyddio’r API hefyd i ymholi’r system fyw (caiff y data ei lanlwytho’n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi’r data) a’i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio’r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio’r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API. Gellir defnyddio’r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a’r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o’r delweddau a’r meintiau sydd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API:

Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’

Score descriptors

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi’u diweddaru’n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data’r sgoriau hylendid bwyd, wedi’u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy’r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru’n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy’r API.

Siroedd y Dwyrain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Babergh 24/05/2018 at 12:00 875 Saesneg
Basildon 22/05/2018 at 02:35 1,149 Saesneg
Bedford 27/05/2018 at 12:00 1,385 Saesneg
Braintree 16/05/2018 at 02:30 1,073 Saesneg
Breckland 26/05/2018 at 12:00 1,258 Saesneg
Brentwood 26/05/2018 at 12:00 615 Saesneg
Broadland 24/05/2018 at 12:00 903 Saesneg
Broxbourne 16/05/2018 at 12:00 624 Saesneg
Cambridge City 25/05/2018 at 12:00 1,369 Saesneg
Castle Point 25/05/2018 at 12:00 470 Saesneg
Central Bedfordshire 25/05/2018 at 12:00 1,348 Saesneg
Chelmsford 26/05/2018 at 12:00 1,184 Saesneg
Colchester 25/05/2018 at 08:55 1,452 Saesneg
Dacorum 23/05/2018 at 06:15 1,109 Saesneg
East Cambridgeshire 25/05/2018 at 12:15 652 Saesneg
East Hertfordshire 23/05/2018 at 12:00 1,269 Saesneg
Epping Forest 26/05/2018 at 12:00 1,029 Saesneg
Fenland 25/05/2018 at 12:00 689 Saesneg
Forest Heath 22/05/2018 at 12:00 571 Saesneg
Great Yarmouth 25/05/2018 at 12:00 1,039 Saesneg
Harlow 25/05/2018 at 12:30 578 Saesneg
Hertsmere 23/05/2018 at 12:00 633 Saesneg
Huntingdonshire 25/05/2018 at 12:00 1,240 Saesneg
Ipswich 26/05/2018 at 12:00 1,009 Saesneg
King's Lynn and West Norfolk 26/05/2018 at 12:00 1,512 Saesneg
Luton 14/05/2018 at 12:00 1,085 Saesneg
Maldon 21/05/2018 at 10:10 572 Saesneg
Mid Suffolk 24/05/2018 at 12:00 844 Saesneg
North Hertfordshire 27/05/2018 at 12:00 1,025 Saesneg
North Norfolk 25/05/2018 at 10:45 1,675 Saesneg
Norwich City 26/05/2018 at 12:00 1,465 Saesneg
Peterborough City 25/05/2018 at 10:10 1,543 Saesneg
Rochford 03/05/2018 at 12:00 542 Saesneg
South Cambridgeshire 23/05/2018 at 12:00 1,083 Saesneg
South Norfolk 18/05/2018 at 02:10 1,024 Saesneg
Southend-On-Sea 26/05/2018 at 12:00 1,531 Saesneg
St Albans City 26/05/2018 at 12:00 904 Saesneg
St Edmundsbury 27/05/2018 at 12:00 955 Saesneg
Stevenage 22/05/2018 at 12:00 501 Saesneg
Suffolk Coastal 24/05/2018 at 01:30 1,212 Saesneg
Tendring 25/05/2018 at 11:40 1,036 Saesneg
Three Rivers 18/05/2018 at 11:45 466 Saesneg
Thurrock 17/05/2018 at 02:55 956 Saesneg
Uttlesford 26/05/2018 at 12:00 782 Saesneg
Watford 23/05/2018 at 01:05 709 Saesneg
Waveney 26/05/2018 at 12:00 1,149 Saesneg
Welwyn Hatfield 22/05/2018 at 12:00 747 Saesneg

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Amber Valley 25/05/2018 at 09:20 979 Saesneg
Ashfield 26/05/2018 at 12:00 854 Saesneg
Bassetlaw 17/05/2018 at 03:45 961 Saesneg
Blaby 24/05/2018 at 03:30 627 Saesneg
Bolsover 22/05/2018 at 03:05 681 Saesneg
Boston 25/05/2018 at 12:00 554 Saesneg
Broxtowe 24/05/2018 at 09:35 787 Saesneg
Charnwood 24/05/2018 at 12:00 1,317 Saesneg
Chesterfield 25/05/2018 at 12:00 914 Saesneg
Corby 18/05/2018 at 09:50 353 Saesneg
Daventry 17/05/2018 at 03:25 733 Saesneg
Derby City 26/05/2018 at 12:00 1,773 Saesneg
Derbyshire Dales 21/05/2018 at 02:15 905 Saesneg
East Lindsey 26/05/2018 at 12:00 1,730 Saesneg
East Northamptonshire 25/05/2018 at 03:00 749 Saesneg
Erewash 25/05/2018 at 12:00 872 Saesneg
Gedling 23/05/2018 at 02:05 680 Saesneg
Harborough 25/05/2018 at 12:00 766 Saesneg
High Peak 23/05/2018 at 09:10 799 Saesneg
Hinckley and Bosworth 23/05/2018 at 12:00 858 Saesneg
Kettering 25/05/2018 at 12:00 788 Saesneg
Leicester City 25/05/2018 at 12:00 2,584 Saesneg
Lincoln City 12/05/2018 at 12:00 958 Saesneg
Mansfield 26/05/2018 at 12:00 785 Saesneg
Melton 25/05/2018 at 09:25 455 Saesneg
Newark and Sherwood 24/05/2018 at 12:00 1,024 Saesneg
North East Derbyshire 22/05/2018 at 03:15 772 Saesneg
North Kesteven 25/05/2018 at 10:50 875 Saesneg
North West Leicestershire 25/05/2018 at 03:15 789 Saesneg
Northampton 26/05/2018 at 12:00 1,619 Saesneg
Nottingham City 24/05/2018 at 12:00 2,851 Saesneg
Oadby and Wigston 26/05/2018 at 12:00 345 Saesneg
Rushcliffe 25/05/2018 at 12:55 744 Saesneg
Rutland 19/05/2018 at 12:00 419 Saesneg
South Derbyshire 24/05/2018 at 12:00 703 Saesneg
South Holland 23/05/2018 at 10:15 744 Saesneg
South Kesteven 27/05/2018 at 12:00 1,197 Saesneg
South Northamptonshire 24/05/2018 at 12:00 784 Saesneg
Wellingborough 04/05/2018 at 12:00 654 Saesneg
West Lindsey 26/05/2018 at 12:00 866 Saesneg

Llundain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barking and Dagenham 25/05/2018 at 12:00 1,011 Saesneg
Barnet 27/05/2018 at 12:00 2,043 Saesneg
Bexley 26/05/2018 at 12:00 1,441 Saesneg
Brent 27/05/2018 at 12:00 1,968 Saesneg
Bromley 26/05/2018 at 12:00 2,253 Saesneg
Camden 24/05/2018 at 12:00 2,817 Saesneg
City of London Corporation 25/05/2018 at 12:00 1,821 Saesneg
Croydon 24/05/2018 at 09:50 2,794 Saesneg
Ealing 26/05/2018 at 12:00 2,433 Saesneg
Enfield 25/05/2018 at 12:00 2,157 Saesneg
Greenwich 26/05/2018 at 12:00 1,730 Saesneg
Hackney 26/05/2018 at 12:00 2,501 Saesneg
Hammersmith and Fulham 27/05/2018 at 12:00 1,779 Saesneg
Haringey 26/05/2018 at 12:00 1,699 Saesneg
Harrow 25/05/2018 at 12:00 1,297 Saesneg
Havering 08/05/2018 at 07:00 1,680 Saesneg
Hillingdon 14/05/2018 at 12:00 1,966 Saesneg
Hounslow 15/03/2018 at 12:00 1,539 Saesneg
Islington 25/05/2018 at 12:00 1,803 Saesneg
Kensington and Chelsea 26/05/2018 at 12:00 1,694 Saesneg
Kingston-Upon-Thames 26/05/2018 at 12:00 1,183 Saesneg
Lambeth 17/05/2018 at 12:00 2,991 Saesneg
Lewisham 26/05/2018 at 12:00 1,927 Saesneg
Merton 02/05/2018 at 12:00 1,297 Saesneg
Newham 26/05/2018 at 12:00 1,924 Saesneg
Redbridge 25/05/2018 at 08:25 1,708 Saesneg
Richmond-Upon-Thames 15/05/2018 at 12:00 1,457 Saesneg
Southwark 26/05/2018 at 12:00 2,836 Saesneg
Sutton 25/05/2018 at 12:00 844 Saesneg
Tower Hamlets 26/05/2018 at 12:00 2,609 Saesneg
Waltham Forest 26/05/2018 at 12:00 1,764 Saesneg
Wandsworth 26/05/2018 at 12:00 2,134 Saesneg
Westminster 26/05/2018 at 12:00 4,491 Saesneg

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Darlington 25/05/2018 at 12:00 898 Saesneg
Durham 26/05/2018 at 12:00 4,344 Saesneg
Gateshead 26/05/2018 at 12:00 1,565 Saesneg
Hartlepool 24/05/2018 at 12:05 748 Saesneg
Middlesbrough 24/05/2018 at 02:20 1,143 Saesneg
Newcastle Upon Tyne 26/05/2018 at 12:00 2,369 Saesneg
North Tyneside 18/05/2018 at 12:00 1,308 Saesneg
Northumberland 23/05/2018 at 12:00 3,459 Saesneg
Redcar and Cleveland 23/05/2018 at 12:00 1,015 Saesneg
River Tees 09/12/2017 at 12:00 06 Saesneg
South Tyneside 24/05/2018 at 07:50 1,091 Saesneg
Stockton On Tees 24/05/2018 at 12:00 1,431 Saesneg
Sunderland 24/05/2018 at 12:00 2,061 Saesneg

Gogledd-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Allerdale 23/05/2018 at 12:00 1,102 Saesneg
Barrow-in-Furness 11/05/2018 at 04:40 534 Saesneg
Blackburn 05/04/2018 at 12:00 1,255 Saesneg
Blackpool 25/05/2018 at 12:00 1,761 Saesneg
Bolton 25/05/2018 at 02:30 2,332 Saesneg
Burnley 17/05/2018 at 12:00 860 Saesneg
Bury 18/05/2018 at 12:00 1,154 Saesneg
Carlisle City 25/05/2018 at 11:15 832 Saesneg
Cheshire East 25/05/2018 at 12:00 2,495 Saesneg
Cheshire West and Chester 25/05/2018 at 12:00 3,089 Saesneg
Chorley 25/05/2018 at 10:20 890 Saesneg
Copeland 23/05/2018 at 03:25 636 Saesneg
Eden 24/05/2018 at 04:10 877 Saesneg
Fylde 25/05/2018 at 12:00 745 Saesneg
Halton 25/05/2018 at 01:05 910 Saesneg
Hyndburn 24/05/2018 at 12:20 702 Saesneg
Knowsley 24/05/2018 at 12:00 664 Saesneg
Lancaster City 25/05/2018 at 12:20 1,165 Saesneg
Liverpool 26/05/2018 at 12:00 3,532 Saesneg
Manchester 26/05/2018 at 12:00 4,187 Saesneg
Oldham 24/05/2018 at 12:00 1,690 Saesneg
Pendle 24/05/2018 at 12:00 808 Saesneg
Preston 28/05/2018 at 12:00 1,263 Saesneg
Ribble Valley 25/05/2018 at 02:20 628 Saesneg
Rochdale 26/05/2018 at 12:00 1,528 Saesneg
Rossendale 11/05/2018 at 12:00 587 Saesneg
Salford 24/05/2018 at 04:10 1,857 Saesneg
Sefton 25/05/2018 at 12:00 2,016 Saesneg
South Lakeland 25/05/2018 at 12:00 1,676 Saesneg
South Ribble 22/05/2018 at 02:15 515 Saesneg
St Helens 25/05/2018 at 12:00 1,099 Saesneg
Stockport 23/05/2018 at 12:00 2,145 Saesneg
Tameside 25/05/2018 at 12:00 1,423 Saesneg
Trafford 26/05/2018 at 12:00 2,063 Saesneg
Warrington 21/05/2018 at 10:00 1,748 Saesneg
West Lancashire 25/05/2018 at 12:00 822 Saesneg
Wigan 26/05/2018 at 12:00 1,946 Saesneg
Wirral 28/05/2018 at 12:00 2,193 Saesneg
Wyre 24/05/2018 at 12:00 977 Saesneg

De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Adur 26/05/2018 at 12:00 423 Saesneg
Arun 25/05/2018 at 12:00 1,102 Saesneg
Ashford 24/05/2018 at 12:00 1,070 Saesneg
Aylesbury Vale 26/05/2018 at 12:00 1,316 Saesneg
Basingstoke and Deane 24/05/2018 at 12:00 1,018 Saesneg
Bracknell Forest 04/05/2018 at 12:00 694 Saesneg
Brighton and Hove 26/05/2018 at 12:00 3,056 Saesneg
Canterbury City 09/05/2018 at 12:00 1,535 Saesneg
Cherwell 23/05/2018 at 12:00 1,102 Saesneg
Chichester 26/05/2018 at 12:00 1,325 Saesneg
Chiltern 17/05/2018 at 12:00 729 Saesneg
Crawley 25/05/2018 at 09:25 819 Saesneg
Dartford 25/05/2018 at 12:00 830 Saesneg
Dover 22/05/2018 at 05:55 1,128 Saesneg
East Hampshire 27/05/2018 at 12:00 889 Saesneg
Eastbourne 17/05/2018 at 04:10 1,034 Saesneg
Eastleigh 21/05/2018 at 02:31 855 Saesneg
Elmbridge 24/05/2018 at 12:00 1,000 Saesneg
Epsom and Ewell 18/05/2018 at 10:15 463 Saesneg
Fareham 25/05/2018 at 03:25 602 Saesneg
Gosport 25/05/2018 at 03:30 493 Saesneg
Gravesham 19/05/2018 at 12:00 681 Saesneg
Guildford 30/04/2018 at 12:00 859 Saesneg
Hart 23/05/2018 at 12:00 612 Saesneg
Hastings 15/05/2018 at 12:00 838 Saesneg
Havant 26/05/2018 at 12:00 830 Saesneg
Horsham 25/05/2018 at 12:00 1,050 Saesneg
Isle of Wight 27/05/2018 at 12:00 1,937 Saesneg
Lewes 23/05/2018 at 03:00 1,032 Saesneg
Maidstone 25/05/2018 at 02:05 1,134 Saesneg
Medway 11/05/2018 at 04:55 1,616 Saesneg
Mid Sussex 24/05/2018 at 02:50 1,198 Saesneg
Milton Keynes 24/05/2018 at 12:00 1,973 Saesneg
Mole Valley 17/05/2018 at 12:00 695 Saesneg
New Forest 25/05/2018 at 12:00 1,372 Saesneg
Oxford City 22/05/2018 at 12:00 1,335 Saesneg
Portsmouth 25/05/2018 at 12:00 1,752 Saesneg
Reading 26/05/2018 at 12:00 1,200 Saesneg
Reigate and Banstead 23/05/2018 at 12:00 865 Saesneg
Rother 25/05/2018 at 12:00 977 Saesneg
Runnymede 25/05/2018 at 12:00 646 Saesneg
Rushmoor 25/05/2018 at 12:00 654 Saesneg
Sevenoaks 26/05/2018 at 12:00 825 Saesneg
Shepway 12/05/2018 at 12:00 1,071 Saesneg
Slough 03/05/2018 at 12:00 699 Saesneg
South Buckinghamshire 25/05/2018 at 12:00 576 Saesneg
South Oxfordshire 24/05/2018 at 12:00 1,160 Saesneg
Southampton 03/05/2018 at 12:00 1,338 Saesneg
Spelthorne 26/05/2018 at 12:00 696 Saesneg
Surrey Heath 19/05/2018 at 12:00 565 Saesneg
Swale 25/05/2018 at 01:05 1,020 Saesneg
Tandridge 24/05/2018 at 12:00 670 Saesneg
Test Valley 25/05/2018 at 11:40 894 Saesneg
Thanet 14/05/2018 at 09:40 1,313 Saesneg
Tonbridge and Malling 27/05/2018 at 12:00 965 Saesneg
Tunbridge Wells 24/05/2018 at 02:40 985 Saesneg
Vale of White Horse 24/05/2018 at 12:00 936 Saesneg
Waverley 26/05/2018 at 12:00 1,024 Saesneg
Wealden 25/05/2018 at 12:00 1,385 Saesneg
West Berkshire 16/05/2018 at 08:40 1,108 Saesneg
West Oxfordshire 23/05/2018 at 03:25 878 Saesneg
Winchester City 25/05/2018 at 12:00 843 Saesneg
Windsor and Maidenhead 17/05/2018 at 12:00 1,318 Saesneg
Woking 22/05/2018 at 12:00 739 Saesneg
Wokingham 23/05/2018 at 10:20 897 Saesneg
Worthing 25/05/2018 at 05:35 876 Saesneg
Wycombe 25/05/2018 at 12:00 1,089 Saesneg

De-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Bath and North East Somerset 25/05/2018 at 12:00 1,733 Saesneg
Bournemouth 25/05/2018 at 12:00 1,874 Saesneg
Bristol 25/05/2018 at 12:00 4,192 Saesneg
Cheltenham 26/05/2018 at 12:00 874 Saesneg
Christchurch 18/05/2018 at 12:00 371 Saesneg
Cornwall 26/05/2018 at 12:00 4,612 Saesneg
Cotswold 27/05/2018 at 12:00 862 Saesneg
East Devon 24/05/2018 at 12:00 1,435 Saesneg
East Dorset 17/05/2018 at 12:00 596 Saesneg
Exeter City 26/05/2018 at 12:00 993 Saesneg
Forest of Dean 25/05/2018 at 10:01 682 Saesneg
Gloucester City 25/05/2018 at 10:25 891 Saesneg
Isles of Scilly 26/05/2018 at 11:45 110 Saesneg
Mendip 28/04/2018 at 12:00 1,342 Saesneg
Mid Devon 26/05/2018 at 12:00 510 Saesneg
North Devon 26/05/2018 at 12:00 1,395 Saesneg
North Dorset 14/05/2018 at 12:45 740 Saesneg
North Somerset 24/05/2018 at 12:00 957 Saesneg
Plymouth City 26/05/2018 at 12:00 1,468 Saesneg
Poole 25/05/2018 at 12:00 748 Saesneg
Purbeck 24/05/2018 at 12:00 555 Saesneg
Sedgemoor 25/05/2018 at 12:00 1,250 Saesneg
South Gloucestershire 24/05/2018 at 12:00 1,799 Saesneg
South Hams 21/05/2018 at 12:30 747 Saesneg
South Somerset 15/05/2018 at 12:00 1,747 Saesneg
Stroud 24/05/2018 at 03:00 948 Saesneg
Swindon 26/05/2018 at 12:00 1,410 Saesneg
Taunton Deane 26/05/2018 at 12:00 883 Saesneg
Teignbridge 18/05/2018 at 02:20 1,281 Saesneg
Tewkesbury 25/05/2018 at 12:00 632 Saesneg
Torbay 25/05/2018 at 12:00 1,091 Saesneg
Torridge 25/05/2018 at 10:55 784 Saesneg
West Devon 22/05/2018 at 08:45 400 Saesneg
West Dorset 24/05/2018 at 12:00 1,500 Saesneg
West Somerset 10/05/2018 at 04:10 524 Saesneg
Weymouth and Portland 23/05/2018 at 12:00 865 Saesneg
Wiltshire 25/05/2018 at 12:00 4,574 Saesneg

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Birmingham 25/05/2018 at 12:00 6,251 Saesneg
Bromsgrove 24/05/2018 at 12:00 667 Saesneg
Cannock Chase 25/05/2018 at 12:00 750 Saesneg
Coventry 25/05/2018 at 12:00 2,291 Saesneg
Dudley 25/05/2018 at 12:00 2,316 Saesneg
East Staffordshire 26/05/2018 at 12:00 932 Saesneg
Herefordshire 25/05/2018 at 03:25 1,869 Saesneg
Lichfield 25/05/2018 at 09:05 786 Saesneg
Malvern Hills 23/05/2018 at 10:05 738 Saesneg
Newcastle-Under-Lyme 24/05/2018 at 11:15 978 Saesneg
North Warwickshire 25/05/2018 at 04:35 573 Saesneg
Nuneaton and Bedworth 25/05/2018 at 12:00 793 Saesneg
Redditch 23/05/2018 at 10:00 481 Saesneg
Rugby 08/05/2018 at 07:36 806 Saesneg
Sandwell 26/05/2018 at 12:00 2,189 Saesneg
Shropshire 25/05/2018 at 12:00 2,393 Saesneg
Solihull 24/05/2018 at 12:00 1,432 Saesneg
South Staffordshire 23/05/2018 at 12:00 632 Saesneg
Stafford 25/05/2018 at 12:00 1,099 Saesneg
Staffordshire Moorlands 25/05/2018 at 09:05 709 Saesneg
Stoke-On-Trent 08/05/2018 at 10:15 1,926 Saesneg
Stratford-on-Avon 21/05/2018 at 03:45 1,256 Saesneg
Tamworth 25/05/2018 at 09:05 485 Saesneg
Telford and Wrekin Council 22/05/2018 at 01:45 1,258 Saesneg
Walsall 26/05/2018 at 12:00 1,722 Saesneg
Warwick 17/05/2018 at 02:10 1,227 Saesneg
Wolverhampton 25/05/2018 at 12:00 1,789 Saesneg
Worcester City 23/05/2018 at 10:00 781 Saesneg
Wychavon 23/05/2018 at 10:05 942 Saesneg
Wyre Forest 23/05/2018 at 10:05 690 Saesneg

Swydd Efrog a'r Humber

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barnsley 26/05/2018 at 12:00 1,834 Saesneg
Bradford 24/05/2018 at 12:00 3,930 Saesneg
Calderdale 25/05/2018 at 12:00 2,116 Saesneg
Craven 21/05/2018 at 12:00 838 Saesneg
Doncaster 26/05/2018 at 12:00 2,770 Saesneg
East Riding of Yorkshire 24/05/2018 at 02:35 2,927 Saesneg
Hambleton 23/05/2018 at 08:45 892 Saesneg
Harrogate 25/05/2018 at 03:15 1,579 Saesneg
Hull City 18/05/2018 at 12:00 2,049 Saesneg
Kirklees 26/05/2018 at 12:00 3,636 Saesneg
Leeds 25/05/2018 at 11:10 5,062 Saesneg
North East Lincolnshire 25/05/2018 at 04:15 1,357 Saesneg
North Lincolnshire 25/05/2018 at 12:00 1,378 Saesneg
Richmondshire 23/05/2018 at 03:20 566 Saesneg
Rotherham 19/05/2018 at 12:00 1,967 Saesneg
Ryedale 23/05/2018 at 12:00 565 Saesneg
Scarborough 26/05/2018 at 12:00 1,612 Saesneg
Selby 24/05/2018 at 12:00 607 Saesneg
Sheffield 17/05/2018 at 04:00 4,138 Saesneg
Wakefield 26/05/2018 at 12:00 2,523 Saesneg
York 27/05/2018 at 12:00 1,882 Saesneg

Gogledd Iwerddon

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Antrim and Newtownabbey 24/05/2018 at 02:00 1,129 Saesneg
Ards and North Down 24/05/2018 at 02:20 1,327 Saesneg
Armagh City, Banbridge and Craigavon 23/05/2018 at 03:45 1,606 Saesneg
Belfast City 25/05/2018 at 12:00 3,028 Saesneg
Causeway Coast and Glens 26/05/2018 at 12:00 1,519 Saesneg
Derry City and Strabane 24/05/2018 at 12:00 1,274 Saesneg
Fermanagh and Omagh 26/05/2018 at 12:00 1,357 Saesneg
Lisburn and Castlereagh City 24/05/2018 at 12:00 874 Saesneg
Mid and East Antrim 25/05/2018 at 12:00 1,165 Saesneg
Mid Ulster 24/05/2018 at 12:00 1,297 Saesneg
Newry, Mourne and Down 26/05/2018 at 12:00 1,557 Saesneg

Yr Alban

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Aberdeen City 11/04/2018 at 12:00 1,835 Saesneg
Aberdeenshire 21/05/2018 at 03:45 2,152 Saesneg
Angus 18/05/2018 at 12:00 901 Saesneg
Argyll and Bute 18/05/2018 at 11:40 918 Saesneg
Clackmannanshire 25/05/2018 at 03:40 435 Saesneg
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) 14/05/2018 at 03:15 458 Saesneg
Dumfries and Galloway 18/05/2018 at 04:00 1,463 Saesneg
Dundee City 25/05/2018 at 12:00 1,432 Saesneg
East Ayrshire 20/03/2018 at 12:00 1,099 Saesneg
East Dunbartonshire 23/03/2018 at 12:00 570 Saesneg
East Lothian 25/05/2018 at 02:30 896 Saesneg
East Renfrewshire 28/03/2018 at 05:21 515 Saesneg
Edinburgh (City of) 25/05/2018 at 12:00 4,233 Saesneg
Falkirk 24/05/2018 at 12:00 1,204 Saesneg
Fife 25/05/2018 at 12:00 4,033 Saesneg
Glasgow City 25/05/2018 at 12:00 5,183 Saesneg
Highland 25/05/2018 at 11:30 3,850 Saesneg
Inverclyde 25/05/2018 at 02:30 651 Saesneg
Midlothian 25/05/2018 at 12:00 631 Saesneg
Moray 04/05/2018 at 08:55 1,060 Saesneg
North Ayrshire 24/05/2018 at 12:00 1,302 Saesneg
North Lanarkshire 25/05/2018 at 12:00 2,600 Saesneg
Orkney Islands 02/05/2018 at 04:25 315 Saesneg
Perth and Kinross 26/05/2018 at 12:00 1,085 Saesneg
Renfrewshire 25/05/2018 at 12:00 1,358 Saesneg
Scottish Borders 25/05/2018 at 12:45 1,543 Saesneg
Shetland Islands 25/05/2018 at 11:35 353 Saesneg
South Ayrshire 03/04/2018 at 10:25 1,301 Saesneg
South Lanarkshire 23/05/2018 at 04:55 2,220 Saesneg
Stirling 24/05/2018 at 12:00 1,257 Saesneg
West Dunbartonshire 13/04/2018 at 03:25 752 Saesneg
West Lothian 24/05/2018 at 12:00 1,001 Saesneg

Cymru

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Abertawe 26/05/2018 at 12:00 1,764 Cymraeg
Abertawe 26/05/2018 at 12:00 1,764 Saesneg
Blaenau Gwent 19/05/2018 at 12:00 603 Cymraeg
Blaenau Gwent 19/05/2018 at 12:00 603 Saesneg
Bro Morgannwg 26/05/2018 at 12:00 1,212 Cymraeg
Bro Morgannwg 26/05/2018 at 12:00 1,212 Saesneg
Caerdydd 27/05/2018 at 12:00 3,252 Cymraeg
Caerdydd 27/05/2018 at 12:00 3,252 Saesneg
Caerffili 11/05/2018 at 12:00 1,390 Cymraeg
Caerffili 11/05/2018 at 12:00 1,390 Saesneg
Casnewydd 23/05/2018 at 12:00 1,339 Cymraeg
Casnewydd 23/05/2018 at 12:00 1,339 Saesneg
Castell-nedd Port Talbot 25/05/2018 at 10:10 1,029 Cymraeg
Castell-nedd Port Talbot 25/05/2018 at 10:10 1,029 Saesneg
Ceredigion 28/04/2018 at 12:00 1,143 Cymraeg
Ceredigion 28/04/2018 at 12:00 1,143 Saesneg
Conwy 21/05/2018 at 12:25 1,653 Cymraeg
Conwy 21/05/2018 at 12:25 1,653 Saesneg
Gwynedd 22/05/2018 at 11:50 2,071 Cymraeg
Gwynedd 22/05/2018 at 11:50 2,071 Saesneg
Merthyr Tudful 25/05/2018 at 12:00 495 Cymraeg
Merthyr Tudful 25/05/2018 at 12:00 495 Saesneg
Pen-y-bont ar Ogwr 25/05/2018 at 11:50 1,253 Cymraeg
Pen-y-bont ar Ogwr 25/05/2018 at 11:50 1,253 Saesneg
Powys 27/05/2018 at 12:00 2,253 Cymraeg
Powys 27/05/2018 at 12:00 2,253 Saesneg
Rhondda Cynon Taf 26/05/2018 at 12:00 1,934 Cymraeg
Rhondda Cynon Taf 26/05/2018 at 12:00 1,934 Saesneg
Sir Benfro 26/05/2018 at 12:00 1,829 Cymraeg
Sir Benfro 26/05/2018 at 12:00 1,829 Saesneg
Sir Ddinbych 22/05/2018 at 10:10 963 Cymraeg
Sir Ddinbych 22/05/2018 at 10:10 963 Saesneg
Sir Fynwy 26/05/2018 at 12:00 892 Cymraeg
Sir Fynwy 26/05/2018 at 12:00 892 Saesneg
Sir Gaerfyrddin 04/05/2018 at 02:35 1,717 Cymraeg
Sir Gaerfyrddin 04/05/2018 at 02:35 1,717 Saesneg
Sir y Fflint 14/05/2018 at 10:10 1,122 Cymraeg
Sir y Fflint 14/05/2018 at 10:10 1,122 Saesneg
Torfaen 24/05/2018 at 12:00 767 Cymraeg
Torfaen 24/05/2018 at 12:00 767 Saesneg
Wrecsam 22/05/2018 at 12:00 1,037 Cymraeg
Wrecsam 22/05/2018 at 12:00 1,037 Saesneg
Ynys Môn 18/05/2018 at 12:00 688 Cymraeg
Ynys Môn 18/05/2018 at 12:00 688 Saesneg