Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae’r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i’w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Gair am y data hwn

TMae’r data yn darparu’r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i’r busnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae’r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy’n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o’r awdurdodau lleol sy’n cynnal y CSHB neu’r FHIS

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae’r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi’i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru’n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi’i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Gellir defnyddio’r API hefyd i ymholi’r system fyw (caiff y data ei lanlwytho’n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi’r data) a’i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio’r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio’r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API. Gellir defnyddio’r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a’r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o’r delweddau a’r meintiau sydd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API:

Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’

Score descriptors

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi’u diweddaru’n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data’r sgoriau hylendid bwyd, wedi’u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy’r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru’n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy’r API.

Siroedd y Dwyrain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Babergh 27/04/2017 at 09:15 876 Saesneg
Basildon 28/04/2017 at 12:00 1,133 Saesneg
Bedford 19/04/2017 at 12:00 1,316 Saesneg
Braintree 29/04/2017 at 12:01 1,059 Saesneg
Breckland 29/04/2017 at 12:01 1,255 Saesneg
Brentwood 07/04/2017 at 02:15 641 Saesneg
Broadland 25/04/2017 at 10:46 876 Saesneg
Broxbourne 27/04/2017 at 12:00 630 Saesneg
Cambridge City 29/04/2017 at 12:01 1,315 Saesneg
Castle Point 28/04/2017 at 12:00 479 Saesneg
Central Bedfordshire 28/04/2017 at 12:00 1,364 Saesneg
Chelmsford 29/04/2017 at 12:01 1,152 Saesneg
Colchester 27/04/2017 at 12:00 1,424 Saesneg
Dacorum 29/04/2017 at 12:01 1,093 Saesneg
East Cambridgeshire 28/04/2017 at 10:40 673 Saesneg
East Hertfordshire 29/04/2017 at 12:01 1,226 Saesneg
Epping Forest 28/04/2017 at 12:00 960 Saesneg
Fenland 28/04/2017 at 12:00 686 Saesneg
Forest Heath 28/04/2017 at 12:05 574 Saesneg
Great Yarmouth 28/04/2017 at 08:10 1,000 Saesneg
Harlow 28/04/2017 at 05:20 572 Saesneg
Hertsmere 29/04/2017 at 12:01 558 Saesneg
Huntingdonshire 18/04/2017 at 12:00 1,241 Saesneg
Ipswich 28/04/2017 at 12:00 1,019 Saesneg
King's Lynn and West Norfolk 28/04/2017 at 12:00 1,528 Saesneg
Luton 01/05/2017 at 12:00 1,019 Saesneg
Maldon 26/04/2017 at 12:00 565 Saesneg
Mid Suffolk 27/04/2017 at 09:15 807 Saesneg
North Hertfordshire 29/04/2017 at 12:01 827 Saesneg
North Norfolk 27/04/2017 at 10:25 1,631 Saesneg
Norwich City 28/04/2017 at 12:00 1,524 Saesneg
Peterborough City 26/04/2017 at 12:00 1,581 Saesneg
Rochford 26/04/2017 at 12:00 588 Saesneg
South Cambridgeshire 27/04/2017 at 12:00 1,053 Saesneg
South Norfolk 25/04/2017 at 12:00 1,013 Saesneg
Southend-On-Sea 30/04/2017 at 12:00 1,546 Saesneg
St Albans City 28/04/2017 at 12:00 875 Saesneg
St Edmundsbury 28/04/2017 at 12:15 901 Saesneg
Stevenage 29/04/2017 at 12:01 496 Saesneg
Suffolk Coastal 28/04/2017 at 01:30 1,194 Saesneg
Tendring 28/04/2017 at 12:00 1,052 Saesneg
Three Rivers 28/04/2017 at 12:00 411 Saesneg
Thurrock 21/04/2017 at 03:45 928 Saesneg
Uttlesford 26/04/2017 at 01:10 741 Saesneg
Watford 29/04/2017 at 12:01 700 Saesneg
Waveney 28/04/2017 at 01:30 1,126 Saesneg
Welwyn Hatfield 28/04/2017 at 12:00 716 Saesneg

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Amber Valley 26/04/2017 at 08:55 966 Saesneg
Ashfield 29/04/2017 at 12:01 845 Saesneg
Bassetlaw 25/04/2017 at 12:00 952 Saesneg
Blaby 27/04/2017 at 12:00 620 Saesneg
Bolsover 28/04/2017 at 12:00 654 Saesneg
Boston 26/04/2017 at 12:00 558 Saesneg
Broxtowe 28/04/2017 at 12:00 818 Saesneg
Charnwood 29/04/2017 at 12:01 1,336 Saesneg
Chesterfield 27/04/2017 at 12:00 893 Saesneg
Corby 22/04/2017 at 12:00 356 Saesneg
Daventry 28/04/2017 at 09:05 670 Saesneg
Derby City 29/04/2017 at 12:01 1,799 Saesneg
Derbyshire Dales 30/04/2017 at 12:00 875 Saesneg
East Lindsey 29/04/2017 at 12:01 1,739 Saesneg
East Northamptonshire 22/04/2017 at 12:00 766 Saesneg
Erewash 28/04/2017 at 12:00 869 Saesneg
Gedling 20/04/2017 at 11:30 662 Saesneg
Harborough 27/04/2017 at 12:00 747 Saesneg
High Peak 29/04/2017 at 12:01 765 Saesneg
Hinckley and Bosworth 23/04/2017 at 12:00 849 Saesneg
Kettering 22/04/2017 at 12:00 812 Saesneg
Leicester City 29/04/2017 at 12:01 2,555 Saesneg
Lincoln City 29/04/2017 at 12:01 965 Saesneg
Mansfield 27/04/2017 at 02:15 780 Saesneg
Melton 27/04/2017 at 12:40 458 Saesneg
Newark and Sherwood 28/04/2017 at 04:35 1,022 Saesneg
North East Derbyshire 29/04/2017 at 12:01 731 Saesneg
North Kesteven 26/04/2017 at 10:35 875 Saesneg
North West Leicestershire 28/04/2017 at 12:00 790 Saesneg
Northampton 28/04/2017 at 12:00 1,591 Saesneg
Nottingham City 29/04/2017 at 12:01 2,828 Saesneg
Oadby and Wigston 24/04/2017 at 04:06 352 Saesneg
Rushcliffe 27/04/2017 at 02:30 731 Saesneg
Rutland 22/04/2017 at 12:00 404 Saesneg
South Derbyshire 24/04/2017 at 10:50 675 Saesneg
South Holland 29/04/2017 at 12:01 737 Saesneg
South Kesteven 29/04/2017 at 12:01 1,193 Saesneg
South Northamptonshire 29/04/2017 at 12:01 803 Saesneg
Wellingborough 28/04/2017 at 12:00 658 Saesneg
West Lindsey 29/04/2017 at 12:01 810 Saesneg

Llundain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barking and Dagenham 21/04/2017 at 12:00 993 Saesneg
Barnet 14/04/2017 at 12:01 2,098 Saesneg
Bexley 22/04/2017 at 12:00 1,354 Saesneg
Brent 27/04/2017 at 12:00 1,980 Saesneg
Bromley 28/04/2017 at 12:00 1,769 Saesneg
Camden 29/04/2017 at 12:01 2,833 Saesneg
City of London Corporation 28/04/2017 at 12:00 1,842 Saesneg
Croydon 28/04/2017 at 04:35 2,790 Saesneg
Ealing 27/04/2017 at 12:00 2,684 Saesneg
Enfield 30/04/2017 at 12:00 2,122 Saesneg
Greenwich 28/04/2017 at 04:55 1,815 Saesneg
Hackney 29/04/2017 at 12:01 2,462 Saesneg
Hammersmith and Fulham 29/04/2017 at 12:01 1,760 Saesneg
Haringey 15/04/2017 at 12:00 1,638 Saesneg
Harrow 29/04/2017 at 12:01 1,241 Saesneg
Havering 24/04/2017 at 02:45 1,664 Saesneg
Hillingdon 01/05/2017 at 12:00 1,886 Saesneg
Hounslow 30/04/2017 at 12:00 1,585 Saesneg
Islington 30/04/2017 at 12:00 1,790 Saesneg
Kensington and Chelsea 29/04/2017 at 12:01 1,717 Saesneg
Kingston-Upon-Thames 26/04/2017 at 12:00 1,193 Saesneg
Lambeth 30/04/2017 at 12:00 2,302 Saesneg
Lewisham 30/04/2017 at 12:00 2,040 Saesneg
Merton 28/04/2017 at 12:00 1,387 Saesneg
Newham 28/04/2017 at 12:00 1,866 Saesneg
Redbridge 25/04/2017 at 08:35 1,824 Saesneg
Richmond-Upon-Thames 30/04/2017 at 12:00 1,480 Saesneg
Southwark 29/04/2017 at 12:01 2,894 Saesneg
Sutton 29/04/2017 at 12:01 778 Saesneg
Tower Hamlets 01/05/2017 at 12:00 2,612 Saesneg
Waltham Forest 29/04/2017 at 12:01 1,773 Saesneg
Wandsworth 30/04/2017 at 12:00 2,174 Saesneg
Westminster 30/04/2017 at 12:00 4,492 Saesneg

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Darlington 21/04/2017 at 10:20 935 Saesneg
Durham 29/04/2017 at 12:01 4,213 Saesneg
Gateshead 28/04/2017 at 12:00 1,566 Saesneg
Hartlepool 28/04/2017 at 12:00 757 Saesneg
Middlesbrough 26/04/2017 at 12:00 1,124 Saesneg
Newcastle Upon Tyne 28/04/2017 at 12:00 2,311 Saesneg
North Tyneside 29/04/2017 at 12:01 1,311 Saesneg
Northumberland 29/04/2017 at 12:01 3,380 Saesneg
Redcar and Cleveland 21/04/2017 at 12:00 1,046 Saesneg
River Tees 13/02/2017 at 04:25 05 Saesneg
South Tyneside 01/05/2017 at 12:00 1,087 Saesneg
Stockton On Tees 18/04/2017 at 12:00 1,403 Saesneg
Sunderland 30/04/2017 at 12:00 2,107 Saesneg

Gogledd-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Allerdale 29/04/2017 at 12:01 1,065 Saesneg
Barrow-in-Furness 28/04/2017 at 11:50 556 Saesneg
Blackburn 29/04/2017 at 12:01 1,257 Saesneg
Blackpool 29/04/2017 at 12:01 1,794 Saesneg
Bolton 29/04/2017 at 12:01 2,281 Saesneg
Burnley 28/04/2017 at 11:40 866 Saesneg
Bury 26/04/2017 at 12:00 1,094 Saesneg
Carlisle City 21/04/2017 at 12:00 800 Saesneg
Cheshire East 28/04/2017 at 12:00 2,371 Saesneg
Cheshire West and Chester 29/04/2017 at 12:01 3,070 Saesneg
Chorley 26/04/2017 at 12:00 823 Saesneg
Copeland 29/04/2017 at 12:01 640 Saesneg
Eden 26/04/2017 at 10:25 885 Saesneg
Fylde 28/04/2017 at 12:00 742 Saesneg
Halton 28/04/2017 at 11:25 909 Saesneg
Hyndburn 29/04/2017 at 12:01 690 Saesneg
Knowsley 28/04/2017 at 12:00 675 Saesneg
Lancaster City 29/04/2017 at 12:01 1,201 Saesneg
Liverpool 29/04/2017 at 12:01 3,460 Saesneg
Manchester 28/04/2017 at 03:30 4,397 Saesneg
Oldham 28/04/2017 at 12:00 1,683 Saesneg
Pendle 21/04/2017 at 12:00 793 Saesneg
Preston 01/05/2017 at 12:00 1,240 Saesneg
Ribble Valley 21/04/2017 at 04:10 616 Saesneg
Rochdale 26/04/2017 at 12:00 1,521 Saesneg
Rossendale 29/04/2017 at 12:01 592 Saesneg
Salford 29/04/2017 at 12:01 1,857 Saesneg
Sefton 27/04/2017 at 12:00 1,932 Saesneg
South Lakeland 29/04/2017 at 12:01 1,649 Saesneg
South Ribble 29/04/2017 at 12:01 496 Saesneg
St Helens 29/04/2017 at 12:01 1,081 Saesneg
Stockport 25/04/2017 at 12:00 2,019 Saesneg
Tameside 29/04/2017 at 12:01 1,383 Saesneg
Trafford 30/04/2017 at 12:00 2,033 Saesneg
Warrington 28/04/2017 at 12:00 1,761 Saesneg
West Lancashire 29/04/2017 at 12:01 829 Saesneg
Wigan 29/04/2017 at 12:01 2,139 Saesneg
Wirral 29/04/2017 at 12:01 2,208 Saesneg
Wyre 29/04/2017 at 12:01 920 Saesneg

De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Adur 28/04/2017 at 02:35 407 Saesneg
Arun 29/04/2017 at 12:01 1,096 Saesneg
Ashford 28/04/2017 at 01:10 1,063 Saesneg
Aylesbury Vale 28/04/2017 at 11:15 1,336 Saesneg
Basingstoke and Deane 26/04/2017 at 12:00 1,029 Saesneg
Bracknell Forest 25/02/2017 at 12:00 720 Saesneg
Brighton and Hove 28/04/2017 at 12:00 3,038 Saesneg
Canterbury City 27/04/2017 at 12:00 1,483 Saesneg
Cherwell 29/04/2017 at 12:01 993 Saesneg
Chichester 29/04/2017 at 12:01 1,300 Saesneg
Chiltern 28/04/2017 at 12:00 653 Saesneg
Crawley 29/04/2017 at 12:01 887 Saesneg
Dartford 29/04/2017 at 12:01 812 Saesneg
Dover 26/04/2017 at 10:25 1,113 Saesneg
East Hampshire 28/04/2017 at 12:00 860 Saesneg
Eastbourne 29/04/2017 at 12:01 1,040 Saesneg
Eastleigh 27/04/2017 at 12:00 737 Saesneg
Elmbridge 29/04/2017 at 12:01 999 Saesneg
Epsom and Ewell 28/04/2017 at 02:05 425 Saesneg
Fareham 26/04/2017 at 12:00 631 Saesneg
Gosport 29/04/2017 at 12:01 528 Saesneg
Gravesham 27/04/2017 at 12:00 670 Saesneg
Guildford 01/05/2017 at 12:00 742 Saesneg
Hart 21/04/2017 at 12:00 567 Saesneg
Hastings 29/04/2017 at 12:01 801 Saesneg
Havant 29/04/2017 at 12:01 823 Saesneg
Horsham 29/04/2017 at 12:01 1,023 Saesneg
Isle of Wight 01/05/2017 at 12:00 1,830 Saesneg
Lewes 27/04/2017 at 12:00 1,019 Saesneg
Maidstone 28/04/2017 at 10:20 1,095 Saesneg
Medway 18/04/2017 at 09:05 1,608 Saesneg
Mid Sussex 28/04/2017 at 09:30 1,189 Saesneg
Milton Keynes 28/04/2017 at 12:00 1,866 Saesneg
Mole Valley 28/04/2017 at 02:15 725 Saesneg
New Forest 29/04/2017 at 12:01 1,284 Saesneg
Oxford City 21/04/2017 at 12:00 1,265 Saesneg
Portsmouth 29/04/2017 at 12:01 1,776 Saesneg
Reading 29/04/2017 at 12:01 1,231 Saesneg
Reigate and Banstead 26/04/2017 at 12:00 862 Saesneg
Rother 29/04/2017 at 12:01 992 Saesneg
Runnymede 28/04/2017 at 12:00 590 Saesneg
Rushmoor 21/04/2017 at 12:00 633 Saesneg
Sevenoaks 27/04/2017 at 12:00 763 Saesneg
Shepway 28/04/2017 at 12:00 1,066 Saesneg
Slough 29/04/2017 at 12:01 694 Saesneg
South Buckinghamshire 28/04/2017 at 12:00 520 Saesneg
South Oxfordshire 29/04/2017 at 12:01 1,158 Saesneg
Southampton 29/04/2017 at 12:01 1,393 Saesneg
Spelthorne 28/04/2017 at 04:20 689 Saesneg
Surrey Heath 29/04/2017 at 12:01 544 Saesneg
Swale 28/04/2017 at 11:30 953 Saesneg
Tandridge 25/04/2017 at 12:00 645 Saesneg
Test Valley 28/04/2017 at 10:30 892 Saesneg
Thanet 01/05/2017 at 12:00 1,289 Saesneg
Tonbridge and Malling 27/04/2017 at 12:00 951 Saesneg
Tunbridge Wells 28/04/2017 at 12:00 978 Saesneg
Vale of White Horse 29/04/2017 at 12:01 936 Saesneg
Waverley 27/04/2017 at 12:00 1,002 Saesneg
Wealden 25/04/2017 at 12:00 1,383 Saesneg
West Berkshire 26/04/2017 at 12:00 1,122 Saesneg
West Oxfordshire 28/04/2017 at 12:00 960 Saesneg
Winchester City 28/04/2017 at 12:00 788 Saesneg
Windsor and Maidenhead 20/04/2017 at 12:00 1,277 Saesneg
Woking 29/04/2017 at 12:01 753 Saesneg
Wokingham 21/04/2017 at 12:00 908 Saesneg
Worthing 28/04/2017 at 02:40 872 Saesneg
Wycombe 29/04/2017 at 12:01 1,032 Saesneg

De-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Bath and North East Somerset 29/04/2017 at 12:01 1,764 Saesneg
Bournemouth 29/04/2017 at 12:01 1,936 Saesneg
Bristol 18/04/2017 at 06:05 4,665 Saesneg
Cheltenham 30/04/2017 at 12:00 913 Saesneg
Christchurch 29/04/2017 at 12:01 315 Saesneg
Cornwall 29/04/2017 at 12:01 4,561 Saesneg
Cotswold 27/04/2017 at 12:00 867 Saesneg
East Devon 29/04/2017 at 12:01 1,433 Saesneg
East Dorset 28/04/2017 at 12:00 549 Saesneg
Exeter City 28/04/2017 at 01:40 973 Saesneg
Forest of Dean 28/04/2017 at 10:01 727 Saesneg
Gloucester City 29/04/2017 at 12:01 889 Saesneg
Isles of Scilly 27/04/2017 at 12:00 76 Saesneg
Mendip 25/04/2017 at 02:00 1,303 Saesneg
Mid Devon 21/04/2017 at 01:10 527 Saesneg
North Devon 21/04/2017 at 12:00 1,432 Saesneg
North Dorset 28/04/2017 at 12:00 726 Saesneg
North Somerset 30/04/2017 at 12:00 1,010 Saesneg
Plymouth City 20/04/2017 at 12:00 1,601 Saesneg
Poole 27/04/2017 at 12:00 640 Saesneg
Purbeck 20/04/2017 at 12:00 586 Saesneg
Sedgemoor 28/04/2017 at 12:00 1,158 Saesneg
South Gloucestershire 28/04/2017 at 12:00 1,826 Saesneg
South Hams 27/04/2017 at 01:56 732 Saesneg
South Somerset 27/04/2017 at 12:00 1,740 Saesneg
Stroud 29/04/2017 at 12:01 1,016 Saesneg
Swindon 29/04/2017 at 12:01 1,428 Saesneg
Taunton Deane 28/04/2017 at 12:00 874 Saesneg
Teignbridge 28/04/2017 at 12:00 1,251 Saesneg
Tewkesbury 29/04/2017 at 12:01 684 Saesneg
Torbay 28/04/2017 at 12:00 1,038 Saesneg
Torridge 28/04/2017 at 12:00 780 Saesneg
West Devon 21/04/2017 at 12:00 416 Saesneg
West Dorset 27/04/2017 at 12:00 1,046 Saesneg
West Somerset 11/04/2017 at 10:06 528 Saesneg
Weymouth and Portland 26/04/2017 at 12:00 447 Saesneg
Wiltshire 28/04/2017 at 12:00 4,580 Saesneg

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Birmingham 30/04/2017 at 12:00 6,251 Saesneg
Bromsgrove 28/04/2017 at 12:00 658 Saesneg
Cannock Chase 28/04/2017 at 09:05 779 Saesneg
Coventry 29/04/2017 at 12:01 2,334 Saesneg
Dudley 29/04/2017 at 12:01 2,280 Saesneg
East Staffordshire 29/04/2017 at 12:01 891 Saesneg
Herefordshire 29/04/2017 at 12:01 1,836 Saesneg
Lichfield 29/04/2017 at 12:01 803 Saesneg
Malvern Hills 27/04/2017 at 02:50 753 Saesneg
Newcastle-Under-Lyme 29/04/2017 at 12:01 940 Saesneg
North Warwickshire 01/05/2017 at 12:00 556 Saesneg
Nuneaton and Bedworth 28/04/2017 at 12:00 773 Saesneg
Redditch 27/04/2017 at 02:51 467 Saesneg
Rugby 01/05/2017 at 12:00 782 Saesneg
Sandwell 27/04/2017 at 12:00 2,081 Saesneg
Shropshire 29/04/2017 at 12:01 2,288 Saesneg
Solihull 29/04/2017 at 12:01 1,393 Saesneg
South Staffordshire 25/04/2017 at 09:05 618 Saesneg
Stafford 28/04/2017 at 12:00 980 Saesneg
Staffordshire Moorlands 27/04/2017 at 09:05 721 Saesneg
Stoke-On-Trent 29/04/2017 at 12:01 1,962 Saesneg
Stratford-on-Avon 28/04/2017 at 12:00 1,235 Saesneg
Tamworth 26/04/2017 at 12:00 472 Saesneg
Telford and Wrekin Council 29/04/2017 at 12:01 1,189 Saesneg
Walsall 29/04/2017 at 12:01 1,710 Saesneg
Warwick 27/04/2017 at 12:00 1,229 Saesneg
Wolverhampton 29/04/2017 at 12:01 1,823 Saesneg
Worcester City 29/04/2017 at 12:01 775 Saesneg
Wychavon 29/04/2017 at 12:01 923 Saesneg
Wyre Forest 27/04/2017 at 02:51 674 Saesneg

Swydd Efrog a'r Humber

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barnsley 25/04/2017 at 12:00 1,912 Saesneg
Bradford 29/04/2017 at 12:01 3,956 Saesneg
Calderdale 28/04/2017 at 12:00 2,078 Saesneg
Craven 27/04/2017 at 12:00 902 Saesneg
Doncaster 28/04/2017 at 12:00 2,726 Saesneg
East Riding of Yorkshire 01/05/2017 at 12:00 2,904 Saesneg
Hambleton 26/04/2017 at 08:15 911 Saesneg
Harrogate 28/04/2017 at 01:20 1,614 Saesneg
Hull City 28/04/2017 at 10:01 2,059 Saesneg
Kirklees 29/04/2017 at 12:01 3,627 Saesneg
Leeds 30/04/2017 at 12:00 5,076 Saesneg
North East Lincolnshire 21/04/2017 at 12:00 1,370 Saesneg
North Lincolnshire 22/04/2017 at 12:00 1,329 Saesneg
Richmondshire 29/04/2017 at 12:01 536 Saesneg
Rotherham 29/04/2017 at 12:01 1,904 Saesneg
Ryedale 29/04/2017 at 12:01 565 Saesneg
Scarborough 01/05/2017 at 12:00 1,559 Saesneg
Selby 29/04/2017 at 12:01 595 Saesneg
Sheffield 01/05/2017 at 12:00 3,596 Saesneg
Wakefield 28/04/2017 at 12:00 2,429 Saesneg
York 30/04/2017 at 12:00 2,053 Saesneg

Gogledd Iwerddon

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Antrim and Newtownabbey 27/04/2017 at 12:00 1,092 Saesneg
Ards and North Down 28/04/2017 at 12:00 1,402 Saesneg
Armagh City, Banbridge and Craigavon 27/04/2017 at 12:00 1,567 Saesneg
Belfast City 29/04/2017 at 12:01 3,081 Saesneg
Causeway Coast and Glens 29/04/2017 at 12:01 1,470 Saesneg
Derry City and Strabane 29/04/2017 at 12:01 1,310 Saesneg
Fermanagh and Omagh 29/04/2017 at 12:01 1,365 Saesneg
Lisburn and Castlereagh City 28/04/2017 at 12:00 870 Saesneg
Mid and East Antrim 29/04/2017 at 12:01 1,189 Saesneg
Mid Ulster 29/04/2017 at 12:01 1,276 Saesneg
Newry, Mourne and Down 29/04/2017 at 12:01 1,506 Saesneg

Yr Alban

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Aberdeen City 05/04/2017 at 12:01 1,761 Saesneg
Aberdeenshire 10/04/2017 at 12:41 1,794 Saesneg
Angus 13/04/2017 at 12:00 877 Saesneg
Argyll and Bute 28/04/2017 at 03:16 871 Saesneg
Clackmannanshire 21/04/2017 at 03:05 429 Saesneg
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) 20/04/2017 at 12:05 453 Saesneg
Dumfries and Galloway 18/04/2017 at 12:00 1,339 Saesneg
Dundee City 28/04/2017 at 12:00 1,322 Saesneg
East Ayrshire 21/04/2017 at 12:00 1,092 Saesneg
East Dunbartonshire 11/04/2017 at 12:00 562 Saesneg
East Lothian 28/04/2017 at 02:30 928 Saesneg
East Renfrewshire 27/04/2017 at 12:00 525 Saesneg
Edinburgh (City of) 29/04/2017 at 12:01 4,156 Saesneg
Falkirk 21/04/2017 at 12:00 1,203 Saesneg
Fife 27/04/2017 at 12:00 3,879 Saesneg
Glasgow City 29/04/2017 at 12:01 5,208 Saesneg
Highland 29/04/2017 at 12:01 3,657 Saesneg
Inverclyde 29/04/2017 at 12:01 602 Saesneg
Midlothian 29/04/2017 at 12:01 629 Saesneg
Moray 28/04/2017 at 08:40 1,062 Saesneg
North Ayrshire 28/04/2017 at 03:55 1,189 Saesneg
North Lanarkshire 20/04/2017 at 12:00 2,602 Saesneg
Orkney Islands 28/04/2017 at 04:15 300 Saesneg
Perth and Kinross 26/04/2017 at 12:00 1,066 Saesneg
Renfrewshire 27/04/2017 at 04:45 1,364 Saesneg
Scottish Borders 28/04/2017 at 12:50 1,520 Saesneg
Shetland Islands 22/04/2017 at 12:00 355 Saesneg
South Ayrshire 23/03/2017 at 12:00 1,300 Saesneg
South Lanarkshire 27/04/2017 at 12:05 2,362 Saesneg
Stirling 25/04/2017 at 12:00 1,268 Saesneg
West Dunbartonshire 28/04/2017 at 03:55 743 Saesneg
West Lothian 29/04/2017 at 12:01 1,056 Saesneg

Cymru

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Abertawe 29/04/2017 at 12:01 1,672 Cymraeg
Abertawe 29/04/2017 at 12:01 1,672 Saesneg
Blaenau Gwent 29/04/2017 at 12:01 570 Cymraeg
Blaenau Gwent 29/04/2017 at 12:01 570 Saesneg
Bro Morgannwg 28/03/2017 at 02:20 1,073 Cymraeg
Bro Morgannwg 28/03/2017 at 02:20 1,073 Saesneg
Caerdydd 29/04/2017 at 12:01 2,879 Cymraeg
Caerdydd 29/04/2017 at 12:01 2,879 Saesneg
Caerffili 29/04/2017 at 12:01 1,300 Cymraeg
Caerffili 29/04/2017 at 12:01 1,300 Saesneg
Casnewydd 28/04/2017 at 12:00 1,292 Cymraeg
Casnewydd 28/04/2017 at 12:00 1,292 Saesneg
Castell-nedd Port Talbot 30/04/2017 at 12:00 1,012 Cymraeg
Castell-nedd Port Talbot 30/04/2017 at 12:00 1,012 Saesneg
Ceredigion 28/04/2017 at 12:00 1,109 Cymraeg
Ceredigion 28/04/2017 at 12:00 1,109 Saesneg
Conwy 29/04/2017 at 12:01 1,596 Cymraeg
Conwy 29/04/2017 at 12:01 1,596 Saesneg
Gwynedd 29/04/2017 at 12:01 1,990 Cymraeg
Gwynedd 29/04/2017 at 12:01 1,990 Saesneg
Merthyr Tudful 20/04/2017 at 12:00 493 Cymraeg
Merthyr Tudful 20/04/2017 at 12:00 493 Saesneg
Pen-y-bont ar Ogwr 08/03/2017 at 12:00 1,061 Cymraeg
Pen-y-bont ar Ogwr 08/03/2017 at 12:00 1,061 Saesneg
Powys 29/04/2017 at 12:01 2,245 Cymraeg
Powys 29/04/2017 at 12:01 2,245 Saesneg
Rhondda Cynon Taf 25/04/2017 at 12:00 1,919 Cymraeg
Rhondda Cynon Taf 25/04/2017 at 12:00 1,919 Saesneg
Sir Benfro 29/04/2017 at 12:01 2,009 Cymraeg
Sir Benfro 29/04/2017 at 12:01 2,009 Saesneg
Sir Ddinbych 28/04/2017 at 12:00 903 Cymraeg
Sir Ddinbych 28/04/2017 at 12:00 903 Saesneg
Sir Fynwy 30/04/2017 at 12:00 849 Cymraeg
Sir Fynwy 30/04/2017 at 12:00 849 Saesneg
Sir Gaerfyrddin 29/04/2017 at 12:01 1,657 Cymraeg
Sir Gaerfyrddin 29/04/2017 at 12:01 1,657 Saesneg
Sir y Fflint 27/04/2017 at 12:00 1,088 Cymraeg
Sir y Fflint 27/04/2017 at 12:00 1,088 Saesneg
Torfaen 28/04/2017 at 12:00 705 Cymraeg
Torfaen 28/04/2017 at 12:00 705 Saesneg
Wrecsam 27/04/2017 at 10:40 1,059 Cymraeg
Wrecsam 27/04/2017 at 10:40 1,059 Saesneg
Ynys Môn 21/04/2017 at 12:00 648 Cymraeg
Ynys Môn 21/04/2017 at 12:00 648 Saesneg