Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae’r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i’w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Gair am y data hwn

TMae’r data yn darparu’r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i’r busnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae’r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy’n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o’r awdurdodau lleol sy’n cynnal y CSHB neu’r FHIS

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae’r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi’i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru’n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi’i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Gellir defnyddio’r API hefyd i ymholi’r system fyw (caiff y data ei lanlwytho’n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi’r data) a’i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio’r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio’r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API. Gellir defnyddio’r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a’r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o’r delweddau a’r meintiau sydd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API:

Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’

Score descriptors

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi’u diweddaru’n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data’r sgoriau hylendid bwyd, wedi’u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy’r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru’n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy’r API.

Siroedd y Dwyrain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Babergh 23/03/2018 at 12:00 869 Saesneg
Basildon 23/03/2018 at 12:00 1,146 Saesneg
Bedford 22/03/2018 at 12:00 1,382 Saesneg
Braintree 22/03/2018 at 02:45 1,069 Saesneg
Breckland 23/03/2018 at 12:00 1,247 Saesneg
Brentwood 21/03/2018 at 12:01 617 Saesneg
Broadland 16/03/2018 at 11:20 896 Saesneg
Broxbourne 21/03/2018 at 04:35 650 Saesneg
Cambridge City 23/03/2018 at 12:00 1,351 Saesneg
Castle Point 13/03/2018 at 12:00 488 Saesneg
Central Bedfordshire 22/03/2018 at 12:00 1,349 Saesneg
Chelmsford 22/03/2018 at 12:00 1,179 Saesneg
Colchester 23/03/2018 at 12:00 1,451 Saesneg
Dacorum 16/03/2018 at 12:00 1,105 Saesneg
East Cambridgeshire 23/03/2018 at 09:31 646 Saesneg
East Hertfordshire 21/03/2018 at 12:01 1,258 Saesneg
Epping Forest 23/03/2018 at 12:00 1,021 Saesneg
Fenland 17/03/2018 at 12:00 704 Saesneg
Forest Heath 22/03/2018 at 12:45 572 Saesneg
Great Yarmouth 20/03/2018 at 03:36 1,037 Saesneg
Harlow 21/03/2018 at 12:01 575 Saesneg
Hertsmere 23/03/2018 at 12:00 620 Saesneg
Huntingdonshire 20/03/2018 at 12:00 1,247 Saesneg
Ipswich 23/03/2018 at 12:00 1,013 Saesneg
King's Lynn and West Norfolk 23/03/2018 at 12:00 1,524 Saesneg
Luton 20/03/2018 at 12:00 1,082 Saesneg
Maldon 16/03/2018 at 12:00 568 Saesneg
Mid Suffolk 21/03/2018 at 12:01 827 Saesneg
North Hertfordshire 23/03/2018 at 12:00 1,023 Saesneg
North Norfolk 22/03/2018 at 11:46 1,665 Saesneg
Norwich City 23/03/2018 at 12:00 1,449 Saesneg
Peterborough City 22/03/2018 at 12:00 1,548 Saesneg
Rochford 06/03/2018 at 12:00 551 Saesneg
South Cambridgeshire 12/03/2018 at 11:35 1,089 Saesneg
South Norfolk 19/03/2018 at 04:20 1,034 Saesneg
Southend-On-Sea 22/03/2018 at 12:00 1,530 Saesneg
St Albans City 16/03/2018 at 12:00 903 Saesneg
St Edmundsbury 22/03/2018 at 12:46 952 Saesneg
Stevenage 19/03/2018 at 04:55 505 Saesneg
Suffolk Coastal 23/03/2018 at 12:00 1,203 Saesneg
Tendring 22/03/2018 at 12:00 1,047 Saesneg
Three Rivers 23/03/2018 at 12:36 465 Saesneg
Thurrock 23/03/2018 at 12:00 952 Saesneg
Uttlesford 23/03/2018 at 12:00 777 Saesneg
Watford 21/03/2018 at 04:16 706 Saesneg
Waveney 22/03/2018 at 10:10 1,139 Saesneg
Welwyn Hatfield 22/03/2018 at 12:00 748 Saesneg

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Amber Valley 22/03/2018 at 12:00 974 Saesneg
Ashfield 21/03/2018 at 12:01 854 Saesneg
Bassetlaw 22/03/2018 at 11:17 947 Saesneg
Blaby 22/03/2018 at 12:00 627 Saesneg
Bolsover 22/03/2018 at 12:00 674 Saesneg
Boston 23/03/2018 at 12:00 559 Saesneg
Broxtowe 23/03/2018 at 12:00 837 Saesneg
Charnwood 23/03/2018 at 12:00 1,320 Saesneg
Chesterfield 22/03/2018 at 12:00 911 Saesneg
Corby 20/03/2018 at 12:00 360 Saesneg
Daventry 23/03/2018 at 12:15 683 Saesneg
Derby City 22/03/2018 at 02:36 1,764 Saesneg
Derbyshire Dales 23/03/2018 at 12:00 900 Saesneg
East Lindsey 23/03/2018 at 09:55 1,731 Saesneg
East Northamptonshire 22/03/2018 at 12:00 738 Saesneg
Erewash 23/03/2018 at 12:00 865 Saesneg
Gedling 22/03/2018 at 02:16 681 Saesneg
Harborough 21/03/2018 at 12:01 762 Saesneg
High Peak 23/03/2018 at 12:00 795 Saesneg
Hinckley and Bosworth 23/03/2018 at 08:55 854 Saesneg
Kettering 16/03/2018 at 04:07 786 Saesneg
Leicester City 23/03/2018 at 09:16 2,552 Saesneg
Lincoln City 23/03/2018 at 12:00 958 Saesneg
Mansfield 23/03/2018 at 12:00 774 Saesneg
Melton 16/03/2018 at 03:15 459 Saesneg
Newark and Sherwood 16/03/2018 at 04:16 1,027 Saesneg
North East Derbyshire 23/03/2018 at 12:00 775 Saesneg
North Kesteven 16/03/2018 at 11:55 874 Saesneg
North West Leicestershire 23/03/2018 at 12:00 792 Saesneg
Northampton 23/03/2018 at 12:00 1,610 Saesneg
Nottingham City 23/03/2018 at 12:00 2,873 Saesneg
Oadby and Wigston 19/03/2018 at 09:20 347 Saesneg
Rushcliffe 22/03/2018 at 03:15 737 Saesneg
Rutland 06/03/2018 at 02:55 413 Saesneg
South Derbyshire 19/03/2018 at 12:02 693 Saesneg
South Holland 22/03/2018 at 12:00 741 Saesneg
South Kesteven 11/03/2018 at 12:00 1,214 Saesneg
South Northamptonshire 22/03/2018 at 12:00 751 Saesneg
Wellingborough 08/03/2018 at 12:00 648 Saesneg
West Lindsey 21/03/2018 at 12:01 860 Saesneg

Llundain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barking and Dagenham 22/03/2018 at 12:00 988 Saesneg
Barnet 17/02/2018 at 12:00 2,085 Saesneg
Bexley 23/03/2018 at 12:00 1,414 Saesneg
Brent 23/03/2018 at 12:00 2,053 Saesneg
Bromley 23/03/2018 at 12:00 2,238 Saesneg
Camden 23/03/2018 at 12:00 2,887 Saesneg
City of London Corporation 23/03/2018 at 12:00 1,826 Saesneg
Croydon 19/03/2018 at 11:52 2,789 Saesneg
Ealing 23/03/2018 at 12:00 2,432 Saesneg
Enfield 23/03/2018 at 12:00 2,155 Saesneg
Greenwich 23/03/2018 at 09:16 1,750 Saesneg
Hackney 23/03/2018 at 12:00 2,501 Saesneg
Hammersmith and Fulham 23/03/2018 at 12:00 1,787 Saesneg
Haringey 23/03/2018 at 12:00 1,699 Saesneg
Harrow 23/03/2018 at 12:00 1,295 Saesneg
Havering 22/03/2018 at 11:36 1,691 Saesneg
Hillingdon 21/03/2018 at 12:01 1,967 Saesneg
Hounslow 15/03/2018 at 12:00 1,539 Saesneg
Islington 23/03/2018 at 12:20 1,819 Saesneg
Kensington and Chelsea 23/03/2018 at 12:00 1,694 Saesneg
Kingston-Upon-Thames 23/03/2018 at 12:00 1,187 Saesneg
Lambeth 23/03/2018 at 12:00 2,964 Saesneg
Lewisham 23/03/2018 at 12:00 2,010 Saesneg
Merton 21/03/2018 at 12:01 1,290 Saesneg
Newham 21/03/2018 at 12:01 1,925 Saesneg
Redbridge 23/03/2018 at 12:00 1,709 Saesneg
Richmond-Upon-Thames 23/03/2018 at 12:00 1,457 Saesneg
Southwark 23/03/2018 at 12:00 2,827 Saesneg
Sutton 23/03/2018 at 12:00 856 Saesneg
Tower Hamlets 23/03/2018 at 12:00 2,671 Saesneg
Waltham Forest 23/03/2018 at 12:00 1,784 Saesneg
Wandsworth 23/03/2018 at 12:00 2,158 Saesneg
Westminster 23/03/2018 at 12:00 4,539 Saesneg

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Darlington 16/03/2018 at 01:10 902 Saesneg
Durham 23/03/2018 at 12:00 4,295 Saesneg
Gateshead 20/03/2018 at 12:00 1,581 Saesneg
Hartlepool 21/03/2018 at 03:45 738 Saesneg
Middlesbrough 09/03/2018 at 12:00 1,141 Saesneg
Newcastle Upon Tyne 23/03/2018 at 12:00 2,351 Saesneg
North Tyneside 23/03/2018 at 12:00 1,299 Saesneg
Northumberland 22/03/2018 at 12:00 3,468 Saesneg
Redcar and Cleveland 23/03/2018 at 12:00 1,018 Saesneg
River Tees 09/12/2017 at 12:00 06 Saesneg
South Tyneside 22/03/2018 at 04:45 1,082 Saesneg
Stockton On Tees 15/03/2018 at 12:00 1,412 Saesneg
Sunderland 23/03/2018 at 12:00 2,072 Saesneg

Gogledd-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Allerdale 22/03/2018 at 12:00 1,093 Saesneg
Barrow-in-Furness 22/03/2018 at 12:00 531 Saesneg
Blackburn 23/03/2018 at 12:00 1,255 Saesneg
Blackpool 23/03/2018 at 12:00 1,750 Saesneg
Bolton 23/03/2018 at 12:00 2,346 Saesneg
Burnley 16/03/2018 at 12:00 863 Saesneg
Bury 17/03/2018 at 12:00 1,157 Saesneg
Carlisle City 23/03/2018 at 12:00 818 Saesneg
Cheshire East 23/03/2018 at 12:00 2,440 Saesneg
Cheshire West and Chester 23/03/2018 at 12:00 3,106 Saesneg
Chorley 23/03/2018 at 12:00 883 Saesneg
Copeland 23/03/2018 at 12:00 637 Saesneg
Eden 21/03/2018 at 10:47 881 Saesneg
Fylde 22/03/2018 at 12:00 748 Saesneg
Halton 23/03/2018 at 10:45 919 Saesneg
Hyndburn 23/03/2018 at 12:00 688 Saesneg
Knowsley 23/03/2018 at 12:00 648 Saesneg
Lancaster City 22/03/2018 at 12:00 1,188 Saesneg
Liverpool 23/03/2018 at 12:00 3,558 Saesneg
Manchester 22/03/2018 at 12:00 4,178 Saesneg
Oldham 23/03/2018 at 12:00 1,691 Saesneg
Pendle 21/03/2018 at 12:01 800 Saesneg
Preston 19/02/2018 at 12:00 1,273 Saesneg
Ribble Valley 22/03/2018 at 08:10 629 Saesneg
Rochdale 23/03/2018 at 09:36 1,549 Saesneg
Rossendale 17/03/2018 at 12:00 581 Saesneg
Salford 23/03/2018 at 12:00 1,851 Saesneg
Sefton 22/03/2018 at 12:00 1,969 Saesneg
South Lakeland 23/03/2018 at 11:25 1,656 Saesneg
South Ribble 21/03/2018 at 12:01 514 Saesneg
St Helens 22/03/2018 at 12:00 1,105 Saesneg
Stockport 23/03/2018 at 12:00 2,177 Saesneg
Tameside 08/03/2018 at 12:00 1,424 Saesneg
Trafford 23/03/2018 at 12:00 2,049 Saesneg
Warrington 22/03/2018 at 10:01 1,744 Saesneg
West Lancashire 23/03/2018 at 12:00 821 Saesneg
Wigan 23/03/2018 at 12:00 1,997 Saesneg
Wirral 23/03/2018 at 12:00 2,198 Saesneg
Wyre 21/03/2018 at 12:01 968 Saesneg

De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Adur 17/03/2018 at 12:00 418 Saesneg
Arun 23/03/2018 at 12:00 1,111 Saesneg
Ashford 22/03/2018 at 03:55 1,072 Saesneg
Aylesbury Vale 23/03/2018 at 11:55 1,335 Saesneg
Basingstoke and Deane 23/03/2018 at 12:20 1,019 Saesneg
Bracknell Forest 23/03/2018 at 12:00 733 Saesneg
Brighton and Hove 23/03/2018 at 12:00 3,044 Saesneg
Canterbury City 23/03/2018 at 12:00 1,533 Saesneg
Cherwell 16/03/2018 at 12:00 1,000 Saesneg
Chichester 22/03/2018 at 12:00 1,324 Saesneg
Chiltern 23/03/2018 at 12:00 713 Saesneg
Crawley 23/03/2018 at 09:20 829 Saesneg
Dartford 22/03/2018 at 08:15 825 Saesneg
Dover 23/03/2018 at 12:00 1,133 Saesneg
East Hampshire 21/03/2018 at 12:10 900 Saesneg
Eastbourne 30/12/2017 at 12:00 1,067 Saesneg
Eastleigh 23/02/2018 at 12:00 753 Saesneg
Elmbridge 21/03/2018 at 01:23 995 Saesneg
Epsom and Ewell 22/03/2018 at 12:00 459 Saesneg
Fareham 20/03/2018 at 12:00 605 Saesneg
Gosport 21/03/2018 at 12:01 509 Saesneg
Gravesham 23/03/2018 at 12:00 685 Saesneg
Guildford 17/03/2018 at 12:00 844 Saesneg
Hart 20/03/2018 at 12:00 611 Saesneg
Hastings 16/03/2018 at 12:00 833 Saesneg
Havant 16/03/2018 at 11:35 819 Saesneg
Horsham 23/03/2018 at 09:45 1,035 Saesneg
Isle of Wight 22/03/2018 at 12:00 1,925 Saesneg
Lewes 13/03/2018 at 03:00 1,039 Saesneg
Maidstone 16/03/2018 at 12:00 1,130 Saesneg
Medway 20/03/2018 at 05:21 1,628 Saesneg
Mid Sussex 22/03/2018 at 02:06 1,202 Saesneg
Milton Keynes 23/03/2018 at 12:00 1,952 Saesneg
Mole Valley 22/03/2018 at 12:00 707 Saesneg
New Forest 23/03/2018 at 12:00 1,348 Saesneg
Oxford City 23/03/2018 at 12:00 1,333 Saesneg
Portsmouth 23/03/2018 at 12:00 1,762 Saesneg
Reading 23/03/2018 at 12:00 1,189 Saesneg
Reigate and Banstead 22/03/2018 at 06:30 864 Saesneg
Rother 22/03/2018 at 12:00 982 Saesneg
Runnymede 22/03/2018 at 12:00 645 Saesneg
Rushmoor 23/03/2018 at 12:00 653 Saesneg
Sevenoaks 23/03/2018 at 12:00 806 Saesneg
Shepway 23/03/2018 at 12:00 1,078 Saesneg
Slough 23/03/2018 at 12:00 692 Saesneg
South Buckinghamshire 22/03/2018 at 12:20 575 Saesneg
South Oxfordshire 23/03/2018 at 12:00 1,160 Saesneg
Southampton 22/03/2018 at 12:00 1,348 Saesneg
Spelthorne 23/03/2018 at 12:00 697 Saesneg
Surrey Heath 22/03/2018 at 12:00 567 Saesneg
Swale 20/03/2018 at 12:00 1,016 Saesneg
Tandridge 13/03/2018 at 12:00 680 Saesneg
Test Valley 23/03/2018 at 12:00 903 Saesneg
Thanet 05/03/2018 at 12:00 1,312 Saesneg
Tonbridge and Malling 22/03/2018 at 12:00 959 Saesneg
Tunbridge Wells 22/03/2018 at 12:00 987 Saesneg
Vale of White Horse 23/03/2018 at 12:00 935 Saesneg
Waverley 23/03/2018 at 12:00 1,020 Saesneg
Wealden 23/03/2018 at 12:00 1,385 Saesneg
West Berkshire 22/03/2018 at 12:00 1,113 Saesneg
West Oxfordshire 23/03/2018 at 12:00 919 Saesneg
Winchester City 24/02/2018 at 12:00 833 Saesneg
Windsor and Maidenhead 23/03/2018 at 12:00 1,338 Saesneg
Woking 22/03/2018 at 12:00 747 Saesneg
Wokingham 23/03/2018 at 12:00 914 Saesneg
Worthing 23/03/2018 at 12:00 876 Saesneg
Wycombe 23/03/2018 at 12:00 1,114 Saesneg

De-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Bath and North East Somerset 22/03/2018 at 12:00 1,735 Saesneg
Bournemouth 23/03/2018 at 12:00 1,891 Saesneg
Bristol 22/03/2018 at 12:00 4,265 Saesneg
Cheltenham 23/03/2018 at 12:00 883 Saesneg
Christchurch 16/03/2018 at 12:00 370 Saesneg
Cornwall 23/03/2018 at 08:20 4,612 Saesneg
Cotswold 23/03/2018 at 12:00 888 Saesneg
East Devon 23/03/2018 at 12:00 1,438 Saesneg
East Dorset 09/03/2018 at 01:40 591 Saesneg
Exeter City 16/03/2018 at 12:00 995 Saesneg
Forest of Dean 21/03/2018 at 12:01 701 Saesneg
Gloucester City 23/03/2018 at 12:00 896 Saesneg
Isles of Scilly 21/03/2018 at 12:01 100 Saesneg
Mendip 16/03/2018 at 12:00 1,341 Saesneg
Mid Devon 16/03/2018 at 02:50 508 Saesneg
North Devon 17/03/2018 at 12:00 1,424 Saesneg
North Dorset 23/03/2018 at 12:00 741 Saesneg
North Somerset 16/03/2018 at 12:00 971 Saesneg
Plymouth City 22/03/2018 at 12:00 1,510 Saesneg
Poole 23/03/2018 at 12:00 719 Saesneg
Purbeck 15/03/2018 at 04:00 559 Saesneg
Sedgemoor 21/03/2018 at 11:56 1,246 Saesneg
South Gloucestershire 21/03/2018 at 12:01 1,789 Saesneg
South Hams 21/03/2018 at 03:50 743 Saesneg
South Somerset 19/03/2018 at 12:00 1,741 Saesneg
Stroud 23/03/2018 at 12:00 941 Saesneg
Swindon 23/03/2018 at 09:15 1,402 Saesneg
Taunton Deane 21/03/2018 at 12:01 891 Saesneg
Teignbridge 23/03/2018 at 12:00 1,268 Saesneg
Tewkesbury 22/03/2018 at 12:00 667 Saesneg
Torbay 23/03/2018 at 12:00 1,077 Saesneg
Torridge 23/03/2018 at 12:00 787 Saesneg
West Devon 21/03/2018 at 04:00 393 Saesneg
West Dorset 21/03/2018 at 12:01 1,479 Saesneg
West Somerset 22/03/2018 at 11:20 529 Saesneg
Weymouth and Portland 23/03/2018 at 12:00 856 Saesneg
Wiltshire 23/03/2018 at 12:00 4,591 Saesneg

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Birmingham 23/03/2018 at 12:00 6,354 Saesneg
Bromsgrove 22/03/2018 at 02:36 671 Saesneg
Cannock Chase 23/03/2018 at 12:00 743 Saesneg
Coventry 23/03/2018 at 12:00 2,281 Saesneg
Dudley 23/03/2018 at 12:00 2,318 Saesneg
East Staffordshire 22/03/2018 at 12:00 935 Saesneg
Herefordshire 22/03/2018 at 11:07 1,871 Saesneg
Lichfield 22/03/2018 at 08:05 795 Saesneg
Malvern Hills 22/03/2018 at 02:36 737 Saesneg
Newcastle-Under-Lyme 22/03/2018 at 12:00 972 Saesneg
North Warwickshire 16/03/2018 at 03:45 574 Saesneg
Nuneaton and Bedworth 23/03/2018 at 12:00 796 Saesneg
Redditch 22/03/2018 at 02:36 485 Saesneg
Rugby 23/03/2018 at 12:00 802 Saesneg
Sandwell 22/03/2018 at 06:45 2,196 Saesneg
Shropshire 23/03/2018 at 12:00 2,367 Saesneg
Solihull 23/03/2018 at 12:00 1,429 Saesneg
South Staffordshire 21/03/2018 at 08:05 628 Saesneg
Stafford 23/03/2018 at 12:00 1,077 Saesneg
Staffordshire Moorlands 21/03/2018 at 08:05 716 Saesneg
Stoke-On-Trent 23/03/2018 at 12:00 1,921 Saesneg
Stratford-on-Avon 23/03/2018 at 12:00 1,243 Saesneg
Tamworth 22/03/2018 at 08:05 480 Saesneg
Telford and Wrekin Council 23/03/2018 at 12:00 1,292 Saesneg
Walsall 23/03/2018 at 12:00 1,714 Saesneg
Warwick 23/03/2018 at 12:00 1,236 Saesneg
Wolverhampton 09/03/2018 at 12:00 1,779 Saesneg
Worcester City 22/03/2018 at 02:36 790 Saesneg
Wychavon 22/03/2018 at 02:36 942 Saesneg
Wyre Forest 23/03/2018 at 12:00 686 Saesneg

Swydd Efrog a'r Humber

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barnsley 23/03/2018 at 12:00 1,855 Saesneg
Bradford 23/03/2018 at 12:00 3,921 Saesneg
Calderdale 23/03/2018 at 12:00 2,130 Saesneg
Craven 16/03/2018 at 12:00 849 Saesneg
Doncaster 23/03/2018 at 12:00 2,768 Saesneg
East Riding of Yorkshire 23/03/2018 at 12:00 2,919 Saesneg
Hambleton 22/03/2018 at 12:00 887 Saesneg
Harrogate 23/03/2018 at 10:55 1,576 Saesneg
Hull City 16/03/2018 at 12:00 2,075 Saesneg
Kirklees 23/03/2018 at 12:00 3,629 Saesneg
Leeds 23/03/2018 at 12:00 5,061 Saesneg
North East Lincolnshire 23/03/2018 at 12:00 1,332 Saesneg
North Lincolnshire 23/03/2018 at 12:00 1,289 Saesneg
Richmondshire 21/03/2018 at 09:16 567 Saesneg
Rotherham 22/03/2018 at 12:00 1,944 Saesneg
Ryedale 21/03/2018 at 01:51 571 Saesneg
Scarborough 23/03/2018 at 12:00 1,611 Saesneg
Selby 23/03/2018 at 09:15 600 Saesneg
Sheffield 23/03/2018 at 12:00 4,325 Saesneg
Wakefield 23/03/2018 at 12:00 2,496 Saesneg
York 23/03/2018 at 12:00 1,842 Saesneg

Gogledd Iwerddon

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Antrim and Newtownabbey 21/03/2018 at 12:01 1,117 Saesneg
Ards and North Down 22/03/2018 at 12:00 1,327 Saesneg
Armagh City, Banbridge and Craigavon 22/03/2018 at 12:00 1,589 Saesneg
Belfast City 23/03/2018 at 12:00 3,056 Saesneg
Causeway Coast and Glens 20/03/2018 at 12:00 1,495 Saesneg
Derry City and Strabane 22/03/2018 at 12:00 1,277 Saesneg
Fermanagh and Omagh 22/03/2018 at 12:00 1,356 Saesneg
Lisburn and Castlereagh City 15/03/2018 at 12:00 877 Saesneg
Mid and East Antrim 23/03/2018 at 12:00 1,173 Saesneg
Mid Ulster 23/03/2018 at 12:00 1,299 Saesneg
Newry, Mourne and Down 15/03/2018 at 09:05 1,556 Saesneg

Yr Alban

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Aberdeen City 23/03/2018 at 12:00 1,835 Saesneg
Aberdeenshire 13/03/2018 at 09:45 2,095 Saesneg
Angus 22/02/2018 at 12:00 898 Saesneg
Argyll and Bute 23/03/2018 at 10:41 913 Saesneg
Clackmannanshire 23/03/2018 at 09:45 441 Saesneg
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) 14/03/2018 at 11:55 458 Saesneg
Dumfries and Galloway 19/01/2018 at 12:00 1,452 Saesneg
Dundee City 22/03/2018 at 03:46 1,425 Saesneg
East Ayrshire 20/03/2018 at 12:00 1,099 Saesneg
East Dunbartonshire 23/03/2018 at 12:00 570 Saesneg
East Lothian 23/03/2018 at 12:00 920 Saesneg
East Renfrewshire 22/02/2018 at 10:15 518 Saesneg
Edinburgh (City of) 23/03/2018 at 12:00 3,685 Saesneg
Falkirk 23/03/2018 at 12:00 1,215 Saesneg
Fife 21/03/2018 at 12:01 4,011 Saesneg
Glasgow City 23/03/2018 at 12:00 5,157 Saesneg
Highland 23/03/2018 at 12:00 3,813 Saesneg
Inverclyde 22/03/2018 at 12:00 632 Saesneg
Midlothian 23/03/2018 at 12:00 636 Saesneg
Moray 23/03/2018 at 08:41 1,052 Saesneg
North Ayrshire 22/03/2018 at 12:00 1,275 Saesneg
North Lanarkshire 23/03/2018 at 12:00 2,610 Saesneg
Orkney Islands 16/03/2018 at 04:28 312 Saesneg
Perth and Kinross 23/03/2018 at 12:00 1,079 Saesneg
Renfrewshire 23/03/2018 at 12:00 1,359 Saesneg
Scottish Borders 16/03/2018 at 03:20 1,520 Saesneg
Shetland Islands 23/03/2018 at 11:40 349 Saesneg
South Ayrshire 26/12/2017 at 12:00 1,301 Saesneg
South Lanarkshire 23/03/2018 at 12:00 2,236 Saesneg
Stirling 24/01/2018 at 12:00 1,268 Saesneg
West Dunbartonshire 23/03/2018 at 10:46 756 Saesneg
West Lothian 21/03/2018 at 12:01 1,019 Saesneg

Cymru

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Abertawe 22/03/2018 at 12:00 1,693 Cymraeg
Abertawe 22/03/2018 at 12:00 1,693 Saesneg
Blaenau Gwent 23/03/2018 at 12:00 593 Cymraeg
Blaenau Gwent 23/03/2018 at 12:00 593 Saesneg
Bro Morgannwg 22/03/2018 at 12:00 1,199 Cymraeg
Bro Morgannwg 22/03/2018 at 12:00 1,199 Saesneg
Caerdydd 23/03/2018 at 11:35 3,234 Cymraeg
Caerdydd 23/03/2018 at 11:35 3,234 Saesneg
Caerffili 23/03/2018 at 12:00 1,372 Cymraeg
Caerffili 23/03/2018 at 12:00 1,372 Saesneg
Casnewydd 22/03/2018 at 11:47 1,333 Cymraeg
Casnewydd 22/03/2018 at 11:47 1,333 Saesneg
Castell-nedd Port Talbot 23/03/2018 at 12:00 1,047 Cymraeg
Castell-nedd Port Talbot 23/03/2018 at 12:00 1,047 Saesneg
Ceredigion 08/03/2018 at 12:00 1,151 Cymraeg
Ceredigion 08/03/2018 at 12:00 1,151 Saesneg
Conwy 23/03/2018 at 12:00 1,653 Cymraeg
Conwy 23/03/2018 at 12:00 1,653 Saesneg
Gwynedd 23/03/2018 at 12:00 2,068 Cymraeg
Gwynedd 23/03/2018 at 12:00 2,068 Saesneg
Merthyr Tudful 22/03/2018 at 12:00 498 Cymraeg
Merthyr Tudful 22/03/2018 at 12:00 498 Saesneg
Pen-y-bont ar Ogwr 23/03/2018 at 12:00 1,239 Cymraeg
Pen-y-bont ar Ogwr 23/03/2018 at 12:00 1,239 Saesneg
Powys 23/03/2018 at 12:00 2,256 Cymraeg
Powys 23/03/2018 at 12:00 2,256 Saesneg
Rhondda Cynon Taf 23/03/2018 at 12:00 1,933 Cymraeg
Rhondda Cynon Taf 23/03/2018 at 12:00 1,933 Saesneg
Sir Benfro 23/03/2018 at 12:00 1,847 Cymraeg
Sir Benfro 23/03/2018 at 12:00 1,847 Saesneg
Sir Ddinbych 13/03/2018 at 12:00 958 Cymraeg
Sir Ddinbych 13/03/2018 at 12:00 958 Saesneg
Sir Fynwy 23/03/2018 at 08:05 880 Cymraeg
Sir Fynwy 23/03/2018 at 08:05 880 Saesneg
Sir Gaerfyrddin 21/03/2018 at 12:01 1,714 Cymraeg
Sir Gaerfyrddin 21/03/2018 at 12:01 1,714 Saesneg
Sir y Fflint 22/03/2018 at 12:00 1,105 Cymraeg
Sir y Fflint 22/03/2018 at 12:00 1,105 Saesneg
Torfaen 22/03/2018 at 12:00 753 Cymraeg
Torfaen 22/03/2018 at 12:00 753 Saesneg
Wrecsam 23/03/2018 at 12:00 1,039 Cymraeg
Wrecsam 23/03/2018 at 12:00 1,039 Saesneg
Ynys Môn 23/03/2018 at 12:00 694 Cymraeg
Ynys Môn 23/03/2018 at 12:00 694 Saesneg