Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae’r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i’w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Gair am y data hwn

TMae’r data yn darparu’r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i’r busnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae’r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy’n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o’r awdurdodau lleol sy’n cynnal y CSHB neu’r FHIS

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae’r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi’i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru’n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi’i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Gellir defnyddio’r API hefyd i ymholi’r system fyw (caiff y data ei lanlwytho’n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi’r data) a’i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio’r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio’r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API. Gellir defnyddio’r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a’r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o’r delweddau a’r meintiau sydd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API:

Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’

Score descriptors

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi’u diweddaru’n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data’r sgoriau hylendid bwyd, wedi’u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy’r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru’n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy’r API.

Siroedd y Dwyrain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Babergh 17/01/2019 at 01:10 860 Saesneg
Basildon 19/01/2019 at 12:00 1,163 Saesneg
Bedford 18/01/2019 at 12:00 1,401 Saesneg
Braintree 18/01/2019 at 12:00 1,119 Saesneg
Breckland 18/01/2019 at 12:00 1,248 Saesneg
Brentwood 16/01/2019 at 11:20 604 Saesneg
Broadland 16/01/2019 at 10:20 901 Saesneg
Broxbourne 10/01/2019 at 12:00 662 Saesneg
Cambridge City 19/01/2019 at 12:00 1,351 Saesneg
Castle Point 16/01/2019 at 12:00 465 Saesneg
Central Bedfordshire 16/01/2019 at 12:00 1,296 Saesneg
Chelmsford 18/01/2019 at 12:00 1,291 Saesneg
Colchester 14/12/2018 at 12:00 1,476 Saesneg
Dacorum 12/01/2019 at 12:00 1,137 Saesneg
East Cambridgeshire 19/01/2019 at 12:00 666 Saesneg
East Hertfordshire 19/01/2019 at 12:00 1,291 Saesneg
East Suffolk 19/01/2019 at 12:00 2,340 Saesneg
Epping Forest 19/01/2019 at 12:00 1,054 Saesneg
Fenland 10/01/2019 at 08:25 694 Saesneg
Forest Heath 18/01/2019 at 08:35 552 Saesneg
Great Yarmouth 18/01/2019 at 12:00 1,052 Saesneg
Harlow 11/01/2019 at 05:00 589 Saesneg
Hertsmere 05/01/2019 at 12:00 754 Saesneg
Huntingdonshire 09/01/2019 at 12:00 1,284 Saesneg
Ipswich 15/01/2019 at 07:55 1,020 Saesneg
King's Lynn and West Norfolk 18/01/2019 at 12:00 1,508 Saesneg
Luton 15/01/2019 at 10:55 1,094 Saesneg
Maldon 15/01/2019 at 08:50 566 Saesneg
Mid Suffolk 17/01/2019 at 01:10 865 Saesneg
North Hertfordshire 17/01/2019 at 12:00 1,047 Saesneg
North Norfolk 18/01/2019 at 10:40 1,704 Saesneg
Norwich City 18/01/2019 at 03:10 1,459 Saesneg
Peterborough City 17/01/2019 at 12:00 1,505 Saesneg
Rochford 12/01/2019 at 12:15 547 Saesneg
South Cambridgeshire 13/12/2018 at 12:00 1,034 Saesneg
South Norfolk 08/01/2019 at 12:00 1,033 Saesneg
Southend-On-Sea 19/01/2019 at 12:00 1,557 Saesneg
St Albans City 19/01/2019 at 12:00 918 Saesneg
St Edmundsbury 18/01/2019 at 09:30 948 Saesneg
Stevenage 28/12/2018 at 12:00 514 Saesneg
Tendring 15/01/2019 at 12:00 1,053 Saesneg
Three Rivers 17/01/2019 at 10:35 459 Saesneg
Thurrock 15/01/2019 at 09:15 1,007 Saesneg
Uttlesford 17/01/2019 at 04:45 782 Saesneg
Watford 16/01/2019 at 04:26 718 Saesneg
Welwyn Hatfield 16/01/2019 at 12:00 755 Saesneg

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Amber Valley 14/01/2019 at 03:30 998 Saesneg
Ashfield 17/01/2019 at 12:00 843 Saesneg
Bassetlaw 11/01/2019 at 12:55 949 Saesneg
Blaby 18/01/2019 at 04:35 650 Saesneg
Bolsover 16/01/2019 at 12:00 693 Saesneg
Boston 18/01/2019 at 02:20 559 Saesneg
Broxtowe 17/01/2019 at 10:20 790 Saesneg
Charnwood 19/01/2019 at 12:00 1,322 Saesneg
Chesterfield 14/01/2019 at 08:05 915 Saesneg
Corby 05/01/2019 at 12:00 360 Saesneg
Daventry 11/01/2019 at 08:20 740 Saesneg
Derby City 18/01/2019 at 12:00 1,776 Saesneg
Derbyshire Dales 19/01/2019 at 12:00 931 Saesneg
East Lindsey 19/01/2019 at 12:00 1,829 Saesneg
East Northamptonshire 19/01/2019 at 12:00 771 Saesneg
Erewash 18/01/2019 at 12:00 895 Saesneg
Gedling 14/01/2019 at 10:15 669 Saesneg
Harborough 08/01/2019 at 12:00 770 Saesneg
High Peak 18/01/2019 at 08:10 716 Saesneg
Hinckley and Bosworth 19/01/2019 at 12:00 864 Saesneg
Kettering 18/01/2019 at 04:45 778 Saesneg
Leicester City 18/01/2019 at 08:55 2,743 Saesneg
Lincoln City 16/01/2019 at 12:00 976 Saesneg
Mansfield 18/01/2019 at 01:45 778 Saesneg
Melton 18/01/2019 at 11:25 458 Saesneg
Newark and Sherwood 18/01/2019 at 04:15 1,020 Saesneg
North East Derbyshire 19/01/2019 at 12:00 774 Saesneg
North Kesteven 18/01/2019 at 01:05 874 Saesneg
North West Leicestershire 19/01/2019 at 12:00 797 Saesneg
Northampton 18/01/2019 at 12:00 1,688 Saesneg
Nottingham City 19/01/2019 at 12:00 2,675 Saesneg
Oadby and Wigston 15/01/2019 at 12:00 351 Saesneg
Rushcliffe 18/01/2019 at 02:15 753 Saesneg
Rutland 17/01/2019 at 12:00 406 Saesneg
South Derbyshire 18/01/2019 at 10:40 720 Saesneg
South Holland 16/01/2019 at 09:35 751 Saesneg
South Kesteven 13/01/2019 at 12:00 1,179 Saesneg
South Northamptonshire 12/01/2019 at 12:00 789 Saesneg
Wellingborough 01/01/2019 at 12:00 651 Saesneg
West Lindsey 11/01/2019 at 12:00 869 Saesneg

Llundain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barking and Dagenham 18/01/2019 at 11:25 1,022 Saesneg
Barnet 18/01/2019 at 12:00 2,070 Saesneg
Bexley 10/01/2019 at 12:00 1,482 Saesneg
Brent 19/01/2019 at 12:00 1,998 Saesneg
Bromley 18/01/2019 at 12:00 2,249 Saesneg
Camden 19/01/2019 at 12:00 2,927 Saesneg
City of London Corporation 16/01/2019 at 12:00 1,818 Saesneg
Croydon 12/12/2018 at 01:30 2,582 Saesneg
Ealing 19/01/2019 at 12:00 2,533 Saesneg
Enfield 19/01/2019 at 12:00 2,081 Saesneg
Greenwich 18/01/2019 at 01:20 1,685 Saesneg
Hackney 19/01/2019 at 12:00 2,439 Saesneg
Hammersmith and Fulham 18/01/2019 at 12:00 1,791 Saesneg
Haringey 19/01/2019 at 12:00 1,741 Saesneg
Harrow 19/01/2019 at 12:00 1,323 Saesneg
Havering 12/01/2019 at 12:00 1,713 Saesneg
Hillingdon 15/01/2019 at 12:15 1,964 Saesneg
Hounslow 05/11/2018 at 02:29 1,609 Saesneg
Islington 19/01/2019 at 12:00 2,152 Saesneg
Kensington and Chelsea 18/01/2019 at 12:00 1,729 Saesneg
Kingston-Upon-Thames 16/01/2019 at 12:00 1,070 Saesneg
Lambeth 15/01/2019 at 12:00 3,042 Saesneg
Lewisham 09/01/2019 at 12:00 2,001 Saesneg
Merton 19/01/2019 at 12:00 1,331 Saesneg
Newham 19/01/2019 at 12:00 1,870 Saesneg
Redbridge 12/01/2019 at 12:00 1,676 Saesneg
Richmond-Upon-Thames 19/01/2019 at 12:00 1,439 Saesneg
Southwark 18/01/2019 at 12:00 2,810 Saesneg
Sutton 18/01/2019 at 12:00 921 Saesneg
Tower Hamlets 19/01/2019 at 12:00 2,634 Saesneg
Waltham Forest 18/01/2019 at 12:00 1,762 Saesneg
Wandsworth 19/01/2019 at 12:00 2,177 Saesneg
Westminster 19/01/2019 at 12:00 4,451 Saesneg

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Darlington 18/01/2019 at 09:25 927 Saesneg
Durham 19/01/2019 at 12:00 4,370 Saesneg
Gateshead 14/01/2019 at 09:10 1,549 Saesneg
Hartlepool 18/01/2019 at 04:15 746 Saesneg
Middlesbrough 11/01/2019 at 12:00 1,130 Saesneg
Newcastle Upon Tyne 18/01/2019 at 12:00 2,417 Saesneg
North Tyneside 18/01/2019 at 12:00 1,319 Saesneg
Northumberland 19/01/2019 at 12:00 3,418 Saesneg
Redcar and Cleveland 18/01/2019 at 12:00 1,020 Saesneg
River Tees 14/08/2018 at 09:05 07 Saesneg
South Tyneside 17/01/2019 at 10:45 1,054 Saesneg
Stockton On Tees 30/11/2018 at 12:00 1,464 Saesneg
Sunderland 18/01/2019 at 01:50 2,079 Saesneg

Gogledd-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Allerdale 17/01/2019 at 12:00 1,113 Saesneg
Barrow-in-Furness 18/01/2019 at 02:45 540 Saesneg
Blackburn 09/01/2019 at 12:00 1,196 Saesneg
Blackpool 18/01/2019 at 12:00 1,770 Saesneg
Bolton 19/01/2019 at 12:00 2,270 Saesneg
Burnley 16/01/2019 at 10:20 878 Saesneg
Bury 08/01/2019 at 04:55 1,169 Saesneg
Carlisle City 11/01/2019 at 04:35 858 Saesneg
Cheshire East 17/01/2019 at 12:25 2,555 Saesneg
Cheshire West and Chester 18/01/2019 at 11:55 2,983 Saesneg
Chorley 18/01/2019 at 11:30 898 Saesneg
Copeland 16/01/2019 at 02:30 656 Saesneg
Eden 19/01/2019 at 12:00 877 Saesneg
Fylde 18/01/2019 at 12:00 759 Saesneg
Halton 18/01/2019 at 10:00 917 Saesneg
Hyndburn 18/01/2019 at 12:00 718 Saesneg
Knowsley 18/01/2019 at 12:00 661 Saesneg
Lancaster City 12/01/2019 at 12:00 1,161 Saesneg
Liverpool 19/01/2019 at 12:00 3,521 Saesneg
Manchester 11/01/2019 at 12:00 4,207 Saesneg
Oldham 18/01/2019 at 12:00 1,691 Saesneg
Pendle 17/01/2019 at 12:00 810 Saesneg
Preston 15/01/2019 at 12:40 1,274 Saesneg
Ribble Valley 17/01/2019 at 08:15 630 Saesneg
Rochdale 19/01/2019 at 12:00 1,618 Saesneg
Rossendale 12/01/2019 at 12:00 590 Saesneg
Salford 18/01/2019 at 10:05 1,905 Saesneg
Sefton 19/01/2019 at 12:00 2,073 Saesneg
South Lakeland 18/01/2019 at 12:00 1,669 Saesneg
South Ribble 16/01/2019 at 04:40 558 Saesneg
St Helens 18/01/2019 at 12:00 1,119 Saesneg
Stockport 18/01/2019 at 04:40 2,154 Saesneg
Tameside 18/01/2019 at 11:45 1,454 Saesneg
Trafford 18/01/2019 at 12:00 2,065 Saesneg
Warrington 18/01/2019 at 10:15 1,772 Saesneg
West Lancashire 16/01/2019 at 05:45 813 Saesneg
Wigan 18/01/2019 at 12:00 1,912 Saesneg
Wirral 19/01/2019 at 12:00 2,166 Saesneg
Wyre 17/01/2019 at 12:00 991 Saesneg

De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Adur 16/01/2019 at 12:00 431 Saesneg
Arun 16/01/2019 at 12:00 1,082 Saesneg
Ashford 19/01/2019 at 12:00 1,076 Saesneg
Aylesbury Vale 13/01/2019 at 12:00 1,351 Saesneg
Basingstoke and Deane 16/01/2019 at 03:20 1,030 Saesneg
Bracknell Forest 16/01/2019 at 12:00 689 Saesneg
Brighton and Hove 18/01/2019 at 12:00 3,068 Saesneg
Canterbury City 17/01/2019 at 12:00 1,538 Saesneg
Cherwell 07/01/2019 at 12:10 1,084 Saesneg
Chichester 17/01/2019 at 12:00 1,371 Saesneg
Chiltern 19/01/2019 at 12:00 732 Saesneg
Crawley 18/01/2019 at 12:00 838 Saesneg
Dartford 19/01/2019 at 12:00 841 Saesneg
Dover 15/01/2019 at 05:25 1,123 Saesneg
East Hampshire 08/01/2019 at 04:45 901 Saesneg
Eastbourne 08/01/2019 at 12:40 1,029 Saesneg
Eastleigh 14/01/2019 at 04:20 864 Saesneg
Elmbridge 17/01/2019 at 12:00 1,017 Saesneg
Epsom and Ewell 16/01/2019 at 12:00 462 Saesneg
Fareham 09/01/2019 at 10:35 637 Saesneg
Folkestone and Hythe 19/01/2019 at 12:00 1,072 Saesneg
Gosport 05/01/2019 at 12:00 524 Saesneg
Gravesham 18/01/2019 at 01:40 689 Saesneg
Guildford 18/01/2019 at 11:15 909 Saesneg
Hart 16/01/2019 at 12:00 603 Saesneg
Hastings 15/01/2019 at 03:00 845 Saesneg
Havant 18/01/2019 at 01:01 869 Saesneg
Horsham 15/01/2019 at 12:00 1,064 Saesneg
Isle of Wight 18/01/2019 at 12:00 1,956 Saesneg
Lewes 08/01/2019 at 12:00 1,041 Saesneg
Maidstone 17/01/2019 at 12:00 1,147 Saesneg
Medway 14/01/2019 at 04:30 1,706 Saesneg
Mid Sussex 16/01/2019 at 12:00 1,217 Saesneg
Milton Keynes 18/01/2019 at 12:00 2,011 Saesneg
Mole Valley 09/01/2019 at 12:00 694 Saesneg
New Forest 18/01/2019 at 11:10 1,430 Saesneg
Oxford City 17/01/2019 at 02:35 1,351 Saesneg
Portsmouth 18/01/2019 at 12:00 1,777 Saesneg
Reading 19/01/2019 at 12:00 1,199 Saesneg
Reigate and Banstead 18/01/2019 at 12:00 854 Saesneg
Rother 14/01/2019 at 10:05 952 Saesneg
Runnymede 19/01/2019 at 12:00 622 Saesneg
Rushmoor 11/01/2019 at 12:00 654 Saesneg
Sevenoaks 19/01/2019 at 12:00 845 Saesneg
Slough 19/01/2019 at 12:00 702 Saesneg
South Buckinghamshire 17/01/2019 at 03:50 579 Saesneg
South Oxfordshire 19/01/2019 at 12:00 1,180 Saesneg
Southampton 11/01/2019 at 10:30 1,330 Saesneg
Spelthorne 16/01/2019 at 12:00 714 Saesneg
Surrey Heath 18/01/2019 at 01:35 578 Saesneg
Swale 18/01/2019 at 12:00 1,046 Saesneg
Tandridge 13/12/2018 at 12:00 683 Saesneg
Test Valley 19/01/2019 at 12:00 897 Saesneg
Thanet 16/01/2019 at 12:00 1,344 Saesneg
Tonbridge and Malling 16/01/2019 at 12:00 958 Saesneg
Tunbridge Wells 17/01/2019 at 12:50 972 Saesneg
Vale of White Horse 15/01/2019 at 12:00 952 Saesneg
Waverley 19/01/2019 at 12:00 1,041 Saesneg
Wealden 14/01/2019 at 03:05 1,366 Saesneg
West Berkshire 15/01/2019 at 12:00 1,147 Saesneg
West Oxfordshire 15/01/2019 at 12:00 896 Saesneg
Winchester City 07/01/2019 at 11:00 863 Saesneg
Windsor and Maidenhead 10/01/2019 at 12:00 1,274 Saesneg
Woking 09/01/2019 at 11:10 756 Saesneg
Wokingham 19/01/2019 at 12:00 932 Saesneg
Worthing 18/01/2019 at 12:00 912 Saesneg
Wycombe 19/01/2019 at 12:00 1,129 Saesneg

De-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Bath and North East Somerset 14/01/2019 at 11:20 1,743 Saesneg
Bournemouth 18/01/2019 at 11:15 1,859 Saesneg
Bristol 12/01/2019 at 12:00 4,047 Saesneg
Cheltenham 19/01/2019 at 12:00 900 Saesneg
Christchurch 04/01/2019 at 12:00 412 Saesneg
Cornwall 18/01/2019 at 09:45 4,649 Saesneg
Cotswold 17/01/2019 at 12:00 899 Saesneg
East Devon 18/01/2019 at 12:00 1,441 Saesneg
East Dorset 07/01/2019 at 02:10 658 Saesneg
Exeter City 16/01/2019 at 12:00 1,008 Saesneg
Forest of Dean 17/01/2019 at 01:55 676 Saesneg
Gloucester City 18/01/2019 at 04:30 899 Saesneg
Isles of Scilly 17/12/2018 at 03:50 103 Saesneg
Mendip 19/01/2019 at 12:00 1,239 Saesneg
Mid Devon 12/01/2019 at 12:00 520 Saesneg
North Devon 24/12/2018 at 01:50 1,441 Saesneg
North Dorset 07/01/2019 at 02:00 764 Saesneg
North Somerset 18/01/2019 at 12:00 962 Saesneg
Plymouth City 17/01/2019 at 12:00 1,547 Saesneg
Poole 18/01/2019 at 12:00 822 Saesneg
Purbeck 09/01/2019 at 04:10 574 Saesneg
Sedgemoor 19/01/2019 at 12:00 1,265 Saesneg
South Gloucestershire 18/01/2019 at 12:30 1,801 Saesneg
South Hams 17/01/2019 at 08:15 1,069 Saesneg
South Somerset 17/01/2019 at 10:20 1,746 Saesneg
Stroud 18/01/2019 at 12:00 924 Saesneg
Swindon 18/01/2019 at 08:25 1,485 Saesneg
Taunton Deane 16/01/2019 at 12:00 910 Saesneg
Teignbridge 11/01/2019 at 11:50 1,272 Saesneg
Tewkesbury 17/01/2019 at 02:40 641 Saesneg
Torbay 16/01/2019 at 09:25 1,111 Saesneg
Torridge 18/01/2019 at 10:35 798 Saesneg
West Devon 17/01/2019 at 08:35 557 Saesneg
West Dorset 12/01/2019 at 12:00 1,523 Saesneg
West Somerset 15/01/2019 at 05:05 537 Saesneg
Weymouth and Portland 18/01/2019 at 12:00 872 Saesneg
Wiltshire 18/01/2019 at 12:00 3,804 Saesneg

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Birmingham 16/01/2019 at 01:00 6,775 Saesneg
Bromsgrove 17/01/2019 at 10:15 667 Saesneg
Cannock Chase 19/01/2019 at 12:00 764 Saesneg
Coventry 17/01/2019 at 12:00 2,345 Saesneg
Dudley 16/01/2019 at 12:00 2,283 Saesneg
East Staffordshire 18/01/2019 at 12:00 961 Saesneg
Herefordshire 19/01/2019 at 12:00 1,908 Saesneg
Lichfield 17/01/2019 at 08:05 809 Saesneg
Malvern Hills 17/01/2019 at 10:20 735 Saesneg
Newcastle-Under-Lyme 18/01/2019 at 12:00 965 Saesneg
North Warwickshire 17/01/2019 at 12:00 559 Saesneg
Nuneaton and Bedworth 18/01/2019 at 12:00 818 Saesneg
Redditch 17/01/2019 at 10:15 496 Saesneg
Rugby 19/01/2019 at 12:00 818 Saesneg
Sandwell 18/01/2019 at 12:00 2,185 Saesneg
Shropshire 18/01/2019 at 12:00 2,426 Saesneg
Solihull 17/01/2019 at 12:00 1,442 Saesneg
South Staffordshire 17/01/2019 at 08:05 640 Saesneg
Stafford 16/01/2019 at 12:00 1,147 Saesneg
Staffordshire Moorlands 17/01/2019 at 08:05 715 Saesneg
Stoke-On-Trent 19/01/2019 at 12:00 1,943 Saesneg
Stratford-on-Avon 18/01/2019 at 12:00 1,284 Saesneg
Tamworth 16/01/2019 at 08:05 484 Saesneg
Telford and Wrekin Council 18/01/2019 at 12:00 1,262 Saesneg
Walsall 11/01/2019 at 12:00 1,753 Saesneg
Warwick 10/01/2019 at 12:00 1,339 Saesneg
Wolverhampton 18/01/2019 at 12:00 1,745 Saesneg
Worcester City 17/01/2019 at 10:15 752 Saesneg
Wychavon 17/01/2019 at 10:20 950 Saesneg
Wyre Forest 17/01/2019 at 10:20 677 Saesneg

Swydd Efrog a'r Humber

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barnsley 16/01/2019 at 12:00 1,783 Saesneg
Bradford 18/01/2019 at 11:40 3,987 Saesneg
Calderdale 19/01/2019 at 12:00 2,088 Saesneg
Craven 10/01/2019 at 11:30 806 Saesneg
Doncaster 18/01/2019 at 12:00 2,758 Saesneg
East Riding of Yorkshire 19/01/2019 at 12:00 2,959 Saesneg
Hambleton 16/01/2019 at 08:50 897 Saesneg
Harrogate 18/01/2019 at 12:00 1,395 Saesneg
Hull and Goole Port 21/12/2018 at 01:45 08 Saesneg
Hull City 18/01/2019 at 12:00 2,095 Saesneg
Kirklees 18/01/2019 at 12:00 3,613 Saesneg
Leeds 19/01/2019 at 12:00 4,952 Saesneg
North East Lincolnshire 18/01/2019 at 12:00 1,351 Saesneg
North Lincolnshire 18/01/2019 at 12:00 1,362 Saesneg
Richmondshire 18/01/2019 at 12:00 605 Saesneg
Rotherham 11/01/2019 at 12:00 1,984 Saesneg
Ryedale 15/01/2019 at 04:00 568 Saesneg
Scarborough 19/01/2019 at 12:00 1,635 Saesneg
Selby 05/01/2019 at 12:00 635 Saesneg
Sheffield 19/01/2019 at 12:00 4,308 Saesneg
Wakefield 17/01/2019 at 01:05 2,581 Saesneg
York 18/01/2019 at 12:00 1,906 Saesneg

Gogledd Iwerddon

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Antrim and Newtownabbey 18/01/2019 at 12:00 1,116 Saesneg
Ards and North Down 11/01/2019 at 12:00 1,299 Saesneg
Armagh City, Banbridge and Craigavon 19/01/2019 at 12:00 1,653 Saesneg
Belfast City 16/01/2019 at 03:55 3,050 Saesneg
Causeway Coast and Glens 18/01/2019 at 10:30 1,477 Saesneg
Derry City and Strabane 18/01/2019 at 10:50 1,301 Saesneg
Fermanagh and Omagh 19/01/2019 at 12:00 1,344 Saesneg
Lisburn and Castlereagh City 18/01/2019 at 04:05 848 Saesneg
Mid and East Antrim 17/01/2019 at 12:00 1,148 Saesneg
Mid Ulster 19/01/2019 at 12:00 1,287 Saesneg
Newry, Mourne and Down 11/12/2018 at 12:00 1,574 Saesneg

Yr Alban

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Aberdeen City 10/01/2019 at 12:00 1,786 Saesneg
Aberdeenshire 15/01/2019 at 12:50 2,101 Saesneg
Angus 25/12/2018 at 12:00 915 Saesneg
Argyll and Bute 18/01/2019 at 12:50 907 Saesneg
Clackmannanshire 19/01/2019 at 12:00 429 Saesneg
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) 19/01/2019 at 12:00 444 Saesneg
Dumfries and Galloway 15/11/2018 at 12:00 1,496 Saesneg
Dundee City 18/01/2019 at 10:15 1,445 Saesneg
East Ayrshire 18/01/2019 at 12:00 1,090 Saesneg
East Dunbartonshire 08/01/2019 at 12:00 572 Saesneg
East Lothian 16/01/2019 at 02:20 856 Saesneg
East Renfrewshire 08/01/2019 at 11:10 661 Saesneg
Edinburgh (City of) 18/01/2019 at 12:00 4,244 Saesneg
Falkirk 16/01/2019 at 03:50 1,233 Saesneg
Fife 11/01/2019 at 12:00 4,075 Saesneg
Glasgow City 18/01/2019 at 12:00 5,280 Saesneg
Highland 18/01/2019 at 10:30 3,872 Saesneg
Inverclyde 18/01/2019 at 02:55 586 Saesneg
Midlothian 15/01/2019 at 12:00 621 Saesneg
Moray 18/01/2019 at 08:25 1,074 Saesneg
North Ayrshire 18/01/2019 at 03:45 1,344 Saesneg
North Lanarkshire 19/01/2019 at 12:00 2,618 Saesneg
Orkney Islands 21/12/2018 at 04:15 316 Saesneg
Perth and Kinross 18/01/2019 at 12:00 1,061 Saesneg
Renfrewshire 12/01/2019 at 12:00 1,354 Saesneg
Scottish Borders 18/01/2019 at 02:55 1,567 Saesneg
Shetland Islands 18/01/2019 at 01:10 346 Saesneg
South Ayrshire 16/01/2019 at 09:45 1,318 Saesneg
South Lanarkshire 19/01/2019 at 12:00 2,246 Saesneg
Stirling 18/01/2019 at 12:00 1,301 Saesneg
West Dunbartonshire 11/01/2019 at 03:10 740 Saesneg
West Lothian 10/01/2019 at 12:00 968 Saesneg

Cymru

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Abertawe 19/01/2019 at 12:00 1,846 Cymraeg
Abertawe 19/01/2019 at 12:00 1,846 Saesneg
Blaenau Gwent 16/01/2019 at 12:00 620 Cymraeg
Blaenau Gwent 16/01/2019 at 12:00 620 Saesneg
Bro Morgannwg 18/01/2019 at 01:25 1,238 Cymraeg
Bro Morgannwg 18/01/2019 at 01:25 1,238 Saesneg
Caerdydd 19/01/2019 at 12:00 3,251 Cymraeg
Caerdydd 19/01/2019 at 12:00 3,251 Saesneg
Caerffili 18/01/2019 at 12:00 1,431 Cymraeg
Caerffili 18/01/2019 at 12:00 1,431 Saesneg
Casnewydd 18/01/2019 at 12:00 1,371 Cymraeg
Casnewydd 18/01/2019 at 12:00 1,371 Saesneg
Castell-nedd Port Talbot 19/01/2019 at 12:00 1,021 Cymraeg
Castell-nedd Port Talbot 19/01/2019 at 12:00 1,021 Saesneg
Ceredigion 18/01/2019 at 12:00 1,126 Cymraeg
Ceredigion 18/01/2019 at 12:00 1,126 Saesneg
Conwy 18/01/2019 at 12:00 1,656 Cymraeg
Conwy 18/01/2019 at 12:00 1,656 Saesneg
Gwynedd 19/01/2019 at 12:00 2,066 Cymraeg
Gwynedd 19/01/2019 at 12:00 2,066 Saesneg
Merthyr Tudful 17/01/2019 at 12:00 509 Cymraeg
Merthyr Tudful 17/01/2019 at 12:00 509 Saesneg
Pen-y-bont ar Ogwr 18/01/2019 at 12:40 1,288 Cymraeg
Pen-y-bont ar Ogwr 18/01/2019 at 12:40 1,288 Saesneg
Powys 19/01/2019 at 12:00 2,358 Cymraeg
Powys 19/01/2019 at 12:00 2,358 Saesneg
Rhondda Cynon Taf 09/01/2019 at 12:00 1,945 Cymraeg
Rhondda Cynon Taf 09/01/2019 at 12:00 1,945 Saesneg
Sir Benfro 17/01/2019 at 12:00 1,855 Cymraeg
Sir Benfro 17/01/2019 at 12:00 1,855 Saesneg
Sir Ddinbych 18/01/2019 at 12:00 989 Cymraeg
Sir Ddinbych 18/01/2019 at 12:00 989 Saesneg
Sir Fynwy 19/01/2019 at 12:00 918 Cymraeg
Sir Fynwy 19/01/2019 at 12:00 918 Saesneg
Sir Gaerfyrddin 18/01/2019 at 12:00 1,717 Cymraeg
Sir Gaerfyrddin 18/01/2019 at 12:00 1,717 Saesneg
Sir y Fflint 18/01/2019 at 12:00 1,149 Cymraeg
Sir y Fflint 18/01/2019 at 12:00 1,149 Saesneg
Torfaen 17/01/2019 at 12:00 776 Cymraeg
Torfaen 17/01/2019 at 12:00 776 Saesneg
Wrecsam 18/01/2019 at 12:00 1,045 Cymraeg
Wrecsam 18/01/2019 at 12:00 1,045 Saesneg
Ynys Môn 17/01/2019 at 12:00 708 Cymraeg
Ynys Môn 17/01/2019 at 12:00 708 Saesneg