Access tools

Sgoriau hylendid bwyd

Chwilio fesul awdurdod lleol

Cliciwch ar ardal ar y map i ddysgu mwy am safonau hylendid bwytai,
siopau tecawê neu siopau bwyd yn yr ardal honno.

Regional map Regional map Cymru Gogledd Iwerddon De-ddwyrain Lloegr De-orllewin Lloegr Siroedd y Dwyrain Dwyrain Canolbarth Lloegr Gorllewin Canolbarth Lloegr Swydd Efrog a'r Humber Gogledd-orllewin Lloegr Gogledd-ddwyrain Lloegr Llundain Yr Alban Yr Alban Yr Alban Yr Alban

Yn ardal Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod Lleol Nifer y busnesau
Darlington 899
Durham 4,295
Gateshead 1,581
Hartlepool 738
Middlesbrough 1,136
Newcastle Upon Tyne 2,351
North Tyneside 1,299
Northumberland 3,468
Redcar and Cleveland 1,018
River Tees 6
South Tyneside 1,082
Stockton On Tees 1,412