Access tools

Sgoriau hylendid bwyd

Chwilio fesul awdurdod lleol

Cliciwch ar ardal ar y map i ddysgu mwy am safonau hylendid bwytai,
siopau tecawê neu siopau bwyd yn yr ardal honno.

Regional map Regional map Cymru Gogledd Iwerddon De-ddwyrain Lloegr De-orllewin Lloegr Siroedd y Dwyrain Dwyrain Canolbarth Lloegr Gorllewin Canolbarth Lloegr Swydd Efrog a'r Humber Gogledd-orllewin Lloegr Gogledd-ddwyrain Lloegr Llundain Yr Alban Yr Alban Yr Alban Yr Alban

Yn ardal Cymru

Awdurdod Lleol Nifer y busnesau
Abertawe 1,684
Blaenau Gwent 596
Bro Morgannwg 1,202
Caerdydd 3,248
Caerffili 1,393
Casnewydd 1,317
Castell-nedd Port Talbot 1,040
Ceredigion 1,148
Conwy 1,665
Gwynedd 2,079
Merthyr Tudful 505
Pen-y-bont ar Ogwr 1,230