Access tools

Sgoriau hylendid bwyd

Chwilio fesul awdurdod lleol

Cliciwch ar ardal ar y map i ddysgu mwy am safonau hylendid bwytai,
siopau tecawê neu siopau bwyd yn yr ardal honno.

Regional map Regional map Cymru Gogledd Iwerddon De-ddwyrain Lloegr De-orllewin Lloegr Siroedd y Dwyrain Dwyrain Canolbarth Lloegr Gorllewin Canolbarth Lloegr Swydd Efrog a'r Humber Gogledd-orllewin Lloegr Gogledd-ddwyrain Lloegr Llundain Yr Alban Yr Alban Yr Alban Yr Alban

Yn ardal Cymru

Awdurdod Lleol Nifer y busnesau
Abertawe 1,763
Blaenau Gwent 603
Bro Morgannwg 1,212
Caerdydd 3,242
Caerffili 1,390
Casnewydd 1,339
Castell-nedd Port Talbot 1,032
Ceredigion 1,143
Conwy 1,653
Gwynedd 2,071
Merthyr Tudful 494
Pen-y-bont ar Ogwr 1,252