Oxford City sy’n darparu’r data.

Gwefan: www.oxford.gov.uk
Cyswllt e-bost: foodsafety@oxford.gov.uk
Oxford City logo