Moghul Indian Take Away

Sgôr hylendid bwyd yn '3': Boddhaol ar y cyfan
Cyfeiriad:
140 Walcot Street
City Centre
Bath
BA1 5BL
Math o fusnes: Takeaway/sandwich shop
Arolygiad diwethaf: 23 Ionawr 2014
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Bath and North East Somerset
Gwefan: www.bathnes.gov.uk
Cyswllt e-bost: public_protection@bathnes.gov.uk
Bath and North East Somerset logo