Torah Nursery

Sgôr hylendid bwyd yn '5': Da iawn
Cyfeiriad:
31 New Church Road
Hove
BN3 4AD
Math o fusnes: School/college/university
Arolygiad diwethaf: 3 Ionawr 2013
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Brighton and Hove
Gwefan: www.brighton-hove.gov.uk
Cyswllt e-bost: ehl.food@brighton-hove.gov.uk
Brighton and Hove logo