Premier

Sgôr hylendid bwyd yn '1': Angen gwella yn sylweddol
Cyfeiriad:
105 New George Street
Plymouth
PL1 1RQ
Math o fusnes: Retailers - other
Arolygiad diwethaf: 25 Mehefin 2015
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Plymouth City
Gwefan: www.plymouth.gov.uk
Cyswllt e-bost: public.protection@plymouth.gov.uk
Plymouth City logo