"Five A Day"

Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd: Wedi’i eithrio
Cyfeiriad:
Cyfeiriad Preifat: wedi cofrestru gydag awdurdod lleol South Norfolk
NR14
Math o fusnes: Caring Premises
Arolygiad diwethaf: N/A
Nid oes map ar gael ar gyfer y busnes hwn gan ei fod yn gweithredu o gyfeiriad preifat.
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: South Norfolk
Gwefan: www.south-norfolk.gov.uk
Cyswllt e-bost: licensingfoodsafety@s-norfolk.gov.uk
South Norfolk logo