SIAM Eatery

Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd: Aros am arolygiad
Cyfeiriad:
24 Wellington Street
London
WC2E 7DD
Math o fusnes: Restaurant/Cafe/Canteen
Arolygiad diwethaf: N/A
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Westminster
Gwefan: www.westminster.gov.uk
Cyswllt e-bost: foodsafety@westminster.gov.uk
Westminster logo