Seabrook House

Sgôr hylendid bwyd yn '3': Boddhaol ar y cyfan
Cyfeiriad:
81 Seabrook Road
Hythe
Kent
CT21 5QW
Math o fusnes: Hotel/bed & breakfast/guest house
Arolygiad diwethaf: 13 Mehefin 2019
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Folkestone and Hythe
Gwefan: www.folkestone-hythe.gov.uk
Cyswllt e-bost: foodteam@folkestone-hythe.gov.uk
Folkestone and Hythe logo