Emily's Mixing Bowl

Sgôr hylendid bwyd yn '5': Da iawn
Cyfeiriad:
Cyfeiriad Preifat: wedi cofrestru gydag awdurdod lleol Wealden
BN27
Math o fusnes: Other catering premises
Arolygiad diwethaf: 21 Ionawr 2016
Nid oes map ar gael ar gyfer y busnes hwn gan ei fod yn gweithredu o gyfeiriad preifat.
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Wealden
Gwefan: www.wealden.gov.uk
Cyswllt e-bost: envhealth@rother.gov.uk
Wealden logo