The Essex Skipper Public House

Sgôr hylendid bwyd yn '4': Da
Cyfeiriad:
The Stow
Harlow
Essex
CM20 3AS
Math o fusnes: Pub/bar/nightclub
Arolygiad diwethaf: 15 Chwefror 2010
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Harlow
Gwefan: www.harlow.gov.uk
Cyswllt e-bost: env.health@harlow.gov.uk
Harlow logo