Sgoriau hylendid bwyd

Mae'r wybodaeth a ddarperir am fusnesau yn cael ei chadw ar ran awdurdodau lleol sy'n cymryd rhan yn y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd cenedlaethol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon neu'r Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd yn yr Alban. Dim ond o fewn yr ardaloedd sy'n cynnal y naill gynllun neu'r llall y gallwch chi chwilio.

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella’r gwasanaeth hwn.