Chwilio am sgoriau hylendid bwyd

Pob busnes

Mae sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad archwiliad a roddir i fusnes yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a ganfyddir ar ddyddiad yr archwiliad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Nid yw’r sgôr hylendid bwyd yn ymwneud ag ansawdd y bwyd.

Caiff yr wybodaeth a ddarperir am fusnesau ei chadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd Cenedlaethol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon a’r Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd yn yr Alban. Dim ond mewn ardaloedd sy’n gweithredu’r cynlluniau hyn y gellir chwilio am safleoedd.