Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae’r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i’w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Gair am y data hwn

TMae’r data yn darparu’r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i’r busnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae’r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy’n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o’r awdurdodau lleol sy’n cynnal y CSHB neu’r FHIS

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae’r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi’i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru’n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi’i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Gellir defnyddio’r API hefyd i ymholi’r system fyw (caiff y data ei lanlwytho’n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi’r data) a’i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio’r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio’r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API. Gellir defnyddio’r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a’r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o’r delweddau a’r meintiau sydd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API:

Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’

Score descriptors

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi’u diweddaru’n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data’r sgoriau hylendid bwyd, wedi’u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy’r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru’n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy’r API.

Siroedd y Dwyrain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Babergh 16/03/2019 at 12:00 854 Saesneg
Basildon 14/03/2019 at 12:00 1,162 Saesneg
Bedford 15/03/2019 at 12:00 1,399 Saesneg
Braintree 15/03/2019 at 12:00 1,129 Saesneg
Breckland 16/03/2019 at 12:00 1,231 Saesneg
Brentwood 10/03/2019 at 12:00 602 Saesneg
Broadland 13/03/2019 at 04:40 905 Saesneg
Broxbourne 14/02/2019 at 12:00 665 Saesneg
Cambridge City 12/03/2019 at 12:00 1,334 Saesneg
Castle Point 15/03/2019 at 12:00 466 Saesneg
Central Bedfordshire 14/03/2019 at 12:00 1,350 Saesneg
Chelmsford 15/03/2019 at 12:00 1,292 Saesneg
Colchester 16/03/2019 at 12:00 1,482 Saesneg
Dacorum 13/03/2019 at 11:20 1,110 Saesneg
East Cambridgeshire 16/03/2019 at 12:00 667 Saesneg
East Hertfordshire 18/03/2019 at 08:40 1,288 Saesneg
East Suffolk 15/03/2019 at 10:25 2,320 Saesneg
Epping Forest 07/02/2019 at 12:00 1,054 Saesneg
Fenland 12/03/2019 at 12:00 706 Saesneg
Forest Heath 17/03/2019 at 12:00 545 Saesneg
Great Yarmouth 18/03/2019 at 02:50 1,044 Saesneg
Harlow 13/03/2019 at 12:00 591 Saesneg
Hertsmere 15/03/2019 at 12:00 755 Saesneg
Huntingdonshire 15/03/2019 at 12:00 1,272 Saesneg
Ipswich 17/03/2019 at 12:00 995 Saesneg
King's Lynn and West Norfolk 16/03/2019 at 12:00 1,475 Saesneg
Luton 18/03/2019 at 12:00 1,094 Saesneg
Maldon 13/03/2019 at 08:25 567 Saesneg
Mid Suffolk 16/03/2019 at 12:00 851 Saesneg
North Hertfordshire 14/03/2019 at 12:00 1,059 Saesneg
North Norfolk 15/03/2019 at 12:00 1,707 Saesneg
Norwich City 18/03/2019 at 10:00 1,440 Saesneg
Peterborough City 13/03/2019 at 12:00 1,662 Saesneg
Rochford 14/03/2019 at 12:00 591 Saesneg
South Cambridgeshire 06/03/2019 at 12:00 1,039 Saesneg
South Norfolk 15/03/2019 at 12:00 1,013 Saesneg
Southend-On-Sea 16/03/2019 at 12:00 1,563 Saesneg
St Albans City 13/03/2019 at 12:00 919 Saesneg
St Edmundsbury 17/03/2019 at 12:00 935 Saesneg
Stevenage 05/03/2019 at 02:20 517 Saesneg
Tendring 08/03/2019 at 12:00 1,052 Saesneg
Three Rivers 13/03/2019 at 11:30 457 Saesneg
Thurrock 15/03/2019 at 12:00 992 Saesneg
Uttlesford 16/03/2019 at 12:00 782 Saesneg
Watford 13/03/2019 at 12:15 715 Saesneg
Welwyn Hatfield 15/02/2019 at 12:00 750 Saesneg

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Amber Valley 18/03/2019 at 10:10 1,001 Saesneg
Ashfield 13/03/2019 at 12:00 828 Saesneg
Bassetlaw 15/03/2019 at 12:00 943 Saesneg
Blaby 13/03/2019 at 01:55 645 Saesneg
Bolsover 15/03/2019 at 12:00 690 Saesneg
Boston 13/03/2019 at 12:00 560 Saesneg
Broxtowe 14/03/2019 at 09:45 788 Saesneg
Charnwood 15/03/2019 at 12:00 1,306 Saesneg
Chesterfield 14/03/2019 at 08:20 920 Saesneg
Corby 27/02/2019 at 12:00 362 Saesneg
Daventry 15/03/2019 at 12:00 745 Saesneg
Derby City 13/03/2019 at 12:00 1,767 Saesneg
Derbyshire Dales 18/03/2019 at 02:20 936 Saesneg
East Lindsey 15/03/2019 at 12:00 1,828 Saesneg
East Northamptonshire 17/03/2019 at 12:00 742 Saesneg
Erewash 16/03/2019 at 12:00 900 Saesneg
Gedling 18/03/2019 at 10:15 676 Saesneg
Harborough 17/03/2019 at 12:00 772 Saesneg
High Peak 15/03/2019 at 08:05 714 Saesneg
Hinckley and Bosworth 16/03/2019 at 12:00 851 Saesneg
Kettering 14/03/2019 at 12:00 773 Saesneg
Leicester City 16/03/2019 at 12:00 2,761 Saesneg
Lincoln City 16/03/2019 at 12:00 957 Saesneg
Mansfield 16/03/2019 at 12:00 779 Saesneg
Melton 15/03/2019 at 09:30 454 Saesneg
Newark and Sherwood 14/03/2019 at 12:00 1,020 Saesneg
North East Derbyshire 12/03/2019 at 11:30 783 Saesneg
North Kesteven 15/03/2019 at 10:20 877 Saesneg
North West Leicestershire 16/03/2019 at 12:00 793 Saesneg
Northampton 15/03/2019 at 12:00 1,619 Saesneg
Nottingham City 16/03/2019 at 12:00 2,664 Saesneg
Oadby and Wigston 08/03/2019 at 08:10 352 Saesneg
Rushcliffe 18/03/2019 at 09:35 752 Saesneg
Rutland 13/03/2019 at 12:00 412 Saesneg
South Derbyshire 08/03/2019 at 10:40 723 Saesneg
South Holland 13/03/2019 at 09:50 745 Saesneg
South Kesteven 17/03/2019 at 12:00 1,171 Saesneg
South Northamptonshire 15/03/2019 at 12:00 780 Saesneg
Wellingborough 18/03/2019 at 09:45 631 Saesneg
West Lindsey 12/03/2019 at 12:00 860 Saesneg

Llundain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barking and Dagenham 16/03/2019 at 12:00 1,009 Saesneg
Barnet 16/03/2019 at 12:00 2,050 Saesneg
Bexley 15/03/2019 at 03:50 1,467 Saesneg
Brent 16/03/2019 at 12:00 2,017 Saesneg
Bromley 16/03/2019 at 12:00 2,214 Saesneg
Camden 16/03/2019 at 12:00 2,869 Saesneg
City of London Corporation 18/03/2019 at 12:55 1,803 Saesneg
Croydon 05/03/2019 at 01:30 2,531 Saesneg
Ealing 18/03/2019 at 12:00 2,557 Saesneg
Enfield 18/03/2019 at 12:10 2,074 Saesneg
Greenwich 15/03/2019 at 12:00 1,746 Saesneg
Hackney 16/03/2019 at 12:00 2,400 Saesneg
Hammersmith and Fulham 14/03/2019 at 12:00 1,801 Saesneg
Haringey 15/03/2019 at 12:00 1,771 Saesneg
Harrow 15/03/2019 at 12:00 1,335 Saesneg
Havering 16/03/2019 at 12:00 1,676 Saesneg
Hillingdon 18/03/2019 at 12:00 1,916 Saesneg
Hounslow 14/03/2019 at 04:10 1,618 Saesneg
Islington 17/03/2019 at 12:00 2,139 Saesneg
Kensington and Chelsea 15/03/2019 at 12:00 1,711 Saesneg
Kingston-Upon-Thames 17/03/2019 at 12:00 1,050 Saesneg
Lambeth 16/03/2019 at 12:00 3,070 Saesneg
Lewisham 17/03/2019 at 12:00 2,032 Saesneg
Merton 16/03/2019 at 12:00 1,322 Saesneg
Newham 16/03/2019 at 12:00 1,860 Saesneg
Redbridge 15/03/2019 at 12:00 1,683 Saesneg
Richmond-Upon-Thames 15/03/2019 at 12:00 1,432 Saesneg
Southwark 15/03/2019 at 12:00 2,791 Saesneg
Sutton 14/03/2019 at 12:00 943 Saesneg
Tower Hamlets 18/03/2019 at 12:00 2,582 Saesneg
Waltham Forest 15/03/2019 at 12:00 1,746 Saesneg
Wandsworth 17/03/2019 at 12:00 2,169 Saesneg
Westminster 15/03/2019 at 12:00 4,423 Saesneg

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Darlington 18/03/2019 at 02:50 910 Saesneg
Durham 16/03/2019 at 12:00 4,324 Saesneg
Gateshead 18/03/2019 at 10:10 1,535 Saesneg
Hartlepool 15/03/2019 at 04:20 737 Saesneg
Middlesbrough 16/03/2019 at 12:00 1,135 Saesneg
Newcastle Upon Tyne 16/03/2019 at 12:00 2,434 Saesneg
North Tyneside 15/03/2019 at 04:45 1,305 Saesneg
Northumberland 14/03/2019 at 12:00 3,422 Saesneg
Redcar and Cleveland 16/03/2019 at 12:00 1,028 Saesneg
River Tees 14/03/2019 at 12:00 07 Saesneg
South Tyneside 14/03/2019 at 12:45 1,066 Saesneg
Stockton On Tees 30/11/2018 at 12:00 1,464 Saesneg
Sunderland 15/03/2019 at 12:00 2,082 Saesneg

Gogledd-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Allerdale 14/03/2019 at 12:00 1,110 Saesneg
Barrow-in-Furness 09/03/2019 at 12:00 542 Saesneg
Blackburn 15/03/2019 at 12:00 1,180 Saesneg
Blackpool 18/03/2019 at 02:15 1,751 Saesneg
Bolton 17/03/2019 at 12:00 2,163 Saesneg
Burnley 15/03/2019 at 02:35 876 Saesneg
Bury 15/03/2019 at 12:00 1,172 Saesneg
Carlisle City 15/03/2019 at 12:00 857 Saesneg
Cheshire East 16/03/2019 at 12:00 2,487 Saesneg
Cheshire West and Chester 17/03/2019 at 12:00 3,014 Saesneg
Chorley 14/03/2019 at 12:00 889 Saesneg
Copeland 13/03/2019 at 12:00 657 Saesneg
Eden 15/03/2019 at 12:00 874 Saesneg
Fylde 09/03/2019 at 12:00 746 Saesneg
Halton 16/03/2019 at 12:00 906 Saesneg
Hyndburn 16/03/2019 at 12:00 717 Saesneg
Knowsley 16/03/2019 at 12:00 663 Saesneg
Lancaster City 16/03/2019 at 12:00 1,169 Saesneg
Liverpool 15/03/2019 at 12:00 3,466 Saesneg
Manchester 15/03/2019 at 12:00 4,225 Saesneg
Oldham 13/03/2019 at 12:00 1,680 Saesneg
Pendle 09/03/2019 at 12:00 802 Saesneg
Preston 18/03/2019 at 12:00 1,285 Saesneg
Ribble Valley 14/03/2019 at 08:15 634 Saesneg
Rochdale 16/03/2019 at 12:00 1,600 Saesneg
Rossendale 14/03/2019 at 12:00 587 Saesneg
Salford 16/03/2019 at 12:00 1,877 Saesneg
Sefton 16/03/2019 at 12:00 2,062 Saesneg
South Lakeland 15/03/2019 at 12:00 1,663 Saesneg
South Ribble 14/03/2019 at 12:00 578 Saesneg
St Helens 15/03/2019 at 12:00 1,125 Saesneg
Stockport 13/03/2019 at 12:00 2,151 Saesneg
Tameside 16/03/2019 at 12:00 1,457 Saesneg
Trafford 17/03/2019 at 12:00 2,063 Saesneg
Warrington 15/03/2019 at 12:00 1,748 Saesneg
West Lancashire 15/03/2019 at 12:00 812 Saesneg
Wigan 16/03/2019 at 12:00 1,955 Saesneg
Wirral 17/03/2019 at 12:00 2,183 Saesneg
Wyre 13/03/2019 at 12:00 984 Saesneg

De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Adur 08/03/2019 at 04:55 425 Saesneg
Arun 18/03/2019 at 08:15 1,094 Saesneg
Ashford 13/03/2019 at 10:55 1,071 Saesneg
Aylesbury Vale 17/03/2019 at 12:00 1,359 Saesneg
Basingstoke and Deane 15/03/2019 at 04:05 1,026 Saesneg
Bracknell Forest 15/03/2019 at 02:40 689 Saesneg
Brighton and Hove 16/03/2019 at 12:00 3,079 Saesneg
Canterbury City 16/03/2019 at 12:00 1,582 Saesneg
Cherwell 14/03/2019 at 12:00 1,091 Saesneg
Chichester 16/03/2019 at 12:00 1,356 Saesneg
Chiltern 16/03/2019 at 12:00 731 Saesneg
Crawley 11/03/2019 at 10:50 843 Saesneg
Dartford 14/03/2019 at 08:30 841 Saesneg
Dover 15/03/2019 at 02:20 1,133 Saesneg
East Hampshire 17/03/2019 at 12:00 903 Saesneg
Eastbourne 14/03/2019 at 09:00 1,032 Saesneg
Eastleigh 16/03/2019 at 12:00 871 Saesneg
Elmbridge 14/03/2019 at 09:40 1,023 Saesneg
Epsom and Ewell 18/03/2019 at 10:50 459 Saesneg
Fareham 15/03/2019 at 01:40 636 Saesneg
Folkestone and Hythe 18/03/2019 at 12:00 1,073 Saesneg
Gosport 15/03/2019 at 01:45 530 Saesneg
Gravesham 15/03/2019 at 11:05 679 Saesneg
Guildford 18/03/2019 at 12:00 926 Saesneg
Hart 12/03/2019 at 02:55 605 Saesneg
Hastings 06/03/2019 at 02:40 832 Saesneg
Havant 07/03/2019 at 12:00 867 Saesneg
Horsham 16/03/2019 at 12:00 1,077 Saesneg
Isle of Wight 18/03/2019 at 12:00 1,968 Saesneg
Lewes 15/03/2019 at 12:00 1,055 Saesneg
Maidstone 12/03/2019 at 11:55 1,145 Saesneg
Medway 18/03/2019 at 12:30 1,714 Saesneg
Mid Sussex 15/03/2019 at 12:00 1,218 Saesneg
Milton Keynes 16/03/2019 at 12:00 1,997 Saesneg
Mole Valley 21/02/2019 at 12:00 699 Saesneg
New Forest 14/03/2019 at 08:55 1,424 Saesneg
Oxford City 09/03/2019 at 12:00 1,352 Saesneg
Portsmouth 16/03/2019 at 12:00 1,778 Saesneg
Reading 17/03/2019 at 12:00 1,216 Saesneg
Reigate and Banstead 18/03/2019 at 12:30 851 Saesneg
Rother 16/03/2019 at 12:00 938 Saesneg
Runnymede 15/03/2019 at 12:00 621 Saesneg
Rushmoor 15/03/2019 at 12:00 650 Saesneg
Sevenoaks 13/03/2019 at 12:00 838 Saesneg
Slough 15/03/2019 at 12:00 719 Saesneg
South Buckinghamshire 16/03/2019 at 12:00 579 Saesneg
South Oxfordshire 16/03/2019 at 12:00 1,169 Saesneg
Southampton 16/03/2019 at 12:00 1,334 Saesneg
Spelthorne 18/03/2019 at 11:40 721 Saesneg
Surrey Heath 14/03/2019 at 12:00 572 Saesneg
Swale 14/03/2019 at 12:00 1,053 Saesneg
Tandridge 13/12/2018 at 12:00 683 Saesneg
Test Valley 18/03/2019 at 11:25 898 Saesneg
Thanet 12/03/2019 at 12:00 1,348 Saesneg
Tonbridge and Malling 15/03/2019 at 08:40 960 Saesneg
Tunbridge Wells 16/03/2019 at 12:00 972 Saesneg
Vale of White Horse 18/03/2019 at 12:00 944 Saesneg
Waverley 16/03/2019 at 12:00 1,042 Saesneg
Wealden 16/03/2019 at 12:00 1,341 Saesneg
West Berkshire 18/03/2019 at 12:00 1,145 Saesneg
West Oxfordshire 16/03/2019 at 12:00 896 Saesneg
Winchester City 18/03/2019 at 09:00 862 Saesneg
Windsor and Maidenhead 12/03/2019 at 12:00 1,259 Saesneg
Woking 18/03/2019 at 12:50 752 Saesneg
Wokingham 14/03/2019 at 12:00 931 Saesneg
Worthing 16/03/2019 at 12:00 914 Saesneg
Wycombe 16/03/2019 at 12:00 1,164 Saesneg

De-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Bath and North East Somerset 16/03/2019 at 12:00 1,708 Saesneg
Bournemouth 16/03/2019 at 12:00 1,832 Saesneg
Bristol 17/03/2019 at 12:00 4,040 Saesneg
Cheltenham 16/03/2019 at 12:00 909 Saesneg
Christchurch 11/03/2019 at 05:30 424 Saesneg
Cornwall 17/03/2019 at 12:00 4,651 Saesneg
Cotswold 15/03/2019 at 12:00 903 Saesneg
East Devon 18/03/2019 at 02:05 1,430 Saesneg
East Dorset 12/03/2019 at 08:20 658 Saesneg
Exeter City 18/03/2019 at 10:00 999 Saesneg
Forest of Dean 15/03/2019 at 12:55 669 Saesneg
Gloucester City 18/03/2019 at 10:55 894 Saesneg
Isles of Scilly 18/03/2019 at 09:00 97 Saesneg
Mendip 15/03/2019 at 12:00 1,238 Saesneg
Mid Devon 08/03/2019 at 04:05 519 Saesneg
North Devon 14/03/2019 at 02:10 1,435 Saesneg
North Dorset 08/03/2019 at 12:00 764 Saesneg
North Somerset 16/03/2019 at 12:00 970 Saesneg
Plymouth City 15/03/2019 at 12:00 1,529 Saesneg
Poole 15/03/2019 at 04:20 815 Saesneg
Purbeck 12/03/2019 at 04:45 570 Saesneg
Sedgemoor 16/03/2019 at 12:00 1,273 Saesneg
South Gloucestershire 12/03/2019 at 12:00 1,811 Saesneg
South Hams 13/03/2019 at 12:00 1,076 Saesneg
South Somerset 18/03/2019 at 12:25 1,741 Saesneg
Stroud 14/03/2019 at 12:00 921 Saesneg
Swindon 17/03/2019 at 12:00 1,499 Saesneg
Taunton Deane 08/03/2019 at 12:00 910 Saesneg
Teignbridge 15/03/2019 at 04:30 1,266 Saesneg
Tewkesbury 15/03/2019 at 12:00 642 Saesneg
Torbay 16/03/2019 at 12:00 1,099 Saesneg
Torridge 16/03/2019 at 12:00 802 Saesneg
West Devon 07/03/2019 at 04:20 564 Saesneg
West Dorset 15/03/2019 at 12:00 1,535 Saesneg
West Somerset 28/02/2019 at 02:35 534 Saesneg
Weymouth and Portland 05/03/2019 at 09:45 880 Saesneg
Wiltshire 16/03/2019 at 12:00 3,701 Saesneg

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Birmingham 18/03/2019 at 12:00 6,839 Saesneg
Bromsgrove 14/03/2019 at 02:40 668 Saesneg
Cannock Chase 15/03/2019 at 08:05 774 Saesneg
Coventry 16/03/2019 at 12:00 2,331 Saesneg
Dudley 16/03/2019 at 12:00 2,216 Saesneg
East Staffordshire 15/03/2019 at 08:05 969 Saesneg
Herefordshire 16/03/2019 at 12:00 1,911 Saesneg
Lichfield 17/03/2019 at 12:00 806 Saesneg
Malvern Hills 15/03/2019 at 12:00 730 Saesneg
Newcastle-Under-Lyme 15/03/2019 at 12:00 959 Saesneg
North Warwickshire 11/03/2019 at 10:05 576 Saesneg
Nuneaton and Bedworth 16/03/2019 at 12:00 815 Saesneg
Redditch 14/03/2019 at 02:40 495 Saesneg
Rugby 14/03/2019 at 12:00 819 Saesneg
Sandwell 16/03/2019 at 12:00 2,226 Saesneg
Shropshire 15/03/2019 at 12:00 2,413 Saesneg
Solihull 16/03/2019 at 12:00 1,440 Saesneg
South Staffordshire 15/03/2019 at 08:05 644 Saesneg
Stafford 15/03/2019 at 12:00 1,157 Saesneg
Staffordshire Moorlands 14/03/2019 at 08:05 709 Saesneg
Stoke-On-Trent 16/03/2019 at 12:00 1,930 Saesneg
Stratford-on-Avon 16/03/2019 at 12:00 1,296 Saesneg
Tamworth 14/03/2019 at 12:00 491 Saesneg
Telford and Wrekin Council 16/03/2019 at 12:00 1,264 Saesneg
Walsall 16/03/2019 at 12:00 1,713 Saesneg
Warwick 16/03/2019 at 12:00 1,333 Saesneg
Wolverhampton 14/03/2019 at 12:00 1,749 Saesneg
Worcester City 14/03/2019 at 02:40 760 Saesneg
Wychavon 14/03/2019 at 02:40 953 Saesneg
Wyre Forest 14/03/2019 at 02:40 685 Saesneg

Swydd Efrog a'r Humber

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barnsley 14/03/2019 at 12:00 1,780 Saesneg
Bradford 16/03/2019 at 12:00 3,989 Saesneg
Calderdale 18/03/2019 at 08:20 2,068 Saesneg
Craven 15/03/2019 at 02:50 787 Saesneg
Doncaster 15/03/2019 at 10:45 2,758 Saesneg
East Riding of Yorkshire 16/03/2019 at 12:00 2,946 Saesneg
Hambleton 16/03/2019 at 12:00 900 Saesneg
Harrogate 15/03/2019 at 05:45 1,408 Saesneg
Hull and Goole Port 01/03/2019 at 11:45 08 Saesneg
Hull City 15/03/2019 at 12:00 2,095 Saesneg
Kirklees 16/03/2019 at 12:00 3,644 Saesneg
Leeds 16/03/2019 at 12:00 4,901 Saesneg
North East Lincolnshire 13/03/2019 at 12:00 1,352 Saesneg
North Lincolnshire 16/03/2019 at 12:00 1,371 Saesneg
Richmondshire 15/03/2019 at 12:00 607 Saesneg
Rotherham 16/03/2019 at 12:00 1,947 Saesneg
Ryedale 13/03/2019 at 04:00 572 Saesneg
Scarborough 16/03/2019 at 12:00 1,631 Saesneg
Selby 15/03/2019 at 12:00 636 Saesneg
Sheffield 16/03/2019 at 12:00 4,348 Saesneg
Wakefield 16/03/2019 at 12:00 2,587 Saesneg
York 18/03/2019 at 12:00 1,895 Saesneg

Gogledd Iwerddon

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Antrim and Newtownabbey 15/03/2019 at 12:00 1,107 Saesneg
Ards and North Down 15/03/2019 at 12:00 1,286 Saesneg
Armagh City, Banbridge and Craigavon 05/03/2019 at 12:00 1,649 Saesneg
Belfast City 16/03/2019 at 12:00 3,036 Saesneg
Causeway Coast and Glens 16/03/2019 at 12:00 1,473 Saesneg
Derry City and Strabane 16/03/2019 at 12:00 1,298 Saesneg
Fermanagh and Omagh 15/03/2019 at 12:00 1,349 Saesneg
Lisburn and Castlereagh City 15/03/2019 at 12:00 849 Saesneg
Mid and East Antrim 15/03/2019 at 12:00 1,140 Saesneg
Mid Ulster 13/03/2019 at 10:55 1,286 Saesneg
Newry, Mourne and Down 01/03/2019 at 12:00 1,578 Saesneg

Yr Alban

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Aberdeen City 12/03/2019 at 12:00 1,802 Saesneg
Aberdeenshire 12/03/2019 at 08:10 2,103 Saesneg
Angus 08/02/2019 at 12:00 913 Saesneg
Argyll and Bute 15/03/2019 at 03:55 907 Saesneg
Clackmannanshire 11/03/2019 at 02:30 487 Saesneg
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) 18/03/2019 at 01:45 441 Saesneg
Dumfries and Galloway 14/02/2019 at 12:00 1,515 Saesneg
Dundee City 16/03/2019 at 12:00 1,444 Saesneg
East Ayrshire 08/03/2019 at 09:40 1,070 Saesneg
East Dunbartonshire 08/01/2019 at 12:00 572 Saesneg
East Lothian 15/03/2019 at 12:00 859 Saesneg
East Renfrewshire 15/03/2019 at 10:30 652 Saesneg
Edinburgh (City of) 16/03/2019 at 12:00 4,263 Saesneg
Falkirk 18/03/2019 at 09:20 1,234 Saesneg
Fife 15/03/2019 at 12:00 4,090 Saesneg
Glasgow City 16/03/2019 at 12:00 5,281 Saesneg
Highland 15/03/2019 at 10:25 3,899 Saesneg
Inverclyde 13/03/2019 at 05:55 583 Saesneg
Midlothian 07/03/2019 at 12:00 620 Saesneg
Moray 15/03/2019 at 01:50 1,079 Saesneg
North Ayrshire 15/03/2019 at 03:40 1,341 Saesneg
North Lanarkshire 15/03/2019 at 12:00 2,616 Saesneg
Orkney Islands 15/03/2019 at 04:45 311 Saesneg
Perth and Kinross 18/03/2019 at 11:30 1,060 Saesneg
Renfrewshire 16/03/2019 at 12:00 1,371 Saesneg
Scottish Borders 15/03/2019 at 03:05 1,545 Saesneg
Shetland Islands 15/03/2019 at 01:00 345 Saesneg
South Ayrshire 14/02/2019 at 10:45 1,311 Saesneg
South Lanarkshire 16/03/2019 at 12:00 2,212 Saesneg
Stirling 13/03/2019 at 12:00 1,291 Saesneg
West Dunbartonshire 14/03/2019 at 04:25 746 Saesneg
West Lothian 14/03/2019 at 12:00 960 Saesneg

Cymru

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Abertawe 16/03/2019 at 12:00 1,829 Cymraeg
Abertawe 16/03/2019 at 12:00 1,829 Saesneg
Blaenau Gwent 15/03/2019 at 12:00 620 Cymraeg
Blaenau Gwent 15/03/2019 at 12:00 620 Saesneg
Bro Morgannwg 16/03/2019 at 12:00 1,234 Cymraeg
Bro Morgannwg 16/03/2019 at 12:00 1,234 Saesneg
Caerdydd 17/03/2019 at 12:00 3,277 Cymraeg
Caerdydd 17/03/2019 at 12:00 3,277 Saesneg
Caerffili 16/03/2019 at 12:00 1,426 Cymraeg
Caerffili 16/03/2019 at 12:00 1,426 Saesneg
Casnewydd 17/03/2019 at 12:00 1,372 Cymraeg
Casnewydd 17/03/2019 at 12:00 1,372 Saesneg
Castell-nedd Port Talbot 15/03/2019 at 12:00 1,031 Cymraeg
Castell-nedd Port Talbot 15/03/2019 at 12:00 1,031 Saesneg
Ceredigion 16/03/2019 at 12:00 1,142 Cymraeg
Ceredigion 16/03/2019 at 12:00 1,142 Saesneg
Conwy 15/03/2019 at 12:00 1,645 Cymraeg
Conwy 15/03/2019 at 12:00 1,645 Saesneg
Gwynedd 14/03/2019 at 12:00 2,038 Cymraeg
Gwynedd 14/03/2019 at 12:00 2,038 Saesneg
Merthyr Tudful 18/03/2019 at 02:15 504 Cymraeg
Merthyr Tudful 18/03/2019 at 02:15 504 Saesneg
Pen-y-bont ar Ogwr 15/03/2019 at 03:10 1,294 Cymraeg
Pen-y-bont ar Ogwr 15/03/2019 at 03:10 1,294 Saesneg
Powys 18/03/2019 at 12:00 2,274 Cymraeg
Powys 18/03/2019 at 12:00 2,274 Saesneg
Rhondda Cynon Taf 16/03/2019 at 12:00 1,947 Cymraeg
Rhondda Cynon Taf 16/03/2019 at 12:00 1,947 Saesneg
Sir Benfro 14/03/2019 at 12:00 1,844 Cymraeg
Sir Benfro 14/03/2019 at 12:00 1,844 Saesneg
Sir Ddinbych 14/03/2019 at 12:00 987 Cymraeg
Sir Ddinbych 14/03/2019 at 12:00 987 Saesneg
Sir Fynwy 15/03/2019 at 12:00 918 Cymraeg
Sir Fynwy 15/03/2019 at 12:00 918 Saesneg
Sir Gaerfyrddin 18/03/2019 at 12:00 1,695 Cymraeg
Sir Gaerfyrddin 18/03/2019 at 12:00 1,695 Saesneg
Sir y Fflint 14/03/2019 at 12:00 1,136 Cymraeg
Sir y Fflint 14/03/2019 at 12:00 1,136 Saesneg
Torfaen 18/03/2019 at 09:55 770 Cymraeg
Torfaen 18/03/2019 at 09:55 770 Saesneg
Wrecsam 16/03/2019 at 12:00 1,034 Cymraeg
Wrecsam 16/03/2019 at 12:00 1,034 Saesneg
Ynys Môn 14/03/2019 at 12:00 715 Cymraeg
Ynys Môn 14/03/2019 at 12:00 715 Saesneg