Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae’r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i’w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Gair am y data hwn

TMae’r data yn darparu’r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i’r busnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae’r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy’n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o’r awdurdodau lleol sy’n cynnal y CSHB neu’r FHIS

Diwygiadau diweddar

Ar 1 Ebrill 2019, cafodd yr awdurdodau lleol canlynol eu huno. Caiff y rhain eu cynrychioli yn ffeiliau data agored y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd fel a ganlyn:

  • Cafodd awdurdodau lleol Forest Heath a St Edmundsbury eu huno i greu awdurdod lleol Gorllewin Suffolk
  • Cafodd awdurdodau lleol Dwyrain Dorset, Gogledd Dorset, Purbeck, Gorllewin Dorset, Weymouth a Portland eu huno i greu awdurdod lleol Dorset
  • Cafodd awdurdodau lleol Bournemouth, Poole a Christchurch eu huno i greu awdurdod lleol ‘Bournemouth, Christchurch a Poole’
  • Cafodd awdurdodau lleol Taunton a Deane, a Gorllewin Gwlad yr Haf eu huno i greu awdurdod lleol Gorllewin Gwlad yr Haf a Taunton

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae’r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi’i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru’n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi’i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Gellir defnyddio’r API hefyd i ymholi’r system fyw (caiff y data ei lanlwytho’n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi’r data) a’i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio’r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio’r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API. Gellir defnyddio’r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a’r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o’r delweddau a’r meintiau sydd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API:

Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’

Score descriptors

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi’u diweddaru’n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data’r sgoriau hylendid bwyd, wedi’u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy’r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru’n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy’r API.

Siroedd y Dwyrain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Babergh 17/08/2019 at 12:00 857 Saesneg
Basildon 13/08/2019 at 12:00 1,178 Saesneg
Bedford 16/08/2019 at 12:00 1,377 Saesneg
Braintree 15/08/2019 at 12:00 1,126 Saesneg
Breckland 01/08/2019 at 12:00 1,234 Saesneg
Brentwood 10/08/2019 at 12:00 591 Saesneg
Broadland 14/08/2019 at 12:00 918 Saesneg
Broxbourne 10/08/2019 at 12:00 662 Saesneg
Cambridge City 17/08/2019 at 12:00 1,335 Saesneg
Castle Point 06/08/2019 at 12:00 482 Saesneg
Central Bedfordshire 17/08/2019 at 12:00 1,998 Saesneg
Chelmsford 17/08/2019 at 12:00 1,298 Saesneg
Colchester 10/08/2019 at 12:00 1,482 Saesneg
Dacorum 13/08/2019 at 10:55 1,125 Saesneg
East Cambridgeshire 17/08/2019 at 12:00 683 Saesneg
East Hertfordshire 16/08/2019 at 12:00 1,288 Saesneg
East Suffolk 17/08/2019 at 12:00 2,360 Saesneg
Epping Forest 13/04/2019 at 12:00 1,065 Saesneg
Fenland 17/08/2019 at 12:00 692 Saesneg
Great Yarmouth 16/08/2019 at 12:00 1,040 Saesneg
Harlow 13/08/2019 at 03:10 588 Saesneg
Hertsmere 17/08/2019 at 12:00 758 Saesneg
Huntingdonshire 14/08/2019 at 12:00 1,291 Saesneg
Ipswich 17/08/2019 at 12:00 1,041 Saesneg
King's Lynn and West Norfolk 17/08/2019 at 12:00 1,496 Saesneg
Luton 16/08/2019 at 11:35 1,117 Saesneg
Maldon 14/08/2019 at 12:00 572 Saesneg
Mid Suffolk 14/08/2019 at 12:00 863 Saesneg
North Hertfordshire 15/08/2019 at 09:30 1,075 Saesneg
North Norfolk 17/08/2019 at 12:00 1,713 Saesneg
Norwich City 17/08/2019 at 12:00 1,478 Saesneg
Peterborough City 16/08/2019 at 12:00 1,623 Saesneg
Rochford 07/08/2019 at 01:00 584 Saesneg
South Cambridgeshire 15/08/2019 at 02:00 1,014 Saesneg
South Norfolk 05/08/2019 at 04:00 1,000 Saesneg
Southend-On-Sea 18/08/2019 at 12:00 1,547 Saesneg
St Albans City 15/08/2019 at 12:00 927 Saesneg
Stevenage 09/08/2019 at 11:10 506 Saesneg
Tendring 01/08/2019 at 12:00 1,012 Saesneg
Three Rivers 15/08/2019 at 03:15 453 Saesneg
Thurrock 14/08/2019 at 12:00 1,027 Saesneg
Uttlesford 15/08/2019 at 11:15 773 Saesneg
Watford 16/08/2019 at 03:35 743 Saesneg
Welwyn Hatfield 16/08/2019 at 12:00 696 Saesneg
West Suffolk 16/08/2019 at 12:00 1,475 Saesneg

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Amber Valley 16/08/2019 at 12:00 1,012 Saesneg
Ashfield 15/08/2019 at 12:00 836 Saesneg
Bassetlaw 13/08/2019 at 12:00 953 Saesneg
Blaby 17/08/2019 at 12:00 640 Saesneg
Bolsover 09/08/2019 at 10:20 694 Saesneg
Boston 12/08/2019 at 10:45 571 Saesneg
Broxtowe 17/08/2019 at 12:00 796 Saesneg
Charnwood 16/08/2019 at 12:00 1,313 Saesneg
Chesterfield 16/08/2019 at 07:30 930 Saesneg
Corby 15/08/2019 at 02:05 390 Saesneg
Daventry 16/08/2019 at 04:00 782 Saesneg
Derby City 16/08/2019 at 12:00 1,755 Saesneg
Derbyshire Dales 17/08/2019 at 12:00 957 Saesneg
East Lindsey 17/08/2019 at 12:00 1,856 Saesneg
East Northamptonshire 13/08/2019 at 12:00 756 Saesneg
Erewash 17/08/2019 at 12:00 900 Saesneg
Gedling 13/08/2019 at 04:55 681 Saesneg
Harborough 12/08/2019 at 02:25 761 Saesneg
High Peak 17/08/2019 at 12:00 737 Saesneg
Hinckley and Bosworth 16/08/2019 at 12:00 864 Saesneg
Kettering 30/07/2019 at 03:25 769 Saesneg
Leicester City 16/08/2019 at 11:00 2,808 Saesneg
Lincoln City 14/08/2019 at 03:15 967 Saesneg
Mansfield 17/08/2019 at 12:00 775 Saesneg
Melton 15/08/2019 at 11:05 456 Saesneg
Newark and Sherwood 15/08/2019 at 04:20 1,006 Saesneg
North East Derbyshire 13/08/2019 at 12:00 775 Saesneg
North Kesteven 17/08/2019 at 12:00 888 Saesneg
North West Leicestershire 15/08/2019 at 12:00 804 Saesneg
Northampton 09/08/2019 at 12:00 1,573 Saesneg
Nottingham City 15/08/2019 at 12:00 2,681 Saesneg
Oadby and Wigston 16/08/2019 at 12:00 354 Saesneg
Rushcliffe 17/08/2019 at 12:00 762 Saesneg
Rutland 13/08/2019 at 12:00 412 Saesneg
South Derbyshire 17/08/2019 at 12:00 731 Saesneg
South Holland 12/08/2019 at 10:39 752 Saesneg
South Kesteven 16/08/2019 at 11:25 1,158 Saesneg
South Northamptonshire 07/08/2019 at 12:00 794 Saesneg
Wellingborough 16/08/2019 at 01:15 615 Saesneg
West Lindsey 15/08/2019 at 12:00 843 Saesneg

Llundain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barking and Dagenham 18/08/2019 at 12:00 1,022 Saesneg
Barnet 17/08/2019 at 12:00 2,104 Saesneg
Bexley 17/08/2019 at 12:00 1,494 Saesneg
Brent 17/08/2019 at 12:00 2,043 Saesneg
Bromley 17/08/2019 at 12:00 2,256 Saesneg
Camden 16/08/2019 at 12:00 2,962 Saesneg
City of London Corporation 16/08/2019 at 12:00 1,809 Saesneg
Croydon 16/08/2019 at 09:20 2,619 Saesneg
Ealing 17/08/2019 at 12:00 2,579 Saesneg
Enfield 18/08/2019 at 12:00 2,153 Saesneg
Greenwich 13/08/2019 at 03:00 05 Saesneg
Hackney 18/08/2019 at 12:00 2,345 Saesneg
Hammersmith and Fulham 16/08/2019 at 12:00 1,774 Saesneg
Haringey 17/08/2019 at 12:00 1,844 Saesneg
Harrow 17/08/2019 at 12:00 1,372 Saesneg
Havering 15/08/2019 at 11:50 1,690 Saesneg
Hillingdon 18/08/2019 at 12:00 1,942 Saesneg
Hounslow 16/08/2019 at 11:45 1,677 Saesneg
Islington 17/08/2019 at 12:00 2,175 Saesneg
Kensington and Chelsea 16/08/2019 at 12:00 1,735 Saesneg
Kingston-Upon-Thames 15/08/2019 at 12:10 1,059 Saesneg
Lambeth 16/08/2019 at 12:00 3,064 Saesneg
Lewisham 17/08/2019 at 12:00 2,051 Saesneg
Merton 16/08/2019 at 12:00 1,340 Saesneg
Newham 17/08/2019 at 12:00 1,961 Saesneg
Redbridge 17/08/2019 at 12:00 1,628 Saesneg
Richmond-Upon-Thames 14/08/2019 at 11:45 1,437 Saesneg
Southwark 16/08/2019 at 12:00 2,862 Saesneg
Sutton 15/08/2019 at 11:35 969 Saesneg
Tower Hamlets 17/08/2019 at 12:00 2,627 Saesneg
Waltham Forest 16/08/2019 at 03:00 1,733 Saesneg
Wandsworth 16/08/2019 at 12:00 2,201 Saesneg
Westminster 17/08/2019 at 12:00 4,415 Saesneg

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Darlington 17/08/2019 at 12:00 899 Saesneg
Durham 18/08/2019 at 12:00 4,383 Saesneg
Gateshead 17/08/2019 at 12:00 1,539 Saesneg
Hartlepool 16/08/2019 at 09:45 763 Saesneg
Middlesbrough 17/08/2019 at 12:00 1,135 Saesneg
Newcastle Upon Tyne 17/08/2019 at 12:00 2,359 Saesneg
North Tyneside 16/08/2019 at 12:00 1,327 Saesneg
Northumberland 15/08/2019 at 12:00 3,426 Saesneg
Redcar and Cleveland 16/08/2019 at 12:00 1,042 Saesneg
River Tees 13/08/2019 at 11:50 06 Saesneg
South Tyneside 18/08/2019 at 12:00 1,059 Saesneg
Stockton On Tees 09/08/2019 at 12:00 1,489 Saesneg
Sunderland 15/08/2019 at 12:00 2,027 Saesneg

Gogledd-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Allerdale 16/08/2019 at 12:00 1,117 Saesneg
Barrow-in-Furness 15/08/2019 at 12:00 537 Saesneg
Blackburn 16/08/2019 at 04:05 1,148 Saesneg
Blackpool 17/08/2019 at 12:00 1,720 Saesneg
Bolton 16/08/2019 at 01:35 2,176 Saesneg
Burnley 16/08/2019 at 04:10 876 Saesneg
Bury 07/08/2019 at 12:00 1,175 Saesneg
Carlisle City 01/08/2019 at 01:15 874 Saesneg
Cheshire East 15/08/2019 at 03:25 2,436 Saesneg
Cheshire West and Chester 16/08/2019 at 12:00 3,029 Saesneg
Chorley 15/08/2019 at 03:05 905 Saesneg
Copeland 14/08/2019 at 02:25 627 Saesneg
Eden 14/08/2019 at 11:10 872 Saesneg
Fylde 16/08/2019 at 12:00 756 Saesneg
Halton 14/08/2019 at 12:00 906 Saesneg
Hyndburn 06/08/2019 at 12:00 728 Saesneg
Knowsley 16/08/2019 at 12:00 676 Saesneg
Lancaster City 16/08/2019 at 12:00 1,190 Saesneg
Liverpool 17/08/2019 at 12:00 3,483 Saesneg
Manchester 18/08/2019 at 12:00 4,267 Saesneg
Oldham 17/08/2019 at 12:00 1,714 Saesneg
Pendle 15/08/2019 at 12:00 786 Saesneg
Preston 14/08/2019 at 12:00 1,275 Saesneg
Ribble Valley 15/08/2019 at 08:05 640 Saesneg
Rochdale 18/08/2019 at 12:00 1,613 Saesneg
Rossendale 15/08/2019 at 12:00 608 Saesneg
Salford 17/08/2019 at 12:00 1,883 Saesneg
Sefton 16/08/2019 at 12:00 2,146 Saesneg
South Lakeland 14/08/2019 at 12:45 1,678 Saesneg
South Ribble 14/08/2019 at 12:00 580 Saesneg
St Helens 17/08/2019 at 12:00 1,121 Saesneg
Stockport 15/08/2019 at 03:45 2,189 Saesneg
Tameside 16/08/2019 at 12:00 1,451 Saesneg
Trafford 17/08/2019 at 12:00 1,997 Saesneg
Warrington 16/08/2019 at 12:00 1,770 Saesneg
West Lancashire 08/08/2019 at 12:00 859 Saesneg
Wigan 16/08/2019 at 12:00 2,025 Saesneg
Wirral 16/08/2019 at 12:00 2,251 Saesneg
Wyre 17/08/2019 at 12:00 1,000 Saesneg

De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Adur 16/08/2019 at 07:20 436 Saesneg
Arun 14/08/2019 at 11:00 1,100 Saesneg
Ashford 14/08/2019 at 08:10 1,084 Saesneg
Aylesbury Vale 15/08/2019 at 12:00 1,402 Saesneg
Basingstoke and Deane 15/08/2019 at 12:00 1,034 Saesneg
Bracknell Forest 18/08/2019 at 12:00 675 Saesneg
Brighton and Hove 17/08/2019 at 12:00 3,082 Saesneg
Canterbury City 14/08/2019 at 12:00 1,569 Saesneg
Cherwell 13/08/2019 at 12:00 1,111 Saesneg
Chichester 17/08/2019 at 12:00 1,367 Saesneg
Chiltern 16/08/2019 at 12:00 719 Saesneg
Crawley 16/08/2019 at 12:00 844 Saesneg
Dartford 16/08/2019 at 12:00 844 Saesneg
Dover 13/08/2019 at 11:15 1,150 Saesneg
East Hampshire 16/08/2019 at 12:00 892 Saesneg
Eastbourne 07/08/2019 at 12:00 977 Saesneg
Eastleigh 17/08/2019 at 12:00 886 Saesneg
Elmbridge 17/08/2019 at 12:00 1,026 Saesneg
Epsom and Ewell 16/08/2019 at 12:00 468 Saesneg
Fareham 16/08/2019 at 02:45 654 Saesneg
Folkestone and Hythe 17/08/2019 at 12:00 1,079 Saesneg
Gosport 16/08/2019 at 02:45 537 Saesneg
Gravesham 16/08/2019 at 03:10 691 Saesneg
Guildford 12/08/2019 at 12:00 938 Saesneg
Hart 16/08/2019 at 12:00 609 Saesneg
Hastings 10/08/2019 at 12:00 837 Saesneg
Havant 17/08/2019 at 12:00 867 Saesneg
Horsham 17/08/2019 at 12:00 1,108 Saesneg
Isle of Wight 18/08/2019 at 12:00 1,940 Saesneg
Lewes 31/07/2019 at 11:05 1,082 Saesneg
Maidstone 16/08/2019 at 11:25 1,163 Saesneg
Medway 13/08/2019 at 12:40 1,743 Saesneg
Mid Sussex 16/08/2019 at 10:05 1,215 Saesneg
Milton Keynes 15/08/2019 at 12:00 2,004 Saesneg
Mole Valley 10/07/2019 at 12:00 696 Saesneg
New Forest 16/08/2019 at 12:00 1,443 Saesneg
Oxford City 17/08/2019 at 12:00 1,350 Saesneg
Portsmouth 16/08/2019 at 12:00 1,802 Saesneg
Reading 16/08/2019 at 12:00 1,216 Saesneg
Reigate and Banstead 10/08/2019 at 12:00 862 Saesneg
Rother 17/08/2019 at 12:00 938 Saesneg
Runnymede 06/08/2019 at 12:00 619 Saesneg
Rushmoor 13/08/2019 at 12:00 657 Saesneg
Sevenoaks 17/08/2019 at 12:00 831 Saesneg
Slough 14/08/2019 at 12:00 734 Saesneg
South Buckinghamshire 17/08/2019 at 12:00 578 Saesneg
South Oxfordshire 16/08/2019 at 12:00 1,173 Saesneg
Southampton 15/08/2019 at 08:30 1,348 Saesneg
Spelthorne 17/08/2019 at 12:00 707 Saesneg
Surrey Heath 15/08/2019 at 12:00 568 Saesneg
Swale 17/08/2019 at 04:15 1,074 Saesneg
Tandridge 14/08/2019 at 12:00 686 Saesneg
Test Valley 17/08/2019 at 12:00 902 Saesneg
Thanet 03/07/2019 at 12:00 1,346 Saesneg
Tonbridge and Malling 17/08/2019 at 12:00 952 Saesneg
Tunbridge Wells 17/08/2019 at 12:00 972 Saesneg
Vale of White Horse 16/08/2019 at 12:00 925 Saesneg
Waverley 16/08/2019 at 12:00 1,033 Saesneg
Wealden 18/08/2019 at 12:00 1,351 Saesneg
West Berkshire 17/08/2019 at 12:00 1,112 Saesneg
West Oxfordshire 08/08/2019 at 12:00 912 Saesneg
Winchester City 16/08/2019 at 12:00 851 Saesneg
Windsor and Maidenhead 17/08/2019 at 12:00 1,256 Saesneg
Woking 09/08/2019 at 03:10 750 Saesneg
Wokingham 16/08/2019 at 12:00 904 Saesneg
Worthing 16/08/2019 at 07:20 931 Saesneg
Wycombe 17/08/2019 at 12:00 1,200 Saesneg

De-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Bath and North East Somerset 17/08/2019 at 12:00 1,739 Saesneg
Bournemouth, Christchurch and Poole 15/08/2019 at 06:25 3,196 Saesneg
Bristol 15/08/2019 at 10:50 3,985 Saesneg
Cheltenham 15/08/2019 at 12:00 906 Saesneg
Cornwall 17/08/2019 at 12:00 4,645 Saesneg
Cotswold 16/08/2019 at 12:00 919 Saesneg
Dorset 15/08/2019 at 12:00 4,430 Saesneg
East Devon 15/08/2019 at 12:00 1,460 Saesneg
Exeter City 17/08/2019 at 12:00 1,014 Saesneg
Forest of Dean 15/08/2019 at 12:15 677 Saesneg
Gloucester City 16/08/2019 at 12:00 900 Saesneg
Isles of Scilly 12/08/2019 at 08:25 121 Saesneg
Mendip 08/08/2019 at 12:00 1,262 Saesneg
Mid Devon 16/08/2019 at 04:35 539 Saesneg
North Devon 14/08/2019 at 12:00 1,447 Saesneg
North Somerset 16/08/2019 at 12:00 1,513 Saesneg
Plymouth City 17/08/2019 at 12:00 1,613 Saesneg
Sedgemoor 14/08/2019 at 03:55 1,294 Saesneg
Somerset West and Taunton 22/05/2019 at 12:00 1,436 Saesneg
South Gloucestershire 14/08/2019 at 12:00 1,820 Saesneg
South Hams 12/08/2019 at 04:05 1,113 Saesneg
South Somerset 15/08/2019 at 11:55 1,755 Saesneg
Stroud 17/08/2019 at 12:00 928 Saesneg
Swindon 16/08/2019 at 02:30 1,536 Saesneg
Teignbridge 16/08/2019 at 03:20 1,304 Saesneg
Tewkesbury 29/07/2019 at 10:15 648 Saesneg
Torbay 17/08/2019 at 12:00 1,140 Saesneg
Torridge 15/08/2019 at 12:00 796 Saesneg
West Devon 13/08/2019 at 08:30 588 Saesneg
Wiltshire 17/08/2019 at 12:00 3,661 Saesneg

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Birmingham 17/08/2019 at 12:00 7,230 Saesneg
Bromsgrove 15/08/2019 at 02:55 681 Saesneg
Cannock Chase 16/08/2019 at 09:05 785 Saesneg
Coventry 16/08/2019 at 12:00 2,340 Saesneg
Dudley 17/08/2019 at 12:00 2,228 Saesneg
East Staffordshire 16/08/2019 at 09:05 997 Saesneg
Herefordshire 14/08/2019 at 12:00 1,910 Saesneg
Lichfield 16/08/2019 at 09:05 818 Saesneg
Malvern Hills 15/08/2019 at 02:55 742 Saesneg
Newcastle-Under-Lyme 14/08/2019 at 12:00 969 Saesneg
North Warwickshire 16/08/2019 at 03:10 588 Saesneg
Nuneaton and Bedworth 17/08/2019 at 12:00 829 Saesneg
Redditch 09/08/2019 at 12:00 502 Saesneg
Rugby 14/08/2019 at 12:00 825 Saesneg
Sandwell 18/08/2019 at 12:00 2,197 Saesneg
Shropshire 15/08/2019 at 12:00 2,435 Saesneg
Solihull 16/08/2019 at 12:00 1,445 Saesneg
South Staffordshire 16/08/2019 at 09:05 652 Saesneg
Stafford 17/08/2019 at 12:00 1,167 Saesneg
Staffordshire Moorlands 17/08/2019 at 12:00 705 Saesneg
Stoke-On-Trent 17/08/2019 at 12:00 1,930 Saesneg
Stratford-on-Avon 15/08/2019 at 12:00 1,293 Saesneg
Tamworth 16/08/2019 at 09:05 477 Saesneg
Telford and Wrekin Council 15/08/2019 at 12:00 1,277 Saesneg
Walsall 16/08/2019 at 12:00 1,799 Saesneg
Warwick 15/08/2019 at 12:00 1,358 Saesneg
Wolverhampton 15/08/2019 at 12:00 1,767 Saesneg
Worcester City 15/08/2019 at 02:50 752 Saesneg
Wychavon 15/08/2019 at 02:55 956 Saesneg
Wyre Forest 15/08/2019 at 02:55 692 Saesneg

Swydd Efrog a'r Humber

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barnsley 17/08/2019 at 12:00 1,809 Saesneg
Bradford 17/08/2019 at 12:00 3,943 Saesneg
Calderdale 14/08/2019 at 12:00 2,077 Saesneg
Craven 05/08/2019 at 11:45 540 Saesneg
Doncaster 17/08/2019 at 12:00 2,791 Saesneg
East Riding of Yorkshire 16/08/2019 at 02:30 2,952 Saesneg
Hambleton 13/08/2019 at 02:45 915 Saesneg
Harrogate 15/08/2019 at 03:30 1,431 Saesneg
Hull and Goole Port 19/04/2019 at 12:00 08 Saesneg
Hull City 17/08/2019 at 12:00 2,072 Saesneg
Kirklees 17/08/2019 at 12:00 3,665 Saesneg
Leeds 18/08/2019 at 12:00 5,173 Saesneg
North East Lincolnshire 17/08/2019 at 12:00 1,339 Saesneg
North Lincolnshire 16/08/2019 at 12:00 1,376 Saesneg
Richmondshire 14/08/2019 at 09:55 625 Saesneg
Rotherham 17/08/2019 at 12:00 1,928 Saesneg
Ryedale 12/08/2019 at 03:10 573 Saesneg
Scarborough 16/08/2019 at 12:00 1,572 Saesneg
Selby 14/08/2019 at 12:00 630 Saesneg
Sheffield 17/08/2019 at 12:00 4,015 Saesneg
Wakefield 16/08/2019 at 12:05 2,628 Saesneg
York 17/08/2019 at 12:00 1,860 Saesneg

Gogledd Iwerddon

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Antrim and Newtownabbey 16/08/2019 at 10:45 1,114 Saesneg
Ards and North Down 14/08/2019 at 12:00 1,302 Saesneg
Armagh City, Banbridge and Craigavon 15/08/2019 at 12:00 1,651 Saesneg
Belfast City 16/08/2019 at 12:00 3,005 Saesneg
Causeway Coast and Glens 14/08/2019 at 12:00 1,472 Saesneg
Derry City and Strabane 16/08/2019 at 12:00 1,280 Saesneg
Fermanagh and Omagh 13/08/2019 at 08:40 1,350 Saesneg
Lisburn and Castlereagh City 08/08/2019 at 12:00 869 Saesneg
Mid and East Antrim 15/08/2019 at 12:00 1,144 Saesneg
Mid Ulster 15/08/2019 at 11:25 1,275 Saesneg
Newry, Mourne and Down 15/08/2019 at 12:00 1,600 Saesneg

Yr Alban

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Aberdeen City 15/08/2019 at 12:00 1,781 Saesneg
Aberdeenshire 14/08/2019 at 09:30 2,074 Saesneg
Angus 19/07/2019 at 12:50 909 Saesneg
Argyll and Bute 01/08/2019 at 09:55 902 Saesneg
Clackmannanshire 30/07/2019 at 12:00 522 Saesneg
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) 01/07/2019 at 12:20 452 Saesneg
Dumfries and Galloway 18/07/2019 at 12:00 1,549 Saesneg
Dundee City 13/08/2019 at 10:30 1,427 Saesneg
East Ayrshire 12/04/2019 at 12:00 1,049 Saesneg
East Dunbartonshire 20/07/2019 at 12:00 561 Saesneg
East Lothian 14/08/2019 at 04:20 861 Saesneg
East Renfrewshire 13/08/2019 at 10:30 561 Saesneg
Edinburgh (City of) 16/08/2019 at 12:00 4,291 Saesneg
Falkirk 16/07/2019 at 03:30 1,212 Saesneg
Fife 01/08/2019 at 12:00 4,140 Saesneg
Glasgow City 17/08/2019 at 12:00 5,343 Saesneg
Highland 16/08/2019 at 04:00 3,947 Saesneg
Inverclyde 16/08/2019 at 12:00 585 Saesneg
Midlothian 16/08/2019 at 12:00 622 Saesneg
Moray 16/08/2019 at 09:10 1,014 Saesneg
North Ayrshire 16/08/2019 at 04:25 1,327 Saesneg
North Lanarkshire 17/08/2019 at 10:05 2,623 Saesneg
Orkney Islands 13/08/2019 at 12:00 320 Saesneg
Perth and Kinross 17/08/2019 at 12:00 1,050 Saesneg
Renfrewshire 13/08/2019 at 10:40 1,365 Saesneg
Scottish Borders 16/08/2019 at 01:40 1,522 Saesneg
Shetland Islands 01/08/2019 at 02:00 341 Saesneg
South Ayrshire 02/08/2019 at 10:15 1,273 Saesneg
South Lanarkshire 06/08/2019 at 03:55 2,274 Saesneg
Stirling 17/08/2019 at 12:00 1,287 Saesneg
West Dunbartonshire 15/08/2019 at 01:25 742 Saesneg
West Lothian 07/08/2019 at 12:00 949 Saesneg

Cymru

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Abertawe 17/08/2019 at 12:00 1,847 Cymraeg
Abertawe 17/08/2019 at 12:00 1,847 Saesneg
Blaenau Gwent 16/08/2019 at 12:00 633 Cymraeg
Blaenau Gwent 16/08/2019 at 12:00 633 Saesneg
Bro Morgannwg 17/08/2019 at 12:00 1,258 Cymraeg
Bro Morgannwg 17/08/2019 at 12:00 1,258 Saesneg
Caerdydd 17/08/2019 at 12:00 3,359 Cymraeg
Caerdydd 17/08/2019 at 12:00 3,359 Saesneg
Caerffili 17/08/2019 at 12:00 1,458 Cymraeg
Caerffili 17/08/2019 at 12:00 1,458 Saesneg
Casnewydd 15/08/2019 at 12:00 1,366 Cymraeg
Casnewydd 15/08/2019 at 12:00 1,366 Saesneg
Castell-nedd Port Talbot 17/08/2019 at 12:00 1,031 Cymraeg
Castell-nedd Port Talbot 17/08/2019 at 12:00 1,031 Saesneg
Ceredigion 10/08/2019 at 12:00 1,168 Cymraeg
Ceredigion 10/08/2019 at 12:00 1,168 Saesneg
Conwy 17/08/2019 at 12:00 1,655 Cymraeg
Conwy 17/08/2019 at 12:00 1,655 Saesneg
Gwynedd 14/08/2019 at 01:50 2,049 Cymraeg
Gwynedd 14/08/2019 at 01:50 2,049 Saesneg
Merthyr Tudful 17/08/2019 at 12:00 501 Cymraeg
Merthyr Tudful 17/08/2019 at 12:00 501 Saesneg
Pen-y-bont ar Ogwr 16/08/2019 at 12:00 1,326 Cymraeg
Pen-y-bont ar Ogwr 16/08/2019 at 12:00 1,326 Saesneg
Powys 17/08/2019 at 12:00 2,343 Cymraeg
Powys 17/08/2019 at 12:00 2,343 Saesneg
Rhondda Cynon Taf 17/08/2019 at 12:00 1,953 Cymraeg
Rhondda Cynon Taf 17/08/2019 at 12:00 1,953 Saesneg
Sir Benfro 17/08/2019 at 12:00 1,863 Cymraeg
Sir Benfro 17/08/2019 at 12:00 1,863 Saesneg
Sir Ddinbych 15/08/2019 at 12:00 1,002 Cymraeg
Sir Ddinbych 15/08/2019 at 12:00 1,002 Saesneg
Sir Fynwy 17/08/2019 at 12:00 930 Cymraeg
Sir Fynwy 17/08/2019 at 12:00 930 Saesneg
Sir Gaerfyrddin 10/08/2019 at 12:00 1,695 Cymraeg
Sir Gaerfyrddin 10/08/2019 at 12:00 1,695 Saesneg
Sir y Fflint 15/08/2019 at 12:00 1,169 Cymraeg
Sir y Fflint 15/08/2019 at 12:00 1,169 Saesneg
Torfaen 17/08/2019 at 12:00 764 Cymraeg
Torfaen 17/08/2019 at 12:00 764 Saesneg
Wrecsam 16/08/2019 at 12:00 1,044 Cymraeg
Wrecsam 16/08/2019 at 12:00 1,044 Saesneg
Ynys Môn 08/08/2019 at 12:00 719 Cymraeg
Ynys Môn 08/08/2019 at 12:00 719 Saesneg