Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae’r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i’w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Gair am y data hwn

TMae’r data yn darparu’r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i’r busnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae’r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy’n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o’r awdurdodau lleol sy’n cynnal y CSHB neu’r FHIS

Diwygiadau diweddar

Ar 1 Ebrill 2019, cafodd yr awdurdodau lleol canlynol eu huno. Caiff y rhain eu cynrychioli yn ffeiliau data agored y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd fel a ganlyn:

  • Cafodd awdurdodau lleol Forest Heath a St Edmundsbury eu huno i greu awdurdod lleol Gorllewin Suffolk
  • Cafodd awdurdodau lleol Dwyrain Dorset, Gogledd Dorset, Purbeck, Gorllewin Dorset, Weymouth a Portland eu huno i greu awdurdod lleol Dorset
  • Cafodd awdurdodau lleol Bournemouth, Poole a Christchurch eu huno i greu awdurdod lleol ‘Bournemouth, Christchurch a Poole’
  • Cafodd awdurdodau lleol Taunton a Deane, a Gorllewin Gwlad yr Haf eu huno i greu awdurdod lleol Gorllewin Gwlad yr Haf a Taunton

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae’r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi’i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru’n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi’i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Gellir defnyddio’r API hefyd i ymholi’r system fyw (caiff y data ei lanlwytho’n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi’r data) a’i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio’r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio’r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API. Gellir defnyddio’r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a’r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o’r delweddau a’r meintiau sydd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API:

Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’

Score descriptors

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi’u diweddaru’n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data’r sgoriau hylendid bwyd, wedi’u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy’r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru’n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy’r API.

Siroedd y Dwyrain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Babergh 19/06/2019 at 01:15 863 Saesneg
Basildon 20/06/2019 at 12:00 1,158 Saesneg
Bedford 21/06/2019 at 12:00 1,374 Saesneg
Braintree 22/06/2019 at 12:00 1,124 Saesneg
Breckland 22/06/2019 at 08:25 1,234 Saesneg
Brentwood 13/06/2019 at 12:00 596 Saesneg
Broadland 21/06/2019 at 12:00 917 Saesneg
Broxbourne 21/05/2019 at 12:00 660 Saesneg
Cambridge City 21/06/2019 at 12:00 1,336 Saesneg
Castle Point 25/06/2019 at 12:00 458 Saesneg
Central Bedfordshire 21/06/2019 at 12:00 1,377 Saesneg
Chelmsford 25/06/2019 at 12:00 1,289 Saesneg
Colchester 25/06/2019 at 12:00 1,472 Saesneg
Dacorum 21/06/2019 at 12:00 1,132 Saesneg
East Cambridgeshire 21/06/2019 at 11:30 680 Saesneg
East Hertfordshire 24/06/2019 at 08:30 1,291 Saesneg
East Suffolk 25/06/2019 at 12:00 2,344 Saesneg
Epping Forest 13/04/2019 at 12:00 1,065 Saesneg
Fenland 20/06/2019 at 12:00 704 Saesneg
Great Yarmouth 21/06/2019 at 02:15 1,040 Saesneg
Harlow 19/06/2019 at 10:25 586 Saesneg
Hertsmere 20/06/2019 at 12:00 732 Saesneg
Huntingdonshire 25/06/2019 at 12:00 1,282 Saesneg
Ipswich 21/06/2019 at 08:45 1,034 Saesneg
King's Lynn and West Norfolk 25/06/2019 at 12:00 1,484 Saesneg
Luton 25/06/2019 at 12:00 1,101 Saesneg
Maldon 18/06/2019 at 10:05 576 Saesneg
Mid Suffolk 24/06/2019 at 03:35 859 Saesneg
North Hertfordshire 21/06/2019 at 12:00 1,062 Saesneg
North Norfolk 25/06/2019 at 12:00 1,711 Saesneg
Norwich City 21/06/2019 at 04:12 1,450 Saesneg
Peterborough City 25/06/2019 at 12:00 1,642 Saesneg
Rochford 07/06/2019 at 04:30 586 Saesneg
South Cambridgeshire 20/06/2019 at 04:35 1,016 Saesneg
South Norfolk 11/06/2019 at 11:10 1,002 Saesneg
Southend-On-Sea 25/06/2019 at 12:00 1,544 Saesneg
St Albans City 22/06/2019 at 12:00 910 Saesneg
Stevenage 25/06/2019 at 12:00 505 Saesneg
Tendring 25/06/2019 at 12:00 1,038 Saesneg
Three Rivers 25/06/2019 at 12:00 458 Saesneg
Thurrock 21/06/2019 at 12:00 1,006 Saesneg
Uttlesford 25/06/2019 at 12:00 780 Saesneg
Watford 21/06/2019 at 12:00 721 Saesneg
Welwyn Hatfield 20/06/2019 at 12:00 695 Saesneg
West Suffolk 24/06/2019 at 02:50 1,482 Saesneg

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Amber Valley 24/06/2019 at 03:10 1,005 Saesneg
Ashfield 19/06/2019 at 12:00 823 Saesneg
Bassetlaw 22/06/2019 at 12:00 943 Saesneg
Blaby 24/06/2019 at 04:10 643 Saesneg
Bolsover 21/06/2019 at 10:20 691 Saesneg
Boston 22/06/2019 at 12:00 559 Saesneg
Broxtowe 20/06/2019 at 09:05 790 Saesneg
Charnwood 20/06/2019 at 12:00 1,294 Saesneg
Chesterfield 22/06/2019 at 12:00 922 Saesneg
Corby 25/06/2019 at 12:00 389 Saesneg
Daventry 24/06/2019 at 09:15 779 Saesneg
Derby City 21/06/2019 at 12:00 1,763 Saesneg
Derbyshire Dales 24/06/2019 at 10:45 951 Saesneg
East Lindsey 21/06/2019 at 12:00 1,851 Saesneg
East Northamptonshire 25/06/2019 at 12:00 753 Saesneg
Erewash 20/06/2019 at 12:00 894 Saesneg
Gedling 14/06/2019 at 10:05 683 Saesneg
Harborough 24/06/2019 at 10:55 760 Saesneg
High Peak 21/06/2019 at 09:05 728 Saesneg
Hinckley and Bosworth 25/06/2019 at 12:00 861 Saesneg
Kettering 14/06/2019 at 12:00 777 Saesneg
Leicester City 24/06/2019 at 02:15 2,802 Saesneg
Lincoln City 19/06/2019 at 12:00 966 Saesneg
Mansfield 25/06/2019 at 12:00 774 Saesneg
Melton 21/06/2019 at 10:05 458 Saesneg
Newark and Sherwood 21/06/2019 at 03:00 1,010 Saesneg
North East Derbyshire 21/06/2019 at 10:45 778 Saesneg
North Kesteven 21/06/2019 at 11:00 877 Saesneg
North West Leicestershire 20/06/2019 at 12:00 794 Saesneg
Northampton 21/06/2019 at 12:00 1,488 Saesneg
Nottingham City 22/06/2019 at 12:00 2,655 Saesneg
Oadby and Wigston 20/06/2019 at 12:00 354 Saesneg
Rushcliffe 24/06/2019 at 10:20 765 Saesneg
Rutland 13/06/2019 at 12:00 409 Saesneg
South Derbyshire 22/06/2019 at 12:00 730 Saesneg
South Holland 11/06/2019 at 04:50 746 Saesneg
South Kesteven 10/06/2019 at 12:00 1,157 Saesneg
South Northamptonshire 22/06/2019 at 12:00 793 Saesneg
Wellingborough 22/06/2019 at 12:00 618 Saesneg
West Lindsey 15/06/2019 at 12:00 834 Saesneg

Llundain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barking and Dagenham 22/06/2019 at 12:00 1,025 Saesneg
Barnet 22/06/2019 at 12:00 2,051 Saesneg
Bexley 25/06/2019 at 12:00 1,476 Saesneg
Brent 23/06/2019 at 08:10 2,043 Saesneg
Bromley 25/06/2019 at 12:00 2,243 Saesneg
Camden 25/06/2019 at 12:00 2,907 Saesneg
City of London Corporation 25/06/2019 at 12:00 1,820 Saesneg
Croydon 18/06/2019 at 10:55 2,599 Saesneg
Ealing 25/06/2019 at 12:00 2,562 Saesneg
Enfield 25/06/2019 at 12:00 2,152 Saesneg
Greenwich 21/06/2019 at 11:10 1,717 Saesneg
Hackney 21/06/2019 at 12:00 2,344 Saesneg
Hammersmith and Fulham 22/06/2019 at 12:00 1,792 Saesneg
Haringey 22/06/2019 at 12:00 1,828 Saesneg
Harrow 22/06/2019 at 12:00 1,347 Saesneg
Havering 21/06/2019 at 12:00 1,675 Saesneg
Hillingdon 24/06/2019 at 04:05 1,918 Saesneg
Hounslow 22/06/2019 at 12:00 1,655 Saesneg
Islington 25/06/2019 at 12:00 2,152 Saesneg
Kensington and Chelsea 25/06/2019 at 12:00 1,732 Saesneg
Kingston-Upon-Thames 25/06/2019 at 12:00 1,060 Saesneg
Lambeth 25/06/2019 at 12:00 3,068 Saesneg
Lewisham 21/06/2019 at 12:00 2,057 Saesneg
Merton 25/06/2019 at 12:00 1,334 Saesneg
Newham 25/06/2019 at 12:00 1,907 Saesneg
Redbridge 25/06/2019 at 12:00 1,635 Saesneg
Richmond-Upon-Thames 21/06/2019 at 03:15 1,434 Saesneg
Southwark 25/06/2019 at 12:00 2,793 Saesneg
Sutton 14/06/2019 at 12:00 967 Saesneg
Tower Hamlets 25/06/2019 at 12:00 2,724 Saesneg
Waltham Forest 25/06/2019 at 12:00 1,714 Saesneg
Wandsworth 22/06/2019 at 12:00 2,200 Saesneg
Westminster 21/06/2019 at 12:00 4,393 Saesneg

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Darlington 25/06/2019 at 12:00 899 Saesneg
Durham 25/06/2019 at 12:00 4,391 Saesneg
Gateshead 24/06/2019 at 12:25 1,534 Saesneg
Hartlepool 21/06/2019 at 04:20 757 Saesneg
Middlesbrough 19/06/2019 at 10:25 1,130 Saesneg
Newcastle Upon Tyne 19/06/2019 at 12:00 2,396 Saesneg
North Tyneside 25/06/2019 at 12:00 1,315 Saesneg
Northumberland 22/06/2019 at 12:00 3,399 Saesneg
Redcar and Cleveland 25/06/2019 at 12:00 1,040 Saesneg
River Tees 14/03/2019 at 12:00 07 Saesneg
South Tyneside 22/06/2019 at 12:00 1,067 Saesneg
Stockton On Tees 21/06/2019 at 12:00 1,486 Saesneg
Sunderland 25/06/2019 at 12:00 2,025 Saesneg

Gogledd-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Allerdale 21/06/2019 at 02:50 1,114 Saesneg
Barrow-in-Furness 22/06/2019 at 12:00 534 Saesneg
Blackburn 21/06/2019 at 12:00 1,150 Saesneg
Blackpool 21/06/2019 at 09:55 1,718 Saesneg
Bolton 25/06/2019 at 12:00 2,171 Saesneg
Burnley 21/06/2019 at 03:50 874 Saesneg
Bury 12/06/2019 at 12:00 1,161 Saesneg
Carlisle City 22/06/2019 at 12:00 870 Saesneg
Cheshire East 21/06/2019 at 04:25 2,449 Saesneg
Cheshire West and Chester 22/06/2019 at 12:00 3,017 Saesneg
Chorley 21/06/2019 at 08:25 897 Saesneg
Copeland 19/06/2019 at 01:35 650 Saesneg
Eden 25/06/2019 at 12:00 872 Saesneg
Fylde 24/06/2019 at 02:50 754 Saesneg
Halton 21/06/2019 at 10:25 905 Saesneg
Hyndburn 19/06/2019 at 12:00 726 Saesneg
Knowsley 21/06/2019 at 10:40 671 Saesneg
Lancaster City 24/06/2019 at 02:35 1,183 Saesneg
Liverpool 22/06/2019 at 12:00 3,432 Saesneg
Manchester 19/06/2019 at 12:00 4,209 Saesneg
Oldham 21/06/2019 at 12:00 1,710 Saesneg
Pendle 30/05/2019 at 01:25 773 Saesneg
Preston 24/06/2019 at 12:00 1,269 Saesneg
Ribble Valley 20/06/2019 at 08:05 637 Saesneg
Rochdale 23/06/2019 at 12:00 1,576 Saesneg
Rossendale 18/06/2019 at 12:00 601 Saesneg
Salford 20/06/2019 at 04:35 1,884 Saesneg
Sefton 22/06/2019 at 12:00 2,150 Saesneg
South Lakeland 21/06/2019 at 12:00 1,675 Saesneg
South Ribble 20/06/2019 at 12:00 577 Saesneg
St Helens 21/06/2019 at 12:00 1,099 Saesneg
Stockport 25/06/2019 at 12:00 2,166 Saesneg
Tameside 25/06/2019 at 12:00 1,443 Saesneg
Trafford 22/06/2019 at 12:00 2,006 Saesneg
Warrington 18/06/2019 at 12:00 1,753 Saesneg
West Lancashire 19/06/2019 at 12:00 830 Saesneg
Wigan 25/06/2019 at 12:00 2,005 Saesneg
Wirral 25/06/2019 at 12:00 2,225 Saesneg
Wyre 25/06/2019 at 12:00 993 Saesneg

De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Adur 11/06/2019 at 04:50 434 Saesneg
Arun 22/06/2019 at 12:00 1,091 Saesneg
Ashford 19/06/2019 at 11:50 1,084 Saesneg
Aylesbury Vale 23/06/2019 at 12:00 1,375 Saesneg
Basingstoke and Deane 18/06/2019 at 12:00 1,033 Saesneg
Bracknell Forest 13/06/2019 at 10:05 669 Saesneg
Brighton and Hove 22/06/2019 at 12:00 3,053 Saesneg
Canterbury City 24/06/2019 at 12:35 1,589 Saesneg
Cherwell 03/06/2019 at 11:25 1,123 Saesneg
Chichester 21/06/2019 at 12:00 1,358 Saesneg
Chiltern 21/06/2019 at 12:00 707 Saesneg
Crawley 24/06/2019 at 09:20 839 Saesneg
Dartford 19/06/2019 at 11:15 842 Saesneg
Dover 21/06/2019 at 09:50 1,152 Saesneg
East Hampshire 16/06/2019 at 12:00 899 Saesneg
Eastbourne 05/06/2019 at 10:10 976 Saesneg
Eastleigh 20/06/2019 at 12:00 875 Saesneg
Elmbridge 19/06/2019 at 12:00 1,021 Saesneg
Epsom and Ewell 21/06/2019 at 12:00 470 Saesneg
Fareham 21/06/2019 at 02:15 646 Saesneg
Folkestone and Hythe 22/06/2019 at 12:00 1,072 Saesneg
Gosport 21/06/2019 at 02:20 537 Saesneg
Gravesham 21/06/2019 at 03:00 684 Saesneg
Guildford 24/06/2019 at 11:35 923 Saesneg
Hart 24/06/2019 at 11:30 609 Saesneg
Hastings 08/05/2019 at 02:00 828 Saesneg
Havant 19/06/2019 at 12:00 861 Saesneg
Horsham 25/06/2019 at 12:00 1,093 Saesneg
Isle of Wight 20/06/2019 at 04:30 1,946 Saesneg
Lewes 17/06/2019 at 11:55 1,076 Saesneg
Maidstone 21/06/2019 at 09:15 1,146 Saesneg
Medway 13/06/2019 at 12:00 1,747 Saesneg
Mid Sussex 22/06/2019 at 12:00 1,215 Saesneg
Milton Keynes 24/06/2019 at 12:00 1,992 Saesneg
Mole Valley 20/06/2019 at 12:00 696 Saesneg
New Forest 25/06/2019 at 12:00 1,433 Saesneg
Oxford City 24/06/2019 at 10:30 1,344 Saesneg
Portsmouth 21/06/2019 at 12:00 1,791 Saesneg
Reading 23/06/2019 at 12:00 1,229 Saesneg
Reigate and Banstead 24/06/2019 at 11:15 848 Saesneg
Rother 24/06/2019 at 10:45 940 Saesneg
Runnymede 25/06/2019 at 12:00 617 Saesneg
Rushmoor 25/06/2019 at 12:00 657 Saesneg
Sevenoaks 25/06/2019 at 12:00 835 Saesneg
Slough 21/06/2019 at 12:00 724 Saesneg
South Buckinghamshire 31/05/2019 at 12:00 569 Saesneg
South Oxfordshire 22/06/2019 at 12:00 1,179 Saesneg
Southampton 07/06/2019 at 12:00 1,332 Saesneg
Spelthorne 22/06/2019 at 12:00 695 Saesneg
Surrey Heath 15/06/2019 at 12:00 565 Saesneg
Swale 21/06/2019 at 09:25 1,063 Saesneg
Tandridge 10/04/2019 at 12:00 694 Saesneg
Test Valley 25/06/2019 at 12:00 900 Saesneg
Thanet 20/06/2019 at 01:05 1,346 Saesneg
Tonbridge and Malling 25/06/2019 at 12:00 961 Saesneg
Tunbridge Wells 21/06/2019 at 12:00 964 Saesneg
Vale of White Horse 25/06/2019 at 12:00 926 Saesneg
Waverley 20/06/2019 at 12:00 1,035 Saesneg
Wealden 24/06/2019 at 10:45 1,352 Saesneg
West Berkshire 22/06/2019 at 12:00 1,119 Saesneg
West Oxfordshire 31/05/2019 at 01:50 900 Saesneg
Winchester City 24/06/2019 at 08:35 854 Saesneg
Windsor and Maidenhead 22/06/2019 at 12:00 1,258 Saesneg
Woking 06/06/2019 at 12:00 749 Saesneg
Wokingham 12/06/2019 at 04:45 901 Saesneg
Worthing 17/06/2019 at 12:00 923 Saesneg
Wycombe 25/06/2019 at 12:00 1,195 Saesneg

De-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Bath and North East Somerset 25/06/2019 at 12:00 1,735 Saesneg
Bournemouth, Christchurch and Poole 21/06/2019 at 05:10 3,124 Saesneg
Bristol 22/06/2019 at 12:00 3,962 Saesneg
Cheltenham 21/06/2019 at 12:00 903 Saesneg
Cornwall 25/06/2019 at 12:00 4,659 Saesneg
Cotswold 18/06/2019 at 12:00 912 Saesneg
Dorset 25/06/2019 at 12:00 4,420 Saesneg
East Devon 24/06/2019 at 01:45 1,454 Saesneg
Exeter City 22/06/2019 at 12:00 1,013 Saesneg
Forest of Dean 21/06/2019 at 01:45 679 Saesneg
Gloucester City 20/06/2019 at 12:00 898 Saesneg
Isles of Scilly 24/06/2019 at 08:50 118 Saesneg
Mendip 20/06/2019 at 12:00 1,253 Saesneg
Mid Devon 25/06/2019 at 12:00 519 Saesneg
North Devon 21/06/2019 at 12:00 1,435 Saesneg
North Somerset 25/06/2019 at 12:00 1,559 Saesneg
Plymouth City 21/06/2019 at 11:40 1,537 Saesneg
Sedgemoor 19/06/2019 at 12:00 1,291 Saesneg
Somerset West and Taunton 22/05/2019 at 12:00 1,436 Saesneg
South Gloucestershire 11/06/2019 at 12:00 1,828 Saesneg
South Hams 06/06/2019 at 12:00 1,091 Saesneg
South Somerset 18/06/2019 at 12:00 1,756 Saesneg
Stroud 25/06/2019 at 12:00 925 Saesneg
Swindon 21/06/2019 at 01:20 1,502 Saesneg
Teignbridge 21/06/2019 at 03:15 1,288 Saesneg
Tewkesbury 21/06/2019 at 12:00 644 Saesneg
Torbay 21/06/2019 at 12:00 1,114 Saesneg
Torridge 24/06/2019 at 05:05 797 Saesneg
West Devon 16/05/2019 at 04:55 570 Saesneg
Wiltshire 24/06/2019 at 09:40 3,658 Saesneg

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Birmingham 25/06/2019 at 12:00 7,081 Saesneg
Bromsgrove 20/06/2019 at 02:20 671 Saesneg
Cannock Chase 25/06/2019 at 12:00 784 Saesneg
Coventry 20/06/2019 at 12:00 2,340 Saesneg
Dudley 25/06/2019 at 12:00 2,240 Saesneg
East Staffordshire 25/06/2019 at 12:00 991 Saesneg
Herefordshire 25/06/2019 at 12:00 1,912 Saesneg
Lichfield 25/06/2019 at 12:00 819 Saesneg
Malvern Hills 20/06/2019 at 02:20 742 Saesneg
Newcastle-Under-Lyme 24/06/2019 at 03:30 974 Saesneg
North Warwickshire 25/06/2019 at 12:00 578 Saesneg
Nuneaton and Bedworth 21/06/2019 at 12:00 814 Saesneg
Redditch 21/06/2019 at 12:00 504 Saesneg
Rugby 25/06/2019 at 12:00 820 Saesneg
Sandwell 21/06/2019 at 12:00 2,215 Saesneg
Shropshire 25/06/2019 at 12:00 2,413 Saesneg
Solihull 24/06/2019 at 12:05 1,456 Saesneg
South Staffordshire 24/06/2019 at 09:05 648 Saesneg
Stafford 21/06/2019 at 12:00 1,161 Saesneg
Staffordshire Moorlands 24/06/2019 at 09:05 697 Saesneg
Stoke-On-Trent 22/06/2019 at 12:00 1,937 Saesneg
Stratford-on-Avon 24/06/2019 at 09:15 1,285 Saesneg
Tamworth 24/06/2019 at 09:05 471 Saesneg
Telford and Wrekin Council 22/06/2019 at 12:00 1,277 Saesneg
Walsall 25/06/2019 at 12:00 1,719 Saesneg
Warwick 25/06/2019 at 12:00 1,344 Saesneg
Wolverhampton 21/06/2019 at 12:00 1,762 Saesneg
Worcester City 20/06/2019 at 02:20 757 Saesneg
Wychavon 21/06/2019 at 12:00 958 Saesneg
Wyre Forest 21/06/2019 at 12:00 689 Saesneg

Swydd Efrog a'r Humber

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barnsley 21/06/2019 at 12:00 1,786 Saesneg
Bradford 21/06/2019 at 01:40 3,897 Saesneg
Calderdale 24/06/2019 at 11:40 2,067 Saesneg
Craven 14/06/2019 at 03:00 544 Saesneg
Doncaster 22/06/2019 at 12:00 2,781 Saesneg
East Riding of Yorkshire 25/06/2019 at 12:00 2,946 Saesneg
Hambleton 21/06/2019 at 02:35 905 Saesneg
Harrogate 21/06/2019 at 03:25 1,422 Saesneg
Hull and Goole Port 19/04/2019 at 12:00 08 Saesneg
Hull City 22/06/2019 at 12:00 2,099 Saesneg
Kirklees 25/06/2019 at 12:00 3,638 Saesneg
Leeds 23/06/2019 at 12:00 4,877 Saesneg
North East Lincolnshire 13/06/2019 at 08:35 1,350 Saesneg
North Lincolnshire 25/06/2019 at 12:00 1,365 Saesneg
Richmondshire 19/06/2019 at 02:25 611 Saesneg
Rotherham 21/06/2019 at 12:00 1,910 Saesneg
Ryedale 20/06/2019 at 12:00 567 Saesneg
Scarborough 24/06/2019 at 05:20 1,577 Saesneg
Selby 25/06/2019 at 12:00 625 Saesneg
Sheffield 23/06/2019 at 12:00 3,941 Saesneg
Wakefield 22/06/2019 at 12:00 2,608 Saesneg
York 25/06/2019 at 12:00 1,859 Saesneg

Gogledd Iwerddon

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Antrim and Newtownabbey 25/06/2019 at 12:00 1,112 Saesneg
Ards and North Down 25/06/2019 at 12:00 1,295 Saesneg
Armagh City, Banbridge and Craigavon 25/06/2019 at 12:00 1,653 Saesneg
Belfast City 25/06/2019 at 12:00 3,033 Saesneg
Causeway Coast and Glens 21/06/2019 at 09:45 1,471 Saesneg
Derry City and Strabane 25/06/2019 at 12:00 1,295 Saesneg
Fermanagh and Omagh 22/06/2019 at 12:00 1,356 Saesneg
Lisburn and Castlereagh City 20/06/2019 at 10:10 856 Saesneg
Mid and East Antrim 25/06/2019 at 12:00 1,148 Saesneg
Mid Ulster 21/06/2019 at 12:00 1,283 Saesneg
Newry, Mourne and Down 12/06/2019 at 12:00 1,596 Saesneg

Yr Alban

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Aberdeen City 21/06/2019 at 12:00 1,781 Saesneg
Aberdeenshire 17/06/2019 at 11:25 2,090 Saesneg
Angus 24/04/2019 at 03:05 925 Saesneg
Argyll and Bute 07/06/2019 at 02:05 897 Saesneg
Clackmannanshire 14/06/2019 at 12:00 520 Saesneg
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) 18/03/2019 at 01:45 443 Saesneg
Dumfries and Galloway 25/06/2019 at 12:00 1,544 Saesneg
Dundee City 21/06/2019 at 12:50 1,426 Saesneg
East Ayrshire 12/04/2019 at 12:00 1,049 Saesneg
East Dunbartonshire 22/06/2019 at 12:00 561 Saesneg
East Lothian 19/06/2019 at 12:00 861 Saesneg
East Renfrewshire 25/05/2019 at 12:00 559 Saesneg
Edinburgh (City of) 25/06/2019 at 12:00 4,284 Saesneg
Falkirk 20/06/2019 at 08:30 1,225 Saesneg
Fife 25/06/2019 at 12:00 4,113 Saesneg
Glasgow City 24/06/2019 at 10:10 5,322 Saesneg
Highland 12/06/2019 at 12:00 3,932 Saesneg
Inverclyde 21/06/2019 at 02:25 588 Saesneg
Midlothian 25/06/2019 at 12:00 624 Saesneg
Moray 21/06/2019 at 08:50 1,078 Saesneg
North Ayrshire 21/06/2019 at 05:35 1,332 Saesneg
North Lanarkshire 20/06/2019 at 12:00 2,638 Saesneg
Orkney Islands 04/06/2019 at 04:50 320 Saesneg
Perth and Kinross 24/06/2019 at 10:25 1,052 Saesneg
Renfrewshire 21/06/2019 at 03:45 1,369 Saesneg
Scottish Borders 21/06/2019 at 02:35 1,533 Saesneg
Shetland Islands 21/06/2019 at 02:00 350 Saesneg
South Ayrshire 26/04/2019 at 03:40 1,303 Saesneg
South Lanarkshire 22/06/2019 at 12:00 2,256 Saesneg
Stirling 25/06/2019 at 12:00 1,280 Saesneg
West Dunbartonshire 21/06/2019 at 03:55 742 Saesneg
West Lothian 19/06/2019 at 12:00 961 Saesneg

Cymru

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Abertawe 25/06/2019 at 12:00 1,852 Cymraeg
Abertawe 25/06/2019 at 12:00 1,852 Saesneg
Blaenau Gwent 08/06/2019 at 12:00 625 Cymraeg
Blaenau Gwent 08/06/2019 at 12:00 625 Saesneg
Bro Morgannwg 25/06/2019 at 12:00 1,256 Cymraeg
Bro Morgannwg 25/06/2019 at 12:00 1,256 Saesneg
Caerdydd 25/06/2019 at 12:00 3,340 Cymraeg
Caerdydd 25/06/2019 at 12:00 3,340 Saesneg
Caerffili 21/06/2019 at 03:55 1,451 Cymraeg
Caerffili 21/06/2019 at 03:55 1,451 Saesneg
Casnewydd 21/06/2019 at 12:00 1,369 Cymraeg
Casnewydd 21/06/2019 at 12:00 1,369 Saesneg
Castell-nedd Port Talbot 21/06/2019 at 10:05 1,035 Cymraeg
Castell-nedd Port Talbot 21/06/2019 at 10:05 1,035 Saesneg
Ceredigion 20/06/2019 at 12:00 1,155 Cymraeg
Ceredigion 20/06/2019 at 12:00 1,155 Saesneg
Conwy 22/06/2019 at 12:00 1,657 Cymraeg
Conwy 22/06/2019 at 12:00 1,657 Saesneg
Gwynedd 25/06/2019 at 12:00 2,055 Cymraeg
Gwynedd 25/06/2019 at 12:00 2,055 Saesneg
Merthyr Tudful 21/06/2019 at 12:00 486 Cymraeg
Merthyr Tudful 21/06/2019 at 12:00 486 Saesneg
Pen-y-bont ar Ogwr 25/06/2019 at 12:00 1,322 Cymraeg
Pen-y-bont ar Ogwr 25/06/2019 at 12:00 1,322 Saesneg
Powys 25/06/2019 at 12:00 2,332 Cymraeg
Powys 25/06/2019 at 12:00 2,332 Saesneg
Rhondda Cynon Taf 25/06/2019 at 12:00 1,950 Cymraeg
Rhondda Cynon Taf 25/06/2019 at 12:00 1,950 Saesneg
Sir Benfro 25/06/2019 at 12:00 1,851 Cymraeg
Sir Benfro 25/06/2019 at 12:00 1,851 Saesneg
Sir Ddinbych 20/06/2019 at 12:00 993 Cymraeg
Sir Ddinbych 20/06/2019 at 12:00 993 Saesneg
Sir Fynwy 22/06/2019 at 12:00 927 Cymraeg
Sir Fynwy 22/06/2019 at 12:00 927 Saesneg
Sir Gaerfyrddin 18/06/2019 at 12:00 1,691 Cymraeg
Sir Gaerfyrddin 18/06/2019 at 12:00 1,691 Saesneg
Sir y Fflint 25/06/2019 at 12:00 1,157 Cymraeg
Sir y Fflint 25/06/2019 at 12:00 1,157 Saesneg
Torfaen 22/06/2019 at 12:00 780 Cymraeg
Torfaen 22/06/2019 at 12:00 780 Saesneg
Wrecsam 20/06/2019 at 12:00 1,036 Cymraeg
Wrecsam 20/06/2019 at 12:00 1,036 Saesneg
Ynys Môn 13/06/2019 at 12:00 709 Cymraeg
Ynys Môn 13/06/2019 at 12:00 709 Saesneg