Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae’r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i’w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Gair am y data hwn

TMae’r data yn darparu’r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i’r busnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae’r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy’n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o’r awdurdodau lleol sy’n cynnal y CSHB neu’r FHIS

Diwygiadau diweddar

Ar 1 Ebrill 2019, cafodd yr awdurdodau lleol canlynol eu huno. Caiff y rhain eu cynrychioli yn ffeiliau data agored y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd fel a ganlyn:

  • Cafodd awdurdodau lleol Forest Heath a St Edmundsbury eu huno i greu awdurdod lleol Gorllewin Suffolk
  • Cafodd awdurdodau lleol Dwyrain Dorset, Gogledd Dorset, Purbeck, Gorllewin Dorset, Weymouth a Portland eu huno i greu awdurdod lleol Dorset
  • Cafodd awdurdodau lleol Bournemouth, Poole a Christchurch eu huno i greu awdurdod lleol ‘Bournemouth, Christchurch a Poole’
  • Cafodd awdurdodau lleol Taunton a Deane, a Gorllewin Gwlad yr Haf eu huno i greu awdurdod lleol Gorllewin Gwlad yr Haf a Taunton

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae’r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi’i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru’n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi’i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Gellir defnyddio’r API hefyd i ymholi’r system fyw (caiff y data ei lanlwytho’n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi’r data) a’i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio’r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio’r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API. Gellir defnyddio’r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a’r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o’r delweddau a’r meintiau sydd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API:

Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Sgôr hylendid bwyd o ‘5’: Da iawn Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’ Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw ‘Pasio’

Score descriptors

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi’u diweddaru’n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data’r sgoriau hylendid bwyd, wedi’u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy’r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru’n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy’r API.

Siroedd y Dwyrain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Babergh 18/04/2019 at 12:00 853 Saesneg
Basildon 19/04/2019 at 12:00 1,159 Saesneg
Bedford 20/04/2019 at 12:00 1,369 Saesneg
Braintree 20/04/2019 at 12:00 1,126 Saesneg
Breckland 18/04/2019 at 01:55 1,231 Saesneg
Brentwood 11/04/2019 at 12:00 601 Saesneg
Broadland 20/04/2019 at 12:00 911 Saesneg
Broxbourne 14/02/2019 at 12:00 665 Saesneg
Cambridge City 19/04/2019 at 12:00 1,328 Saesneg
Castle Point 17/04/2019 at 02:55 457 Saesneg
Central Bedfordshire 19/04/2019 at 12:00 1,350 Saesneg
Chelmsford 12/04/2019 at 12:00 1,286 Saesneg
Colchester 13/04/2019 at 12:00 1,491 Saesneg
Dacorum 12/04/2019 at 06:30 1,109 Saesneg
East Cambridgeshire 20/04/2019 at 12:00 674 Saesneg
East Hertfordshire 13/04/2019 at 12:00 1,288 Saesneg
East Suffolk 20/04/2019 at 12:00 2,329 Saesneg
Epping Forest 13/04/2019 at 12:00 1,065 Saesneg
Fenland 18/04/2019 at 12:00 702 Saesneg
Great Yarmouth 16/04/2019 at 12:00 1,042 Saesneg
Harlow 18/04/2019 at 12:00 587 Saesneg
Hertsmere 19/04/2019 at 12:00 749 Saesneg
Huntingdonshire 22/03/2019 at 12:00 1,273 Saesneg
Ipswich 18/04/2019 at 12:00 993 Saesneg
King's Lynn and West Norfolk 21/04/2019 at 12:00 1,472 Saesneg
Luton 22/04/2019 at 12:00 1,102 Saesneg
Maldon 17/04/2019 at 08:30 569 Saesneg
Mid Suffolk 19/04/2019 at 12:00 854 Saesneg
North Hertfordshire 20/04/2019 at 12:00 1,054 Saesneg
North Norfolk 18/04/2019 at 10:20 1,710 Saesneg
Norwich City 21/04/2019 at 12:00 1,466 Saesneg
Peterborough City 20/04/2019 at 12:00 1,660 Saesneg
Rochford 17/04/2019 at 03:25 588 Saesneg
South Cambridgeshire 19/04/2019 at 12:00 1,027 Saesneg
South Norfolk 16/04/2019 at 12:40 1,004 Saesneg
Southend-On-Sea 20/04/2019 at 12:00 1,558 Saesneg
St Albans City 18/04/2019 at 12:00 923 Saesneg
Stevenage 13/04/2019 at 12:00 519 Saesneg
Tendring 10/04/2019 at 12:00 1,045 Saesneg
Three Rivers 19/04/2019 at 12:00 463 Saesneg
Thurrock 20/04/2019 at 12:00 981 Saesneg
Uttlesford 19/04/2019 at 12:00 778 Saesneg
Watford 19/04/2019 at 12:00 721 Saesneg
Welwyn Hatfield 18/04/2019 at 12:00 730 Saesneg
West Suffolk 21/04/2019 at 12:00 1,474 Saesneg

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Amber Valley 19/04/2019 at 12:00 1,003 Saesneg
Ashfield 19/04/2019 at 12:00 820 Saesneg
Bassetlaw 17/04/2019 at 05:10 934 Saesneg
Blaby 18/04/2019 at 05:25 630 Saesneg
Bolsover 13/04/2019 at 12:00 690 Saesneg
Boston 13/04/2019 at 12:00 564 Saesneg
Broxtowe 20/04/2019 at 12:00 787 Saesneg
Charnwood 19/04/2019 at 12:00 1,284 Saesneg
Chesterfield 19/04/2019 at 12:00 920 Saesneg
Corby 12/04/2019 at 12:00 389 Saesneg
Daventry 19/04/2019 at 12:00 764 Saesneg
Derby City 19/04/2019 at 12:00 1,764 Saesneg
Derbyshire Dales 19/04/2019 at 12:00 937 Saesneg
East Lindsey 22/04/2019 at 12:00 1,829 Saesneg
East Northamptonshire 18/04/2019 at 02:00 746 Saesneg
Erewash 22/04/2019 at 12:00 897 Saesneg
Gedling 20/04/2019 at 12:00 681 Saesneg
Harborough 20/04/2019 at 12:00 770 Saesneg
High Peak 18/04/2019 at 09:05 721 Saesneg
Hinckley and Bosworth 20/04/2019 at 12:00 856 Saesneg
Kettering 20/04/2019 at 12:00 778 Saesneg
Leicester City 20/04/2019 at 12:00 2,788 Saesneg
Lincoln City 16/04/2019 at 12:00 957 Saesneg
Mansfield 20/04/2019 at 12:00 780 Saesneg
Melton 12/04/2019 at 01:00 451 Saesneg
Newark and Sherwood 19/04/2019 at 12:00 1,016 Saesneg
North East Derbyshire 16/04/2019 at 12:00 779 Saesneg
North Kesteven 20/04/2019 at 12:00 869 Saesneg
North West Leicestershire 20/04/2019 at 12:00 794 Saesneg
Northampton 22/04/2019 at 12:00 1,377 Saesneg
Nottingham City 19/04/2019 at 12:00 2,650 Saesneg
Oadby and Wigston 16/04/2019 at 12:00 350 Saesneg
Rushcliffe 19/04/2019 at 12:00 758 Saesneg
Rutland 03/04/2019 at 12:00 409 Saesneg
South Derbyshire 17/04/2019 at 10:20 726 Saesneg
South Holland 19/04/2019 at 12:00 745 Saesneg
South Kesteven 22/04/2019 at 12:00 1,145 Saesneg
South Northamptonshire 21/04/2019 at 12:00 783 Saesneg
Wellingborough 19/04/2019 at 12:00 635 Saesneg
West Lindsey 15/04/2019 at 11:55 837 Saesneg

Llundain

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barking and Dagenham 19/04/2019 at 12:00 1,011 Saesneg
Barnet 09/04/2019 at 12:00 2,061 Saesneg
Bexley 19/04/2019 at 12:00 1,456 Saesneg
Brent 21/04/2019 at 12:00 2,034 Saesneg
Bromley 19/04/2019 at 12:00 2,212 Saesneg
Camden 20/04/2019 at 12:00 2,879 Saesneg
City of London Corporation 20/04/2019 at 12:00 1,794 Saesneg
Croydon 04/04/2019 at 12:05 2,554 Saesneg
Ealing 22/04/2019 at 12:00 2,526 Saesneg
Enfield 22/04/2019 at 12:00 2,098 Saesneg
Greenwich 20/04/2019 at 12:00 1,726 Saesneg
Hackney 20/04/2019 at 12:00 2,339 Saesneg
Hammersmith and Fulham 19/04/2019 at 12:00 1,795 Saesneg
Haringey 21/03/2019 at 12:00 1,773 Saesneg
Harrow 20/04/2019 at 12:00 1,349 Saesneg
Havering 19/04/2019 at 12:00 1,633 Saesneg
Hillingdon 22/04/2019 at 12:00 1,905 Saesneg
Hounslow 18/04/2019 at 12:00 1,630 Saesneg
Islington 20/04/2019 at 12:00 2,135 Saesneg
Kensington and Chelsea 20/04/2019 at 12:00 1,717 Saesneg
Kingston-Upon-Thames 18/04/2019 at 12:00 1,062 Saesneg
Lambeth 19/04/2019 at 12:00 3,069 Saesneg
Lewisham 22/04/2019 at 12:00 2,036 Saesneg
Merton 19/04/2019 at 12:00 1,335 Saesneg
Newham 21/04/2019 at 12:00 1,913 Saesneg
Redbridge 20/04/2019 at 12:00 1,655 Saesneg
Richmond-Upon-Thames 19/04/2019 at 12:00 1,428 Saesneg
Southwark 20/04/2019 at 12:00 2,751 Saesneg
Sutton 20/04/2019 at 12:00 955 Saesneg
Tower Hamlets 19/04/2019 at 12:00 2,674 Saesneg
Waltham Forest 20/04/2019 at 12:00 1,710 Saesneg
Wandsworth 21/04/2019 at 12:00 2,189 Saesneg
Westminster 20/04/2019 at 12:00 4,413 Saesneg

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Darlington 19/04/2019 at 12:00 901 Saesneg
Durham 20/04/2019 at 12:00 4,323 Saesneg
Gateshead 19/04/2019 at 12:00 1,537 Saesneg
Hartlepool 20/04/2019 at 12:00 745 Saesneg
Middlesbrough 11/04/2019 at 12:00 1,135 Saesneg
Newcastle Upon Tyne 21/04/2019 at 12:00 2,407 Saesneg
North Tyneside 22/04/2019 at 12:00 1,300 Saesneg
Northumberland 20/04/2019 at 12:00 3,385 Saesneg
Redcar and Cleveland 20/04/2019 at 12:00 1,028 Saesneg
River Tees 14/03/2019 at 12:00 07 Saesneg
South Tyneside 22/04/2019 at 12:00 1,068 Saesneg
Stockton On Tees 17/04/2019 at 12:00 1,486 Saesneg
Sunderland 20/04/2019 at 12:00 2,013 Saesneg

Gogledd-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Allerdale 19/04/2019 at 12:00 1,106 Saesneg
Barrow-in-Furness 19/04/2019 at 12:00 538 Saesneg
Blackburn 22/03/2019 at 12:00 1,180 Saesneg
Blackpool 20/04/2019 at 12:00 1,728 Saesneg
Bolton 21/04/2019 at 12:00 2,134 Saesneg
Burnley 19/04/2019 at 12:00 874 Saesneg
Bury 18/04/2019 at 12:00 1,167 Saesneg
Carlisle City 03/04/2019 at 12:00 857 Saesneg
Cheshire East 20/04/2019 at 12:00 2,455 Saesneg
Cheshire West and Chester 19/04/2019 at 12:00 3,018 Saesneg
Chorley 18/04/2019 at 12:00 890 Saesneg
Copeland 19/04/2019 at 12:00 647 Saesneg
Eden 19/04/2019 at 12:00 868 Saesneg
Fylde 19/04/2019 at 12:00 750 Saesneg
Halton 20/04/2019 at 12:00 906 Saesneg
Hyndburn 22/04/2019 at 12:00 714 Saesneg
Knowsley 20/04/2019 at 12:00 662 Saesneg
Lancaster City 20/04/2019 at 12:00 1,187 Saesneg
Liverpool 20/04/2019 at 12:00 3,443 Saesneg
Manchester 06/04/2019 at 12:00 4,249 Saesneg
Oldham 19/04/2019 at 12:00 1,689 Saesneg
Pendle 05/04/2019 at 12:00 797 Saesneg
Preston 22/04/2019 at 12:00 1,267 Saesneg
Ribble Valley 18/04/2019 at 08:00 638 Saesneg
Rochdale 21/04/2019 at 12:00 1,571 Saesneg
Rossendale 18/04/2019 at 12:00 595 Saesneg
Salford 20/04/2019 at 12:00 1,883 Saesneg
Sefton 20/04/2019 at 12:00 2,141 Saesneg
South Lakeland 19/04/2019 at 12:00 1,676 Saesneg
South Ribble 17/04/2019 at 01:25 580 Saesneg
St Helens 20/04/2019 at 12:00 1,124 Saesneg
Stockport 19/04/2019 at 12:00 2,143 Saesneg
Tameside 20/04/2019 at 12:00 1,467 Saesneg
Trafford 19/04/2019 at 12:00 2,060 Saesneg
Warrington 20/04/2019 at 12:00 1,747 Saesneg
West Lancashire 19/04/2019 at 12:00 806 Saesneg
Wigan 22/04/2019 at 12:00 1,978 Saesneg
Wirral 20/04/2019 at 12:00 2,209 Saesneg
Wyre 21/04/2019 at 12:00 975 Saesneg

De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Adur 12/04/2019 at 12:55 431 Saesneg
Arun 20/04/2019 at 12:00 1,067 Saesneg
Ashford 20/04/2019 at 12:00 1,071 Saesneg
Aylesbury Vale 20/04/2019 at 12:00 1,354 Saesneg
Basingstoke and Deane 18/04/2019 at 12:00 1,029 Saesneg
Bracknell Forest 17/04/2019 at 07:05 677 Saesneg
Brighton and Hove 20/04/2019 at 12:00 3,094 Saesneg
Canterbury City 19/04/2019 at 12:00 1,581 Saesneg
Cherwell 20/04/2019 at 12:00 1,112 Saesneg
Chichester 20/04/2019 at 12:00 1,364 Saesneg
Chiltern 18/04/2019 at 12:00 725 Saesneg
Crawley 17/04/2019 at 12:00 839 Saesneg
Dartford 17/04/2019 at 12:00 846 Saesneg
Dover 19/04/2019 at 12:00 1,140 Saesneg
East Hampshire 17/04/2019 at 12:00 904 Saesneg
Eastbourne 27/03/2019 at 03:40 1,029 Saesneg
Eastleigh 12/04/2019 at 12:00 871 Saesneg
Elmbridge 18/04/2019 at 12:00 1,018 Saesneg
Epsom and Ewell 20/04/2019 at 12:00 456 Saesneg
Fareham 12/04/2019 at 04:15 643 Saesneg
Folkestone and Hythe 19/04/2019 at 12:00 1,072 Saesneg
Gosport 12/04/2019 at 04:20 533 Saesneg
Gravesham 18/04/2019 at 12:00 679 Saesneg
Guildford 22/04/2019 at 12:00 927 Saesneg
Hart 16/04/2019 at 12:00 602 Saesneg
Hastings 19/04/2019 at 12:00 823 Saesneg
Havant 19/04/2019 at 12:00 864 Saesneg
Horsham 19/04/2019 at 12:00 1,077 Saesneg
Isle of Wight 20/04/2019 at 12:00 1,930 Saesneg
Lewes 18/04/2019 at 12:00 1,060 Saesneg
Maidstone 16/04/2019 at 12:00 1,142 Saesneg
Medway 12/04/2019 at 12:00 1,729 Saesneg
Mid Sussex 18/04/2019 at 12:00 1,222 Saesneg
Milton Keynes 19/04/2019 at 12:00 1,971 Saesneg
Mole Valley 26/03/2019 at 12:00 696 Saesneg
New Forest 21/04/2019 at 12:00 1,420 Saesneg
Oxford City 16/04/2019 at 12:00 1,355 Saesneg
Portsmouth 18/04/2019 at 12:00 1,787 Saesneg
Reading 17/04/2019 at 12:00 1,219 Saesneg
Reigate and Banstead 20/04/2019 at 12:00 851 Saesneg
Rother 18/04/2019 at 12:00 935 Saesneg
Runnymede 18/04/2019 at 03:05 616 Saesneg
Rushmoor 17/04/2019 at 12:00 661 Saesneg
Sevenoaks 18/04/2019 at 12:00 834 Saesneg
Slough 20/04/2019 at 12:00 713 Saesneg
South Buckinghamshire 20/04/2019 at 12:00 577 Saesneg
South Oxfordshire 20/04/2019 at 12:00 1,168 Saesneg
Southampton 19/04/2019 at 12:00 1,327 Saesneg
Spelthorne 20/04/2019 at 12:00 701 Saesneg
Surrey Heath 18/04/2019 at 12:00 567 Saesneg
Swale 19/04/2019 at 12:00 1,053 Saesneg
Tandridge 10/04/2019 at 12:00 694 Saesneg
Test Valley 18/04/2019 at 10:45 899 Saesneg
Thanet 17/04/2019 at 03:05 1,343 Saesneg
Tonbridge and Malling 19/04/2019 at 12:00 972 Saesneg
Tunbridge Wells 19/04/2019 at 12:00 963 Saesneg
Vale of White Horse 21/04/2019 at 12:00 948 Saesneg
Waverley 20/04/2019 at 12:00 1,044 Saesneg
Wealden 19/04/2019 at 12:00 1,339 Saesneg
West Berkshire 20/04/2019 at 12:00 1,106 Saesneg
West Oxfordshire 19/04/2019 at 12:00 900 Saesneg
Winchester City 18/04/2019 at 12:00 857 Saesneg
Windsor and Maidenhead 20/04/2019 at 12:00 1,250 Saesneg
Woking 21/04/2019 at 12:00 745 Saesneg
Wokingham 19/04/2019 at 12:00 909 Saesneg
Worthing 21/04/2019 at 12:00 921 Saesneg
Wycombe 20/04/2019 at 12:00 1,163 Saesneg

De-orllewin Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Bath and North East Somerset 19/04/2019 at 12:00 1,709 Saesneg
Bournemouth, Christchurch and Poole 19/04/2019 at 12:00 3,071 Saesneg
Bristol 20/04/2019 at 12:00 3,950 Saesneg
Cheltenham 12/04/2019 at 12:00 907 Saesneg
Cornwall 20/04/2019 at 12:00 4,662 Saesneg
Cotswold 20/04/2019 at 12:00 901 Saesneg
Dorset 18/04/2019 at 12:00 4,405 Saesneg
East Devon 20/04/2019 at 12:00 1,450 Saesneg
Exeter City 19/04/2019 at 12:00 1,000 Saesneg
Forest of Dean 18/04/2019 at 12:00 664 Saesneg
Gloucester City 20/04/2019 at 12:00 898 Saesneg
Isles of Scilly 19/04/2019 at 12:00 98 Saesneg
Mendip 11/04/2019 at 09:45 1,231 Saesneg
Mid Devon 18/04/2019 at 02:00 520 Saesneg
North Devon 19/04/2019 at 12:00 1,427 Saesneg
North Somerset 19/04/2019 at 12:00 1,510 Saesneg
Plymouth City 04/04/2019 at 12:00 1,529 Saesneg
Sedgemoor 18/04/2019 at 02:00 1,280 Saesneg
Somerset West and Taunton 19/04/2019 at 12:00 1,445 Saesneg
South Gloucestershire 19/04/2019 at 12:00 1,826 Saesneg
South Hams 18/04/2019 at 02:40 1,082 Saesneg
South Somerset 16/04/2019 at 12:00 1,735 Saesneg
Stroud 16/04/2019 at 12:00 924 Saesneg
Swindon 20/04/2019 at 12:00 1,494 Saesneg
Teignbridge 18/04/2019 at 03:35 1,278 Saesneg
Tewkesbury 19/04/2019 at 12:00 647 Saesneg
Torbay 22/04/2019 at 12:00 1,099 Saesneg
Torridge 19/04/2019 at 12:00 795 Saesneg
West Devon 21/04/2019 at 12:00 572 Saesneg
Wiltshire 20/04/2019 at 12:00 3,672 Saesneg

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Birmingham 20/04/2019 at 12:00 6,970 Saesneg
Bromsgrove 19/04/2019 at 12:00 663 Saesneg
Cannock Chase 12/04/2019 at 09:05 776 Saesneg
Coventry 20/04/2019 at 12:00 2,329 Saesneg
Dudley 20/04/2019 at 12:00 2,238 Saesneg
East Staffordshire 18/04/2019 at 12:00 972 Saesneg
Herefordshire 20/04/2019 at 12:00 1,904 Saesneg
Lichfield 19/04/2019 at 12:00 811 Saesneg
Malvern Hills 17/04/2019 at 10:35 730 Saesneg
Newcastle-Under-Lyme 18/04/2019 at 12:00 963 Saesneg
North Warwickshire 17/04/2019 at 12:00 574 Saesneg
Nuneaton and Bedworth 18/04/2019 at 12:00 804 Saesneg
Redditch 17/04/2019 at 10:35 495 Saesneg
Rugby 20/04/2019 at 12:00 815 Saesneg
Sandwell 19/04/2019 at 12:00 2,213 Saesneg
Shropshire 19/04/2019 at 12:00 2,412 Saesneg
Solihull 17/04/2019 at 02:30 1,451 Saesneg
South Staffordshire 20/04/2019 at 12:00 641 Saesneg
Stafford 19/04/2019 at 12:00 1,160 Saesneg
Staffordshire Moorlands 20/04/2019 at 12:00 699 Saesneg
Stoke-On-Trent 20/04/2019 at 12:00 1,911 Saesneg
Stratford-on-Avon 20/04/2019 at 12:00 1,307 Saesneg
Tamworth 18/04/2019 at 09:05 467 Saesneg
Telford and Wrekin Council 20/04/2019 at 12:00 1,276 Saesneg
Walsall 18/04/2019 at 12:00 1,774 Saesneg
Warwick 20/04/2019 at 12:00 1,326 Saesneg
Wolverhampton 19/04/2019 at 12:00 1,754 Saesneg
Worcester City 17/04/2019 at 10:35 752 Saesneg
Wychavon 19/04/2019 at 12:00 944 Saesneg
Wyre Forest 17/04/2019 at 10:40 686 Saesneg

Swydd Efrog a'r Humber

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Barnsley 19/04/2019 at 12:00 1,792 Saesneg
Bradford 22/04/2019 at 12:00 3,934 Saesneg
Calderdale 20/04/2019 at 12:00 2,092 Saesneg
Craven 18/04/2019 at 12:00 767 Saesneg
Doncaster 19/04/2019 at 12:00 2,758 Saesneg
East Riding of Yorkshire 22/04/2019 at 12:00 2,949 Saesneg
Hambleton 17/04/2019 at 02:55 912 Saesneg
Harrogate 19/04/2019 at 12:00 1,406 Saesneg
Hull and Goole Port 19/04/2019 at 12:00 08 Saesneg
Hull City 21/04/2019 at 12:00 2,075 Saesneg
Kirklees 20/04/2019 at 12:00 3,636 Saesneg
Leeds 20/04/2019 at 12:00 4,887 Saesneg
North East Lincolnshire 16/04/2019 at 01:40 1,355 Saesneg
North Lincolnshire 18/04/2019 at 12:00 1,375 Saesneg
Richmondshire 17/04/2019 at 09:30 612 Saesneg
Rotherham 20/04/2019 at 12:00 1,895 Saesneg
Ryedale 17/04/2019 at 12:00 572 Saesneg
Scarborough 19/04/2019 at 12:00 1,632 Saesneg
Selby 18/04/2019 at 12:00 635 Saesneg
Sheffield 21/04/2019 at 12:00 4,055 Saesneg
Wakefield 20/04/2019 at 12:00 2,591 Saesneg
York 20/04/2019 at 12:00 1,857 Saesneg

Gogledd Iwerddon

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Antrim and Newtownabbey 19/04/2019 at 12:00 1,106 Saesneg
Ards and North Down 20/04/2019 at 12:00 1,289 Saesneg
Armagh City, Banbridge and Craigavon 20/04/2019 at 12:00 1,650 Saesneg
Belfast City 22/04/2019 at 12:00 3,036 Saesneg
Causeway Coast and Glens 18/04/2019 at 12:00 1,472 Saesneg
Derry City and Strabane 20/04/2019 at 12:00 1,295 Saesneg
Fermanagh and Omagh 20/04/2019 at 12:00 1,352 Saesneg
Lisburn and Castlereagh City 20/04/2019 at 12:00 852 Saesneg
Mid and East Antrim 18/04/2019 at 12:00 1,143 Saesneg
Mid Ulster 19/04/2019 at 12:00 1,283 Saesneg
Newry, Mourne and Down 19/04/2019 at 12:00 1,592 Saesneg

Yr Alban

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Aberdeen City 19/04/2019 at 12:00 1,788 Saesneg
Aberdeenshire 18/04/2019 at 10:30 2,102 Saesneg
Angus 08/02/2019 at 12:00 913 Saesneg
Argyll and Bute 12/04/2019 at 03:25 906 Saesneg
Clackmannanshire 20/04/2019 at 12:00 523 Saesneg
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) 18/03/2019 at 01:45 443 Saesneg
Dumfries and Galloway 14/02/2019 at 12:00 1,515 Saesneg
Dundee City 19/04/2019 at 08:15 1,428 Saesneg
East Ayrshire 12/04/2019 at 12:00 1,049 Saesneg
East Dunbartonshire 11/04/2019 at 12:00 577 Saesneg
East Lothian 17/04/2019 at 02:55 865 Saesneg
East Renfrewshire 04/04/2019 at 12:00 653 Saesneg
Edinburgh (City of) 19/04/2019 at 12:00 4,285 Saesneg
Falkirk 16/04/2019 at 12:20 1,230 Saesneg
Fife 17/04/2019 at 12:00 4,091 Saesneg
Glasgow City 20/04/2019 at 12:00 5,317 Saesneg
Highland 19/04/2019 at 12:00 3,896 Saesneg
Inverclyde 20/04/2019 at 12:00 592 Saesneg
Midlothian 11/04/2019 at 12:00 626 Saesneg
Moray 18/04/2019 at 10:15 1,082 Saesneg
North Ayrshire 17/04/2019 at 12:00 1,341 Saesneg
North Lanarkshire 19/04/2019 at 12:00 2,621 Saesneg
Orkney Islands 19/04/2019 at 04:45 307 Saesneg
Perth and Kinross 19/04/2019 at 12:00 1,055 Saesneg
Renfrewshire 20/04/2019 at 12:00 1,381 Saesneg
Scottish Borders 12/04/2019 at 12:55 1,528 Saesneg
Shetland Islands 19/04/2019 at 11:50 347 Saesneg
South Ayrshire 14/02/2019 at 10:45 1,311 Saesneg
South Lanarkshire 19/04/2019 at 12:00 2,217 Saesneg
Stirling 10/04/2019 at 12:00 1,301 Saesneg
West Dunbartonshire 18/04/2019 at 03:05 743 Saesneg
West Lothian 19/04/2019 at 12:00 963 Saesneg

Cymru

Awdurdod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau Lawrlwytho
Abertawe 20/04/2019 at 12:00 1,837 Cymraeg
Abertawe 20/04/2019 at 12:00 1,837 Saesneg
Blaenau Gwent 19/04/2019 at 12:00 622 Cymraeg
Blaenau Gwent 19/04/2019 at 12:00 622 Saesneg
Bro Morgannwg 20/04/2019 at 12:00 1,228 Cymraeg
Bro Morgannwg 20/04/2019 at 12:00 1,228 Saesneg
Caerdydd 22/04/2019 at 12:00 3,271 Cymraeg
Caerdydd 22/04/2019 at 12:00 3,271 Saesneg
Caerffili 21/04/2019 at 12:00 1,444 Cymraeg
Caerffili 21/04/2019 at 12:00 1,444 Saesneg
Casnewydd 20/04/2019 at 12:00 1,367 Cymraeg
Casnewydd 20/04/2019 at 12:00 1,367 Saesneg
Castell-nedd Port Talbot 19/04/2019 at 12:00 1,039 Cymraeg
Castell-nedd Port Talbot 19/04/2019 at 12:00 1,039 Saesneg
Ceredigion 20/04/2019 at 12:00 1,150 Cymraeg
Ceredigion 20/04/2019 at 12:00 1,150 Saesneg
Conwy 21/04/2019 at 12:00 1,620 Cymraeg
Conwy 21/04/2019 at 12:00 1,620 Saesneg
Gwynedd 19/04/2019 at 12:00 2,037 Cymraeg
Gwynedd 19/04/2019 at 12:00 2,037 Saesneg
Merthyr Tudful 21/04/2019 at 05:45 486 Cymraeg
Merthyr Tudful 21/04/2019 at 05:45 486 Saesneg
Pen-y-bont ar Ogwr 19/04/2019 at 12:00 1,296 Cymraeg
Pen-y-bont ar Ogwr 19/04/2019 at 12:00 1,296 Saesneg
Powys 20/04/2019 at 12:00 2,258 Cymraeg
Powys 20/04/2019 at 12:00 2,258 Saesneg
Rhondda Cynon Taf 20/04/2019 at 12:00 1,950 Cymraeg
Rhondda Cynon Taf 20/04/2019 at 12:00 1,950 Saesneg
Sir Benfro 20/04/2019 at 12:00 1,845 Cymraeg
Sir Benfro 20/04/2019 at 12:00 1,845 Saesneg
Sir Ddinbych 21/04/2019 at 12:00 1,000 Cymraeg
Sir Ddinbych 21/04/2019 at 12:00 1,000 Saesneg
Sir Fynwy 19/04/2019 at 12:00 919 Cymraeg
Sir Fynwy 19/04/2019 at 12:00 919 Saesneg
Sir Gaerfyrddin 18/04/2019 at 12:00 1,696 Cymraeg
Sir Gaerfyrddin 18/04/2019 at 12:00 1,696 Saesneg
Sir y Fflint 20/04/2019 at 12:00 1,163 Cymraeg
Sir y Fflint 20/04/2019 at 12:00 1,163 Saesneg
Torfaen 20/04/2019 at 12:00 773 Cymraeg
Torfaen 20/04/2019 at 12:00 773 Saesneg
Wrecsam 19/04/2019 at 12:00 1,032 Cymraeg
Wrecsam 19/04/2019 at 12:00 1,032 Saesneg
Ynys Môn 11/04/2019 at 12:00 715 Cymraeg
Ynys Môn 11/04/2019 at 12:00 715 Saesneg