Chwilio fesul awdurdod lleol

Cliciwch ar ardal ar y map i ddysgu mwy am safonau hylendid bwytai,
siopau tecawê neu siopau bwyd yn yr ardal honno.

Regional map Regional map Cymru Gogledd Iwerddon De-ddwyrain Lloegr De-orllewin Lloegr Siroedd y Dwyrain Dwyrain Canolbarth Lloegr Gorllewin Canolbarth Lloegr Swydd Efrog a'r Humber Gogledd-orllewin Lloegr Gogledd-ddwyrain Lloegr Llundain Yr Alban Yr Alban Yr Alban Yr Alban

Yn ardal Siroedd y Dwyrain

Awdurdod Lleol Nifer y busnesau
Babergh 871
Basildon 1,160
Bedford 1,344
Braintree 1,093
Breckland 1,236
Brentwood 600
Broadland 930
Broxbourne 644
Cambridge City 1,337
Castle Point 471
Central Bedfordshire 1,282
Colchester 1,497
Bydd eich adborth yn ein helpu i wella’r gwasanaeth hwn.