Chwilio fesul awdurdod lleol

Cliciwch ar ardal ar y map i ddysgu mwy am safonau hylendid bwytai,
siopau tecawê neu siopau bwyd yn yr ardal honno.

Regional map Regional map Cymru Gogledd Iwerddon De-ddwyrain Lloegr De-orllewin Lloegr Siroedd y Dwyrain Dwyrain Canolbarth Lloegr Gorllewin Canolbarth Lloegr Swydd Efrog a'r Humber Gogledd-orllewin Lloegr Gogledd-ddwyrain Lloegr Llundain Yr Alban Yr Alban Yr Alban Yr Alban

Yn ardal Siroedd y Dwyrain

Awdurdod Lleol Nifer y busnesau
Babergh 865
Basildon 1,197
Bedford 1,400
Braintree 1,115
Breckland 1,252
Brentwood 618
Broadland 922
Broxbourne 723
Cambridge City 1,346
Castle Point 479
Central Bedfordshire 1,274
Colchester 1,534
Bydd eich adborth yn ein helpu i wella’r gwasanaeth hwn.