Access tools

Sgoriau hylendid bwyd

Chwilio fesul awdurdod lleol

Cliciwch ar ardal ar y map i ddysgu mwy am safonau hylendid bwytai,
siopau tecawê neu siopau bwyd yn yr ardal honno.

Regional map Regional map Cymru Gogledd Iwerddon De-ddwyrain Lloegr De-orllewin Lloegr Siroedd y Dwyrain Dwyrain Canolbarth Lloegr Gorllewin Canolbarth Lloegr Swydd Efrog a'r Humber Gogledd-orllewin Lloegr Gogledd-ddwyrain Lloegr Llundain Yr Alban Yr Alban Yr Alban Yr Alban

Yn ardal Gogledd-ddwyrain Lloegr

Awdurdod Lleol Nifer y busnesau
Darlington 902
Durham 4,401
Gateshead 1,547
Hartlepool 765
Middlesbrough 1,138
Newcastle Upon Tyne 2,362
North Tyneside 1,327
Northumberland 3,436
Redcar and Cleveland 1,050
River Tees 6
South Tyneside 1,055
Stockton On Tees 1,493