Chwilio fesul awdurdod lleol

Cliciwch ar ardal ar y map i ddysgu mwy am safonau hylendid bwytai,
siopau tecawê neu siopau bwyd yn yr ardal honno.

Regional map Regional map Cymru Gogledd Iwerddon De-ddwyrain Lloegr De-orllewin Lloegr Siroedd y Dwyrain Dwyrain Canolbarth Lloegr Gorllewin Canolbarth Lloegr Swydd Efrog a'r Humber Gogledd-orllewin Lloegr Gogledd-ddwyrain Lloegr Llundain Yr Alban Yr Alban Yr Alban Yr Alban

Yn ardal De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod Lleol Nifer y busnesau
Adur 441
Arun 1,168
Ashford 1,077
Aylesbury Vale 1,405
Basingstoke and Deane 1,038
Bracknell Forest 694
Brighton and Hove 3,063
Canterbury City 1,544
Crawley 851
Cherwell 1,114
Chichester 1,379
Chiltern 729
Bydd eich adborth yn ein helpu i wella’r gwasanaeth hwn.