Chwilio fesul awdurdod lleol

Cliciwch ar ardal ar y map i ddysgu mwy am safonau hylendid bwytai,
siopau tecawê neu siopau bwyd yn yr ardal honno.

Regional map Regional map Cymru Gogledd Iwerddon De-ddwyrain Lloegr De-orllewin Lloegr Siroedd y Dwyrain Dwyrain Canolbarth Lloegr Gorllewin Canolbarth Lloegr Swydd Efrog a'r Humber Gogledd-orllewin Lloegr Gogledd-ddwyrain Lloegr Llundain Yr Alban Yr Alban Yr Alban Yr Alban

Yn ardal De-ddwyrain Lloegr

Awdurdod Lleol Nifer y busnesau
Adur 452
Arun 1,187
Ashford 1,097
Basingstoke and Deane 1,042
Bracknell Forest 691
Brighton and Hove 3,105
Buckinghamshire 3,916
Canterbury City 1,540
Crawley 864
Cherwell 1,123
Chichester 1,390
Dartford 847
Bydd eich adborth yn ein helpu i wella’r gwasanaeth hwn.