Chwilio fesul awdurdod lleol

Cliciwch ar ardal ar y map i ddysgu mwy am safonau hylendid bwytai,
siopau tecawê neu siopau bwyd yn yr ardal honno.

Regional map Regional map Cymru Gogledd Iwerddon De-ddwyrain Lloegr De-orllewin Lloegr Siroedd y Dwyrain Dwyrain Canolbarth Lloegr Gorllewin Canolbarth Lloegr Swydd Efrog a'r Humber Gogledd-orllewin Lloegr Gogledd-ddwyrain Lloegr Llundain Yr Alban Yr Alban Yr Alban Yr Alban

Yn ardal Swydd Efrog a'r Humber

Awdurdod Lleol Nifer y busnesau
Barnsley 1,847
Bradford 4,058
Calderdale 2,102
Craven 562
Doncaster 2,819
East Riding of Yorkshire 2,904
Hambleton 934
Harrogate 1,374
Hull and Goole Port 8
Hull City 2,107
Kirklees 3,572
Leeds 5,871
Bydd eich adborth yn ein helpu i wella’r gwasanaeth hwn.