Sgoriau hylendid bwyd

Defnyddiwch ein gwasanaeth ar-lein i ddod o hyd i sgôr hylendid busnes bwyd

Ynglŷn â sgoriau hylendid bwyd

Nid yw'r sgôr hylendid bwyd yn ganllaw i ansawdd bwyd. Cedwir y wybodaeth am fusnesau ar ran awdurdodau lleol yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau am fusnesau unigol at yr awdurdod lleol priodol.