Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae'r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar https://ratings.food.gov.uk/cy ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i'w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Telerau ac amodau

Gair am y data hwn

Mae'r data yn darparu'r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i'r busnes ac yn adlewyrchu'r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu'r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae'r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae'r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy'n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy'n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o'r awdurdodau lleol sy'n cynnal y CSHB neu'r FHIS

Statws system

Mae diweddariadau ar statws, cyngor ar ddefnydd ac amryw ddarnau eraill o wybodaeth gyfredol i'w gweld ar Dudalen Statws y System.

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae'r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi'i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru'n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi'i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu'n Saesneg.

Gellir defnyddio'r API hefyd i ymholi'r system fyw (caiff y data ei lanlwytho'n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi'r data) a'i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio'r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio'r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i'w defnyddio gyda'r data API. Gellir defnyddio'r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a'r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o'r delweddau a'r meintiau sydd ar gael i'w defnyddio gyda'r data API:

Hen luniau ar-lein y cynllun sgorio

Mae fersiwn flaenorol y sgoriau ar-lein bellach wedi dod i ben. Defnyddiwch y delweddau a ddarperir uchod.

Disgrifyddion sgôr

Lawrlwytho data o dudalen canlyniadau chwilio'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Pan fyddwch yn chwilio am sgoriau hylendid ar www.food.gov.uk/sgoriau, gallwch lawrlwytho'r canlyniadau chwilio ar waelod y dudalen.

Nifer y canlyniadau

Gallwch lawrlwytho hyd at 5,000 o ganlyniadau trwy nodi rhif rhwng 1 a 5,000 yn y maes 'Nifer o ganlyniadau'.

Os oes angen i chi lawrlwytho mwy na 5,000 o ganlyniadau er enghraifft, yn y maes 'Nifer o ganlyniadau' nodwch 5,000, yna rhowch bob 'Rhif tudalen', 1, 2 ac ati, nes eich bod wedi lawrlwytho'r holl ganlyniadau.

Fformat y data

Gellir lawrlwytho data mewn fformat XML a JSON.

I drosi'r data yn fformat Excel, defnyddiwch y canllawiau canlynol:
Tudalen gymorth Microsoft: Agorwch ffeil ddata XML er mwyn mewnforio ei ddata i Excel(Yn agor mewn tab newydd)

I gyfuno sawl ffeil Excel yn un ffeil, defnyddiwch y canllawiau canlynol:
Tudalen gymorth Microsoft: Mewnforio data o ffolder gyda sawl ffeil(Yn agor mewn tab newydd)

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi'u diweddaru'n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data'r sgoriau hylendid bwyd, wedi'u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy'r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru'n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy'r API.

Siroedd y Dwyrain
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Babergh (Saesneg)19/04/2024 at 12:31938
Basildon (Saesneg)18/04/2024 at 12:301,320
Bedford (Saesneg)19/04/2024 at 12:311,509
Braintree (Saesneg)19/04/2024 at 12:301,238
Breckland (Saesneg)13/04/2024 at 12:311,275
Brentwood (Saesneg)18/04/2024 at 12:30664
Broadland (Saesneg)17/04/2024 at 12:311,043
Broxbourne (Saesneg)19/04/2024 at 12:30760
Cambridge City (Saesneg)19/04/2024 at 12:301,356
Castle Point (Saesneg)16/04/2024 at 12:30501
Central Bedfordshire (Saesneg)18/04/2024 at 12:311,537
Chelmsford (Saesneg)16/04/2024 at 12:301,533
Colchester (Saesneg)19/04/2024 at 12:301,750
Dacorum (Saesneg)17/04/2024 at 12:301,188
East Cambridgeshire (Saesneg)19/04/2024 at 12:30731
East Hertfordshire (Saesneg)19/04/2024 at 12:301,445
East Suffolk (Saesneg)19/04/2024 at 12:312,621
Epping Forest (Saesneg)19/04/2024 at 12:301,140
Fenland (Saesneg)18/04/2024 at 12:30695
Great Yarmouth (Saesneg)19/04/2024 at 12:311,007
Harlow (Saesneg)19/04/2024 at 12:30670
Hertsmere (Saesneg)18/04/2024 at 12:301,026
Huntingdonshire (Saesneg)18/04/2024 at 12:301,543
Ipswich (Saesneg)17/04/2024 at 12:311,082
King's Lynn and West Norfolk (Saesneg)13/04/2024 at 12:311,523
Luton (Saesneg)18/04/2024 at 12:311,588
Maldon (Saesneg)19/04/2024 at 12:30629
Mid Suffolk (Saesneg)19/04/2024 at 12:31911
North Hertfordshire (Saesneg)19/04/2024 at 12:301,165
North Norfolk (Saesneg)19/04/2024 at 12:311,641
Norwich City (Saesneg)19/04/2024 at 12:311,650
Peterborough City (Saesneg)19/04/2024 at 12:311,803
Rochford (Saesneg)19/04/2024 at 12:30773
South Cambridgeshire (Saesneg)19/04/2024 at 12:301,167
South Norfolk (Saesneg)18/04/2024 at 12:301,112
Southend-On-Sea (Saesneg)19/04/2024 at 12:311,538
St Albans City (Saesneg)19/04/2024 at 12:301,109
Stevenage (Saesneg)19/04/2024 at 12:31637
Tendring (Saesneg)17/04/2024 at 12:301,267
Three Rivers (Saesneg)18/04/2024 at 12:30580
Thurrock (Saesneg)19/04/2024 at 12:311,102
Uttlesford (Saesneg)19/04/2024 at 12:30776
Watford (Saesneg)18/04/2024 at 12:30927
Welwyn Hatfield (Saesneg)19/04/2024 at 12:31725
West Suffolk (Saesneg)28/03/2024 at 12:311,539
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Amber Valley (Saesneg)16/04/2024 at 12:311,098
Ashfield (Saesneg)12/04/2024 at 12:32869
Bassetlaw (Saesneg)12/04/2024 at 12:321,016
Blaby (Saesneg)19/04/2024 at 12:31656
Bolsover (Saesneg)17/04/2024 at 12:31723
Boston (Saesneg)17/04/2024 at 12:32599
Broxtowe (Saesneg)18/04/2024 at 12:31788
Charnwood (Saesneg)19/04/2024 at 12:321,383
Chesterfield (Saesneg)19/04/2024 at 12:31984
Derby City (Saesneg)18/04/2024 at 12:322,030
Derbyshire Dales (Saesneg)19/04/2024 at 12:31898
East Lindsey (Saesneg)17/04/2024 at 12:322,121
Erewash (Saesneg)05/04/2024 at 12:31909
Gedling (Saesneg)17/04/2024 at 12:32789
Harborough (Saesneg)17/04/2024 at 12:32887
High Peak (Saesneg)19/04/2024 at 12:31800
Hinckley and Bosworth (Saesneg)16/04/2024 at 12:31971
Leicester City (Saesneg)18/04/2024 at 12:323,069
Lincoln City (Saesneg)18/04/2024 at 12:311,012
Mansfield (Saesneg)16/04/2024 at 12:32931
Melton (Saesneg)12/04/2024 at 12:31481
Newark and Sherwood (Saesneg)19/04/2024 at 12:321,092
North East Derbyshire (Saesneg)19/04/2024 at 12:31789
North Kesteven (Saesneg)19/04/2024 at 12:32954
North Northamptonshire (Saesneg)19/04/2024 at 12:322,844
North West Leicestershire (Saesneg)18/04/2024 at 12:31941
Nottingham City (Saesneg)19/04/2024 at 12:322,930
Oadby and Wigston (Saesneg)19/04/2024 at 12:32378
Rushcliffe (Saesneg)18/04/2024 at 12:31854
Rutland (Saesneg)11/04/2024 at 12:31442
South Derbyshire (Saesneg)19/04/2024 at 12:31790
South Holland (Saesneg)13/04/2024 at 12:31786
South Kesteven (Saesneg)15/04/2024 at 12:301,209
West Lindsey (Saesneg)18/04/2024 at 12:31862
West Northamptonshire (Saesneg)17/04/2024 at 12:323,872
Llundain
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Barking and Dagenham (Saesneg)18/04/2024 at 12:321,323
Barnet (Saesneg)19/04/2024 at 12:322,527
Bexley (Saesneg)17/04/2024 at 12:331,732
Brent (Saesneg)19/04/2024 at 12:322,481
Bromley (Saesneg)19/04/2024 at 12:322,405
Camden (Saesneg)18/04/2024 at 12:323,898
City of London Corporation (Saesneg)18/04/2024 at 12:351,631
Croydon (Saesneg)19/04/2024 at 12:352,803
Ealing (Saesneg)19/04/2024 at 12:353,205
Enfield (Saesneg)19/04/2024 at 12:352,425
Greenwich (Saesneg)16/04/2024 at 12:342,323
Hackney (Saesneg)18/04/2024 at 12:353,623
Hammersmith and Fulham (Saesneg)19/04/2024 at 12:351,894
Haringey (Saesneg)19/04/2024 at 12:352,166
Harrow (Saesneg)19/04/2024 at 12:351,512
Havering (Saesneg)18/04/2024 at 12:351,956
Hillingdon (Saesneg)18/04/2024 at 12:352,262
Hounslow (Saesneg)19/04/2024 at 12:352,052
Islington (Saesneg)19/04/2024 at 12:352,511
Kensington and Chelsea (Saesneg)19/04/2024 at 12:351,863
Kingston-Upon-Thames (Saesneg)19/04/2024 at 12:351,469
Lambeth (Saesneg)19/04/2024 at 12:352,685
Lewisham (Saesneg)19/04/2024 at 12:352,399
Merton (Saesneg)19/04/2024 at 12:361,382
Newham (Saesneg)19/04/2024 at 12:362,747
Redbridge (Saesneg)19/04/2024 at 12:361,901
Richmond-Upon-Thames (Saesneg)18/04/2024 at 12:351,420
Southwark (Saesneg)19/04/2024 at 12:363,433
Sutton (Saesneg)19/04/2024 at 12:361,262
Tower Hamlets (Saesneg)19/04/2024 at 12:363,117
Waltham Forest (Saesneg)19/04/2024 at 12:361,968
Wandsworth (Saesneg)19/04/2024 at 12:362,663
Westminster (Saesneg)19/04/2024 at 12:365,425
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Darlington (Saesneg)18/04/2024 at 12:36842
Durham (Saesneg)19/04/2024 at 12:364,707
Gateshead (Saesneg)19/04/2024 at 12:361,683
Hartlepool (Saesneg)18/04/2024 at 12:36778
Middlesbrough (Saesneg)19/04/2024 at 12:441,133
Newcastle Upon Tyne (Saesneg)19/04/2024 at 12:362,669
North Tyneside (Saesneg)17/04/2024 at 12:361,403
Northumberland (Saesneg)19/04/2024 at 12:363,366
Redcar and Cleveland (Saesneg)18/04/2024 at 12:361,158
River Tees (Saesneg)10/01/2024 at 12:545
South Tyneside (Saesneg)19/04/2024 at 12:361,056
Stockton On Tees (Saesneg)13/04/2024 at 12:351,489
Sunderland (Saesneg)18/04/2024 at 12:362,232
Gogledd-orllewin Lloegr
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Blackburn (Saesneg)19/04/2024 at 12:381,179
Blackpool (Saesneg)18/04/2024 at 12:381,597
Bolton (Saesneg)19/04/2024 at 12:372,471
Burnley (Saesneg)19/04/2024 at 12:37831
Bury (Saesneg)14/04/2024 at 12:311,346
Cheshire East (Saesneg)19/04/2024 at 12:382,745
Cheshire West and Chester (Saesneg)19/04/2024 at 12:382,978
Chorley (Saesneg)19/04/2024 at 12:37948
Cumberland (Saesneg)18/04/2024 at 12:372,815
Fylde (Saesneg)18/04/2024 at 12:37789
Halton (Saesneg)19/04/2024 at 12:38959
Hyndburn (Saesneg)19/04/2024 at 12:37757
Knowsley (Saesneg)19/04/2024 at 12:37770
Lancaster City (Saesneg)18/04/2024 at 12:371,148
Liverpool (Saesneg)19/04/2024 at 12:374,159
Manchester (Saesneg)18/04/2024 at 12:375,786
Oldham (Saesneg)19/04/2024 at 12:371,918
Pendle (Saesneg)19/04/2024 at 12:37774
Preston (Saesneg)16/04/2024 at 12:361,408
Ribble Valley (Saesneg)17/04/2024 at 12:37710
Rochdale (Saesneg)19/04/2024 at 12:371,748
Rossendale (Saesneg)16/04/2024 at 12:36667
Salford (Saesneg)19/04/2024 at 12:371,913
Sefton (Saesneg)18/04/2024 at 12:372,344
South Ribble (Saesneg)16/04/2024 at 12:36795
St Helens (Saesneg)19/04/2024 at 12:371,367
Stockport (Saesneg)19/04/2024 at 12:372,387
Tameside (Saesneg)19/04/2024 at 12:371,608
Trafford (Saesneg)19/04/2024 at 12:372,258
Warrington (Saesneg)18/04/2024 at 12:381,916
West Lancashire (Saesneg)19/04/2024 at 12:37876
Westmorland and Furness (Saesneg)19/04/2024 at 12:373,109
Wigan (Saesneg)19/04/2024 at 12:372,462
Wirral (Saesneg)19/04/2024 at 12:372,562
Wyre (Saesneg)17/04/2024 at 12:371,070
De-ddwyrain Lloegr
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Adur (Saesneg)18/04/2024 at 12:39441
Arun (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,246
Ashford (Saesneg)12/04/2024 at 12:381,231
Basingstoke and Deane (Saesneg)19/04/2024 at 12:381,413
Bracknell Forest (Saesneg)18/04/2024 at 12:40792
Brighton and Hove (Saesneg)18/04/2024 at 12:393,125
Buckinghamshire (Saesneg)19/04/2024 at 12:384,658
Canterbury City (Saesneg)18/04/2024 at 12:391,724
Cherwell (Saesneg)18/04/2024 at 12:391,225
Chichester (Saesneg)17/04/2024 at 12:391,397
Crawley (Saesneg)16/04/2024 at 12:38920
Dartford (Saesneg)18/04/2024 at 12:39979
Dover (Saesneg)19/04/2024 at 12:381,211
East Hampshire (Saesneg)17/04/2024 at 12:391,083
Eastbourne (Saesneg)19/04/2024 at 12:381,026
Eastleigh (Saesneg)17/04/2024 at 12:391,000
Elmbridge (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,148
Epsom and Ewell (Saesneg)12/04/2024 at 12:38589
Fareham (Saesneg)13/04/2024 at 12:37754
Folkestone and Hythe (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,298
Gosport (Saesneg)19/04/2024 at 12:38577
Gravesham (Saesneg)03/04/2024 at 12:38730
Guildford (Saesneg)31/03/2024 at 12:321,083
Hart (Saesneg)18/04/2024 at 12:39670
Hastings (Saesneg)19/04/2024 at 12:38858
Havant (Saesneg)19/04/2024 at 12:38967
Horsham (Saesneg)17/04/2024 at 12:391,175
Isle of Wight (Saesneg)18/04/2024 at 12:391,826
Lewes (Saesneg)18/04/2024 at 12:39946
Maidstone (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,307
Medway (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,975
Mid Sussex (Saesneg)16/04/2024 at 12:381,343
Milton Keynes (Saesneg)19/04/2024 at 12:392,354
Mole Valley (Saesneg)19/04/2024 at 12:39796
New Forest (Saesneg)18/04/2024 at 12:391,723
Oxford City (Saesneg)13/04/2024 at 12:371,415
Portsmouth (Saesneg)19/04/2024 at 12:392,054
Reading (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,516
Reigate and Banstead (Saesneg)17/04/2024 at 12:391,126
Rother (Saesneg)19/04/2024 at 12:38918
Runnymede (Saesneg)19/04/2024 at 12:39672
Rushmoor (Saesneg)11/04/2024 at 12:36710
Sevenoaks (Saesneg)19/04/2024 at 12:39937
Slough (Saesneg)19/04/2024 at 12:39928
South Oxfordshire (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,249
Southampton (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,859
Spelthorne (Saesneg)17/04/2024 at 12:39773
Surrey Heath (Saesneg)16/04/2024 at 12:38656
Swale (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,170
Tandridge (Saesneg)17/04/2024 at 12:39709
Test Valley (Saesneg)17/04/2024 at 12:391,047
Thanet (Saesneg)18/04/2024 at 12:391,432
Tonbridge and Malling (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,011
Tunbridge Wells (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,033
Vale of White Horse (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,007
Waverley (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,027
Wealden (Saesneg)19/04/2024 at 12:381,289
West Berkshire (Saesneg)18/04/2024 at 12:401,315
West Oxfordshire (Saesneg)18/04/2024 at 12:391,088
Winchester City (Saesneg)18/04/2024 at 12:391,044
Windsor and Maidenhead (Saesneg)18/04/2024 at 12:401,511
Woking (Saesneg)19/04/2024 at 12:39804
Wokingham (Saesneg)17/04/2024 at 12:391,035
Worthing (Saesneg)19/04/2024 at 12:39994
De-orllewin Lloegr
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Bath and North East Somerset (Saesneg)19/04/2024 at 12:401,951
Bournemouth, Christchurch and Poole (Saesneg)19/04/2024 at 12:403,961
Bristol (Saesneg)19/04/2024 at 12:404,387
Cheltenham (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,015
Cornwall (Saesneg)19/04/2024 at 12:394,920
Cotswold (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,015
Dorset (Saesneg)18/04/2024 at 12:404,829
East Devon (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,580
Exeter City (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,152
Forest of Dean (Saesneg)12/04/2024 at 12:39722
Gloucester City (Saesneg)19/04/2024 at 12:39985
Isles of Scilly (Saesneg)01/04/2024 at 12:31124
Mid Devon (Saesneg)11/04/2024 at 12:37713
North Devon (Saesneg)18/04/2024 at 12:401,589
North Somerset (Saesneg)19/04/2024 at 12:401,646
Plymouth City (Saesneg)19/04/2024 at 12:401,859
Somerset (Saesneg)19/04/2024 at 12:396,094
South Gloucestershire (Saesneg)19/04/2024 at 12:402,041
South Hams (Saesneg)19/04/2024 at 12:391,321
Stroud (Saesneg)17/04/2024 at 12:40991
Swindon (Saesneg)19/04/2024 at 12:401,575
Teignbridge (Saesneg)18/04/2024 at 12:401,325
Tewkesbury (Saesneg)18/04/2024 at 12:40749
Torbay (Saesneg)19/04/2024 at 12:401,454
Torridge (Saesneg)18/04/2024 at 12:40790
West Devon (Saesneg)19/04/2024 at 12:39748
Wiltshire (Saesneg)18/04/2024 at 12:404,263
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Birmingham (Saesneg)19/04/2024 at 12:4310,231
Bromsgrove (Saesneg)18/04/2024 at 12:43830
Cannock Chase (Saesneg)19/04/2024 at 12:42814
Coventry (Saesneg)19/04/2024 at 12:432,745
Dudley (Saesneg)19/04/2024 at 12:432,599
East Staffordshire (Saesneg)18/04/2024 at 12:431,128
Herefordshire (Saesneg)19/04/2024 at 12:431,884
Lichfield (Saesneg)19/04/2024 at 12:42877
Malvern Hills (Saesneg)18/04/2024 at 12:43812
Newcastle-Under-Lyme (Saesneg)18/04/2024 at 12:43951
North Warwickshire (Saesneg)19/04/2024 at 12:42656
Nuneaton and Bedworth (Saesneg)19/04/2024 at 12:42870
Redditch (Saesneg)18/04/2024 at 12:43586
Rugby (Saesneg)19/04/2024 at 12:42995
Sandwell (Saesneg)19/04/2024 at 12:432,391
Shropshire (Saesneg)19/04/2024 at 12:432,864
Solihull (Saesneg)19/04/2024 at 12:431,567
South Staffordshire (Saesneg)13/04/2024 at 12:39805
Stafford (Saesneg)19/04/2024 at 12:421,256
Staffordshire Moorlands (Saesneg)16/04/2024 at 12:39813
Stoke-On-Trent (Saesneg)17/04/2024 at 12:422,094
Stratford-on-Avon (Saesneg)19/04/2024 at 12:421,292
Tamworth (Saesneg)19/04/2024 at 12:42539
Telford and Wrekin Council (Saesneg)19/04/2024 at 12:431,390
Walsall (Saesneg)19/04/2024 at 12:432,150
Warwick (Saesneg)19/04/2024 at 12:421,369
Wolverhampton (Saesneg)19/04/2024 at 12:432,114
Worcester City (Saesneg)18/04/2024 at 12:43895
Wychavon (Saesneg)19/04/2024 at 12:421,188
Wyre Forest (Saesneg)18/04/2024 at 12:43807
Swydd Efrog a'r Humber
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Barnsley (Saesneg)19/04/2024 at 12:431,859
Bradford (Saesneg)19/04/2024 at 12:434,136
Calderdale (Saesneg)19/04/2024 at 12:431,944
Doncaster (Saesneg)19/04/2024 at 12:432,702
East Riding of Yorkshire (Saesneg)19/04/2024 at 12:443,022
Hull and Goole Port (Saesneg)16/04/2024 at 12:415
Hull City (Saesneg)19/04/2024 at 12:442,121
Kirklees (Saesneg)19/04/2024 at 12:443,740
Leeds (Saesneg)19/04/2024 at 12:446,954
North East Lincolnshire (Saesneg)18/04/2024 at 12:451,690
North Lincolnshire (Saesneg)18/04/2024 at 12:451,475
North Yorkshire (Saesneg)19/04/2024 at 12:436,560
Rotherham (Saesneg)18/04/2024 at 12:452,043
Sheffield (Saesneg)19/04/2024 at 12:444,670
Wakefield (Saesneg)19/04/2024 at 12:442,853
York (Saesneg)19/04/2024 at 12:442,008
Gogledd Iwerddon
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Antrim and Newtownabbey (Saesneg)19/04/2024 at 12:361,086
Ards and North Down (Saesneg)19/04/2024 at 12:361,262
Armagh City, Banbridge and Craigavon (Saesneg)19/04/2024 at 12:361,859
Belfast City (Saesneg)19/04/2024 at 12:373,138
Causeway Coast and Glens (Saesneg)18/04/2024 at 12:361,466
Derry City and Strabane (Saesneg)19/04/2024 at 12:371,342
Fermanagh and Omagh (Saesneg)19/04/2024 at 12:371,432
Lisburn and Castlereagh City (Saesneg)18/04/2024 at 12:37960
Mid and East Antrim (Saesneg)18/04/2024 at 12:361,183
Mid Ulster (Saesneg)19/04/2024 at 12:371,378
Newry, Mourne and Down (Saesneg)18/04/2024 at 12:371,771
Yr Alban
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Aberdeen City (Saesneg)18/04/2024 at 12:382,160
Aberdeenshire (Saesneg)18/04/2024 at 12:382,496
Angus (Saesneg)17/04/2024 at 12:38954
Argyll and Bute (Saesneg)21/03/2024 at 12:381,169
Clackmannanshire (Saesneg)17/04/2024 at 12:38530
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) (Saesneg)21/03/2024 at 12:39540
Dumfries and Galloway (Saesneg)21/03/2024 at 12:382,504
Dundee City (Saesneg)19/04/2024 at 12:381,431
East Ayrshire (Saesneg)12/04/2024 at 12:371,122
East Dunbartonshire (Saesneg)18/04/2024 at 12:38628
East Lothian (Saesneg)18/04/2024 at 12:39853
East Renfrewshire (Saesneg)17/04/2024 at 12:38614
Edinburgh (City of) (Saesneg)19/04/2024 at 12:384,889
Falkirk (Saesneg)19/04/2024 at 12:381,172
Fife (Saesneg)19/04/2024 at 12:384,716
Glasgow City (Saesneg)19/04/2024 at 12:386,313
Highland (Saesneg)09/04/2024 at 12:375,323
Inverclyde (Saesneg)13/04/2024 at 12:36615
Midlothian (Saesneg)11/04/2024 at 12:36668
Moray (Saesneg)13/04/2024 at 12:361,145
North Ayrshire (Saesneg)18/04/2024 at 12:381,359
North Lanarkshire (Saesneg)18/04/2024 at 12:392,643
Orkney Islands (Saesneg)10/04/2024 at 12:44442
Perth and Kinross (Saesneg)17/04/2024 at 12:381,433
Renfrewshire (Saesneg)18/04/2024 at 12:391,498
Scottish Borders (Saesneg)12/04/2024 at 12:371,653
Shetland Islands (Saesneg)28/03/2024 at 12:44279
South Ayrshire (Saesneg)13/04/2024 at 12:361,082
South Lanarkshire (Saesneg)19/04/2024 at 12:382,387
Stirling (Saesneg)18/04/2024 at 12:391,334
West Dunbartonshire (Saesneg)13/04/2024 at 12:36762
West Lothian (Saesneg)12/04/2024 at 12:381,115
Cymru
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Abertawe (Saesneg)19/04/2024 at 12:422,337
Abertawe (Cymraeg)19/04/2024 at 12:422,337
Blaenau Gwent (Saesneg)19/04/2024 at 12:40628
Blaenau Gwent (Cymraeg)19/04/2024 at 12:40628
Bro Morgannwg (Saesneg)19/04/2024 at 12:421,245
Bro Morgannwg (Cymraeg)19/04/2024 at 12:421,245
Caerdydd (Saesneg)18/04/2024 at 12:423,216
Caerdydd (Cymraeg)18/04/2024 at 12:423,216
Caerffili (Saesneg)19/04/2024 at 12:401,468
Caerffili (Cymraeg)19/04/2024 at 12:401,468
Casnewydd (Saesneg)19/04/2024 at 12:401,307
Casnewydd (Cymraeg)19/04/2024 at 12:401,307
Castell-nedd Port Talbot (Saesneg)19/04/2024 at 12:401,147
Castell-nedd Port Talbot (Cymraeg)19/04/2024 at 12:401,147
Ceredigion (Saesneg)19/04/2024 at 12:401,013
Ceredigion (Cymraeg)19/04/2024 at 12:401,013
Conwy (Saesneg)18/04/2024 at 12:421,734
Conwy (Cymraeg)18/04/2024 at 12:421,734
Gwynedd (Saesneg)19/04/2024 at 12:402,011
Gwynedd (Cymraeg)19/04/2024 at 12:402,011
Merthyr Tudful (Saesneg)19/04/2024 at 12:40556
Merthyr Tudful (Cymraeg)19/04/2024 at 12:40556
Pen-y-bont ar Ogwr (Saesneg)19/04/2024 at 12:401,311
Pen-y-bont ar Ogwr (Cymraeg)19/04/2024 at 12:401,311
Powys (Saesneg)19/04/2024 at 12:422,579
Powys (Cymraeg)19/04/2024 at 12:422,579
Rhondda Cynon Taf (Saesneg)19/04/2024 at 12:421,988
Rhondda Cynon Taf (Cymraeg)19/04/2024 at 12:421,988
Sir Benfro (Saesneg)18/04/2024 at 12:422,413
Sir Benfro (Cymraeg)18/04/2024 at 12:422,413
Sir Ddinbych (Saesneg)17/04/2024 at 12:411,069
Sir Ddinbych (Cymraeg)17/04/2024 at 12:411,069
Sir Fynwy (Saesneg)16/04/2024 at 12:391,023
Sir Fynwy (Cymraeg)16/04/2024 at 12:391,023
Sir Gaerfyrddin (Saesneg)16/04/2024 at 12:392,051
Sir Gaerfyrddin (Cymraeg)16/04/2024 at 12:392,051
Sir y Fflint (Saesneg)19/04/2024 at 12:401,308
Sir y Fflint (Cymraeg)19/04/2024 at 12:401,308
Torfaen (Saesneg)18/04/2024 at 12:43764
Torfaen (Cymraeg)18/04/2024 at 12:43764
Wrecsam (Saesneg)11/04/2024 at 12:391,091
Wrecsam (Cymraeg)11/04/2024 at 12:391,091
Ynys Môn (Saesneg)19/04/2024 at 12:40766
Ynys Môn (Cymraeg)19/04/2024 at 12:40766