Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae'r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar https://ratings.food.gov.uk/cy ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i'w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Telerau ac amodau

Gair am y data hwn

Mae'r data yn darparu'r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i'r busnes ac yn adlewyrchu'r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu'r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae'r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae'r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy'n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy'n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o'r awdurdodau lleol sy'n cynnal y CSHB neu'r FHIS

Statws system

Mae diweddariadau ar statws, cyngor ar ddefnydd ac amryw ddarnau eraill o wybodaeth gyfredol i'w gweld ar Dudalen Statws y System.

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae'r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi'i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru'n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi'i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu'n Saesneg.

Gellir defnyddio'r API hefyd i ymholi'r system fyw (caiff y data ei lanlwytho'n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi'r data) a'i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio'r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio'r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i'w defnyddio gyda'r data API. Gellir defnyddio'r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a'r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o'r delweddau a'r meintiau sydd ar gael i'w defnyddio gyda'r data API:

Hen luniau ar-lein y cynllun sgorio

Mae fersiwn flaenorol y sgoriau ar-lein bellach wedi dod i ben. Defnyddiwch y delweddau a ddarperir uchod.

Disgrifyddion sgôr

Lawrlwytho data o dudalen canlyniadau chwilio'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Pan fyddwch yn chwilio am sgoriau hylendid ar www.food.gov.uk/sgoriau, gallwch lawrlwytho'r canlyniadau chwilio ar waelod y dudalen.

Nifer y canlyniadau

Gallwch lawrlwytho hyd at 5,000 o ganlyniadau trwy nodi rhif rhwng 1 a 5,000 yn y maes 'Nifer o ganlyniadau'.

Os oes angen i chi lawrlwytho mwy na 5,000 o ganlyniadau er enghraifft, yn y maes 'Nifer o ganlyniadau' nodwch 5,000, yna rhowch bob 'Rhif tudalen', 1, 2 ac ati, nes eich bod wedi lawrlwytho'r holl ganlyniadau.

Fformat y data

Gellir lawrlwytho data mewn fformat XML a JSON.

I drosi'r data yn fformat Excel, defnyddiwch y canllawiau canlynol:
Tudalen gymorth Microsoft: Agorwch ffeil ddata XML er mwyn mewnforio ei ddata i Excel(Yn agor mewn tab newydd)

I gyfuno sawl ffeil Excel yn un ffeil, defnyddiwch y canllawiau canlynol:
Tudalen gymorth Microsoft: Mewnforio data o ffolder gyda sawl ffeil(Yn agor mewn tab newydd)

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi'u diweddaru'n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data'r sgoriau hylendid bwyd, wedi'u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy'r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru'n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy'r API.

Siroedd y Dwyrain
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Babergh (Saesneg)30/09/2023 at 12:31904
Basildon (Saesneg)29/09/2023 at 12:301,293
Bedford (Saesneg)29/09/2023 at 12:311,571
Braintree (Saesneg)28/09/2023 at 12:301,241
Breckland (Saesneg)30/09/2023 at 12:301,253
Brentwood (Saesneg)27/09/2023 at 12:30665
Broadland (Saesneg)01/10/2023 at 12:301,035
Broxbourne (Saesneg)28/09/2023 at 12:30770
Cambridge City (Saesneg)29/09/2023 at 12:301,414
Castle Point (Saesneg)20/09/2023 at 12:30512
Central Bedfordshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:311,495
Chelmsford (Saesneg)01/10/2023 at 12:301,519
Colchester (Saesneg)30/09/2023 at 12:301,695
Dacorum (Saesneg)30/09/2023 at 12:301,207
East Cambridgeshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:30729
East Hertfordshire (Saesneg)01/10/2023 at 12:301,469
East Suffolk (Saesneg)30/09/2023 at 12:312,599
Epping Forest (Saesneg)29/09/2023 at 12:301,126
Fenland (Saesneg)29/09/2023 at 12:30692
Great Yarmouth (Saesneg)30/09/2023 at 12:301,078
Harlow (Saesneg)29/09/2023 at 12:30670
Hertsmere (Saesneg)29/09/2023 at 12:301,001
Huntingdonshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:301,548
Ipswich (Saesneg)27/09/2023 at 12:311,158
King's Lynn and West Norfolk (Saesneg)29/09/2023 at 12:301,538
Luton (Saesneg)01/10/2023 at 12:301,559
Maldon (Saesneg)27/09/2023 at 12:30654
Mid Suffolk (Saesneg)30/09/2023 at 12:31890
North Hertfordshire (Saesneg)29/09/2023 at 12:301,158
North Norfolk (Saesneg)29/09/2023 at 12:311,684
Norwich City (Saesneg)01/10/2023 at 12:301,657
Peterborough City (Saesneg)30/09/2023 at 12:311,849
Rochford (Saesneg)15/09/2023 at 12:30745
South Cambridgeshire (Saesneg)29/09/2023 at 12:301,148
South Norfolk (Saesneg)01/10/2023 at 12:301,092
Southend-On-Sea (Saesneg)28/09/2023 at 12:311,552
St Albans City (Saesneg)28/09/2023 at 12:301,120
Stevenage (Saesneg)28/09/2023 at 12:30604
Tendring (Saesneg)29/09/2023 at 12:301,221
Three Rivers (Saesneg)28/09/2023 at 12:30579
Thurrock (Saesneg)01/10/2023 at 12:301,284
Uttlesford (Saesneg)30/09/2023 at 12:30789
Watford (Saesneg)28/09/2023 at 12:31947
Welwyn Hatfield (Saesneg)28/09/2023 at 12:31683
West Suffolk (Saesneg)12/08/2023 at 12:301,514
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Amber Valley (Saesneg)29/09/2023 at 12:311,117
Ashfield (Saesneg)27/09/2023 at 12:33883
Bassetlaw (Saesneg)30/09/2023 at 12:32997
Blaby (Saesneg)30/09/2023 at 12:31642
Bolsover (Saesneg)30/09/2023 at 12:31708
Boston (Saesneg)30/09/2023 at 12:31605
Broxtowe (Saesneg)28/09/2023 at 12:32789
Charnwood (Saesneg)01/10/2023 at 12:301,463
Chesterfield (Saesneg)28/09/2023 at 12:311,010
Derby City (Saesneg)29/09/2023 at 12:322,038
Derbyshire Dales (Saesneg)29/09/2023 at 12:31950
East Lindsey (Saesneg)27/09/2023 at 12:322,068
Erewash (Saesneg)28/09/2023 at 12:31936
Gedling (Saesneg)30/09/2023 at 12:32803
Harborough (Saesneg)20/09/2023 at 12:31873
High Peak (Saesneg)27/09/2023 at 12:31831
Hinckley and Bosworth (Saesneg)21/09/2023 at 12:311,076
Leicester City (Saesneg)30/09/2023 at 12:323,028
Lincoln City (Saesneg)30/09/2023 at 12:311,031
Mansfield (Saesneg)29/09/2023 at 12:32943
Melton (Saesneg)15/09/2023 at 12:31530
Newark and Sherwood (Saesneg)30/09/2023 at 12:321,124
North East Derbyshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:31770
North Kesteven (Saesneg)30/09/2023 at 12:31953
North Northamptonshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:312,795
North West Leicestershire (Saesneg)28/09/2023 at 12:31921
Nottingham City (Saesneg)28/09/2023 at 12:332,922
Oadby and Wigston (Saesneg)30/09/2023 at 12:31371
Rushcliffe (Saesneg)30/09/2023 at 12:32849
Rutland (Saesneg)29/09/2023 at 12:32465
South Derbyshire (Saesneg)29/09/2023 at 12:31799
South Holland (Saesneg)15/09/2023 at 12:31783
South Kesteven (Saesneg)01/10/2023 at 12:301,240
West Lindsey (Saesneg)28/09/2023 at 12:32843
West Northamptonshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:323,807
Llundain
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Barking and Dagenham (Saesneg)29/09/2023 at 12:321,265
Barnet (Saesneg)30/09/2023 at 12:322,496
Bexley (Saesneg)29/09/2023 at 12:331,745
Brent (Saesneg)29/09/2023 at 12:332,427
Bromley (Saesneg)29/09/2023 at 12:332,433
Camden (Saesneg)30/09/2023 at 12:323,824
City of London Corporation (Saesneg)28/09/2023 at 12:341,661
Croydon (Saesneg)30/09/2023 at 12:332,787
Ealing (Saesneg)01/10/2023 at 12:303,279
Enfield (Saesneg)30/09/2023 at 12:332,387
Greenwich (Saesneg)29/09/2023 at 12:342,378
Hackney (Saesneg)29/09/2023 at 12:343,526
Hammersmith and Fulham (Saesneg)28/09/2023 at 12:351,902
Haringey (Saesneg)30/09/2023 at 12:332,258
Harrow (Saesneg)29/09/2023 at 12:341,572
Havering (Saesneg)30/09/2023 at 12:341,856
Hillingdon (Saesneg)01/10/2023 at 12:312,239
Hounslow (Saesneg)27/09/2023 at 12:351,997
Islington (Saesneg)30/09/2023 at 12:342,620
Kensington and Chelsea (Saesneg)30/09/2023 at 12:341,844
Kingston-Upon-Thames (Saesneg)28/09/2023 at 12:351,428
Lambeth (Saesneg)30/09/2023 at 12:342,634
Lewisham (Saesneg)22/09/2023 at 12:352,568
Merton (Saesneg)30/09/2023 at 12:341,435
Newham (Saesneg)30/09/2023 at 12:352,735
Redbridge (Saesneg)27/09/2023 at 12:351,918
Richmond-Upon-Thames (Saesneg)27/09/2023 at 12:351,579
Southwark (Saesneg)29/09/2023 at 12:353,422
Sutton (Saesneg)01/10/2023 at 12:311,257
Tower Hamlets (Saesneg)30/09/2023 at 12:353,110
Waltham Forest (Saesneg)29/09/2023 at 12:351,983
Wandsworth (Saesneg)28/09/2023 at 12:362,957
Westminster (Saesneg)30/09/2023 at 12:355,306
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Darlington (Saesneg)29/09/2023 at 12:35902
Durham (Saesneg)30/09/2023 at 12:354,840
Gateshead (Saesneg)26/09/2023 at 12:351,705
Hartlepool (Saesneg)29/09/2023 at 12:35790
Middlesbrough (Saesneg)29/09/2023 at 12:411,137
Newcastle Upon Tyne (Saesneg)30/09/2023 at 12:352,678
North Tyneside (Saesneg)27/09/2023 at 12:361,383
Northumberland (Saesneg)30/09/2023 at 12:353,538
Redcar and Cleveland (Saesneg)29/09/2023 at 12:351,148
River Tees (Saesneg)23/06/2023 at 12:414
South Tyneside (Saesneg)29/09/2023 at 12:351,062
Stockton On Tees (Saesneg)28/09/2023 at 12:361,489
Sunderland (Saesneg)01/10/2023 at 12:312,271
Gogledd-orllewin Lloegr
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Blackburn (Saesneg)30/09/2023 at 12:361,284
Blackpool (Saesneg)30/09/2023 at 12:361,584
Bolton (Saesneg)30/09/2023 at 12:362,326
Burnley (Saesneg)30/09/2023 at 12:36877
Bury (Saesneg)26/09/2023 at 12:361,313
Cheshire East (Saesneg)30/09/2023 at 12:362,691
Cheshire West and Chester (Saesneg)28/09/2023 at 12:373,017
Chorley (Saesneg)21/09/2023 at 12:33998
Cumberland (Saesneg)30/09/2023 at 12:352,879
Fylde (Saesneg)23/09/2023 at 12:35769
Halton (Saesneg)30/09/2023 at 12:36975
Hyndburn (Saesneg)26/09/2023 at 12:36751
Knowsley (Saesneg)29/09/2023 at 12:36781
Lancaster City (Saesneg)30/09/2023 at 12:361,167
Liverpool (Saesneg)30/09/2023 at 12:364,214
Manchester (Saesneg)30/09/2023 at 12:365,736
Oldham (Saesneg)30/09/2023 at 12:361,932
Pendle (Saesneg)01/10/2023 at 12:31764
Preston (Saesneg)29/09/2023 at 12:361,429
Ribble Valley (Saesneg)28/09/2023 at 12:36711
Rochdale (Saesneg)29/09/2023 at 12:361,769
Rossendale (Saesneg)27/09/2023 at 12:37678
Salford (Saesneg)30/09/2023 at 12:361,927
Sefton (Saesneg)29/09/2023 at 12:362,359
South Ribble (Saesneg)19/09/2023 at 12:36768
St Helens (Saesneg)30/09/2023 at 12:361,381
Stockport (Saesneg)30/09/2023 at 12:362,494
Tameside (Saesneg)29/09/2023 at 12:361,641
Trafford (Saesneg)30/09/2023 at 12:362,225
Warrington (Saesneg)30/09/2023 at 12:361,887
West Lancashire (Saesneg)30/09/2023 at 12:36910
Westmorland and Furness (Saesneg)30/09/2023 at 12:363,135
Wigan (Saesneg)29/09/2023 at 12:362,523
Wirral (Saesneg)29/09/2023 at 12:362,504
Wyre (Saesneg)30/09/2023 at 12:361,101
De-ddwyrain Lloegr
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Adur (Saesneg)30/09/2023 at 12:37451
Arun (Saesneg)30/09/2023 at 12:371,237
Ashford (Saesneg)30/09/2023 at 12:371,198
Basingstoke and Deane (Saesneg)28/09/2023 at 12:381,393
Bracknell Forest (Saesneg)30/09/2023 at 12:37779
Brighton and Hove (Saesneg)01/10/2023 at 12:313,152
Buckinghamshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:374,565
Canterbury City (Saesneg)30/09/2023 at 12:371,721
Cherwell (Saesneg)30/09/2023 at 12:371,185
Chichester (Saesneg)27/09/2023 at 12:381,411
Crawley (Saesneg)29/09/2023 at 12:38911
Dartford (Saesneg)30/09/2023 at 12:37949
Dover (Saesneg)21/09/2023 at 12:351,223
East Hampshire (Saesneg)29/09/2023 at 12:371,065
Eastbourne (Saesneg)29/09/2023 at 12:371,066
Eastleigh (Saesneg)22/09/2023 at 12:371,046
Elmbridge (Saesneg)29/09/2023 at 12:371,167
Epsom and Ewell (Saesneg)19/09/2023 at 12:37560
Fareham (Saesneg)30/09/2023 at 12:37763
Folkestone and Hythe (Saesneg)30/09/2023 at 12:371,282
Gosport (Saesneg)30/09/2023 at 12:37578
Gravesham (Saesneg)30/09/2023 at 12:37699
Guildford (Saesneg)01/10/2023 at 12:311,063
Hart (Saesneg)29/09/2023 at 12:37681
Hastings (Saesneg)29/07/2023 at 12:34877
Havant (Saesneg)21/09/2023 at 12:35972
Horsham (Saesneg)30/09/2023 at 12:371,159
Isle of Wight (Saesneg)01/10/2023 at 12:311,917
Lewes (Saesneg)16/09/2023 at 12:37996
Maidstone (Saesneg)30/09/2023 at 12:371,291
Medway (Saesneg)01/10/2023 at 12:312,005
Mid Sussex (Saesneg)23/09/2023 at 12:371,353
Milton Keynes (Saesneg)20/09/2023 at 12:352,263
Mole Valley (Saesneg)20/09/2023 at 12:35798
New Forest (Saesneg)01/10/2023 at 12:311,727
Oxford City (Saesneg)29/09/2023 at 12:371,579
Portsmouth (Saesneg)28/09/2023 at 12:392,015
Reading (Saesneg)29/09/2023 at 12:381,514
Reigate and Banstead (Saesneg)29/09/2023 at 12:371,105
Rother (Saesneg)26/09/2023 at 12:37929
Runnymede (Saesneg)29/09/2023 at 12:37662
Rushmoor (Saesneg)28/09/2023 at 12:38728
Sevenoaks (Saesneg)01/10/2023 at 12:31951
Slough (Saesneg)29/09/2023 at 12:38925
South Oxfordshire (Saesneg)29/09/2023 at 12:371,260
Southampton (Saesneg)28/09/2023 at 12:391,813
Spelthorne (Saesneg)30/09/2023 at 12:37763
Surrey Heath (Saesneg)28/09/2023 at 12:38661
Swale (Saesneg)30/09/2023 at 12:371,174
Tandridge (Saesneg)28/09/2023 at 12:38716
Test Valley (Saesneg)30/09/2023 at 12:371,033
Thanet (Saesneg)28/09/2023 at 12:381,442
Tonbridge and Malling (Saesneg)27/09/2023 at 12:381,019
Tunbridge Wells (Saesneg)29/09/2023 at 12:371,000
Vale of White Horse (Saesneg)27/09/2023 at 12:381,016
Waverley (Saesneg)30/09/2023 at 12:37996
Wealden (Saesneg)27/09/2023 at 12:381,324
West Berkshire (Saesneg)29/09/2023 at 12:381,295
West Oxfordshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:371,046
Winchester City (Saesneg)28/09/2023 at 12:381,027
Windsor and Maidenhead (Saesneg)26/09/2023 at 12:381,498
Woking (Saesneg)26/09/2023 at 12:37817
Wokingham (Saesneg)28/09/2023 at 12:391,043
Worthing (Saesneg)30/09/2023 at 12:371,021
De-orllewin Lloegr
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Bath and North East Somerset (Saesneg)30/09/2023 at 12:381,902
Bournemouth, Christchurch and Poole (Saesneg)29/09/2023 at 12:383,913
Bristol (Saesneg)27/09/2023 at 12:394,397
Cheltenham (Saesneg)27/09/2023 at 12:391,042
Cornwall (Saesneg)30/09/2023 at 12:375,029
Cotswold (Saesneg)29/09/2023 at 12:381,024
Dorset (Saesneg)27/09/2023 at 12:384,818
East Devon (Saesneg)29/09/2023 at 12:381,544
Exeter City (Saesneg)30/09/2023 at 12:371,212
Forest of Dean (Saesneg)23/09/2023 at 12:37728
Gloucester City (Saesneg)28/09/2023 at 12:39968
Isles of Scilly (Saesneg)30/08/2023 at 12:39128
Mid Devon (Saesneg)27/09/2023 at 12:38713
North Devon (Saesneg)27/09/2023 at 12:381,615
North Somerset (Saesneg)29/09/2023 at 12:381,717
Plymouth City (Saesneg)22/09/2023 at 12:381,856
Somerset (Saesneg)30/09/2023 at 12:376,183
South Gloucestershire (Saesneg)29/09/2023 at 12:382,038
South Hams (Saesneg)29/09/2023 at 12:381,405
Stroud (Saesneg)28/09/2023 at 12:39994
Swindon (Saesneg)29/09/2023 at 12:381,581
Teignbridge (Saesneg)30/09/2023 at 12:371,368
Tewkesbury (Saesneg)30/09/2023 at 12:37772
Torbay (Saesneg)30/09/2023 at 12:381,519
Torridge (Saesneg)29/09/2023 at 12:38845
West Devon (Saesneg)29/09/2023 at 12:38774
Wiltshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:374,220
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Birmingham (Saesneg)30/09/2023 at 12:3910,121
Bromsgrove (Saesneg)29/09/2023 at 12:39806
Cannock Chase (Saesneg)29/09/2023 at 12:39840
Coventry (Saesneg)01/10/2023 at 12:322,837
Dudley (Saesneg)30/09/2023 at 12:392,733
East Staffordshire (Saesneg)29/09/2023 at 12:391,093
Herefordshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:391,892
Lichfield (Saesneg)29/09/2023 at 12:39858
Malvern Hills (Saesneg)23/09/2023 at 12:38803
Newcastle-Under-Lyme (Saesneg)27/09/2023 at 12:40945
North Warwickshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:38660
Nuneaton and Bedworth (Saesneg)27/09/2023 at 12:40861
Redditch (Saesneg)23/09/2023 at 12:38600
Rugby (Saesneg)16/09/2023 at 12:391,027
Sandwell (Saesneg)29/09/2023 at 12:402,451
Shropshire (Saesneg)29/09/2023 at 12:402,879
Solihull (Saesneg)30/09/2023 at 12:391,592
South Staffordshire (Saesneg)29/09/2023 at 12:39816
Stafford (Saesneg)30/09/2023 at 12:381,281
Staffordshire Moorlands (Saesneg)23/09/2023 at 12:38811
Stoke-On-Trent (Saesneg)30/09/2023 at 12:392,115
Stratford-on-Avon (Saesneg)30/09/2023 at 12:381,408
Tamworth (Saesneg)02/09/2023 at 12:40564
Telford and Wrekin Council (Saesneg)26/09/2023 at 12:401,437
Walsall (Saesneg)30/09/2023 at 12:392,066
Warwick (Saesneg)29/09/2023 at 12:391,396
Wolverhampton (Saesneg)01/10/2023 at 12:322,160
Worcester City (Saesneg)29/09/2023 at 12:39882
Wychavon (Saesneg)27/09/2023 at 12:401,171
Wyre Forest (Saesneg)28/09/2023 at 12:40807
Swydd Efrog a'r Humber
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Barnsley (Saesneg)29/09/2023 at 12:401,864
Bradford (Saesneg)30/09/2023 at 12:394,194
Calderdale (Saesneg)30/09/2023 at 12:392,082
Doncaster (Saesneg)30/09/2023 at 12:392,848
East Riding of Yorkshire (Saesneg)29/09/2023 at 12:413,122
Hull and Goole Port (Saesneg)06/09/2023 at 12:425
Hull City (Saesneg)29/09/2023 at 12:412,110
Kirklees (Saesneg)30/09/2023 at 12:393,759
Leeds (Saesneg)30/09/2023 at 12:396,854
North East Lincolnshire (Saesneg)27/09/2023 at 12:421,653
North Lincolnshire (Saesneg)29/09/2023 at 12:411,437
North Yorkshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:396,614
Rotherham (Saesneg)30/09/2023 at 12:392,078
Sheffield (Saesneg)29/09/2023 at 12:414,751
Wakefield (Saesneg)29/09/2023 at 12:412,882
York (Saesneg)30/09/2023 at 12:391,972
Gogledd Iwerddon
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Antrim and Newtownabbey (Saesneg)30/09/2023 at 12:351,105
Ards and North Down (Saesneg)27/09/2023 at 12:361,365
Armagh City, Banbridge and Craigavon (Saesneg)30/09/2023 at 12:351,867
Belfast City (Saesneg)01/10/2023 at 12:313,183
Causeway Coast and Glens (Saesneg)30/09/2023 at 12:351,506
Derry City and Strabane (Saesneg)30/09/2023 at 12:351,332
Fermanagh and Omagh (Saesneg)29/09/2023 at 12:361,438
Lisburn and Castlereagh City (Saesneg)22/09/2023 at 12:36974
Mid and East Antrim (Saesneg)29/09/2023 at 12:361,190
Mid Ulster (Saesneg)29/09/2023 at 12:361,391
Newry, Mourne and Down (Saesneg)29/09/2023 at 12:361,782
Yr Alban
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Aberdeen City (Saesneg)29/09/2023 at 12:372,141
Aberdeenshire (Saesneg)28/09/2023 at 12:372,471
Angus (Saesneg)28/09/2023 at 12:37948
Argyll and Bute (Saesneg)14/07/2023 at 12:361,127
Clackmannanshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:36532
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) (Saesneg)29/07/2023 at 12:34547
Dumfries and Galloway (Saesneg)12/09/2023 at 12:371,844
Dundee City (Saesneg)30/09/2023 at 12:361,468
East Ayrshire (Saesneg)27/09/2023 at 12:371,113
East Dunbartonshire (Saesneg)22/09/2023 at 12:37583
East Lothian (Saesneg)28/09/2023 at 12:38831
East Renfrewshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:36624
Edinburgh (City of) (Saesneg)30/09/2023 at 12:364,822
Falkirk (Saesneg)29/09/2023 at 12:371,165
Fife (Saesneg)26/09/2023 at 12:374,663
Glasgow City (Saesneg)29/09/2023 at 12:376,358
Highland (Saesneg)29/09/2023 at 12:375,258
Inverclyde (Saesneg)30/09/2023 at 12:36610
Midlothian (Saesneg)27/09/2023 at 12:38649
Moray (Saesneg)23/09/2023 at 12:361,135
North Ayrshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:361,375
North Lanarkshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:362,630
Orkney Islands (Saesneg)22/07/2023 at 12:36430
Perth and Kinross (Saesneg)29/09/2023 at 12:371,410
Renfrewshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:371,473
Scottish Borders (Saesneg)26/08/2023 at 12:371,589
Shetland Islands (Saesneg)30/09/2023 at 12:37287
South Ayrshire (Saesneg)29/09/2023 at 12:371,098
South Lanarkshire (Saesneg)29/09/2023 at 12:372,400
Stirling (Saesneg)29/09/2023 at 12:371,371
West Dunbartonshire (Saesneg)30/09/2023 at 12:36771
West Lothian (Saesneg)21/03/2023 at 12:331,119
Cymru
Awdurod lleolDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Abertawe (Saesneg)30/09/2023 at 12:382,168
Abertawe (Cymraeg)30/09/2023 at 12:382,168
Blaenau Gwent (Saesneg)30/09/2023 at 12:38640
Blaenau Gwent (Cymraeg)30/09/2023 at 12:38640
Bro Morgannwg (Saesneg)27/09/2023 at 12:401,299
Bro Morgannwg (Cymraeg)27/09/2023 at 12:401,299
Caerdydd (Saesneg)30/09/2023 at 12:383,360
Caerdydd (Cymraeg)30/09/2023 at 12:383,360
Caerffili (Saesneg)29/09/2023 at 12:391,478
Caerffili (Cymraeg)29/09/2023 at 12:391,478
Casnewydd (Saesneg)29/09/2023 at 12:391,291
Casnewydd (Cymraeg)29/09/2023 at 12:391,291
Castell-nedd Port Talbot (Saesneg)27/09/2023 at 12:401,155
Castell-nedd Port Talbot (Cymraeg)27/09/2023 at 12:401,155
Ceredigion (Saesneg)26/09/2023 at 12:391,055
Ceredigion (Cymraeg)26/09/2023 at 12:391,055
Conwy (Saesneg)29/09/2023 at 12:381,735
Conwy (Cymraeg)29/09/2023 at 12:381,735
Gwynedd (Saesneg)28/09/2023 at 12:402,046
Gwynedd (Cymraeg)28/09/2023 at 12:402,046
Merthyr Tudful (Saesneg)01/10/2023 at 12:32552
Merthyr Tudful (Cymraeg)01/10/2023 at 12:32552
Pen-y-bont ar Ogwr (Saesneg)30/09/2023 at 12:381,345
Pen-y-bont ar Ogwr (Cymraeg)30/09/2023 at 12:381,345
Powys (Saesneg)01/10/2023 at 12:322,563
Powys (Cymraeg)01/10/2023 at 12:322,563
Rhondda Cynon Taf (Saesneg)28/09/2023 at 12:402,006
Rhondda Cynon Taf (Cymraeg)28/09/2023 at 12:402,006
Sir Benfro (Saesneg)29/09/2023 at 12:392,390
Sir Benfro (Cymraeg)29/09/2023 at 12:392,390
Sir Ddinbych (Saesneg)30/09/2023 at 12:381,061
Sir Ddinbych (Cymraeg)30/09/2023 at 12:381,061
Sir Fynwy (Saesneg)22/09/2023 at 12:39992
Sir Fynwy (Cymraeg)22/09/2023 at 12:39992
Sir Gaerfyrddin (Saesneg)30/09/2023 at 12:382,053
Sir Gaerfyrddin (Cymraeg)30/09/2023 at 12:382,053
Sir y Fflint (Saesneg)29/09/2023 at 12:391,329
Sir y Fflint (Cymraeg)29/09/2023 at 12:391,329
Torfaen (Saesneg)28/09/2023 at 12:40787
Torfaen (Cymraeg)28/09/2023 at 12:40787
Wrecsam (Saesneg)28/09/2023 at 12:401,044
Wrecsam (Cymraeg)28/09/2023 at 12:401,044
Ynys Môn (Saesneg)14/09/2023 at 12:40751
Ynys Môn (Cymraeg)14/09/2023 at 12:40751