Gwynedd sy’n darparu’r data.

Gwefan: www.gwynedd.llyw.cymru
Cyswllt e-bost: BwydIechydaDiogelwch@gwynedd.llyw.cymru
Gwynedd logo