Palm Beach Bar & Club

Sgôr hylendid bwyd yn '5': Da iawn
Cyfeiriad:
3 Commercial Way
Wellingborough
Northamptonshire
NN8 1ET
Math o fusnes: Pub/bar/nightclub
Arolygiad diwethaf: 29 Ebrill 2013
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Wellingborough
Gwefan: www.wellingborough.gov.uk
Cyswllt e-bost: HealthProtection@wellingborough.gov.uk
Wellingborough logo