Irie Man - afro carribbean and multicultural catering service

Sgôr hylendid bwyd yn '5': Da iawn
Cyfeiriad:
Cyfeiriad Preifat: wedi cofrestru gydag awdurdod lleol Huntingdonshire
PE28
Math o fusnes: Distributors/Transporters
Arolygiad diwethaf: 28 Mehefin 2016

Mae sgôr y busnes hwn wedi’i ffurfio o’r canlynol:
Ardal a gafodd ei harolygu gan swyddog diogelwch bwyd Safonau a welwyd
Trin bwyd yn hylan
Bwyd yn cael ei drin, ei baratoi, ei goginio, ei ailgynhesu, ei oeri a’i storio mewn modd hylan.
Da iawn
Glanweithdra a chyflwr strwythur yr adeilad a’i gyfleusterau
Glanweithdra a chyflwr strwythur yr adeilad a’i gyfleusterau (gan gynnwys cynllun addas, system awyru, cyfleusterau golchi dwylo a mesurau rheoli plâu) er mwyn sicrhau hylendid bwyd da.
Da iawn
Rheoli diogelwch bwyd
Systemau neu wiriadau ar waith i sicrhau diogelwch y bwyd sy’n cael ei werthu neu’i weini. Tystiolaeth bod staff yn gwybod sut i drin bwyd yn ddiogel. Swyddog diogelwch bwyd yn hyderus y bydd safonau yn cael eu cynnal yn y dyfodol.
Da
Os hoffech weld adroddiad y swyddog diogelwch bwyd y mae’r sgôr hon yn seiliedig arno, gallwch ofyn i’w weld gan yr awdurdod lleol a gynhaliodd yr arolygiad. Gallwch wneud hyn drwy anfon e-bost i’r cyfeiriad isod. Bydd yr awdurdod lleol yn ystyried eich cais, ac fel arfer bydd yn anfon copi o’r adroddiad atoch. Mewn rhai achosion, gallai’r awdurdod lleol benderfynu nad oes modd iddo wneud hynny. Os felly, bydd yr awdurdod lleol yn rhoi gwybod i chi am hynny ac yn egluro pam.
Nid oes map ar gael ar gyfer y busnes hwn gan ei fod yn gweithredu o gyfeiriad preifat.
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Huntingdonshire
Gwefan: www.huntingdonshire.gov.uk
Cyswllt e-bost: food@huntingdonshire.gov.uk
Huntingdonshire logo