BETA
Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella

Cael sgôr ar-lein ar gyfer The Norfolk Deli Cafe

Cyfeiriad

Unit 2
8 Greevegate
Hunstanton
Norfolk
PE36 6AF

Math o fusnes

Bwyty/Caffi/Ffreutur

Arolygiad diwethaf

Dydd Mercher, 22 Chwefror 2023

Sut i arddangos sgôr ar-lein

Rydym yn darparu detholiad o fformatau ar gyfer arddangos eich sgôr hylendid bwyd ar-lein i’w defnyddio ar wefannau, apiau, y cyfryngau cymdeithasol ac e-byst.

Os ydych yn arddangos eich sgôr ar-lein, rydym yn argymell eich bod yn mewnosod y cod javascript lle bo modd. Mae hyn oherwydd bod y cod wedi’i ddatblygu i ddiweddaru’n awtomatig os bydd eich sgôr yn newid. Bydd dim ond angen gwneud hyn unwaith.

Os byddwch yn dewis lawrlwytho’r ddelwedd a’i huwchlwytho’n uniongyrchol, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn diweddaru'r sgôr ar-lein os bydd yn newid yn y dyfodol.

Mae canllawiau ar y gofynion ar gyfer arddangos eich sgôr hylendid bwyd ar-lein ar gael.

Sgôr ar-lein ansawdd uchel

Er mwyn gosod y sgôr ar-lein ar eich tudalen, nodwch y cod mewn tag <div>

Er mwyn gosod y sgôr ar-lein ar eich tudalen, nodwch y cod mewn tag <div>

Er mwyn gosod y sgôr ar-lein ar eich tudalen, nodwch y cod mewn tag <div>

Cod sgôr ar-lein etifeddol

Mae fersiynau blaenorol y sgoriau ar-lein bellach wedi dod i ben.

Defnyddiwch y cod ar gyfer sgoriau ar-lein ansawdd uchel a ddarperir uchod os ydych yn ychwanegu’r sgôr ar-lein at wefan busnes.

Defnyddiwch y delweddau sgoriau ar-lein a ddarperir uchod os ydych yn eu rhannu ar draws eich llwyfannau ar-lein neu gymdeithasol.

Bydd y cod etifeddol yn parhau i fod yn weithredol tan fis Gorffennaf 2024. Ar ôl y cyfnod hwn ni fydd yn gweithio mwyach.