Our Plaice

Cyfeiriad

Our Plaice Fish & Chip Shop
The Square
Timsbury
Bath And North East Somerset
BA2 0HY

Math o fusnes

Siop tecawê/siop frechdanau

Arolygiad diwethaf

Dydd Mawrth, 18 Ebrill 2023
Os hoffech chi weld adroddiad y swyddog diogelwch bwyd y mae’r sgôr hon wedi’i seilio arno, gallwch chi ofyn am gopi ohono gan yr awdurdod lleol a gynhaliodd yr arolygiad. Gallwch chi wneud hyn drwy anfon e-bost i’r cyfeiriad isod. Mewn rhai achosion, efallai y bydd yr awdurdod lleol yn penderfynu na all anfon copi o’r adroddiad atoch ond bydd yn rhoi gwybod i chi ac yn egluro pam.

Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?

Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.

Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan

Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan.

Awdurdod lleol

Enw: Bath and North East Somerset
Bath and North East Somerset logo

Lawrlwytho data busnes