Chwilio fesul awdurdod lleol Cliciwch ar ardal ar y map i ddysgu mwy am safonau hylendid bwytai, siopau tecawê neu siopau bwyd yn yr ardal honno.

Map of the UK Yr Alban Gogledd Iwerddon Gogledd-orllewin Lloegr Gogledd-ddwyrain Lloegr Swydd Efrog a'r Humber Cymru Gorllewin Canolbarth Lloegr Dwyrain Canolbarth Lloegr De-orllewin Lloegr De-ddwyrain Lloegr Llundain Siroedd y Dwyrain
Yn ardal Siroedd y Dwyrain
Awdurod lleolNifer y busnesau
Babergh931
Basildon1,331
Bedford1,512
Braintree1,253
Breckland1,286
Brentwood670
Broadland1,063
Broxbourne757
Cambridge City1,368
Castle Point501
Central Bedfordshire1,897
Chelmsford1,551