Chwilio fesul awdurdod lleol Cliciwch ar ardal ar y map i ddysgu mwy am safonau hylendid bwytai, siopau tecawê neu siopau bwyd yn yr ardal honno.

Map of the UK Yr Alban Gogledd Iwerddon Gogledd-orllewin Lloegr Gogledd-ddwyrain Lloegr Swydd Efrog a'r Humber Cymru Gorllewin Canolbarth Lloegr Dwyrain Canolbarth Lloegr De-orllewin Lloegr De-ddwyrain Lloegr Llundain Siroedd y Dwyrain
Yn ardal Llundain
Awdurod lleolNifer y busnesau
Barking and Dagenham1,371
Barnet2,536
Bexley1,733
Brent2,472
Bromley2,372
Camden3,954
City of London Corporation1,659
Croydon2,845
Ealing3,191
Enfield2,433
Greenwich2,359
Hackney3,654