Chwilio fesul awdurdod lleol Cliciwch ar ardal ar y map i ddysgu mwy am safonau hylendid bwytai, siopau tecawê neu siopau bwyd yn yr ardal honno.

Map of the UK Yr Alban Gogledd Iwerddon Gogledd-orllewin Lloegr Gogledd-ddwyrain Lloegr Swydd Efrog a'r Humber Cymru Gorllewin Canolbarth Lloegr Dwyrain Canolbarth Lloegr De-orllewin Lloegr De-ddwyrain Lloegr Llundain Siroedd y Dwyrain
Yn ardal Gogledd-orllewin Lloegr
Awdurod lleolNifer y busnesau
Blackburn1,212
Blackpool1,584
Bolton2,464
Burnley834
Bury1,355
Cheshire East2,853
Cheshire West and Chester2,996
Chorley945
Cumberland2,830
Fylde798
Halton946
Hyndburn761