Chwilio fesul awdurdod lleol Cliciwch ar ardal ar y map i ddysgu mwy am safonau hylendid bwytai, siopau tecawê neu siopau bwyd yn yr ardal honno.

Map of the UK Yr Alban Gogledd Iwerddon Gogledd-orllewin Lloegr Gogledd-ddwyrain Lloegr Swydd Efrog a'r Humber Cymru Gorllewin Canolbarth Lloegr Dwyrain Canolbarth Lloegr De-orllewin Lloegr De-ddwyrain Lloegr Llundain Siroedd y Dwyrain
Yn ardal De-ddwyrain Lloegr
Awdurod lleolNifer y busnesau
Adur440
Arun1,253
Ashford1,231
Basingstoke and Deane1,424
Bracknell Forest800
Brighton and Hove3,058
Buckinghamshire4,718
Canterbury City1,755
Cherwell1,233
Chichester1,394
Crawley922
Dartford989