Chwilio fesul awdurdod lleol Cliciwch ar ardal ar y map i ddysgu mwy am safonau hylendid bwytai, siopau tecawê neu siopau bwyd yn yr ardal honno.

Map of the UK Yr Alban Gogledd Iwerddon Gogledd-orllewin Lloegr Gogledd-ddwyrain Lloegr Swydd Efrog a'r Humber Cymru Gorllewin Canolbarth Lloegr Dwyrain Canolbarth Lloegr De-orllewin Lloegr De-ddwyrain Lloegr Llundain Siroedd y Dwyrain
Yn ardal Swydd Efrog a'r Humber
Awdurod lleolNifer y busnesau
Barnsley1,867
Bradford4,150
Calderdale1,903
Doncaster2,704
East Riding of Yorkshire3,043
Hull and Goole Port5
Hull City2,154
Kirklees3,743
Leeds6,994
North East Lincolnshire1,699
North Lincolnshire1,464
North Yorkshire6,580